Ticket to Ride

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jiné názvy Zug um Zug, Les Aventuriers du Rail
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 8
Délka hry 45 minut
Autor Alan R. Moon
Vydání
2004 Days of Wonder Ticket to Ride
Ocenění Spiel des Jahres 2004, Deutscher Spiele Preis 2004 - 6.místo, Hra roku 2006 - vítěz

Železniční hra. Vylosujete si karty s městy, která máte na mapě spojit svými tratěmi. Tratě se skládají z úseků od města k městu. Abyste mohli postavit úsek trati, potřebujete získat požadovaný počet karet požadované barvy. Pokud daný úsek dříve získá některý z vašich protivníků, budete ho muset buď objet, nebo se na cizí trať vetřít prostřednictvím jednoho ze tří svých nádraží.

Hodnotí se jednak každý úsek, který postavíte (za delší úseky je více bodů), jednak to, zda se vám podařilo propojit města, která jste dostali zadaná na kartách. Zvláštní bonus je za nejdelší trať vůbec.

Pravidla

Herní materiál

  • 1 mapa Evropy
  • 240 barevných vagónků (45 od každé barvy: modré, červené, zelené, žluté a černé; pozor, balení obsahuje i náhradní vagónky, takže je třeba na začátku hry správný počet odpočítat)
  • 15 barevných stanic (tři ke každé barvě)
  • 158 ilustrovaných karet - 110 vozových karet (12 od každé barvy) a 14 lokomotiv; 46 linkových karet (6 dlouhých tras s modrým lícem, 40 běžných); jedna karta Evropského expresu a jedna karta shrnující bodové hodnocení tratí
  • 5 dřevěných ukazatelů pro počítáni bodů

Příprava hry

Hráči si vyberou barvu a dostanou k dané barvě 45 vagonků, 3 stanice a ukazatel počtu bodů. Ukazatel se umístí na okraji hrací desky na stovku (pro teď nula). Zamíchají se vozové karty (včetně karet s lokomotivami) a každý hráč dostane čtyři karty. Ze zbylých karet se ještě vrchních pět vyloží lícem nahoru a balík se položí rubem navrch. Kartu Evropského expresu a pomocnou kartu pro výpočet bodů umístíme lícem nahoru vedle desky. Zamícháme balíček dlouhých linek a náhodně dáme každému hráči jednu, zbylé karty se vrátí do krabice. Ze zamíchaného balíčku krátkých linek se každému hráči rozdají tři. Hra je teď připravená.

Průběh hry

Před prvním tahem si hráči musí vybrat, jaké linky z rozdaných se pokusí postavit. Hráč si musí ponechat alespoň dvě linky. Linky, které se hráči nehodí, vrátí do krabice. Vrátit může i běžné, i dlouhé linky. Linky, které si teď hráč nechá, si musí nechat až do konce hry.

Během tahu má hráč vždy jednu akci. Může táhnout dvě karty, získat trať, postavit stanici nebo si volí další linku.

Tažení karet

Hráč má více možností, jak karty táhnout. Může si z vyložených pěti vzít až dvě karty (vyložené karty se ihned doplňují, tedy si může vzít např. kartu veprostřed, počkat, jaká se doplní na její místo a vzít si zase kartu veprostřed). Může si také táhnout z balíku až dvě karty. Zde je však výjimka s lokomotivou (funguje jako žolík, viz níže). Pokud si hráč chce z vyložených karet vzít lokomotivu, může si vzít jen ji a další kartu si nemůže táhnout. Pokud si veme lokomotivu náhodou z balíčku, tak se nic neděje, může táhnout další. Hráč může i libovolně kombinovat balík a vyložené karty (např. si vzít jednu z balíku a jednu vyloženou). Počet karet v ruce hráče je neomezený.

Když dojdou karty v balíku, tak se zamíchají použité karty a dají se jako nový balík. Pokud by náhodou nebyly žádné použité karty (hráči je mají v rukou), tak se nedají táhnout karty. Hráč tedy musí buď stavět trať, stanici či táhnout další linku.

Získání trati

Tratě jsou tvořeny barevnými obdelníky. K tomu, aby hráč postavil trať, musí vyložit tolik karet vagonů dané barvy, kolika obdélníky je tvořena daná trať. Musí vždy vyložit hned celou délku tratě, kterou chce získat! Pokud je trať šedé barvy, potom může hráč použít karty libovolné barvy (ale všechny musí být jedné barvy!) Lokomotivy se mohou použít vždy jako žolík, tedy za takovou barvu, jakou je třeba. (Např. Mnichov a Vídeň jsou spojeny tratí se třemi oranžovými obdélníky. Hráč může tedy trať postavit, vyloží-li 3 oranžové karty nebo třeba dvě oranžové a jednu lokomotivu atp.) Trať si označí svými vagónky. Poté si hráč přidá počet bodů podle délky tratě.

Stavět je možno kdekoliv, není třeba, aby trasy navazovaly. (Tedy máte-li spojit Athény a Bukurešť a také spojit Berlín a Moskvu, můžete stavět zvlášť obě linky.)

Na mapě je vícero míst, kde jsou souběžné tratě, ty jsou stejně hodnotné. Jen při hře dvou či tří hráčů se nepoužívají, tedy je tam možno postavit jen jednu trať.

Za trasu délky 1 dostanete 1 bod, délky 2 dostanete 2 body, za délku 3 jsou 4 body, za 4 je 7 bodů, za 6 dostanete 15 bodů a za 8 dostanete 21 bodů.

Tunely

Zvláštností stavby tratí jsou tunely (zubaté obdelníčky). Když hráč staví tunel, musí nejdříve vyložit počet karet podle délky tunelu jako u běžné trasy. Poté se vytáhnou z balíku tři karty. U tažených karet se pohlíží na počet karet barvy shodné s barvou karet použitých na stavbu tunelu. Pokud se shodují (či je tam lokomotiva!), tak počet shodných musí hráč doplatit, aby byla stavba úspěšná. Pokud hráč příslušný počet karet nemůže nebo nechce doplatit, je stavba neúspěšná. Karty si hráč vezme zpět na ruku a jeho tah končí.

Příklad: Hráč postaví tunel délky dvou dílků s oranžovými kartami, má celkem tři. Vyloží dvě na stavbu tunelu. Táhnou se tři karty. Předpokládejme, že tam jsou dvě zelené a jedna oranžová. Hráč doplatí oranžovou a tunel stojí. Pokud by tam byly tři zelené, hráč má štěstí a nic nedoplácí. Byly-li by tam dvě či tři oranžové, tak má hráč smůlu, nedokáže doplatit, a tedy se hroutí tunel a dvě již vyložené oranžové karty si bere zpět. Štěstí na dané trati může zkusit jiný hráč.)

Je možno na stavbu použít i jenom lokomotivy, potom by ve třech tažených kartách musely být také lokomotivy, aby bylo třeba doplácet.

Trajekty

Další zvláštnost jsou trajekty. Pokud je na trati znak lokomotivy (při cestách přes vodu), tak je třeba na stavbu použít tolik lokomotiv. (Např. na trať Palermo – Smyrna je třeba použít dvě lokomotivy a čtyři karty jedné barvy, třeba zelené.)

Volit další linku

Pokud si chce hráč volit další linku, tak si vytáhne z vrchu balíku linek tři karty, alespoň jednu si MUSÍ nechat. Ostatní může odevzdat. Ale pozor, stejně jako linky, které hráči mají od začátku, je třeba je uchovat v tajemství, aby vám ostatní hráči nezkoušeli překazit plány. A je třeba se snažit je dokončit, jinak se vám odečte z bodů hodnota linky.

Stavba stanice

Za normalních okolností nemůžete využívat trasy ostatních hráčů. Pokud však postavíte stanici na jednom konci jejich trasy, tak ji můžete využít ke spojení. (Např. chceme spojit Petrohrad (Petrograd) a Charkiv (Kharkov) přes Moskvu. Trať Moskva – Charkiv už ale získal jiný hráč. Nám patří jen část z Petrohradu do Moskvy. Můžeme postavit stanici v Moskvě či v Charkivě.) Pozor, stanice působí jen na jednu trasu, kdybychom v našem příkladě třeba potřebovali využít i část z Petrohradu do Moskvy, tak nestačí postavit jednu stanici v Moskvě. Musíme postavit dvě, jednu např. v Petrohradě a druhou třeba až v Charkivě. Ve městě může být jen jedna stanice. Stavba první stanice stojí jednu kartu (libovolné barvy), druhá stojí dvě karty (libovolné, ale stejné barvy) a třetí tři. Stanice není třeba stavět (za každou nepoužitou stanici dostanete na konci 4 body).

Konec hry

Pokud některému hráči zůstanou jen poslední dva (či méně) plastové vagónky, tak přichází poslední kolo (každý hráč bude ještě jednou na tahu, konče tím, kdo konec hry způsobil). Potom se už jen počítají konečné body. Hráč s největším počtem bodů vítězí.

Bodování

  • Za trasy dostáváte body vždy podle délky, tedy za délku 1 máte 1 bod, za 2 jsou 2 body, za 3 jsou 4 body, za 4 je 7 bodů, za 6 je 15 bodů, za 8 je 21 bodů.
  • Přidají se hodnoty dokončených linek, odečtou se nedokončené linky.
  • 4 body za každou nepoužitou stanici.
  • Hráč, který má nejdelší trasu, získá bonus Evropského expresu (10 bodů). Nejdelší trasa se může i křížit a všemožně zatáčet, ale musí být celá jedné barvy a nesmí se do celkové délky počítat dvakrát ta samá část trasy. Pokud má více hráčů nejdelší trať, tak získají všichni deset bodů.

Speciální pravidla pro 2 a 3 hráče

Není možno používat souběžné tratě (tedy je tam možno postavit jen jednu trať a ne dvě).

Odkazy