Yspahan

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 45 minutes
Autor Sebastien Pauchon
Vydání
2006 Ystari Games Yspahan
Ocenění Spiel des Jahres 2007 - nominace, Deutscher Spiele Preis 2007 - 4. místo, International Gamers Awards 2007 - nominace

Pravidla

Herní materiál

Hrací plán:

 • tržiště,
  • dělí se na čtyři sektory,
  • každý sektor se skládá z několika barevně rozlišených bazarů,
  • každý bazar obsahuje 1 nebo více polí tržiště reprezentovaných stánky,
  • na bazarech je uvedeno číslo označující počet vítězných bodů za zaplnění polí bazaru
 • tržiště rozděluje na sektory cesta, která se skládá ze světlých a tmavých polí
 • stupnice epoch hry
 • stupnice kol hry
 • počítadlo vítězných bodů

Tabulka věže

 • skládá se z 6 řádků akcí
  • peněžní řádek
  • 4 řádky sektorů tržiště
  • velbloudí řádek

Tabulka karavany,

 • skládá se ze 3 sekcí,
 • každá sekce obsahuje 4 pole karavany reprezentovaná velbloudy
 • ve třech hráčích se používají pouze 3 pole

Bílá figurka - pohybuje se po polích cesty

100 kostiček v barvách jednotlivých hráčů (modrá,červená,zelená,žlutá)

4 tabulky budov pro jednotlivé hráče

18 karet

25 dílků velbloudů

25 žetonů peněz

Černá figurka - označuje počátečního hráče

9 bílých a 3 žluté hrací kostky

2 bílé kostičky k vyznačení epochy a kola hry

Počet peněz, velbloudů a kostiček se pro potřeby hry považuje za neomezený.


Zahájení

každý hráč si vybere barvu a vezme si svoje kostičky a tabulku budov

bílá figurka se umístí na křižovatku cest do středu tržiště

každý hráč si vezme do začátku 2 peníze

určí se počáteční hráč

karty se zamíchají a rubem nahoru složí do balíčku

počítadla kol a epochy se nastaví na 1

každý hráč si nasadí svou kostičku na počítadlo vítězných bodů na 0


Průběh hry

hra se skládá ze 3 epoch, všechny epochy mají 7 kol

na konci každé epochy se provede obodování tržiště a karavany


Bodování tržiště

každý hráč si připočte vítězné body za každý svými kostičkami zaplněný bazar (modifikace viz budova 5)


Bodování karavany

každý hráč si připočte tolik vítězných bodů, kolik činí součin (počet jeho kostiček v karavaně) * (číslo sekce jeho naposledy umístěné kostičky v karavaně)


Závěrečné vyhodnocení

o výsledku hráčů rozhoduje počet dosažených vítězných bodů, v případě rovnosti žádné pomocné kriterium není určeno


Průběh kola

počáteční hráč hodí všemi 9 bílými kostkami

 • před hodem může za 1-3 peníze získat 1-3 žluté kostky navíc

poté kostky rozdělí do skupin se shodným číslem, a ty umístí do jednotlivých řádků věže, a to tak, že skupiny od nejnižšího čísla po nejvyšší postupně dává do řádků od nespodnějšího směrem nahoru, vyjma skupiny s nejvyšším číslem, kterou vždy dá do svrchního řádku věže

nyní postupně ve směru hodinových ručiček od počátečního každý hráč provede svůj tah

Na konci kola:

 • kostičky z tržiště se vrací zpátky hráčům,
 • bílá figurka se dá doprostřed cesty
 • pro příští kolo se posouvá počáteční hráč proti směru hodinových ručiček
  • ve 4 hráčích platí speciální pravidlo pro určení počátečního hráče v posledním kole hry:
   • počátečním se stane hráč, který má v tu chvíli nejméně bodů,
   • po něm hraje hráč, který má druhý nejmenší počet bodů
   • atd.
   • v případě rovnosti ten z nich, který je blíže proti směru hodinových ručiček počátečnímu hráči z předposledního kola


Tah hráče

provede jednu ze 3 akcí:

 • 1. posun figurky
 • 2. využití funkce řádku
 • 3. líznutí karty

přitom určí řádek, který při akci používá, přičemž nesmí použít:

 • řádek bez kostek
 • vyjma počátečního hráče řádek pouze se žlutými kostkami
 • řádek, který již použil jiný hráč

nemůže-li hráč použít žádný řádek, musí provést akci líznutí karty

poté hráč může provést akci:

 • 4. postavit jednu budovu

během svého tahu může hráč kdykoliv zahrát jakoukoliv svou kartu,

 • počáteční hráč navíc i před hodem kostkami na počátku kola


Ad 1)

hráč posune figurku o tolik polí, kolik je číslo kostek na vybraném řádku,

 • popř. může posun upravit (na obě strany) o tolik polí, kolik zaplatí peněz (modifikace viz budova 3)
 • nelze posunout figurku na pole, na kterém se nacházela původně

v pořadí určené hráčem, který posunul figurkou, každý hráč, který má na s figurkou sousedícím poli tržiště svou kostičku, umístí buď tuto kostičku, nebo za 1 velblouda svou kostičku ze zásoby, na stupnici karavany, a to na nejbližší volné pole (ve směru karavany) (modifikace viz budova 4)

následně si vezme 1,2 nebo 3 vítězné body podle toho, zda kostičku nasadil do první, druhé nebo třetí sekce karavany

pokud se tím zaplní poslední pole karavany, karavana se oboduje, a všechny kostičky se z karavany vrátí hráčům do zásoby


Ad 2)

počet kostek na vybraném řádku určuje hodnotu akce

počáteční hráč si počítá i žluté kostky, ostatní pouze bílé

hráč si za 1 kartu může zvýšit hodnotu akce o 1

vlastní řádek věže určuje druh akce

velbloudí řádek věže:

 • hráč si vezme velbloudy v počtu daném hodnotou akce (modifikace viz budova 1.)

peněžní řádek věže:

 • hráč si vezme peníze v počtu daném hodnotu akce (modifikace viz budova 2)

řádky sektorů tržiště věže:

 • hráč nasadí svoje kostičky v počtu daném hodnotou akce na prázdná pole tržiště (modifikace viz budova 6) s podmínkami:
  • sektor tržiště, do kterého kostičku umísťuje, musí být označen stejným symbolem jako řádek věže
  • nelze umístit kostičku do bazaru, do kterého již umístil svou kostičku jiný hráč
  • hráč musí upřednostit při umístění kostičky částečně zaplněný bazar před prázdným bazarem


Ad 3)

pokud karty dojdou, zahrané karty se zamíchají a rubem nahoru složí do balíčku


Ad 4)

budov je 6

každá budova přidává hráči nějakou schopnost

za budovu je třeba zaplatit (modifikace viz karty h. a i.)

za postavení budovy si hráč přičte vítězné body v závislosti na počtu postavených budov:

 • 1 budova - nic, 2 až 5 budov - 5 bodů, všech 6 budov - 10 bodů
pořadí        funkce             cena (v = velbloud,p = peníze)        
1. bere o velblouda víc	                 2v
2. bere o 2 peníze víc                     2v + 2p
3. může upravit posun figurky o 1 až 3 pole zadarmo      2v + 2p
4. při nasazení své kostičky do karavany lízne navíc kartu   3v + 3p
5. za každý dokončený stan získá o 2 vítězné body víc     4v + 4p
6. staví na tržiště o kostičku víc               4v + 4p


Přehled karet

 • a. 3 velbloudi - hráč si vezme 3 velbloudy
 • b. 3 peníze - hráč si vezme 3 peníze
 • c. kostička->karavana - hráč umístí svou kostičku na karavanu
 • d. kostička->tržiště - hráč umístí svou kostičku na prázdné pole tržiště (nelze na pole bazaru, který již rozestavěl jiný hráč)
 • e.peníze<->velbloudi - hráč si mění peníze a velbloudy v poměru 1:1
 • f. peníze->vítězné body - hráč si vymění peníze na vítězné body v poměru 1:1, max. 10x
 • g. velbloudi->vítězné body - hráč si vymění velbloudy na vítězné body v poměru 1:2, max. 4x
 • h. velbloudi ne->budova - hráč platí pouze penězi při stavbě budovy
 • i. peníze ne->budova - hráč platí pouze velbloudy při stavbě budovy
 • (poslední 2 se hrají v momentě akce, kterou modifikují, a dají se zahrát obě najednou)

Články

Jirka bauma:Strategie Yspahan

Odkazy