World of Warcraft – the Boardgame

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wwc-krabice.jpg
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 12
Délka hry 180 minut
Autor Christian T. Petersen
Eric M. Lang
Vydání
2005 Fantasy Flight Games World of Warcraft - The Boardgame

Pravidla připravil: Radim Havlíček (překladem z anglického originálu pravidel).

Poznámka: Tato pravidla jsou zatím neúplná (nedokončená). Odkazy na strany se vztahují k originálním pravidlům. Anglický originál naleznete zde ~3MB.


Pravidla

Herní materiál

 • 1 hrací plán
 • 120 plastových figurek nestvůr, z toho:
  • 8 zelených, 4 červené a 4 modré Murlocků
  • 8 zelených, 4 červené a 4 modré Gnollů
  • 6 zelených, 3 červené a 3 modré Ghůlů
  • 8 zelených, 4 červené a 4 modré Šarlatových křižáků
  • 4 zelených, 2 červené a 2 modré Nagů
  • 4 zelených, 2 červené a 2 modré Obřích pavouků
  • 4 zelených, 2 červené a 2 modré Worgenů
  • 4 zelených, 1 červené a 1 modré Wildkinů
  • 4 zelených, 1 červené a 1 modré Obrů
  • 6 zelených, 3 červené a 3 modré Duchů
  • 2 zelených, 1 červené a 1 modré Střážců smrti
  • 2 zelených, 1 červené a 1 modré Draků
  • 2 zelených, 1 červené a 1 modré Pekelníků
 • 5 karet setkání Kel’Thuzad
 • 3 karty Tyranů (Overlord)
 • 58 žetonů Energie (hodnoty 1 a 3)
 • 58 žetonů Životů (hodnoty 1 a 3)
 • 40 žetonů Zásahu
 • 40 žetonů Zbroje
 • 21 osmistěných kostek (7 červených, 7 modrých a 7 zelených)
 • 2 referenční karty nestvůr
 • 5 počítadel Tyrana Lord Kazzak
 • 1 počítadlo Tyrana Kel’Thuzad
 • 1 počítadlo Tyrana Nefarian
 • 5 žetonů Body zájmu
 • 6 Úkolových žetonů Aliance
 • 6 Úkolových žetonů Hordy
 • 8 Válečných žetonů (každé dva čtyř různých barev)
 • 12 Akčních žetonů + s rozšířeným vydáním dalších 15, tj. 27 akčních žetonů


Příprava hry

Na začátku hry WORLD OF WARCRAFT: THE BOARD GAME si projděte následující postup před tím, než začnete s prvním frakčním tahem:

1) Rozložte herní plán a umístěte ho doprostřed stolu.

2) Náhodně určete pořadí, ve kterém si hráči vyberou své postavy První hráč si potom vybere postavu tím, že si vezme kartu postavy znázorňující svoje povolání, a odpovídající Balíček povolání a 24 Silových a Talentových karet. Potom další hráč udělá to stejné (ale už si vybere jen z osmi zbývajících povolání) atd. V tomto případě si každý hráč vybere jedinečné povolání, které bude v nadcházející hře hrát. Všimněte si, že sedm karet postav je dvoustranných, jejichž červená strana znázorňuje postavu Hordy a modrá strana postavu Aliance toho stejného povolání. Dvě z devíti karet postav, povolání Šamana (Horda) a Paladina (Aliance), znázorňuje pouze jednu postavu a jsou jednostranné.

3) Po tom, co si všichni hráči vybrali své postavy, si musí určit, ke které frakci (Horda nebo Aliance) se připojí. Pokud si hráč vybral povolání Paladina, bude hrát automaticky za Alianci. Stejně tak pokud si hráč vybral povolání Šamana, bude automaticky hrát za Hordu.

Náhodně určete, kteří hráči budou součástí Hordy a kteří budou součástí Aliance. Na konci tohoto výběru musí být tři postavy Aliancí a tři Hordou. Pokud byly vybrány povolání Paladina/Šamana, nezúčastní se tohoto náhodného procesu, protože už jsou součástí své frakce.

Příklad: Hra začíná. Žádný hráč si nevybral Šamana, ale jeden hráč si vybral Paladina. Hráč Paladina je proto automaticky součástí Aliance, ale zbývajících pět hráčů ještě frakci nemají. Nyní se rozhodne, jací hráči budou v jaké frakci, z pěti zbývajících hráčů si každý hodí kostkou. Ještě před hodem se rozhodlo, že dva hráči s nejvyšším hodem se připojí k Paladinovi a stanou se součástí Aliance a zbývající tři se připojí k Hordě.

Toto byl příklad, jak si hráči náhodně určí, kdo se připojí k Hordě a kdo k Alianci. Klidně si vytvořte svůj vlastní proces rozdělování do frakcí, pokud chcete. Hráči by se měli nyní posadit, aby hráči Hordy seděli spolu na jedné straně stolu, pokud možno u severní části plánu, a hráči Aliance na druhé straně stolu u jižní části plánu. Jakmile si sednete, každý by měl před sebe umístit svou kartu postavy (se správnou stranou frakce) a její balíček povolání.

4) Každá hráč se nyní připraví ke hře následovně:

 • Vezmi si žeton Brašny a umísti ho vedle karty své postavy.
 • Vezmi si počáteční množství žetonů Zdraví a Energie, které je vyznačeno na kartě postavy v poli „Úroveň 1“ (Level 1) na počítadle Životů. Žetony životů umísti do Zóny Životů (Health area) a žetony Energie do Zóny Energie (Energy area) na kartě postavy.
 • Vezmi plastovou figurku tvé postavy a umísti ji na hrací plán. Pokud jsi součástí Aliance, umísti ji do oblasti Southshore. Pokud jsi součástí Hordy, umísti svoji figurku do oblasti Brill.

5) Rozhodněte (zas pomocí dohody nebo náhodně), kterého ze tří Tyranů v této hře použijete. Umístěte Tyrana na poblíž plánu otočeného tou stranou nahoru, která odpovídá počtu postav ve hře (čtyři nebo šest). Zbývající dvě karty Tyranů odložte zpět do krabice, v této hře nebudou použity.

6) Rozdělte karty vybavení podle čtyř různých typů (jak značí symboly na jejich rubových stranách), každou hromádku zamíchejte a umístěte poblíž hracího plánu.

7) Sejměte tři kary vybavení s trojúhelníkem (bílým), dvě karty vybavení se čtvercem (modrým), jednu kartu vybavení s kruhem (fialovým) a umístěte těchto šest karet lícem nahoru na hromádku na místo „obchodní hromádka“, které je vpravo dole hracího plánu.

8) Hráči Aliance si vezmou 40 Úkolových karet, rozdělí je podle obtížnosti (šedé, zelené, žluté a červené) na různé hromádky, zamíchají je a umístí je rubovými stranami nahoru nadosah někam na stůl. Hráči Hordy potom udělají to stejné se svými 40 Úkolovými kartami.

9) Rozdělí různé karty a plastové žetony a umístí je u herního plánu, jak je nakresleno na diagramu „Herní zóna“ na straně 6. Každá postava si potom vezme 5 zlatých z hlavního banku a umístí je do zóny „zlata“ na své kartě.

10) Každá frakce si nyní vezme čtyři vrchní Úkolové karty ze svého šedé hromádky a jednu horní Úkolovou kartu ze zelené hromádky a umístí je lícem nahoru u své strany hracího plánu. Jakmile je kartu vytažena, jedna nebo více příšer se objeví na hracím plánu. Přečtěte si „Tažení Úkolových karet“ v panelu na straně 7, kde je vysvětleno, jak umístit nestvůru na hrací plán, jakmile si někdo vezme Úkolovou kartu.

Na začátku hry tedy bude 10 vytažených karet (pět pro každou frakci). Každá frakce by si měla své aktivní Úkoly schraňovat na své straně stolu, aby byly zmateni Úkoly jiné frakce.

Následně vrať zbylé šedé Úkolové karty zpět do krabice – šedé úkoly jsou „začínající“ a ve hře jsou pouze ty karty, které byly vytaženy během přípravy. Takže jakmile hra začne, je možné snímat pouze zelené, žluté a červené hromádky Úkolů.

11) Nyní umísti ukazatel kola na pozici 1 na počítadle kol.

12) Zamíchej karty setkání a umísti je rubem nahoru vedle hracího plánu. Pokud nehrajete s Kel’Thuzadem jako Tyranem, nezapomeňte odstranit pět speciálních karet Setkání, které jsou ve hře, když Tyranem je Kel’Thuzad (všech pět takových karet Setkání je označeno symbolem Kel’Thuzada).

Hra je nyní připravena, první frakční tah táhne Horda (viz dále).


Kolo hry

Hra WORLD OF WARCRAFT: THE BOARD GAME se tvoří 30 po sobě jdoucích frakčních tahů, přičemž každý tah se skládá ze dvou akcí každé postavy jedné frakce. Každá frakce má tedy během hry 15 tahů, než se ukazatel kol dostane do „Konečné“ pozice. Frakce, která zrovna táhne, je označována jako aktivní frakce.

Horda pokaždé začíná hru prvním frakčním tahem.


Frakční tah

Frakční tah se skládá ze dvou akcí postav (např. cestování, odpočinek, boj) každé postavy aktivní frakce. Jakmile každá postava aktivní frakce zahraje dvě akce, posune se ukazatel kol o jedno políčko vpřed, následně se aktivní frakcí stává nepřátelská frakce a zahraje svůj frakční tah. Hra takto pokračuje do chvíle, kdy se ukazatel kol dostane do „Konečné“ pozice, nebo se dříve podaří některé frakci porazit Tyrana.

(Anonymovo doporučení: Doporučuji hrát jen s pravidlem: Hra pokračuje do chvíle, kdy se některé frakci podaří porazit Tyrana.)

Akce postav

Akce postav tvoří základ herního zážitku WORLD OF WARCRAFT: THE BOARD GAME. Postavy budou pomocí svých akcí ovlivňovat dění na herním plánu, cestovat do nových oblastí, bojovat s nestvůrami a získávat nové zkušenosti, vybavení a schopnosti. Každá postava může během frakčního tahu zahrát dvě akce. Ve hře jsou i žetony akcí, takže si hráči mohou udržovat přehled o tom, kolik akcí už během frakčního tahu spotřeboval. Hráč jednoduše udržuje tyto žetony před sebou, a jakmile zahraje akci, otočí žeton na jeho šedou stranu.

Pořadí, ve kterém postavy aktivní frakce hrají své akce, je zcela libovolné. Postava může své akce rozdělit (tj. nemusí zahrát svou druhou akci bezprostředně po první), ostatní hráči mohou zahrát svoji akci (akce) mezi její první a druhou akcí.

Příklad: Postavy aktivní frakce mohou zahrát své akce v libovolném pořadí, ve kterém se jim to hodí – a žádná postava nesmí zahrát víc jak dvě akce. C2, C1, C1, C2, C3, C3 je jeden příklad možného pořadí a C1, C2, C3, C2, C3, C1 je druhý příklad.

Postava má pět různých typů svých akcí. Jsou to:

 • Cestování
 • Odpočinek
 • Boj
 • Trénink
 • Městská akce

Výjimka: Pokud se postava nalézá v oblasti obývanou jednou nebo více nezávislými nestvůrami, musí být její další akce boj s jednou skupinou těchto nezávislých nestvůr. Za takových okolností nemůže dělat nic jiného.

Zapamatuj si, že nezávislé nestvůry jsou znázorněny modrými plastovými figurkami nestvůr a Úkolové nestvůry jsou znázorněny zelenými a červenými plastovými figurkami.


Cestování

Pomocí akce Cestování se postava může posunout až o dvě sousedící oblasti herního plánu.

Pokud první oblast, do které vstoupila, obývá jedna nebo více nezávislých nestvůr, musí svůj pohyb v této oblasti přerušit a její akce Cestování je u konce.

Černé hranice na mapě označují zapovězené oblasti. Postava během pohybu nesmí nikdy vkročit do oblasti ohraničené od ostatních černou hranicí. Postava také nesmí nikdy vkročit do výchozí oblasti nepřátelské frakce (postava Aliance tedy nikdy nevkročí do Brillu a postava Hordy nikdy nevkročí do Southshore). Tyto dvě výchozí oblasti jsou označeny barvami příslušných frakcí.


Využití leteckých tras během cestování

Plán obsahuje čtyři oblasti s ikonou letecké trasy Hordy a čtyři oblasti s ikonou letecké trasy Aliance.

Postava se může během jednoho ze dvou kroků pohybu pohnout z jedné oblasti, která obsahuje přátelskou ikonu letecké trasy, do jakékoli jiné oblasti na mapě, která obsahuje přátelskou ikonu letecké trasy.

Postava nikdy nemůže využít ikonu nepřátelské letecké trasy. Horda tedy nikdy nemůže využít letecké trasy Aliance a obráceně.

Viz diagram s příkladem cestování na straně 10.


Odpočinek

Pokud postava využije akce Odpočinek, může okamžitě znovu nabýt kombinaci žetonů Energie a Životů odpovídající dvojnásobku její úrovně. Postava si také můře odstranit jeden žeton Prokletí.

Příklad: Lovec se rozhodl, že využije jednu svou akci k odpočinku. Lovec je na 3 úrovni, což mu umožňuje nabýt 6 žetonů. Vybere si 4 Životy a 2 žetony Energie, které umístí zpět na svou kartu postavy do patřičných zón.

Pokud postava zahraje akci Odpočinek v oblasti se symbolem přátelského města, může znovu nabýt kombinaci žetonů Energie a Životů odpovídající trojnásobku její úrovně. Postava si současně může odstranit všechny žetony Prokletí.


Boj

Jak bylo uvedeno výše, postava musí zahrát akci Boj, pokud se nachází ve stejné oblasti jako jedna nebo více skupin nezávislých nestvůr. Postava musí zahrát akci Boj proti jedné skupině nezávislých nestvůr, i kdyby se v oblasti nacházely jiné vhodné cíle akce Boj. Postava tedy nesmí zahrát jakoukoli jinou akci, dokud se oblast zcela nevyčistí od nezávislých nestvůr. Na straně 28 najdeš podrobnosti, jak se bojuje proti nestvůrám.

Pokud nejsou v oblasti postavy žádné nezávislé nestvůry, stále může využít akce Boj, pokud se v oblasti vyskytuje jedno z následujících:

 • (pokračování příště)

--RH

Jinak pro lidi, kteří by toho chtěli zneužít, nesnažte se to předělávat naschvál špatně, je to zbytečná škoda, a třeba právě vy, budete chtít někdy něco přeložit proto prosím, respektujte a dodržujte pravidla a neničte to, co Vám nepatří děkuji, vážený autor tohotu podtitulku ,-*/Dommi\*-,


Odkazy