Union Pacific

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 12
Délka hry 90 minut
Autor Alan R. Moon
Vydání
1994 Amigo Union Pacific
Ocenění Deutscher Spiele Preis 1999 - 3. místo, Spiel des Jahres 1999 - nominace, International Gamers Awards 2000 - Best Strategy Game (nominace)

Získejte ty nejvýhodnější akcie železničních společností a staňte se nejbohatším akcionářem.


Pravidla

Herní materiál

 • 1 hrací plán
 • 131 lokomotiv
  • 7× Wyoming & Western (šedé)
  • 8× Marquete Rocky Road (modré)
  • 9× Kansas City Central (hnědé)
  • 10× Empire State Line (oranžové)
  • 11× United Mexican Railways (bílé)
  • 13× Sioux Falls Royal Blue (fialové)
  • 14× Denver Midland (černé)
  • 17× Miami Southern (žluté)
  • 19× Billings Northern Light (červené)
  • 23× El Paso & Rio Grande (zelené)
 • 98 akcií železničních společností
  • 6× Wyoming & Western (šedé)
  • 6× Marquete Rocky Road (modré)
  • 7× Kansas City Central (hnědé)
  • 7× Empire State Line (oranžové)
  • 8× United Mexican Railways (bílé)
  • 9× Sioux Falls Royal Blue (fialové)
  • 10× Denver Midland (černé)
  • 12× Miami Southern (žluté)
  • 15× Billings Northern Light (červené)
  • 18× El Paso & Rio Grande (zelené)
 • 20 akcií Union Pacifik
 • 4 prémiové karty
 • 40 karet typů železnic
  • 4× žolík
  • 6× s bílým pruhem
  • 7× s černým pruhem
  • 9× s černobílým pruhem
  • 14× bez pruhu
 • 6 přehledů železničních společností
 • 150 bankovek
  • 60 miliónových
  • 50 pětimiliónových
  • 40 desetimiliónových


Příprava

 • Bankovky se rozdělí do tří balíčků podle hodnot a uloží do určených přihrádek v krabici

Lokomotivy se roztřídí podle barev a umístí do přihrádek v krabici označených číslem odpovídajícím jejich počtu. Na barevná pole se umístí lokomotivy příslušné barvy. Každý hráč dostane jednu kartu s přehledem železničních společností.U každé společnosti je uveden její název, znak, počet akcií společnosti, počet lokomotiv a druhy tratí, jež může tato společnost provozovat.

 • Karty železničních tratí se zamíchají. Každý hráč dostane tři karty tratí, které umístí tak, aby do nich spoluhráči neviděli. Zbylé karty se položí vedle hracího plánu rubem navrch. Pokud je bakíček během hry vypotřebován, zamíchají se již použité karty a vzniklý balíček se rubem na vrch položí na původní místo.
 • Každý hráč dostane jednu akcii společnosti Union Pacific. Ostatní akcie společnosti Union Pacific se položí vedle hracího plánu.
 • Akcie ostatních společností se dobře zamíchají, každý hráč dostane pět akcií, které si vezme do ruky tak, aby do nich ostatní hráči neviděli. Pak každý z hráčů vyloží jednu z těchto pěti akcií před sebe na stůl, a to rubem navrch. Když mají všichni hráči kartu vyloženou, všichni najednou ji otočí.
 • Ze zbývajících akcií železničních společností se 4 akcie vyloží lícem nahoru na okraj hracího plánu.
 • Ostatní akcie společností se rozdělí do 4 balíčků. Dva balíčky sestávají z 6-ti karet, třetí z 18-ti karet a zbývající karty tvoří čtvrtý balíček. Do třetího balíčku se vmíchá jedna prémiová karta a do čtvrtého zbývající tři prémiové karty. Balíčky se pak složí do jednoho v pořadí první, třetí, čtvrtý a druhý.


Železniční síť

 • Železniční síť na hraím plánu je rozdělena na jednotlivé úseky železničních tratí. Každý z nich spojuje dvě města. Na každém úseku trati jsou vyznačena 1 až 4 pole pro umístění lokomotiv, počet polí na úseku odpovídá počtu železničních společností, jež mohou na tomto úseku provozovat železniční přepravu.


Druhy tratí

 • Železniční síť je postavena ze čtyř druhů tratí.
 • Všechny druhy tratí mohou využívat pouze vlaky největší společnosti El Paso & Rio Grande, zbývajících 9 společností smí využívat jen některé druhy tratí. Ty jsou vyobrazeny na akciích společnosti a na kartě s přehledem společností.


Akcie

 • Každá železniční společnost má své akcie. Na všech akciích společnosti je uveden její název, počet jejich akcií, počet jejich lokomotiv a druhy tratí, které může využívat.


Průběh hry

 • Hráč, který je na tahu, si nejprve musí líznout jednu kartu železniční trati. Poté hráč provede jednu z následujících akcí
  • Zprovozní trať mezi dvěma městy (viz. stavba trati) a vezme si jednu novou akcii.
  • Vyloží jednu nebo více akcií z ruky (viz. investice).


Stavba trati

Určení druhu trati

 • Hráč, který je na tahu, vyloží z ruky jednu kartu s druhem trati. Tím určí druh trati, na který bude moci v tomto kole umístit lokomotivu.
 • Poznámka: Karta označená v rozích velkými písmeny A umožňuje umístění lokomotivy na kterýkoli druh trati.


Výběr lokomotivy

 • Hráč vezme jednu lokomotivu ze zásoby v krabici. Barva lokomotivy určuje železniční společnost, jejíž železniční síť hráč rozšiřuje. Výběr lokomotivy není omezen na společnosti, jejichž akcie hráč vlastní.
 • Hráč smí umístit lokomotivu libovolné barvy (která ještě v zásobě zbývá) na libovolné volné pole pro lokomotivu na některém úseku trati, pokud splní následující podmínky:
  • Typ trati, na níž toto pole leží, musí odpovídat druhu trati vyobrazenému na vyložené kartě trati.
  • Železniční společnost, která vlastní tuto lokomotivu, musí být schopna provozovat dopravu na tomto typu trati.
  • Na zvoleném úseku trati musí být volné pole pro lokomotivu.
  • Na zvoleném úseku trati nesmí stát žádná lokomotiva téže železniční společnosti.
  • Zvolený úsek trati musí být propojen s domovským nádražím společnosti, ke které tato lokomotiva patří. Tzn., že na každém úseku trati spojující právě zprovozněný úsek s domovským nádražím společnosti musí stát lokomotiva této společnosti.


Tažení akcie

 • Hráč si vybere jednu ze čtyř akcií ležících lícem nahoru na kraji hracího plánu nebo vrchní akcii z balíčku a nebo jednu akcii společnosti Union Pacific.
 • Zvolí-li hráč některou ze čtyř ahcií ležících vedle balíčku, otočí na její místo lícem nahoru vrchní kartu z balíčku. Tím končí tah hráče.
 • V případě, že se na okraji hracího plánu objeví čtyři akcie téže železniční společnosti, jsou tyto akcie odebrány ze hry a nahrazeny čtyřmi vrchními akciemi z balíčku. Odebrané akcie jsou uloženy do krabice a do hry se již nevracejí.


Železniční společnost Union Pacific

 • Akcie společnosti Union Pacific se ve hře chovají stejně jako akcie ostatních deseti železničních společností. Vždy, když má po výstavbě hráč možnost vzít si akcii jedné z deseti společností, může si místo toho vzít jednu akcii Union Pacific.
 • Po tažení akcie může navíc ještě hráč vyměnit jednu akcii z ruky za akcii Union Pacific. Může to být dokonce tatáž karta, kterou si právě vytáhl. Pokud tak chce učinit, odloží odevzdávanou kartu do krabice tak, aby ji nikdo neviděl. S kartou se pak již do konce hry nehraje, ani se na ni nelze podívat.
 • I při investování se s akciemi UP zachází stejně jako s akciemi ostatních společností.


Investice

Vyložení akcií

 • Poté co si hráč lízl jednu kartu trati, může začít investovat.
 • Hráč vyloží před sebe na stůl libovolný počet akcií jedné společnosti, nebo po jedné akcii dvou různých železničních společností. Akcie se vykládají lícem navrch. Akcie jedné společnosti umisťuje hráč do řady na sebe tak, aby bylo vidět kolik akcií této společnosti má vyložených

Odložení karty trati

 • Hráč ukončí svůj tah odložením jedné karty trati z ruky na odkládací balíček


Prémie

 • Hráč, který si lízl z balíčku akcií prémiovou kartu, ji okamžitě vyloží před sebe. Jako náhradu za ni si lízne z balíčku další kartu, tu přidá k akciím ležícím lícem nahoru vedle balíčku (pokud doplňoval čtvrtou kartu) nebo si ji ponechá (pokud si bral náhodnou akcii z balíčku). Po rozdělení prémií odloží hráč prémiovou kartu do krabice, ve hře pak pokračuje hráč po jeho levici.
 • Pro majetek železniční společnosti je určující počet lokomotiv této společnosti umístěných na hracím plánu. Každá lokomotiva má cenu jednoho miliónu + jeden milión za domovské nádraží.
 • Prémie za každou železniční společnost získávají pouze dva nejúspěšnější akcionáři. Hráč, který má vyloženo nejvíce akcií této společnosti, je jejím hlavním akcionářem a získává prémii ve výši současného majetku společnosti. Hráč s druhým největším počtem akcií je vedlejším akcionářem společnosti a získává prémii ve výši poloviny současného majetku společnosti. Hodnota prémie se zaokrouhluje na celé milióny dolů.
 • Pokud je hráč jediným akcionářem společnosti, tzn. jako jediný má vyloženy akcie této společnosti, získává prémii jako hlavní a zároveň i jako vedlejší akcionář této společnosti (tj. 1,5 násobek majetku této společnosti).
 • V případě, že má společnost více hlavních akcionářů (více hráčů vyložilo nejvyšší počet jejích akcií), sečtou se prémie za první a druhé místo a rozdělí se mezi všechny hlavní akcionáře společnosti, hodnota prémie se zaokrouhluje na celé milióny dolů. Akcionáři na druhém místě nebude prémie udělena.
 • Má-li společnost jednoho hlavního akcionáře a více akcionářů vedlejších, získá hlavní akcionář celou svoji prémii. Akcionáři na druhém místě se pak podělí o prémii určenou pro druhé místo. Může se stát, že tato prémie, po rozdělení a zaokrouhlení, klesne na nulu.
 • Pozor! Při rozdělování prémií se počítají jen akcie vyložené na stole, akcie v ruce nepřinesou hráči žádnou peněžní odměnu.


Prémie za společnost Union Pacific

 • Prémie za společnost Union Pacific může získat nejvýše pět akcionářů.
 • Hodnota akcií společnosti UP roste s každým kolem. Při prvním rozdělování prémií nemají akcie společnosti žádnou cenu, v každém následujícím kole za ně akcionáři získávají prémie podle následující tabulky:
 1.2.3.4.
1. UP akcionář0 mil.$10 mil.$15 mil.$20 mil.$
2. UP akcionář0 mil.$8 mil.$12 mil.$16 mil.$
3. UP akcionář0 mil.$6 mil.$9 mil.$12 mil.$
4. UP akcionář0 mil.$4 mil.$6 mil.$8 mil.$
5. UP akcionář0 mil.$2 mil.$3 mil.$4 mil.$
 • Pokud investovalo do akcií společnosti UP méně než 5 hráčů, zbývající prémie nebudou mezi akcionáře rozděleny.
 • Má-li největší počet akcií společnosti UP vyloženo více hráčů, bude mezi tyto hráče rovným dílem rozdělena prémie o hodnotě součtu tolika položek z tabulky, kolik hráčů se o první místo dělí.
 • V případě, že se umístilo více hráčů na některém z dalších míst, postup výpočtu prémií je obdobný.


Konec hry

 • Hra končí posledním, čtvrtým rozdělením finančních prémií.
 • Vyhrává hráč, který získal v průběhu hry nejvíce peněz.


Pravidla pro dva hráče

 • Hra končí třetím rozdělením prémií. Čtvrtá prémiová karta je umístěna do balíčku podle obvyklých pravidel, na její využití však nedojde.
 • Před posledním, třetím sčítáním, se roztřídí zbylé akcie v balíčku, včetně akcií ležících lícem nahoru vedle balíčku a akcií společnosti Union Pacific, podle železničních společností. Tyto akcie pak slouží pomyslnému třetímu hráči.
 • Prémie třetího prémiového kola jsou rozděleny mezi 2 hráče a jejich pomyslného společníka. Vzhledem k tomu, že v třetím prémiovém kole je uděleno největší množství prémií, nejsou šance pomyslného hráče na výhru nulové.


Varianty hry

 • Aby se zamezilo rychlému sledu prémiových karet, je možné začlenit je do balíčku akcií následujícím způsobem
 • Po vyložení 4 akcií lícem nahoru se z balíčku akcií vyčlení 4 balíčky po šesti kartách, zbylé karty se rozdělí na 4 větší balíčky. Do každého balíčku o šesti kartách se zamíchá jedna prémiová karta. Všechny balíčky se pak poskládají dohromady rubem nahoru tak, že se vždy položí jeden větší balíček na menší balíček obsahující prémiovou kartu.
 • Pokud hráč postavil železniční společnost, může si brát akcie pouze ze čtyř vyložených akciových karet, nebo vrchní kartu z balíku. Akcie společnosti Union Pacific je možné brát pouze jako náhradu za odloženou akcii.


Odkazy