Um Reifenbreite

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 90 až 120 minut
Autor Rob Bontenbal
Vydání
1991 Jumbo International Um Reifenbreite
Ocenění Spiel des Jahres 1992, Deutscher Spiele Preis 1992 - 2. místo

Překlad: Jirka Bauma, Paluba

Tématem hry je cyklistický závod. Hráč je manažérem cyklistického týmu. Vítězí ten hráč, jehož cyklisté dosáhnou v závodě nejlepšího výsledku.


Pravidla

Herní materiál

16 figurek cyklistů ve 4 barvách, po 4 od každé barvy, každá figurka se skládá s kartičky cyklisty a stojánku, do kterého se kartička zasouvá, od každé barvy je jeden stojánek navíc

4 kartičky cyklistů ve žlutém trikotu - používá se pouze v profi variantě pravidel

hrací plán, obsahuje závodní dráhu, tato dráha umožňuje sestavit několik různých závodů:

 • Paris - Roubeaux: start(2), C, D, cíl A.
 • Lierge - Baston - Lierge: start(1), A, B, cíl C
 • Giro di Italia: start(2), C, D, A, B, cíl C
 • Tour de France: start(1), A, B, C, E, cíl A

2 hrací kostky

22 akčních karet

56 karet energie - ve 4 barvách (z rubové strany) po 14

6 foto-karet - pouze pro profi variantu pravidel

sada partiářů

Zahájení

každý hráč si vybere jednu barvu figurek cyklistů

hráči si vezmou karty energie vlastní barvy

hráči se domluví, jakou pojedou trať

akční karty se zamíchají, utvoří se z nich balíček, který se umístí vedle hracího plánu (s kartami rubem nahoru)

hráči si hodí kostkami, kdo hodí nejvyšší hodnotu začíná hru

Průběh hry

V první fázi hry se provede nasazení cyklistů na hrací plán - viz nasazování cyklistů.

Jakmile jsou všichni cyklisté nasazeni, začíná vlastní závod.

Závod se skládá z kol, v jednom kole hráči zatáhnou právě všemi cyklisty. Pořadí, v jakém je jednotlivými cyklisty taženo, je určeno jejich umístěním na hracím plánu. Cyklisté, kteří jsou na hracím plánu dále ve směru jízdy, hrají dříve. V případě, stojí-li cyklisté vedle sebe, hraje dřív ten cyklista, který je více napravo, bráno ve směru jízdy. Pořadí tahu cyklistů může změnit pravidlo o jízdě v háku - viz dále. Pohyb cyklistů - viz pohyb cyklistů.

Nasazování cyklistů

Cyklisti se nasazují na tečkou označená pole v sekci (1) nebo sekci (2) podle toho, jaká se jede zrovna trať.

Hráči se střídají v nasazování ve směru hodinových ručiček. V jednom tahu hráč nasazuje právě jednoho cyklistu. Hráč nesmí nasadit cyklistu do řady, kde už nějakého cyklistu má. (Řadou se myslí ta linie, kde cyklisté jsou uspořádáni za sebou, nikoliv vedle sebe.)

Pohyb cyklistů

Jsou 2 možné tahy cyklistou normální pohyb a jízda v háku.

Při normální pohybu si hráč nejprve hodí oběma kostkami. Potom postoupí cyklistou o tolik polí, kolik hodil na obou kostkách dohromady. Pokud se ale cyklista nachází na poli s číslem, má na pohyb ještě vliv druh terénu pole - viz druhy terénů polí.

Postupovat se smí pouze rovně dopředu ve směru jízdy nebo dopředu diagonálně ve směru jízdy. Nesmí se postupovat do strany nebo dozadu.

Při pohybu se nesmí vstupovat na obsazená pole. Dále se nesmí překračovat tlustá čára umístěná v zatáčkách.

Hráč může cyklistou pohnout i o méně polí než kolik hodil. Někdy mu i nic jiného nezbývá, protože je zablokován soupeři.

Hráč může místo hodu kostkou použít kartu energie - viz karty energie.

Pokud hráč hodí součet 7, lízne si svrchní akční kartu a ihned vykoná, co je na ní napsáno - viz akční karty. Toto pravidlo platí i v případě, kdy použivá karty energie. Jízda v háku

Pokud se cyklista nachází na poli bezprostředně za cyklistou, který právě zatáhnul, může se za ním svést v háku. Pokud tak učiní, hraje tento tah přednostně před ostatními cyklisty. Pokud tak neučiní, hrají cyklisté v standardním pořadí - viz průběh tahu.

K tomu, aby cyklista mohl jet v háku, musí být splněny určité podmínky:

 • cyklista stojící před ním nevyhlásil, že provádí únik - viz karty energie
 • pole nacházející se bezprostředně za polem, kde cyklista stojící před ním svůj tah ukončil, je neobsazené
 • může na toto pole dojet, aniž by porušil pravidla o provádění pohybu a nepopošel přitom o více polí, než cyklista stojící před ním
 • stojí na stejném druhu terénu pole jako cyklista stojící před ním - viz druhy terénů polí

Pravidlo o jizdě v háku platí rekurzívně, tzn. jestliže cyklista použil jízdu v háku, může i cyklista stojící bezprostředně za ním použít jízdu v háku.

Druhy terénů polí

Na hracím plánu jsou tyto druhy polí:

 • asfalt - béžové
 • dlažební kostky - modré
 • svažující se do kopce- červené
 • svažující se z kopce - žluté

Vyjma asfaltu mají ostatní druhy terénů na sobě uvedené číslo. V případě dlažebních kostek a jízdy do kopce se toto číslo odečítá od hodu kostkami, a teprve tento rozdíl určuje, o kolik polí se cyklista může posunout. V případě jízdy z kopce se toto číslo přičítá k hodu kostkami, a teprve tento součet určuje o kolik polí se cyklista může posunout.

Pokud vyjde, že cyklista se může posunout o počet polí, který je menší nebo roven 0, musí cyklista v tomto kole z kola sesednout.

Sesednutí z kola má ten následek, že se pole, kde cyklista stál před hodem kostkou považuje jako neobsazené a jiní cyklisté mohou tudy volně projíždět.

Na konci kola cyklisté, kteří v průběhu kola z něj museli sesednout, na něj opět nasedají, a to opět ve stejném pořadí, v jakém hráli v kole. Cyklisté nasedají na to samé pole, kde sesedali, je-li ale obsazené, pak na první neobsazené pole v příslušné řadě směrem dozadu.

Karty energie

Hráč může místo hodu kostkou použít kartu energie s číslem 5 nebo 6. Číslo reprezentuje hodnotu nahrazující hod kostky. V jednom tahu je možno nahradit obě kostky kartami energie, ale nikoliv na dlažebních kostkách, kde se smí použít v jenom tahu pouze jedna karta energie. Některé karty energie jsou označeny horou v červeném kroužku, což znamená, že se nesmí použít, pokud se cyklista nachází na poli, které je do kopce.

V 1. kole se nesmí karty energie použít.

Karty energie se dělí na modré karty, na kterých je uvedeno přímo číslo cyklisty, který je smí použít, a na zelené karty, které smějí použít všichni cyklisti. Všimněte si, že karty jsou rozděleny nerovnoměrně, nejvíce karet má cyklista s číslem končícím jedničkou, nejméně cyklista s číslem končícím čtyřkou.

Hráči disponují kartami energie libovolně, až na to, že po jejich použití je musí zahodit.

Hráči mohou držet svoje karty energie tak, aby je ostatní hráči neviděli.

Hráč, který ve svém tahu cyklistou použije kartu energie, může ohlásit, že provádí únik. V tom případě, cyklista stojící za ním, nesmí použít jízdu v háku.

Použité karty energie se odhazují do krabice.

Akční karty

Hodí-li hráč na kostkách součet 7 (a to i v případě, kdy použije 1 kartu energie), musí si líznout akční kartu a bezprostředně realizovat, co je na ní napsáno.

Výše uvedené pravidlo neplatí pro první kolo, v němž se akční karty nelízají.

V případě, že je na ní napsáno, že přišel o kartu energie, musí dát kartu energie toho cyklisty, za kterého si akční kartu líznul, nemá-li, pak zelenou kartu, nemá-li ani zelenou kartu, nemusí dávat nic. To samé v opačném gardu platí i pro případ, je-li na akční kartě napsáno, že naopak cyklista jednu kartu energie získal.

Pokud je na akční kartě napsáno, že se cyklista může postoupit o několik polí navíc, přičítá se to k dosaženému hodu 7. Není-li řečeno na kartě jinak, může cyklista bezprostředně stojící za takovým hráčem, použít nadále jízdu v háku.

Pokud je na akční kartě napsáno, že cyklista spadnul, spadnou též všichni cyklisté nacházející se na sousedních polích (nikoliv tedy propojených diagonálně). Toto pravidlo platí rekurzivně, tzn. nakonec spadne vždy celá souvislá skupina cyklistů. Toto se ale netýká těch cyklistů, kteří by byli na sousedních polích, ale již mezitím zatáhli (tzn. nacházejí se před prvotně spadlým cyklistou nebo zprava od prvotně spadlého cyklisty). Všichni cyklisté, kteří spadnou, v příslušném kole netáhnou.

Po použití se akční karty odloží. V případě, že se balíček akčních karet vypotřebuje, z odložených karet se vytvoří po zamíchání nový balíček.

Dosažení cíle

Cyklista, který dojede na pole, které se nachází za šachovnicovou páskou označující konec sekce herního plánu, kterou ten který závod končí, dosáhl cíle.

V tahu, ve kterém cyklista dosáhnul cíle, nesmí popojít o menší počet polí, než o který popojít může, aby tak nemohl blokovat cyklisty jedoucí v háku za ním.

Figurka cyklisty, který dojel do cíle, je odstraněna z herního plánu až na konci kola.

Vyhodnocení

Umístění cyklistů je dáno pořadím, ve kterém protnuli cílovou linii (to jak daleko přitom ten který cyklista dojel, se nebere do úvahy). Toto pořadí se zaznamená do příslušného partiáře. V partiáři je v sousedním sloupci uvedeno, kolik ten který cyklista za svoje umístění získal bodů (1. místo = 50 bodů, 2. místo 40 bodů, 3. místo = 35 bodů, další místa = 8 + (16 - pořadí) * 2, tj. 32,30,28,...,8 bodů.).

Body získané za jednotlivé cyklisty se sečtou. Vyhrává ten hráč, jehož cyklisté dosáhly nejvíce bodů.

Významy akčních karet

Cyklista podváděl, vylosuj si fotokartu. (Pouze pro profi variantu)

Cyklista získává kartu energie.

Cyklista ztrácí kartu energie.

Cyklista toto kolo nehraje.

Hoď znovu, ale pouze jednou kostkou. (Předchozí hod 7 se nepočítá.)

Hoď navíc jednou kostkou a toto číslo si připočti k číslu 7.

Cyklista spadnul. Všichni cyklisté, kteří spadli s ním, též toto kolo nehrají.

Cyklista spadnul a navíc ztrácí kartu energie. Všichni cyklisté, kteří spadli s ním, též toto kolo nehrají.

Připočti si 2 k číslu 7, žádný cyklista nesmí jet v háku za tebou.

Připočti si 3 k číslu 7.

Připočti si 4 k číslu 7.

Připočti si 4 k číslu 7, žádný cyklista nesmí jet v háku za tebou.

Připočti si 4 k číslu 7, ale ztrácíš jednu kartu energie.

Profi varianta pravidel

Profi varianta navíc obsahuje pravidlo o prémiových sprintech, pravidlo o žlutém trikotu, pravidlo o podvádění a pravidlo o střídání na špici.

Podvádění

Je dovoleno v rámci pohybu cyklistou podvádět. Při podvádění hráč místo hodu kostkou si započítá, že hodil 6. Za každý takto nahrazený hod kostkou si hráč vylosuje 1 foto-kartu (po zamíchání). Číslo vylosované si hráč poznamená k číslu cyklisty do partiáře.

Na konci závodu se vylosují 2 fotokarty. Cyklisté, kteří si tuto fotokartu vylosovali při podvádění, jsou diskvalifikováni.

Diskvalifikování cyklisté nezískávají žádné vitězné body. Pořadí ostatních cyklistů se ale neposouvá.

Prémiové sprinty

Prémiové sprinty se konají při protnutí každé šachovnicové pásky během závodu vyjma první a cílové. První 3 cyklisté, kteří protnuli prémiovou pásku jsou ohodnoceni vítěznými body. Prémiové sprinty jsou zaznamenávány do partiáře, kde jsou taky uvedeny vítězné body, které se za jednotlivé prémie získávají.

Žluté tričko

Cyklista, který vyhraje první prémiový sprint, dostane žluté tričko, tzn. jeho figurka je nahrazena žlutou figurkou.

Žluté tričko má na sobě vždy ten cyklista, který průběžně získal nejvíc bodů na prémiových sprintech. V případě rovnosti bodů více cyklistů, udrží žluté tričko ten cyklista, který ho již měl.

Za každé kolo, ve kterém cyklista má na sobě žluté tričko, získává hráč 2 vítězné body. Střídání na špici

Na začátku tahu může hráč požádat hráče hrajícího za cyklistu nacházejícím se za ním ve stejné řadě, zdy by si s ním nechtěl vyměnit pozici. Pokud ten o příjme, cyklisté si prohodí pozice, pokud to odmítne, může hráč požádat postupně další cyklisty, které se nachází v souvislé řadě za ním.

Odkazy