Střelené kachny

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jiné názvy Sitting Ducks
Počet hráčů 3-6
Doporučený věk 10
Délka hry 20 minut
Autor Keith Meyers
Vydání
2005 Amigo Střelené kachny


Pravidla

Herní materiál

 • 36 karet kachen,
 • 5 karet vody (dohromady tvoří balíček kachen),
 • 52 Akčních karet,
 • 6 karet oblohy,
 • 6 karet zaměřovačů.


Úvod do hry

Kachny si v klidu a míru plují po rybníčku. Netuší, že na rybníček pomalu zaměřují střelci, kteří se nezastaví, dokud všechny kachny netrefí. A aby to nebylo tak jednoduché, každý ze střelců musí některé kachny chránit a naopak se snažit zastřelit co nejvíce kachen ostatních. Tak ať létá peří!


Cíl hry

Chraňte své vlastní kachny a zlikviduje co nejvíce kachen vašich soupeřů. Zvítězí hráč, kterému patří poslední kachna ve hře.


Příprava hry

Každý hráč si z balíčku kachen vybere jednu barvu. Jednu kachnu této barvy si položí před sebe. Kachny barev, které si nikdo nevybral, vraťte zpět do krabičky. Všechny ostatní karty barev hráčů zamíchejte společně s pěti kartami vody dohromady do balíčku kachen. Tento balíček položte lícem dolů na stůl, z něho budou kachny vyplouvat na rybníček. Šest karet zaměřovačů položte na stůl tak, aby byly po ruce. Položte 6 karet oblohy na stůl, vlevo od balíčku kachen, vedle sebe tak, aby pod nimi bylo místo na karty kachen a nad nimi místo na karty zaměřovačů. Vyložte šest horních karet z balíčku kachen pod karty oblohy tak, jak vidíte na obrázku. Kachny poplují zprava doleva. Zamíchejte balíček akčních karet a rozdejte 3 každému hráči. Zbytek nechte na stole v balíčku lícem dolů.


Průběh hry

Hráč, jehož kachna je v řadě první (nejvíce vlevo), začíná. Následují další hráči po směru hodinových ručiček. Ve svém tahu hráč musí zahrát jednu akční kartu. Poté si ihned dobere kartu z balíčku akčních karet tak, aby měl stále v ruce 3 karty. Pořadí jednotlivých akcí v průběhu tahu hráče je přesně toto:

 • Nejdříve hráč, který je na tahu, vždy musí zahrát jednu kartu z ruky a to i pokud mu zahrání této karty nepomůže nebo naopak ho poškodí.
 • Proveďte akci, kterou způsobila zahraná karta.
 • Hráč, který je na tahu, si dobere jednu kartu z balíčku.

POZOR: Pokud je to možné, hráč musí vždy akční kartu zahrát. Tedy i ve chvíli, kdy se mu to z nějakého důvodu nehodí. Musí kartu zahrát i pokud by si například byl donucen zastřelit svoji vlastní kachnu. Jedině v případě, že žádnou kartu z ruky nemůže zahrát tak, aby se v tu chvíli mohl smysluplně uplatnit její efekt, může jednu kartu z ruky zahodit a dobrat si za ni z balíčku jinou. Není možné z taktických důvodů kartu zahodit, pokud může hráč jednu ze svých karet zahrát.

Ve chvíli, kdy je kachna zastřelena, odstraňte ji z řady a položte před hráče, kterému patří. Hráč, který má před sebou všech šest kachen (1 od počátku hry a 5 zastřelených), již nemůže ve hře zvítězit. Přesto ale hraje dál a může dále přispívat ke zmatku na rybníčku a střílet kachny soupeřů. Pomsta je sladká!


Konec hry

Zvítězí hráč, který má alespoň jednu kachnu ve hře (v řadě, případně jako poslední kartu v balíčku kachen) ve chvíli, kdy jsou všechny kachny všech ostatních hráčů zastřeleny.


Přehled akčních karet

Zaměřování a střelba

Zamířit!: Ten, kdo zahraje kartu zamířit! může umístit kartu zaměřovače nad jednu libovolnou kartu oblohy. Zamířeno je na toto pole v řadě, nikoli přímo na kachnu, která se v danou chvíli na tomto poli nachází. Pokud se tedy kachna z tohoto pole pohne, ocitne se na zaměřeném poli jiná kachna, nebo případně karta vody. Je možné zaměřit i pole, na kterém se nachází karta vody. Kachny nacházející se na polích, nad kterými je umístěna karta zaměřovače budou dále označovány jako zaměřené.

Pal!: Ten, kdo zahraje kartu pal! Zastřelí jednu zaměřenou kachnu. Není podstatné, který hráč dané pole zaměřil. Kteroukoli zaměřenou kachnu může zastřelit kterýkoli hráč. Zastřelenou kartu odstraňte ze hry - dejte před hráče, kterému patří. Všechny karty, které jsou v řadě za touto kachnou, posuňte o jedno pole dopředu (doleva) a doplňte pole úplně vpravo v řadě horní kartou z balíčku kachen. Kartu zaměřovače z pole, na které bylo vystřeleno, vraťte zpět na balíček těchto karet (dále jen odstraňte). Kartu Pal! lze zahrát i na zaměřené pole, na kterém je v tu chvíli karta vody. Karta vody pak zůstává na svém místě, pouze vraťte kartu zaměřovače zpět na balíček těchto karet.

Dvojitá hlaveň: Zaměřte dvě pole v řadě vedle sebe. Umístěte dvě karty zaměřovačů nad dvě sousední pole v řadě. Pokud nejsou volné dva zaměřovače nebo dvě sousední pole, zaměřte jen jedno.

Billy the duck: Funguje jako kombinace karet zamířit a pal!. Odstraňte z řady libovolnou kachnu ať byla zaměřená nebo ne. Pokud byla tato kachna zaměřena, odstraňte zaměřovač. Ani Billy nemůže zastřelit skrytou kachnu (viz karty Já tady nejsem! a Teď mě nevidíte!) Rychlá rána

Špatný střelec: Zastřelí kachnu v řadě před nebo za libovolnou kachnou, která je zaměřená. Odstraňte tuto kachnu a zaměřovač z vedlejšího pole. Šilhavý, vedle!

Dvojitý zásah: Odstraňte dvě zaměřené kachny, které jsou v řadě přímo za sebou. Pokud je zaměřená jen jedna kachna nebo nejsou dvě zaměřené kachny přímo za sebou, nelze tuto kartu použít.

Já ne, ta vpravo! a Já ne, ta vlevo!: Posuňte libovolnou kartu zaměřovače o jedno pole ve směru uvedeném na kartě. Kartu zaměřovače je možné posunout pouze na pole, na kterém v tu chvíli žádná další karta zaměřovače neleží. Je také možné posouvat pouze v rámci šesti polí řady, např. z prvního pole v řadě není možné posunout zaměřovač dále doleva.


Pohyb kachen

Kupředu!: Posuňte celou řadu o jedno pole dopředu (vlevo). Kachnu (případně kartu vody), která je v řadě první, vraťte zpět úplně dolů do balíčku karet kachen. Volné pole na konci řady doplňte horní kartou z balíčku kachen. POZOR: Karty zaměřovačů se při žádném z pohybů kachen nehýbou, zůstávají na svých místech.

Žádný spěch: Vyměňte v řadě místo jedné svojí kachny s kachnou přímo za ní. Tuto kartu nelze zahrát na kachnu na konci řady. Klídek, Pohoda

Spěchám!: Vyměňte v řadě místo jedné svojí kachny s kartou přímo před ní. Tuto kartu nelze zahrát na kachnu na začátku řady.

Turbokachna: Posuňte jednu svoji kachnu na pole na začátku řady. Kachny, které tato kachna předběhla, posuňte o jedno pole dozadu.

Zmatené kachny: Libovolně změňte pozice všech šesti karet v řadě. Karty zaměřovačů zůstávají na svých místech. Hrubé chování

Kachní tanec: Vezměte všech šest karet v řadě a zamíchejte je do balíčku kachen. Pak vyložte zleva doprava nových šest karet do řady.


Obranné manévry

Já tady nejsem!: Skryjte svoji kachnu pod kachnu soupeře, která je v řadě přímo před ní nebo za ní. Karty v řadě za skrývající se kachnou posuňte o jedno pole dopředu. Není možné skrýt kachnu za kartu vody. Pokud dojde k pohybům kachen, tyto dvě kachny se hýbou společně. Pomocí karty kupředu se mohou také společně vrátit zpět do balíčku. Pokud je horní kachna zastřelena, odstraňte ji a spodní kachna zůstane odkrytá. Pokud se horní kachna skryje pomocí karty teď mě nevidíte!, spodní kachna bude na jedno kolo odkryta a bude možné ji zastřelit.

Teď mě nevidíte!: Zakryjte jednu libovolnou kachnu v řadě na celé kolo hry touto kartou. Tato kachna zůstane skrytá po celé kolo. Na začátku svého dalšího tahu hráč, který tuto kartu zahrál, ji na začátku svého dalšího kartu odstraní. Pole, na kterém je tato karta může být normálně zaměřováno i na něj může být stříleno. Kachna i karta na ní zůstávají na místě. Pokud dojde k pohybu kachen, tato karta se hýbe společně s kachnou, kterou zakrývá.


Tipy a triky

 • V průběhu hry může být výhodné vytvořit aliance s ostatními hráči, ale v této hře nikdy není nic jisté, každá kachna je ve hře sama za sebe, takže nevěřte nikomu.
 • Je dobré vědět, kdy se vaše kachny vrátily zpět do balíčku a kdy tedy znovu přijdou do hry.
 • Ve hře se může významně projevit osobní pomsta. Proto se snažte v průběhu celé hry udržet dobré vztahy se všemi protihráči a nikoho z nich si příliš neznepřátelte.


Varianty

 • Skryté kachny: Na začátku hry vezměte od každé barvy jednu kachnu a rozdejte každému hráči skrytě jednu kartu. Hráči po celou dobu hrají své barvy skrytě a mohou tedy blafovat. Zastřelené kachny dávejte na jednu hromádku. Ve chvíli, kdy zůstanou ve hře pouze kachny jedné barvy, všichni hráči otočí své skryté karty a ukáže se, kdo vyhrál.
 • Týmové kachny: Pokud hrajete ve dvou nebo ve čtyřech hráčích, hrajte ve dvoučlenných týmech. Vítězem hry se stane tým, jehož kachny zůstanou poslední ve hře. Hráči, kteří hrají spolu v týmu by měli u stolu sedět naproti sobě.
 • Bodové kachny: Hrajte předem určený počet her. Za každou svoji kachnu, která se vrátí zpět do balíčku pomocí karty kupředu! Si započítejte 1 bod, za každou svoji kachnu, která zůstane ve hře na konci hry si započítejte 5 bodů. Zvítězí ten, kdo bude mít po odehrání určeného počtu her nejvíce bodů.


Odkazy