Samurai

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Sam.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 45 až 60 minut
Autor Reiner Knizia
Vydání
1998 Hans im Glück Samurai

Pravidla

Herní materiál

 • 39 figurek
  • 13× přilba
  • 13× Buddha
  • 13× rýžové pole
 • 80 šestiúhelníkových placek (karet) (po 20 kusech ve 4 barvách)
 • 4 zástěny
 • hrací plán (mapa Japonska složená ze 4 dílů)


Cíl hry

 • Získat co největší vojenský, náboženský a zemědělský vliv. Tj. získat co největší počet figurek (přilba, Buddha, rýžové pole).


Příprava hry

 • Před první hrou opatrně vyjměte šestiúhelníkové karty a zástěny z archů. Každý hráč si vezme jednu zástěnu a 20 karet jedné barvy.
 • Podle počtu hráčů se připraví:
  • 2 hráči: plán ostrova Honšú
   7 přileb, Buddhů a rýžových polí
  • 3 hráči: Honšú, Kjúšú a Šikoku
   10 přileb, Buddhů a rýžových polí
  • 4 hráči: celý hrací plán
   všechny přilby, Buddhové a rýžová pole


Průběh hry

 • Po rozložení hracího plánu si každý hráč tajně vybere 5 ze svých 20 karet a položí je za svou zástěnu. To udělají všichni hráči naráz. Když si každý hráč vybral svých 5 karet, zbylých 15 karet se otočí lícem dolů a důkladně zamíchá. Tato zásoba karet každého hráče se položí vedle jeho zástěny.
 • Kterých 5 karet si hráč vybere, závisí na jeho strategii. Protože tu ještě nemůžete znát, doporučujeme, aby si při první partii každý hráč skrytě zamíchal všech svých 20 karet a z nich vybral 5 náhodně.
 • Potom se rozmístí figury. Nejdříve se položí 1 přilba, 1 Buddha a 1 rýžové pole do hlavního města Edo. Potom přijdou do každého města 2 figury a nakonec do každé vesnice 1 figura, a to následovně:
  • Nejmladší hráč začíná. Vezme libovolnou figuru a posadí ji na město, které si vybere. Další hráč po směru hodinových ručiček položí rovněž libovolnou figuru na to samé nebo jiné město. Když jsou všechna města obsazena, položí se do každé vesnice jedna figura. Figury se mohou rozmísťovat podle libovůle hráčů, s jednou výjimkou: Ve městě se nemohou nacházet figury stejného druhu. To plat i později, když se použije karta výměna figur.
 • Když jsou všechny figury na plánu, začíná vlastní hra. Nejmladší hráč začíná se svým tahem.


Průběh tahu

 1. Hráč vybere jednu nebo více karet, které má za svou zástěnou a položí je na hrací plán. Musí položit nejméně jednu kartu. Lodě se mohou pokládat pouze na volná mořská pole a zbývající karty pouze na volná pozemní pole. Výjimka: karty výměna figur a výměna karet. Karty se nesmějí pokládat na uvolněné vesnice a města.
 2. Jedna nebo více figur se odebere z hracího plánu, jestliže jsou všechna s nimi sousedící pozemní pole obsazena kartami.
 3. Hráč si vytáhne ze své zásoby tolik karet, kolik spotřeboval, aby měl za svou zástěnou opět 5 kusů. Dobírá se náhodně.
 • Poté přijde na řadu další hráč po směru hodinových ručiček a postupuje stejně.

Karty

 • Vlastnosti karet na první pohled:
  • Barva ukazuje, kterému hráči karta patří.
  • Obrázek ukazuje, které figury karta ovlivňuje.
   • Samuraj, samuraj na koni a loď ovlivňuje všechny figury (ve městě ovlivňuje všechny přítomné, ne jednu libovolnou).
   • Kartička s nulou umožňuje využít dříve položenou kartičku na jiném místě. Hráč nahradí kartičku kterou chce znovu použít touto kartičkou (jestliže tedy původní oblast nebyla ještě vyhodnocena, strácí zde svůj vliv) a nahrazenou kartičku umístí kdekoli jinde na hracím plánu.
   • Kartička s vyobrazením tří figurek umožňuje vyměnit figurku z jednoho města/vesnice za figurku z jiného. Vyložte kartičku před zástěnu (neumisťuje se na hrací plán) a proveďte výměnu. Pozor! Nikdy se nemůže stát, aby v jednom městě byly dvě stejné figurky.
  • Číslo udává sílu karty.
  • Znak udává, že takových karet se smí položit více v jednom tahu. Hráč může zahrát libovolný počet karet se znakem plus maximálně jednu kartu bez znaku.

Vyhodnocení vlivu

 • Jestliže jsou všechna s městem/vesnicí sousedící pozemní pole obsazena kartami, určí se kdo zde má jaký vliv. Hráči sečtou sílu kartiček majících vliv na tu kterou figurku (včetně lodí) a hráč s největší silou si figurku vezme a umístí za zástěnu.
 • V případě, že více hráčů má na některou figurku stejný nejvyšší vliv, odstraní se tato z hracího plánu, ale nezíská ji žádný z hráčů. Tato figurka se umístí viditelně mimo hrací plán.


Konec hry

 • Když z plánu zmizí poslední figura jednoho druhu (buď přilba, nebo Buddha, nebo rýžové pole), aktuální tah se ještě dohraje do konce. Poté hra ihned končí.


Určení vítěze

 • Po konci hry všichni hráči odkryjí své zástěny.
 • Na vítězství mohou pomýšlet jen ti hráči, kteří mají od některého druhu figur většinu.
 • Figury, ve kterých mají většinu, se dají na stranu.
 • Poté každý takový hráč spočítá své zbývající figury. Ten, kdo jich má nejvíce, zvítězil.
 • Jestliže je stav nerozhodný, spočítají hráči, mezi nimiž není rozhodnuto, všechny své figury. Pokud nerozhodný stav trvá, dotyční hráči si vítězství rozdělí.
 • Jestliže některý hráč získal většinu figur dvou druhů, je každopádně vítězem on.

Odkazy