Risk

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 3-6
Doporučený věk 10
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Albert Lamorisse
Michael I. Levin
Vydání
1959 Parker Brothers Risk

The World Conquest Game


Pravidla

Herní materiál

 • hrací plán
 • 14 karet misí
 • 44 karet Risk
  • 42 karet území
  • 2 karty žoloík
 • 6 sad hracích kamenů
  jedna sada je složena z
  • 50 třícípých kamenů představujících jednu jednotku
  • 8 čtyřcípých kamenů představujících pět jednotek
  • 6 pěticípých kamenů představujících deset jednotek
 • 5 šestistěnných kostek
  • 3 červené
  • 2 modré


Příprava hry

Hráči se domluví, jestli budou hrát do úplného vítězství jednoho hráče získáním absolutní nadvlády nad celým světem, nebo na vítězství splněním přidělené mise. V tom případě každý obdrží jednu kartu mise.

Z karet Risk se vyndají obě žolíkové karty, zamíchají se a rozdají tak, aby každý z hráčů obdržel stejný počet karet.

Podle počtu hráčů si každý připraví ze zásoby patřičný počet jednotek

 • 3 hráči ... 35 jednotek
 • 4 hráči ... 30 jednotek
 • 5 hráčů ... 25 jednotek
 • 6 hráčů ... 20 jednotek

Tyto své jednotky pak postupně rozmístí na území, která mu byla rozdána na kartách. Jednotky se rozmisťují postupně po jedné. Až hráči umístí po jednotce na přidělená území, umisťují zbývající jednotky na libovolná svá území. Na žádném území však nesmí být víc než čtyři jednotky (to platí jen pro tuto fázi, ne tak později ve hře)

Po rozmístění armád se pak karty Risk seberou, zamíchají spolu s žolíky a slouží jako talon pro jejich dobíraní při obsazení území.


Průběh hry

Mobilizace

Na začátku svého tahu získá hráč nové jednoteky. Jejich počet se rovná třetině jím ovládaných území (zaokrouhleno dolu)

Obsadil-li některý z hráčů celý kontinent a drží si nadvládu na začátku svého tahu, získá danému kontinentu příslušný počet nových jednotek

 • Austrálie - 2
 • Jižní Amerika - 2
 • Afrika - 3
 • Evropa - 5
 • Severní Amerika - 5
 • Asie - 7

Tři karty Risk se stejným symbolem přináší nové jednotky. Žolík zastupuje kterýkoliv symbol. Hráč může mít na ruce maximálně 5 karet.

 • pěchota - 4 jednotky
 • děla - 6 jednotek
 • kavalérie - 8 jednotek
 • tři různé - 10 jednotek
 • je-li na některé z vynesených karet území kontrolované hráčem, umístí si navíc dvě jednotky na toto území.

Nové jednotky rozmístí hráč zcela libovolně na svá území.


Útok a obrana

Hráč si vybere sousedící území, na které chce zaútočit. K provedení útoku musí mít na svém území (zemi) minimálně dvě armády, neboť jedna vždy tzv. "drží pole". Má-li tedy na jednom území dvě armády, znamená to, že při útoku útočí jen jednou armádou a háže proto jen jednou kostkou. Útočí-li dvěma armádami, háže dvěmi kostkami a při útoku třemi a více armádami pak vždy háže kostkami třemi.

Napadený se současně brání. Má-li na svém (napadeném) území jednu armádu jednou kostkou. Má-li tam armád více, bude se bránit dvěma kostkami. Na počtu kostek, kterými se brání napadený pak záleží, o kolik armád kdo přijde. Pokud jednou kostkou, tak ten s menším číslem ztratí jednu armádu, pokud dvěma kostkami pak armády dvě.
Páruje se vždy nejvyšší hodnota proti nejvyšší, a druhá nejvyšší proti druhé nejvyšší.

Hráč na tahu může zaútočit libovolně na kterákoliv sousední území obsazená armádami protihráčů a to kolikrát chce (není tedy ničím limitován, s výjimkou výše uvedené podmínky mít pro útok min. 2 armády na poli).

Podaří-li se útočníkovi nějaké území dobýt (tj. zničit všechny nepřátelské armády na daném poli), po svém tahů si vezme kartu Risk.

Zničí-li hráč některou nepřátelskou armádu a není to jeho misí, získává všechny karty Risk poraženého.


Přesun jednotek

Po skončení všech útočných akcí může hráč přesunout libovolný počet svých jednotek. Přesouvat jednotky smí jen na sousední pole, které ovládá. Žádné jím ovládané pole nesmí zůstat neobsazené.


Mise

Mise jsou napsány na kartách, které si hráči na počátku hry vylosují, přečtou a uschovají, aby pak mohli prokázat, že ji splnili. Je jich celkem 14:

 • Dobýt Afriku a Asii
 • Dobýt Asii a Jižní Ameriku
 • Dobýt Afriku a Severní Ameriku
 • Dobýt Austrálii a Severní Ameriku
 • Dobýt Austrálii, Evropu a jeden další kontinent
 • Dobýt Jižní Ameriku, Evropu a jeden další kontinent
 • Zničit rudou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
 • Zničit zelenou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
 • Zničit modrou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
 • Zničit černou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
 • Zničit bílou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
 • Zničit žlutou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
 • Obsadit 18 zemí, každou nejméně dvěma armádami
 • Obsadit 24 zemí dle své volby


Odkazy