Reef Encounter

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 2-4
Délka hry 90 minut
Autor Richard Breeze
Vydání
2004 R&D Games, What's Your Game Reef Encounter

Pravidla

Herní materiál

 • 4 oddělené desky hracího plánu se čtvercovými poli:
 • pole může obsahovat:
  • značku korálu – viz počáteční postavení
  • značku hvězdice – viz založení/rozšíření korálu
  • pozor, pole o něco tmavšího odstínu jsou zcela nepřístupné
 • 5.deska hracího plánu obsahující:
  • tabulku korálových převah (8 polí)
  • tabulku dobírání (5 polí)
  • stupnici krabíků
 • kartičky korálů v 5 barvách: šedá, oranžová, růžová, bílá a žlutá
 • 50 kostiček korálů, po 10 v každé z 5 barev: šedá, oranžová, růžová, bílá a žlutá
 • 4 zástěny
 • 4 krabičky
 • 16 krabíků po 4 v každé barvě: fialová, zelená, červená a žlutá
 • 20 kamenů korálových převah, po 5 v každé ze 4 barev: modrá, zelená, fialová a červená
 • 10 kartiček korálových převah
 • pytlík na kartičky korálů


Počáteční postavení

 • každý hráč si vybere svou barvu, k této barvě si vezme zástěnu, 4 krabíky a sestaví krabičku
 • na hrací desku se na pole se značkou korálu umístí kartičky korálů příslušné barvy
 • kartičky korálů se umístí do pytlíku
 • na pole tabulky dobírání se umístí kostičky příslušné barvy a náhodně vylosují kartičky korálů, na 3 pole 3 kartičky, na 1 pole 2 kartičky a na 1 pole 1 kartičku
 • určí se začínající hráč
 • každý hráč si vylosuje kartičky korálů z pytlíku (jejich počet je dán pořadím, ve kterém hráči hrají, ve 4 hráčích první si vezme 6, a další postupně 7, 8 a 9, ve 3 hráčích 6,7,9 a ve 2 hráčích 6 a 9), k nim si hráči vyberou 2 libovolné kostičky
 • jednu z vylosovaných kartiček hodí každý hráč do své krabičky
 • na tabulku převah se umístí kartičky převah, stranou se značkou otočenou nahoru


Základní informace

hráči se střídaji v tazích postupně ve směru hodinových ručiček

cílem hry je shromáždit co nejhodnotnější počet kartiček korálů v krabiččce,

hráči disponují segmenty korálů ve 3 formách (v pořadí od nejslabší po nejsilnější):

 • forma kartičky získávaná dolízáváním a umísťovaná za zástěnu,
 • forma kostičky získávaná dolízáváním a umísťovaná za zástěnu,
 • forma kartičky před zástěnou získávána sebráním kartičky na hracím plánu,

čím silnější forma, tím je s ní možno provádět víc různých akcí

korálem se rozumí každá maximální skupina kartiček jedné barvy navzájem sousedících stranou, korál patří tomu hráči, který má na něm nasazeného krabíka


Průběh tahu

Hráč může vykonat během svého tahu tyto akce:

 • uložení vlastního korálu do krabičky (pouze 1 za tah a pouze jako první akce)
 • založení nebo rozšíření korálu (pouze 2x za tah)
 • nasazení krabíka (pouze 1 za tah)
 • přesun krabíka
 • převod kartičky před zástěnou na kostičku
 • převod kostičky na kartičku za zástěnou
 • změna korálové převahy
 • ztvrzení korálové převahy (pouze 1 za tah)
 • dobrání kartiček a kostiček (právě 1 za tah a jako poslední akce)

pořadí akcí vyjma první a poslední je libovolné, akce jsou nepovinné vyjma dobrání


Uložení vlastního korálu do krabičky

 • hráč zaplatí 4 kartičkami korálu (zahodí je do pytlíku), zbytek si uloží do krabičky, krabík se zahodí, prvního zahozeného krabíka hráč umístí na stupnici krabíků
 • minimální velikost ukladáného korálu musí být aspoň 5 kartiček


Založení/rozšíření korálu

 • hráč může založit nebo rozšířit 1 korál na hracím plánu
 • hráč zaplatí kostičkou příslušné barvy
 • hráč může použít k nasazení/rozšíření od příslušné barvy až 4 kartičky za zástěnou a libovolný počet před zástěnou
 • hráč provede založení/rozšíření položením připravených kartiček na pole hracího plánu
 • hráč nemůže spojit 2 korály stejné barvy obsazené krabíky
 • pokud se některá kartička rozšiřovaného korálu nachází vedle prázdného pole s hvězdicí, hráč navíc na pole s hvězdicí umístí kartičku stejné barvy vzatou z pytlíku
 • na obsazené pole lze položit kartičku korálu, pokud platí:
  • na poli se nachází jiná barva korálu
  • z tabulky korálových převah vyplývá, že nasazovaná barva je silnější než původní (tzn. zabírá dvojnásobnou plochu na příslušné kartičce převahy)
  • nasazovaná kartička rozšiřuje korál o aktuální velikosti aspoň 2 kartičky
  • původní kartička korálu není hlídaná krabíkem (tzn. krabík nasazený na korálu hlídá pole, na kterém je umístěný, a všechny stranou s ním sousedící pole
 • sebrané kartičky korálu si hráč umístí před zástěnu
 • založení/rozšíření korálu nelze přerušit druhou tou samou akcí, během založení/rozšíření korálu nelze jednu převahu změnit víckrát a sebrané kartičky korálu lze použít až po dokončení akce


Nasazení a přesun krabíka

 • hráč může nasadit nebo přesunout krabíka na jakýkoliv dosud neobsazený korál nebo stáhnout krabíka zpátky za zástěnu
 • na jedné desce se mohou nacházet max. 2 krabící jednoho hráče


Změna převahy

 • hráč zaplatí 1 kartičku před zástěnou
 • hráč vybere jednu barvu (z modré, zelené, fialové a červené) a všechny kartičky převah s touto barvou přetočí (vyjma ztvrzených)


Ztvrzení převahy

 • hráč zaplatí 1 kartičku před zástěnou
 • hráč vezme 1 kámen převahy a položí jej na některou z kartiček převah,
 • následně otočí všechny neztvrzené kartičky převah s barvou položeného kamenu
 • tuto akci může vykonat pouze ten hráč, který má umístěného krabíka na stupnici krabíků


Dobrání kartiček a kostiček

 • hrač si dobere obsah jednoho z pěti polí tabulky dobírání
 • poté se, na všechny pole tabulky, kde ještě nejsou 3 kartičky, doplní náhodně jedna kartičku z pytlíku a doplní se chybějící kostička


Konec hry

 • Konec hry nastává po tahu hráče, ve kterém tento hráč buď ztvrdil i poslední desátou převahu, nebo ve kterém tento hráč spotřeboval svého poslední krabíka.
 • Ostatní hráči pak ještě odehrají jeden speciální tah, ve kterém mohou pouze jeden vlastní korál uložit do krabičky, přitom zaplatí o 1 kartičku korálu více
 • Ve atypických případech hra končí po tahu hráče i za těchto situacích: dojdou kostičky, v pytlíku zbydou méně než 4 kartičky, všechna pole hracího plánu jsou zaplněna.


Vyhodnocení

 • každá kartička v krabičče má hodnotu vítězných bodů = 1 + počet převah tohoto korálu na stupnici převah
 • vítězné body jednotlivých kartiček se sečtou
 • vyhrává hráč, který dosáhl nejvyšší počtu vítězných bodů
 • v případě rovnosti se berouv úvahu tato pomocná kriteria:
  • 1)počet kartiček před zástěnou
  • 2)počet kostiček
  • 3)počet kartiček za zástěnou
  • 4)počet kartiček na hracím plánu korálů obsazených vlastními krabíky

Odkazy