Preferans

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 3
 • Druh karet : francouzské - 32 listů
 • Hodnoty : 7,8,9,10,J,Q,K,A
 • Sled barev : kříže,piky,kára,srdce
 • Účel hry :
  Ve hře preferans přestavuje maximum dosažitelných zdvihů rovnou desítku. Hráč, který se chce zúčastnit dražby, musí mít v ruce nejméně polovinu, tedy pět zdvihů. Přitom kalkuluje s nadějí, že šestý, vítězný zdvih uhraje pomocí dvou karet z talónu. Aby se tento náročný úkol snáze splnil, snaží se každý hráč prosadit do role trumfové barvy svůj nejsilnější list. To je ostatně základní úkol dražby.
  Jestliže hlavní hráč musí dosáhnout minimálního počtu šesti zdvihů, jeho protivníci musí uhrát každý nejméně dva zdvihy. Neuhrání této základní povinosti se trestá pokutovými body a peněžním postihem.
 • Jak se hraje :
  Rozdávající hráč rozdá každému po třech listech, pak odloží na stůl dva listy jako talón a rozdá ještě dvakrát dokola nejprve čtyři a poté ještě tři karty.
 • Dražba :
  Dražbu zahajuje rozdávající hráč. Může nabídnout buď hru v barvě, čistou hru, beztrumfový závazek nebo preferans. Při licitaci je nutné dodržovat posloupnost jednotlivých her. Jestliže rozdávající hráč hlásil jednou, může další hráč zvýšit pouze na dvakrát i kdyby měl karty na vyšší hru. Hráč, který pasuje (hlásí dál), se již další dražby neúčastní. Hráč, který vydražil hru na určitém stupni, může ohlásit vyšší kategorii hry - samozřejmě opět nanejnižším možném stupni (tj v případě, že vydražil hru v barvě smí hlásit buď křížová, bez nebo preferans, ale nesmí hlásit piková nebo kárová). Ostatní hráči se k nabídce vyjadřují buď vyšší nabídkou nebo pasují.
 HraHláška Možné trumfyTalón
1. v barvě"jednou"srdce,kára,piky,kříže bere
"dvakrát"srdce,kára,pikybere
"třikrát"srdce,kárabere
"čtyřikrát"srdcebere
2. čistá hra"křížová"kříženebere
"piková"pikynebere
"kárová"káranebere
3. bez trumfů"bez"-nebere
4. preferans"preferans"srdcenebere
 • PrůbÄ›h hry :
  Jakmile skončí dražba, určuje hlavní hráč trumfovou barvu (pakliže se s trumfy hraje). Potom vezme talón a odloží dvě jemu se nehodící karty. Poté se zeptá svých protivníků zda jsou ochotni hrát. Jestliže některý z protihráčů nemá naději, že uhraje alespoň základní povinnost (tj. dva zdvihy), má právo zůstat doma. V tom případě složí karty na stůl a hry se neúčastní. Jestliže ani jeden z protivníků nechce hru hrát, inkasuje hlavní hráč základní vklad z pokladny jakoby uhrál všech deset zdvihů.
  Hru zahajuje prvním výnosem hlavní hráč. Barva se ctí, ale není povinností přebíjet. Kdo unemá nesenou barvu musí hrát trumfy (má-li nějaké:-). Štych získává nejvyšší karta nesené barvy nebo nejvyšší trumf.
 • Hodnocení :
  Základní suma, o kterou se Preferans hraje, musí být dělitelná deseti. Za uhraný zdvih je desetina vkladu. Jestliže hlavní hráč neuhraje alespoň šest zdvihů, zaplatí za trest do banku dvojnásobek základního vkladu. Neuhrajeli některý z protihráčů svojí základní povinost, zaplatí do banku pokutu ve výši základního vkladu.
  Za uhraný preferans obdrží hlavní hráč od každého z protivníků 4/10 základního vkladu a to i v případě, že se neúčastní sehrávky. Prohraje-li ovšem hlavní hráč preferans zaplatí navíc každému z protivníků 8/10 základního vkladu.