Příbuznost her

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Některé hry k sobě mají blíže než jiné. Někdy je obtížné rozlišit, zda jde jen o různé názvy téže hry, nebo už o dvě rozdílné hry. Cílem této stránky je jednak definovat některé pojmy, se kterými se na tomto portálu pracuje (např. v šabloně Infobox), jednak se pokud možno příliš neodchýlit od převažujícího chápání těchto pojmů.

Rodina her

Hry, které sdílejí podobný (leč odlišný) herní mechanismus, pravidla a materiál, řadíme do jedné rodiny. U moderních deskových her jde často o sérii her jednoho autora a vydavatelství, jejichž prvotním cílem je vydělat na úspěšném nápadu ještě více peněz (např. Carcassonne, Osadníci z Katanu). U klasických her tvoří rodinu obvykle hry, u kterých kvůli podobnému hernímu mechanismu předpokládáme genetickou spřízněnost (např. různé varianty šachu).

Do rodiny na tomto portálu řadíme i hry, jejichž vzájemnou příbuznost lze popsat přesněji (viz níže) jako varianty, rozšíření apod. Některé hry jsou však pouze příbuzné v rámci rodiny, aniž by současně jedna byla variantou druhé ve smyslu definice na této stránce. Například modré Carcassonne a zelení Lovci a sběrači jsou dvě různé, byť velmi podobné hry z téže rodiny. Podobné je to u karetních provedení deskových her (např. Puerto Rico a San Juan).

Hranice toho, které hry ještě tvoří rodinu, je a musí být mlhavá. Rodinu však obvykle nevymezujeme pouze na základě jednoho prvku (např. nemáme rodinu všech her obsahujících dražbu). K tomu slouží kategorie.

Varianta hry

Za variantu hry označujeme (parametrem jevar v infoboxu) hru, která používá stejný nebo téměř stejný herní materiál, ale má úplně nová pravidla. Typickými příklady jsou dominové hry, klasické karetní hry (varianty několika her podle toho, které karty se používají), varianty dámy apod. Naopak moderní karetní hry (např. Mamma mia!) sice patří do kategorie karetních her, ale nejsou variantou jakési obecné hry "Karty", protože většinou používají každá svou vlastní sadu speciálních karet.

Podmínka stejného herního materiálu není úplně striktní. Třeba některé dominové hry používají kostky s hodnotami 0 až 6, jiné mají podstatně více kostek s hodnotami 0 až 12, přesto je všechny považujeme za varianty domina.

Za variantu obvykle neoznačujeme alternativní pravidla pro pokročilé, která se často objevují v moderních deskových hrách. Přísně vzato by sice o variantu šlo, ale alternativní pravidla většinou nenesou znaky samostatné hry, nemají svůj název a nevytváříme jim zde samostatnou stránku.

Různá vydání a názvy téže hry

Některé hry byly postupně vydány různými vydavateli, někdy pod odlišnými názvy, nebo byly vydány různojazyčné verze v různých zemích. Takovým hrám vytváříme jen jednu stránku, na které se uvedou všechny alternativní názvy; stránky pojmenované těmito alternativními názvy by se sice měly vytvořit také, ale pouze jako přesměrování na hlavní stránku hry! Rozhodnutí, který název se má považovat za hlavní, nemusí být vždy jednoduché a je u každé hry individuální; silné postavení má název, pod kterým hru vymyslel její autor, název, pod kterým hru rozšířil její první vydavatel (ne vždy totožné s názvem od autora) a název, pod kterým je hra nejvíce známá na českém nebo světovém trhu.

Herní materiál se může lišit vzhledově (včetně jazykové závislosti), ale věcně by měl být více méně shodný. Např. různé mapy dodávané s různými vydáními Dampfrossu ještě nejsou důvodem k tomu, abychom je považovali za různé hry (které se shodou okolností jmenují stejně).

Podobně i pravidla se vyvíjejí a někdy se vyskytnou odchylky v jednotlivých edicích hry; je pak na individuálním posouzení, zda jde o tutéž hru s alternativními pravidly, nebo o variantu hry ve smyslu definice nahoře, nebo dokonce o "pouhé" příbuzné v rámci jedné rodiny. Např. je obtížné rozhodnout, zda Abenteuer Tierwelt a Expedition jsou dva názvy pro tutéž hru, nebo zda jsou to dvě příbuzné hry jako třeba modré a zelené Carcassonne.

Rozšíření hry

Rozšíření hry je nejsnadněji definovatelný pojem v příbuznosti her, protože jeho základním rysem je, že ho nelze hrát samostatně bez hry, kterou rozšiřuje. Týká se téměř výhradně moderních deskových her, ke kterým vydavatel samostatně prodává další herní materiál. S novým materiálem obvykle přicházejí i upravená pravidla a mohou se měnit některé charakteristiky hry, např. počet hráčů. Rozšíření mívají svůj vlastní název a na tomto portálu jim většinou vytváříme samostatné stránky. V infoboxu se vztah mezi rozšířením a hlavní hrou popisuje parametry jeroz a mároz.