Pompeji

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 12
Délka hry 30 až 45 minut
Autor Frank Brandt
Vydání
2001 Adlung-Spiele Pompeji

V antických dobách kvetoucí přístav v jižní Itálii. Stále se stavělo a město na úpatí Vesuvu rychle rostlo. Když v roce 79 sopka vybuchla, pohřbila Pompeje v popílku a vymazala je z mapy.


Pravidla

Myšlenka hry

Pompeje byly v antice kvetoucím přístavem v jižní Itálii. Neustále se stavělo a město se rychle šířilo po úpatí Vesuvu. Když v roce 79 sopka vybuchla, pohřbila město pod vrstvou horkého popela a vymazala ho z mapy.


Cíl hry

Hráči utvářejí město a stavějí jednu budovu vedle druhé, protože za zakládání stejných staveb nebo barev v jedné ulici se dostávají body.


Příprava

Potřebujete papír a tužku (nebo více tužek, aby si mohl každý hráč poznamenávat své body).

Každý hráč dostane kartu sochy a kartu se zvláštním stavebním povolením. Přebytečné karty tohoto druhu nebudou ve hře.

49 karet budov se zamíchá, každý hráč dostane 3 z nich. Ze zbytku se odeberou 2 balíčky po 8 kartách, do každého se zamíchá jedna karta sopky, balíčky se položí na sebe a na ně se položí zbývajících 33 karet. (Vše skrytě, lícem dolů.)

Horní karta balíku se odkryje a vyloží na stůl. To je první dům budoucích Pompejí.


Začátek hry

Začíná nejmladší hráč. Hráči se střídají po směru hodinových ručiček.

Hráč na řadě vybere jednu kartu ze své ruky a položí ji vedle některé karty již vyložené na stole tak, aby se dotýkaly kratší nebo delší stranou. Není dovoleno přikládání pouze přes roh.

Stejné stavby ani stejné barvy není dovoleno položit těsně vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru. Úhlopříčně to dovoleno je. Výjimkou jsou také sochy, které se smějí dotýkat ve všech směrech.

Po odehrání karty s budovou si hráč dobere novou kartu.

Pokud hráč nemůže položit žádnou kartu, vyloží jednu ze svých karet otevřeně vedle dobíracího balíku a dobere si novou.

Poté přijde na řadu jeho levý soused.


Ulice

Vykládáním karet vznikají vodorovné, svislé a úhlopříčné ulice, které mohou být přerušeny chybějícími kartami. Tyto ulice tvoří stále se rozrůstající město o velikosti 7×7 karet. Startovní karta nemusí nezbytně tvořit střed města, důležité však je, aby žádná ulice nebyla delší než 7 karet.


Bodování

(Viz též kartu s přehledem.)

Stejné stavby v jedné ulici: Jestliže hráč postaví v ulici stavbu (např. kašnu), jaká už v této ulici nejméně jednou stojí, dostane za to body. Ihned se mu připíše součet všech čísel na kartách s dotyčnou stavbou v této ulici.

Stejné barvy v jedné ulici: Jestliže hráč postaví v ulici budovu ve stejné barvě, jaká se už v této ulici nachází, dostane nejvyšší číslo, nacházející se na kartách dané barvy v této ulici.

Sedmá budova v ulici: Jestliže hráč postaví sedmou budovu nějaké ulice, dostane za to 7 bodů navíc.

Jednou kartou může hráč bodovat v několika směrech současně. Každá karta je křižovatkou 4 ulic (vodorovné, svislé a dvou úhlopříčných), a ty všechny se po položení karty prohlédnou a případně obodují.

Vyhodnocují se ovšem pouze karty, které jsou s právě položenou kartou spojeny nepřerušenou ulicí.


Zvláštní stavební povolení

Každý hráč může tuto kartu použít jednou za hru, aby se dostal na tah mimo pořadí nebo hrál dvakrát za sebou. Po vyložení této karty je přerušen tah hráče, který je právě na řadě, a majitel zvláštního povolení může ihned provést kompletní tah, tj. vyloží kartu, přičte si body a dobere si novou kartu. Použité povolení jde ze hry ven. Přerušený hráč pak pokračuje ve svém tahu.

(Poznámka překladatele: tah sestává vlastně jen z přemýšlení, položení karty a dobrání nové, takže pokud už hráč, který je na řadě, začal pokládat svou kartu na konkrétní místo, měl by asi toto pokládání dokončit, než narušitel začne pokládat svou kartu. Nebo ne?)

Jeden tah smí být přerušen jen jednou, tj. po zahrání zvláštního povolení nesmí být zahráno žádné další, dokud se přerušený hráč nedostane opět na řadu a nedokončí svůj řádný tah. Pokud více hráčů chce přerušit stejný tah, je rozhodující, kdo dal tento úmysl dříve najevo.


Socha

Socha se používá jako žolík a má hodnotu 1. Hraje se s ní jako s jinou kartou, ale po položení hráč rozhodne, za jakou stavbu a barvu ji považuje. I tady musí dodržet pravidlo, že dvě stejné stavby či barvy nesmějí ležet vodorovně nebo svisle těsně vedle sebe. Více soch však vedle sebe stát může.

Po vyhodnocení tahu se sochou ztrácí socha tvar i barvu, kterou jí hráč přiřkl, a stává se opět neutrální kartou. Neúčastní se tedy žádných příštích bodování (ani za dvě sochy v jedné ulici nejsou žádné zvláštní body).

Po postavení sochy hráč nedobírá kartu, protože má v ruce stále 3!


Sopka a konec hry

První odkrytá karta sopky signalizuje první, zatím malou, erupci Vesuvu. Od té chvíle je město v ohrožení. Hráči se nyní mohou rozhodnout, zda si po svém tahu chtějí dobrat kartu či nikoliv. Vše, co jim po zkáze Pompejí zůstane v rukou, se jim totiž bude odečítat. Pokud ovšem hráč zahraje poslední kartu z ruky, musí si dobrat další, ať chce nebo ne.

Odkrytí druhé karty se sopkou znamená konečnou erupci. Pompeje jsou zničeny a hra ihned končí. Všechny číselné hodnoty karet budov, které mají hráči v ruce, se odečtou od bodů, které hráči dosáhli (pozn. překl.: včetně soch?)

Hráč, kterému zbude nejvíce bodů, vyhrál.


Varianta

Chcete-li hru udělat ofensivnější, dovolte každému hráči použít zvláštní stavební povolení dvakrát. K tomu se použije zadní strana karty. Poté, co hráč použije obě zvláštní povolení, se karta odstraní ze hry.

Odkazy