No Merci

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Nom all.jpg
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 8+
Délka hry 20 minut
Autor Thorsten Gimmler
Vydání
2004 Amigo No Merci
 • Počet hráčů: 3-5
 • Doporučený věk: nejméně 8 let
 • Délka hry: 20 minut
 • Vydavatel: Amigo
 • Rok vydání: 2004
 • Autor: Thorsten Gimmler

Tato hra je taktickou bitvou, kdy se snažíte odhadnout jak se zachovají soupeři a zároveň doufáte, že štěstí bude stát právě na vaší straně.

Herní materiál

 • 33 karet s čísly (3-35)
 • 55 hracích žetonů

Myšlenka hry

Jedna karta leží lícem nahoru uprostřed stolu. Hráč se ve svém tahu musí rozhodnou, jestli si tuto kartu vezme a vyloží ji lícem nahoru před sebe (jako minusové body) nebo kartu odmítne a zahraje jeden ze svých žetonů vedle ní. Potom další hráč ve směru hodinových ručiček dělá stejné rozhodnutí: vzít kartu (i s žetonem, který tam nechal předešlý hráč) nebo ji odmítnout a položit vedle karty svůj žeton, atd. Ten, kdo má nejméně minusových bodů na konci hry se stává vítězem.

Karty a žetony

Každá karta, která samostatně leží před hráčem představuje tolik minusových bodů. kolik je na kartě vyznačeno. Karta s hodnotou 7 tedy představuje mínus 7 bodů atd.

No Merci - příklad 1
Sabina má 4 vyložené karty v hodnotách 4, 6, 10, 21. Celkem má tedy -41 bodů.

Vyložené karty, které tvoří nepřetržitou řadu čísel se počítají za tolik minusových bodů. kolik je uvedeno na nejnižší kartě. Jestliže například hráč vyloží kartu 8 a 9 vedle sebe. pak tyto dvě karty mají dohromady hodnotu té nižší karty, tj. -8 bodů. Jestliže má hráč vyložené karty s hodnotami 17. 18, 19, 20, celkově získal jen -17 bodů.
Poznámka: Nepřerušená číselná řada je výhodnější než samostatně ležící karty.

No Merci - příklad 2
Petr má -28 bodů za vyložené karty. Má samostatně vyložené karty 13 a 15. Kdyby se mu nakonec podařilo získat kartu 14, vytvořil by tak řadu 13-16, což by dělalo jen -13 bodů!

Jestliže si hráč nechce vzít kartu, zaplatí za to žetonem. Proto je vždy dobré mít dostatek žetonů, hráč tak může odmítnout nepříjemnou kartu. Navíc se každý žeton na konci hry počítá jako jeden plusový bod.

Příprava hry

Každý hráč dostane 11 žetonů. Ty co zůstanou (ve hře se 3 a 4 hráči) se vloží zpět do krabičky. Každý hráč schová své žetony, aby spoluhráči nevěděli, kolik jich kdo má. Karty se zamíchají. Odpočítá se 24 karet a umístí lícem dolů na hromádku doprostřed stolu. 9 zbylých karet se nepoužije a vrátí se zpět do krabičky, lícem dolů.

Průběh hry

Náhodně se vybere začínající hráč. Vezme vrchní kartu z balíčku, otočí ji a položí vedle. Nyní se rozhodne, co s kartou udělá:

 • vezme si ji a vyloží ji lícem nahoru před sebe, nebo
 • odmítne ji a zahraje jeden ze svých žetonů vedle karty.

Jestliže hráč kartu odmítne, hráč nalevo od něj se bude rozhodovat, zda vezme kartu i s žetonem nebo ji odmítne a zahraje vedle ní svůj žeton. Hra takto pokračuje ve směru hodinových ručiček: buď si hráč vezme kartu i se všemi žetony vedle ní nebo ji odmítne a svůj žeton umístí vedle odmítnuté karty. Když se konečně některý hráč rozhodne kartu (i s žetony ležícími vedle ní) vzít, položí ji lícem nahoru před sebe a vezme si všechny k ní náležející žetony do ruky. Tento hráč poté otočí další kartu z hracího balíčku a položí ji vedle něj. Rozhodne se, zda si kartu vezme nebo odmítne, přičemž by za odmítnutí musel zaplatit žeton. Pokračuje hráč po jeho levici. Je dovoleno a velmi pravděpodobné, že některé karty budou odmítnuty několikrát dokola, čímž se vedle karty nashromáždí velké množství žetonů.

No Merci - příklad 3
Petr otočí vrchní kartu balíčku, je tam číslo 11. Protože by mu karta přinesla -11 bodů, odmítne ji a vykoupí se žetonem, který vedle karty položí. Sabina také kartu nechce a položí vedle ní svůj žeton. Lenka si chce svůj žeton nechat a proto si kartu vezme. Bere si 11 a položí ji lícem nahoru před sebe. Navíc si bere do ruky ty dva žetony, které vedle karty ležely. Nyní otáčí novou kartu z balíčku, je tam 16. Lenka by si ji mohla hned vzít a dostala by -16 bodů. Proto si ji nevezme a položí vedle karty žeton, atd.

Poznámka: Kvůli přehlednosti se karty, které tvoří součást číselné řady, vždy pokládají vedle sebe tak, aby se překrývaly a byly zřetelně odděleny od samostatně ležících karet. Čísla na kartách musí být dobře viditelná.

Hra pokračuje tímto způsobem, dokud nedojde balíček. Hra poté končí a začne konečné sčítání.

Konec hry a sčítání

Jakmile všech 24 karet našlo svého majitele, hráči si spočítají své skóre.

Každý hráč sečte čísla všech samostatně stojících karet, přičte k výsledku nejnižší číslo z každé číselné řady karet. Od tohoto součtu odečte počet žetonů, které stále vlastní.

No Merci - příklad 4 (karty)No Merci - příklad 4 (žetony)
Lenka má tři samostatně ležící karty a dvě číselné řady. Za to získá 59 minusových bodů (3 + 7 + 10 + 14 + 25 = 59). Od čísla 59 odečte svých 8 žetonů, takže celkem má -51 hodů (59 - 8 = 51).

Hráč, který má nejnižší skóre, tj. nejméně minusových bodů, vyhrává.

Taktické rady

 • Dříve nebo později si každý hráč bude muset kartu vzít, nejpozději až mu dojdou žetony. Proto není až tolik výhodné zpočátku odmítat karty, u nichž není moc žetonů. Například vzít 15 s 3 nebo 4 žetony už stojí za zvážení.
 • Můžete přijít k pěkné hromádce žetonů. když se jedná o kartu, která se vám hodí do číselné řady, ale která by ostatním přinesla minusové body – proto ji ponechte ležet jedno nebo dvě kola než si ji vezmete.
Sabina už má vyloženou 34. Nyní otočí 35. Mohla by si ji jednoduše vzít, protože by tvořila řadu s 34. Není však pravděpodobné, že by si některý jiný hráč -35 vzal, protože by dostal mínus 35 bodů. Proto si ji Sabina hned nevezme, raději se vykoupí žetonem a počká, než se u karty nashromáždí dostatek žetonů.
Poznámka: Můžete se samozřejmě pokusit nechat hodně vysokou kartu ležet po několik kol, ale neměli byste být moc nenasytní: může se stát, že některý hráč bude muset kartu vzít, protože mu dojdou žetony.
 • Vzhledem k tomu. že 9 karet je stranou, je jisté, že mezi samostatně ležícími kartami budou mezery (tj. nevytvoří řadu). Samozřejmě musíte doufat, že se vám mezery mezi svými kartami podaří zaplnit (například mezi 22 a 24). Štěstí je nakonec podstatná součást hry. Jestliže je ale mezera příliš velká (například mezi 30 a 35), je potom dost nepravděpodobné, že chybějící karty budou v hracím balíčku všechny, a pokud ano, tak je nemusíte všechny získat právě vy.
 • Hráči, kteří by si rádi zahráli variantu s větší mírou taktiky, by měli zkusit toto:
Každý hráč dostane na začátku 10 žetonů. Tři karty s čísly 10, 20, 30 se vrátí zpět do krabičky. Zbylé karty se dobře promíchají. Odpočítá se z nich 24 karet a položí se doprostřed stolu, lícem dolů. Zbylých 6 karet se vrátí zpět do krabičky, lícem dolů. Jinak jsou pravidla hry stejná.

Distributor

Hru NO MERCI distribuuje firma CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.

Budete-li mít nápady, návrhy či poznámky ke hře, napište na:
E-mail: corfix@corfix.cz • Web: www.corfix.cz