Mykerinos

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Myk.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 30-60 minut
Autor Nicolas Ouri
Vydání
2006 Ystari Games Mykerinos

Hráči provádějí v Egyptě pro své patrony archeologický výzkum. Jejich cílem je nalézat vzácné artefakty, které následně umísťují do muzea na nejlepší místa. Na konci hry je pořádána velká výstava. Hráč, který získá za objevené artefakty a jejich umístění na významná místa v muzeu nejvíce prestiže, vyhrává.


Pravidla

Herní materiál

 • 1 hrací plán
 • 36 parciel – kariet mecenášov
 • 100 archeológov (po 25 modrých, červených, zelených a bielych kociek)
 • 12 značiek pre hráčov
 • 7 bodovacích krúžkov „+50“
 • 1 krúžok začínajúceho hráča
 • 5 krúžkov so znakmi mecenášov
 • tieto pravidlá


Příprava hry

Hrací desku položíme na stůl, všechny aregeology vedle ní jako společnou zásobu. Každý hráč si vybere barvu a obdrží dva žetony ve své barvě. Jeden z nich položí na počítadlo (obvod hracího plánu) a druhý vedle stupnice pořadí passů. Vylosovaný začínající hráč náhodně umístí žetony se symboly patronů náhodně na pole na koncích jednotlivých křídel muzea. MYK01.JPG


Karty

35 z 36 kariet zobrazujú na lícnej strane parcelu a na rubovej mecenáša. Posledná karta má iba parcelu na lícnej strane. Parcely: Parcely sú krajinami, na ktoré umiestňujú hráči svojich archeológov, robiacich vykopávky. Každá parcela pozostáva zo 6 políčok. Jednotlivé políčka sú buď prázdne, alebo je na nich zobrazená pyramída. Pyramídy predstavujú prekážky a hráči na ne nemôžu umiestňovať svojich archeológov. Okrem toho je na lícnej strane parcely informačný ovál. V ňom je uvedené, koľko bodov získa hráč s parcelou a v strede je informácia, kto je mecenášom, zastrešujúcim spomínanú parcelu. Niektoré par-cely neprinášajú bodový zisk, iné prinesú hráčovi, ktorý parcelu získal, 2, 3, alebo 5 bodov. Územia: Na začiatku každého kola sa vyloží za pomoci kariet nové územie (Obr.1, pozri aj fázu 1). Územie tvorí druhú časť hracieho plánu. Parcely sa ukladajú v skupinách po dve. Takáto dvojica tvorí jednu zónu (Obr. 2). Poznámka: Parcely nemajú „vpravo“ a „vľavo“, preto nehrá jej natočenie pri rozkla-daní území úlohu. Jednotlivé zóny, tvoriace územie spolu hraničia aj keď sú od seba úzkymi medzerami oddelené. Medzery slúžia iba na zvýraznenie, ktorá dvojica parciel tvorí zónu. Dve políčka, ktoré sú horizontálne, alebo vertikálne (nie diagonálne) priamo vedľa seba sú susedné (Obr. 3). Informačný ovál na parcelách nepredstavuje prekážku. Dve políčka, medzi ktorými je informač-ný ovál sú teda susedné. MYK02.JPG


Průběh hry

Hra se skládá z čtyř období.


Průběh období

Fáze 1 - příprava

Každý z hráčů obdrží ze společné zásoby 8 svých archeologů (11 ve hře pro 3 hráče) a přidá si je do své osobní zásoby archeologů. Začínající hráč náhodně sestaví území které se bude v tomto období objevovat (obrázek 1).

MYK03.JPG


Fáze 2 - objevování

Od začínajícího hráče se po směru hodinových ručiček hráči střídají v tazích. V každém tahu může (a musí) hráč provést jednu akci. Akce mohou být modifikovány použítím karet patronů získaných v předchozích obdobích. Ve svém tahu smí hráč použít speciální schopnosti nejvýše jednoho patrona a v jednom odbobí každého patrona jen jednou (přesně řečeno každou kartu patrona - může jich mít více stejných). Využitou kartu patrona hráč tapne - na začátku období jsou všechny karty patronů otočeny zpátky aby mohly být znovu využity.


Začne nové vykopávky

Vezme archeologa ze své zásoby a položí ho na volné pole území na pole bez pyramidy. Tuto akci lze modifikovat pomocí těchto patronů:

 • Mrs. Blackmore - hráč může položit i druhého acheologa na volné pole bez pyramidy sousedící s prvím položeným archeologem.


Rozšíří své vykopávky

Vezme dva archeology ze své zásoby. Prvního z nich položí na volné pole bez pyramidy vedle svého archeologa, který již je na území. Druhého archeologa položí na volné pole bez pyramidy vedle prvního. Vedle přitom znamená na pole která kolmo sousedí - ne šikmo.


Ukončí svoje objevování

Čímž ovšem pro sebe ukončí tuto fázi hry - ostatní pokračují dále v tazích bez něj. Hráč položí svůj žeton na první volné pole na stupnici pořadí passů ( v slovenčine lišta riešenia rovností). Pokud hráč nemá v zásobě žádného argeologa, je toto jediná akce kterou může udělat.


Využít speciální schopnosti patrona

Táto akcia je možná až od druhého kola hry a aj to len v prípade, že hráč získal v tretej fáze predchádza-júceho kola nejakú parcelu. (Pozri fázu 3.)

5 mecenášov pomáha „finančne“ hráčom k lepším možnostiam pri vykopávkach a obsadzovaní múzea. Ak hráč využije vlastnosť mecenáša, otočí jeho kartu o 90°. Potom môžu vykonať mecenášovi priradenú akciu. V jednom ťahu je možné použiť iba jedného mecenáša – otočiť iba jedinú kartu. Karta sa môže použiť v jednom kole najviac jed raz. Mecenáša môže však hráč aktivovať viackrát za kolo, ak má viacero kariet s jeho obrazom.

Lady Violet

Hráč si vezme jedného archeológa zo spoločnej zásoby a vykoná s ním jednu z akcií A - začať nové vykopávky, B - rozšíriť existujúcu vykopávku. Ak hráč nemá archeológa v spoločnej zásobe, nemôže využiť pomoc lady Violet. „Lady Violet pozýva ešte jedného odborníka archeológa do vašej skupiny archeológov.“

Lord Lemon

Hráč môže buď začať vykopávky položením archeológa na políčko s pyramídou (akcia A), alebo rozši-rovať vykopávky tak, že jedného z práve kladených dvoch archeológov položí na políčko s pyramídou (akcia B). „Lord Lemon vlastní povolenie Egyptskej vlády prehľadávať pyramídy.“

Mrs. Blackmore

Hráč môže začať vykopávku a pritom použiť miesto jediného hneď dvoch archeológov z vlastnej zá-soby (akcia A). Prvého archeológa pritom hráč umiestni na ľubovoľné voľné políčko a druhého na s ním susediace políčko. Žiaden z archeológov však nesmie byť položený na políčko s obrázkom pyramídy. „Mrs. Blackmore je schopná vám zabezpečiť vybavenie pre hneď dva hlavné stany, ale tieto hlavné stany musia spolu susediť. Nemáte dosť pomocníkov, ktorí by to rozniesli na dve nesusediace miesta.“


Sir Brown

Hráč pošle jedného archeológa z vlastnej zásoby do múzea, aby obsadil pre vás niektorú výstavnú halu. Teda miesto na políčko územia posielate archeológa do múzea. Toto tvorí váš celý ťah. Pritom musíte dbať pravidiel nasadzovania archeológov do múzea. (Pozri fázu 3.) „Sir Brown má dobré styky s riaditeľom múzea a vie preto rezervovať výstavnú halu.“

Colonel Tangerine

Hráč rozširuje existujúce vykopávky (akcia B) tak, že položí miesto dvoch až troch archeológov z vlastnej zásoby. Pritom musí byť dodržané pravidlo nadväznosti. Prvého položí na políčko susedné s políčkom, na ktorom už je niektorý jeho archeológ. Druhého položí tak, aby bol na susednom políčku s políčkom na ktoré práve položil prvého archeológa v tomto ťahu. Tretieho položí tak, aby bol na su-sednom políčku s políčkom na ktoré práve položil druhého archeológa v tomto ťahu. Žiaden z archeológov však nesmie byť položený na políčko s obrázkom pyramídy. „Colonel Tangerine vám posiela pomoc vo forme vojakov, ktorí s ľahkosťou prenášajú to, čo sa im káže. Takže môžete naraz vyslať troch archeológov. Oni vojakom vysvetlia, čo potrebujú a vojaci to z existujúcich vykopávok prinesú.“

MYK04.JPG

Akonáhle ostane v hre už iba jeden hráč, teda všetci ostatní pasovali, má tento hráč k dispozícii už iba jediný ťah. Po ňom začína fáza 3.


Fáza 3 – vyhodnotenie

Počas tejto fázy získajú hráči karty parciel a rezervujú si haly v múzeu pre výstavu na konci hry.

Vyhodnotenie zón

Zóny sa vyhodnocujú postupne a samostatne. Začína sa zónou s číslom 1 a pokračuje sa podľa čísel (teda tak, ako boli vyložené). V každej zóne sa vytvorí poradie hráčov podľa počtu archeológov v zóne. Hráč, ktorý má najviac archeo-lógov v zóne sa stáva prvým. Druhým je hráč s druhým najväčším počtom archeológov v zóne a tretím hráč s tretím najvyšším počtom archeológov atď. Hráč, ktorý nemá ani jedného archeológa v zóne sa nevyhodnocuje (teda nemá umiestnenie). MYK05.JPG

Rovnosti

Ak by mali dvaja alebo viacerí hráči rovnaký počet archeológov v zóne, rozhoduje o poradí lišta riešenia rovností. Hráč, ktorého značka je na políčku s nižším číslom (čiže hráč ktorý pasoval skôr), vyhráva rovnosť.

Výnosy zo zón

Prvý hráč zóny si volí z dvoch možností:

 • Vziať si jednu z dvoch parciel, z ktorých pozostáva zóna (pozri „branie parcely“).
 • Jedným zo svojich archeológov zo spoločnej zásoby rezervovať halu v múzeu. Ak hráč nemá archeológa v spoločnej zásobe, nemôže rezervovať halu v múzeu (pozri „rezervácie v múzeu“).

Potom má druhý hráč taktiež dve možnosti výberu:

 • Vziať si zvyšnú parcelu, respektíve vybrať si z dvoch parciel (podľa toho, či si prvý hráč vzal alebo nevzal parcelu).
 • Jedným zo svojich archeológov zo spoločnej zásoby rezervovať halu v múzeu. Ak hráč nemá archeológa v spoločnej zásobe, nemôže rezervovať halu v múzeu.

Pozor: Ak je v niektorej zóne iba jediný hráč zastúpený, tak má iba práva prvého!

Ak po akciách prvých dvoch hráčov ostane ešte parcela – parcely (aspoň jeden hráč sa rozhodol rezervovať halu v múzeu), môže si tretí hráč, prípadne ešte aj štvrtý hráč brať parcelu. Tretí a štvrtý hráč si však nemôže rezervovať halu v múzeu.

Nakoniec sa zvyšné karty zóny založia naspäť do škatule. Všetci archeológovia z vyhodnotenej zóny sa vrátia do spoločnej zásoby a prejde sa k vyhodnocovaniu nasledujúcej zóny.


Branie parcely

Hráč si berie kartu parcely k sebe. Ak je v informačnom ovále číslo (2, 3 alebo 5), získa hráč okamžite tieto body a posunie svoju značku na počítadle o príslušný počet políčok. Potom položí kartu viditeľne mecenášom navrch pred seba.


Rezervácie v múzeu

Múzeum pozostáva z jednej centrálnej haly, v ktorej sú priechody (otvorené dvere) do ďalších hál jednotlivých krídiel.

Každé z 5 krídel pozostáva z dvoch hál: jedna s hodnotou 3 a z nej vedú dvere do druhej s hodnotou 5. Každé krídlo je venované konkrétnemu mecenášovi.

Okrem toho je medzi dvomi krídlami vždy miestnosť s hodnotou 2. Táto hala prináleží k obom krídlam, s ktorými susedí, a poskytuje priechod k obom halám hodnoty 5.

Čím vyššie je číslo v hale, o to viac bodov prinesie pri záverečnom bodovaní výstav. Každú halu môže rezervovať najviac jeden archeológ.

Keď hráč umiestňuje archeológa do múzea, má dve možnosti:

• Umiesti ho do voľnej haly s hodnotou 2 alebo 3.

• Umiestni ho do haly s hodnotou 5 v prípade že už má v niektorej hale s hodnotou 2 alebo 3 s ňou susediacou archeológa. (Inak povedané, nový archeológ môže byť umiestnený vedľa už ležiacej kocky vlastného architekta. Vedľa znamená, že sa dá do novej haly prejsť z obsadenej haly cez jediné otvorené dvere.) MYK06.JPG


Koniec fázy vyhodnotenia

Ak sú všetky zóny vyhodnotené, končí fáza 3 týmito úkonmi:

• Posledný hráč na lište riešenia rovností sa stane prvým hráčom a získa žetón začínajúceho hráča.

• Lišta riešenia rovností sa vyprázdni.

• Mecenáši, ktorých hráči počas fázy 2 otočili, sa otočia naspäť. V nasledujúcej druhej fáze nového kola je možné ich hneď zase použiť.


Nakoniec začína nové kolo.

Nenasadení archeológovia z vlastnej zásoby ostávajú hráčovi do nového kola. Kto nepoužil všetkých svojich archeológov z vlastnej zásoby, má v nasledujúcom kole k dispozícii týchto archeológov a samozrejem aj prídel (8 alebo 11), ktorý dostane v prvej fáze.Koniec hry a záverečné vyhodnotenie

Hra končí po štvrtom kole. Vtedy začína záverečné vyhodnotenie.


Výstava v múzeu

Počas výstavy získavajú hráči body v závislosti od kariet, ktoré počas hry zozbierali, a hál, ktoré obsadili svojimi architektmi.

Napríklad hala v krídle Lorda Lemona ovplyvňuje hodnotu kariet Lorda Lemona, ktoré hráč má. Každá karta môže priniesť bodový zisk 1, 2, 3 alebo 5 bodov.

Body za múzeum sa udeľujú postupne od prvého až po piate krídlo. Za každé krídlo múzea získajú hráči body v závislosti od počtu kariet mecenášov, ktorí majú, a od hodnoty haly, v ktorej majú archeológa.

• Ak hráč umiestnil archeológa do haly s hodnotou 5, získa za každú kartičku príslušného mecenáša 5 bodov.

• Ak hráč umiestnil archeológa do haly s hodnotou 3, získa za každú kartičku príslušného mecenáša 3 body.

• Ak hráč umiestnil archeológa do haly s hodnotou 2, získa za každú kartičku príslušného mecenáša 2 body.

• Ak hráč neumiestnil archeológa do príslušnej haly, získa za každú kartičku príslušného mecenáša 1 bod.

• Ak hráč umiestnil archeológov do viacerých hál jedného mecenáša, získa za každú kartičku príslušného mecenáša najvyšší počet bodov z obsadených hál (nie súčet, ale maximálnu hodnotu!).


Série

Za každú celú sériu všetkých 5 rôznych mecenášov získa hráč navyše bonus 5 bodov. MYK07.JPG


Víťaz

Hráč, ktorý má po záverečnom vyhodnotení najviac bodov, vyhral hru. Pri rovnosti vyhral hráč, ktorému ostalo najviac archeológov vo vlastnej zásobe. Ak aj tu došlo k rovnosti, má hra dvoch víťazov.

Poznámka: Jedna parcela (tá s 5 bodmi) nemá na rube žiadneho mecenáša. Táto karta pri záverečnom hodnotení neprináša zisk z výstav v múzeu ani za série.


Mykerinos pre dvoch hráčov

Platia všetky pravidlá hry pre troch hráčov. Okrem toho hrajú obaja hráči za tretieho neutrálneho hráča. Neutrálny hráč nezískava body, používa sa iba na blokovanie protihráča.

Na začiatku každého kola (fáza 1) si vezme každý hráč 11 archeológov svojej a 4 archeológov neutrálnej farby. Značka neutrálneho hráča sa umiestni na poli s číslom 2 na lište riešenia rovnosti. To znamená, že prvý pasujúci hráč bude vždy pred neutrálnym a druhý pasujúci za neutrálnym ráčom.

Počas fázy 2 každý hráč najprv zahrá svoj vlastný ťah. Ak nepasoval, môže následne vykonať jednu z akcií A, B za neutrálneho hráča. Pritom musí dbať pravidiel nasadzovania a nesmie používať karty mecenášov v prospech neutrálneho hráča.

Počas vyhodnotenia neutrálny hráč vždy (ak je prvý alebo druhý v zóne) volí branie karty.

Voľbu karty určuje niektorý hráč podľa poradia v zóne:

 • Ak je neutrálny hráč prvý, volí kartu tretí alebo nezastúpený hráč.
 • Ak je neutrálny hráč druhý, volí kartu prvý hráč.

Karty, ktoré berie neutrálny hráč sa odstraňujú z hry a ukladajú naspäť do škatule.

Ak je neutrálny hráč jediným zastúpeným v zóne, odstránia sa obe karty.


Soubory ke stažení

Odkazy