Matador

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Verze z 17. 3. 2009, 22:22; Jedudedek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Je variantou hry Domino
Počet hráčů 2
Doporučený věk 6

(28 dominových kostek)

  • V této hÅ™e mají zvláštní postavení čtyÅ™i kostky: dubl složený z prázdných políček, 6+1, 5+2, 4+3. KromÄ› první jmenované, jsou to tedy ty kostky, které mají na obou polovinách dohromady 7 oček.
  • PÅ™ed každou partií odložte tÅ™i náhodnÄ› vybrané kostky stranou a zcela je vyÅ™aďte ze hry ostatní zůstanou v "banku". Toto prosté opatÅ™ení má znemožnit pÅ™esný výpočet kostek, které má v rukou soupeÅ™.
  • Oba hráči si vezmou z banku po tÅ™ech kostkách. Kdo vyhraje los položí jednu z tÄ›chto kostek doprostÅ™ed stolu. Druhý k ní pÅ™iloží ze své trojice takovou kostku, která doplní počet oček na sedm. Sčítají se ta políčka kostek, která budou po pÅ™iložení vedle sebe.
  • OsvÄ›tlíme si to na příkladu. Jestliže první hráč položí ze své trojice takovou kostku, která má 6 oček v pravém políčku a 3 v levém, může druhý hráč pÅ™iložit vpravo k Å¡estce jen 1 a vlevo ke trojce jen 4. Pokud nemá na žádné kostce 1 ani 4, smí místo toho pÅ™iložit "matadora" - jednu ze čtyÅ™ výjimečných kostech, o nichž byla Å™eč na začátku. Matadora lze pÅ™iložit kteroukoli polovinou ke každé kostce a součet ok v políčkách, která se stýkají nemusí být sedm. Proto je matador zvlášť cenná kostka.
  • Když položíme matadora k Å™adÄ›, pro vaÅ¡eho soupeÅ™e opÄ›t platí normální pravidla hry. Musí pÅ™iložit takovou kostku, aby dostal součet sedm oček.
  • Nemáte-li potÅ™ebnou kostku a chybí vám i matador, vezmete si jednu kostku z banku. Nehodí-li se ani ta, berete další a další, dokud nemůžete pÅ™iložit k Å™adÄ› kostku podle pravidel nebo nevyčerpáte vÅ¡echny kostky z banku.
  • Hra končí vaším vítÄ›zstvím pokud se po vyčerpání vÅ¡ech kostek z banku zbavíte tÄ›ch svých dříve než soupeÅ™. Nemůže-li jeden ani druhý pokračovat v pÅ™ikládání kostek, odkryjete ty, které vám zbývají v ruce. Kdo má menší součet ok, vítÄ›zí.