Manila

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mnl.jpg
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 10
Délka hry 60 minut
Autor Franz-Benno Delonge
Vydání
2005 Zoch Manila
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2005 - 3. místo

Jednoduchá obchodní hra založená zejména na sázení. Hráči obchodují se zbožím převáženým po vodě.


Pravidla

Herní materiál

 • hrací plán:
  • černý trh - tabulka cen akcií 4 druhů zboží (hedvábí, ženšen, muškát, nefrit)
  • vodní cesta, obsahuje 3 dráhy s polemi 0 až 13
  • 3 přístavy A,B,C
  • 3 loděnice A,B,C
  • pole pojišťovny s číslem 10
  • 2 pole pirátů s čísly 5 a 5
  • 2 pole lodivodů s čísly 2 a 5
 • 3 figurky člunů
 • 4 karty nákladů zboží, pro každý druh zboží jedna
 • 4 žetony v barvách zboží určující aktuální hodnotu akcií jednotlivých druhů zboží
 • po 4 kamenech v barvě každého hráče
 • žetony peněz
 • karty akcií, od každého druhu zboží po pěti
 • 4 hrací kostky, pro každý druh zboží jedna


Zahájení

 • žetony ceny akcií se umístí na spodní řádek černého trhu (pod 0)
 • každý hráč dostane 30 peněz a kameny své barvy, ve 3 hráčích obdrží všechny 4 kameny, ve 4 a 5 pouze 3 kameny
 • vezmou se od každéhu druhu zboží 3 karty akcií, zamíchají se a každému hráči se rozdají 2 (tak, aby je ostatní hráči neviděli), zbylé karty akcií se umístí do banku
 • určí se hráč, který začne první dražbu


Průběh kola

 1. provede se dražba, kdo se stane kapitánem
 2. kapitán si může koupit jednu kartu akcií dle vlastního výběru za aktuální cenu na černém trhu, minimálně ale za 5 peněz
 3. kapitán si vybere 3 karty nákladů zboží, které v tom kole bude přepravovat do přístavu a umístí je na 3 čluny
 4. kapitán umístí čluny na pole vodní cesty, smí se umísťovat pouze na pole 0 až 5 a tak, aby součet polí všech 3 člunů dal přesně 9
 5. proběhnou sázky (ve 3 hráčích 2x)
 6. kapitán hodí 3 kostkami v barvách naloženého zboží a posune čluny o počet polí, který tou kterou kostkou hodil
 7. proběhnou sázky
 8. kapitán hodí 3 kostkami v barvách naloženého zboží a posune čluny o počet polí, který tou kterou kostkou hodil
 9. čluny, které doplují až za pole 13, se posunou do přístavů v pořadí A, B, C
 10. proběhne nalodění pirátů
 11. proběhnou sázky
 12. proběhne posun člunů lodivody
 13. kapitán hodí 3 kostkami v barvách naloženého zboží a posune čluny o počet polí, který tou kterou kostkou hodil
 14. čluny, které doplují až za pole 13, se posunou do přístavů v pořadí A, B, C
 15. proběhne útok pirátů na čluny
 16. čluny, které nedojely do přístavů, se posunou do loděnic v pořadí A, B, C
 17. za každý náklad zboží, který byl přepraven na člunu do přístavu, se posune cena akcií přislušného druhu zboží na černém trhu o 1 řádek výše
 18. proběhne výplata sázek


Konec hry

Hra končí kolem, kdy nějaké zboží dosáhne na černém trhu max. možné ceny akcií hráči sečtou svoje peníze a akcie, podle aktuální ceny na černém trhu, zastavené akcie si nepočítají, naopak za každou zastavenou akcii si odečtou 15 peněz vyhrává hráč, který získal nejvíc peněz.


Dražba kapitána

 • dražbu začíná hráč, který byl kapitánem v předchozím kole
 • hráči postupně po směru hodinových ručiček buď navýší nabídku, nebo pasují
 • kdo dá pas, z dražby vypadává
 • draží se tak dlouho, až zbyde jediný hráč, který zaplatí vydraženou cenu za kapitána do banku a stává se tak pro příslušné kolo kapitánem
 • (nabízet částku, kterou hráč nemůže zaplatit ani po zástavě všech svých akcií, se nesmí)
 • (pokud by ihned zapasovali všichni 4 hráči, stane se kapitánem hráč, který začal dražbu)


Sázky

Během sázek provede každý hráč jednu sázku, a to postupně od kapitána po směru hodinových ručiček, provedení sázky vyznačí položením svého kamene na příslušné sázkové pole (bílé). Na jednom sázkovém poli může být umístěn nejvýše jeden kámen. Hráč si vsadit nemusí, pak ale nemůže již v aktuálním kole sázet.

 • pokud hráč si vsadí v přístavu A, tak vyhrává, pokud dopluje aspoň 1 člun do přístavu
 • pokud hráč si vsadí v přístavu B, tak vyhrává, pokud doplují aspoň 2 čluny do přístavu
 • pokud hráč si vsadí v přístavu C, tak vyhrává, pokud doplují všechny 3 čluny do přístavu
 • pokud hráč si vsadí v loděnici A, tak vyhrává, pokud nedopluje aspoň 1 člun do přístavu
 • pokud hráč si vsadí v loděnici B, tak vyhrává, pokud nedoplují aspoň 2 čluny do přístavu
 • pokud hráč si vsadí v loděnici C, tak vyhrává, pokud nedoplují všechny 3 čluny do přístavu
 • v přístavu a loděnici číslo v bílém kruhu označuje vsazenou částku, číslo v černém kruhu označuje částku vyplacenou z banku v případě výhry
 • pokud hráč si vsadí na některý člun, tak vyhrává, pokud tento člun dopluje do přístavu
  • na člun je možno podat až 3 nebo až 4 sázky podle druhu zboží (i tím samým hráčem)
  • na člunu čísla v bílém kruhu označují vsazenou částku, číslo v černém kruhu označuje částku vyplacenou z banku v případě výhry, tato částka se rovným dílem rozdělí mezi všechny hráče, kteří si na člun vsadili (s ohledem na počet sázek)
 • pokud hráč si vsadí na piráty, tak realizuje buď akci útok pirátů na čluny nebo akci nalodění pirátů
 • pokud hráč si vsadí na lodivody, tak realizuje akci posun člunů lodivody
 • pokud hráč si vsadí na pojišťovnu, je mu ihned vyplaceno z banku 10 peněz, ale následně musí uhradit všechny výhry na sázky v loděnici místo banku, a navíc zaplatí peníze do banku i za čluny, které dojely do loděnice, ale žádný hráč si na to nevsadil

když nemá dost peněz, ani když zastaví všechny svoje akcie, zaplatí tolik, kolik má, a zbytek výhercům doplatí bank pokud hráč nemá peníze na zaplacení žádné volné sázky, a už nemá ani co zastavit, může sázet dále, ale jedině na čluny, v takovém případě zaplatí tolik, kolik má na čluny, které již dopluly do přístavu, se sázet nesmí, ale do přístavu nebo loděnice, kam již dopluly nějaké čluny ano


Zástava akcií

hráč může kdykoliv během hry zastavit svoje akcie, (příslušnou kartu akcie položí tak, aby bylo poznat, že je zastavena) za zástavu akcie získává hráč 12 peněz z banku, pokud chce hráč akcii vyplatit, musí zaplatit do banku 15 peněz


Posun člunů lodivody

pokud je obsazeno pole lodivoda s číslem 2, může příslušný hráč posunout libovolný člun, který nedoplul do přístavu o 1 pole dopředu či dozadu (tzn. mj. i do přístavu)

poté pokud je obsazeno pole lodivoda s číslem 5, může příslušný hráč posunout libovolné 2 čluny (i 2x jeden a ten samý), který nedoplul do přístavu o 1 pole dopředu či dozadu (tzn. mj. i do přístavu)


Nalodění a útok pirátů

po 2.kole mají piráti možnost nastoupit do člunů, které dopluly na pole s číslem 13 začíná hráč, který vsadil na pole pirátů jako první, podmínkou je, že v člunu je volné místo

po 3.kole piráti provedou útok na všechny čluny, které dopluly na pole s číslem 13, hráči, kteří si vsadili na doplutí člunu do přístavu, o své sázky přicházejí, a místo nich vyhrávají peníze hráči, kteří vsadili na piráty hráči si mezi sebou rozdělí částku uvedenou v černém kruhu, ta je jim vyplacena z banku poté hráč, který vsadil na pole pirátů jako první, určí, zda čluny posune do přístavu nebo do loděnice

pokud po 3.kole člun dopluje na pole 13 a pole pirátů nejsou obsazena, přesune se automaticky do přístavu


Odkazy