Mamma Mia!

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mmi.jpg
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 10
Délka hry asi 30 minut
Autor Uwe Rosenberg
Vydání
1999 Amigo Mamma Mia!
Ocenění International Gamers Awards 2000 - Best Strategy Game (nominace)

Mamma Mia je hra o jídle. Vyhraje ten, komu se podaří splnit co nejvíce objednávek na různé druhy pizzy v italské pizzerii.


Pravidla

Herní materiál

  • 65 karet s přísadami na pizzu (13x salám, ananas, houba, paprička a oliva)
  • 40 karet s objednávkami (5 sad po 8 kartách se stejnou zadní stranou)
  • 1 karta Mamma Mia


Příprava hry

Každý hráč dostane jednu sadu osmi objednávek se stejnou barvou zadní strany. Tyto karty zamíchá a položí je před sebe obrázkem dolů. Pokud hraje méně než 5 hráčů, nepoužijí se některé karty s přísadami. Pokud hrají 4 hráči, vyřadí se ze hry jedna karta od každé přísady. Při 3 hráčích se vyřadí tři karty od každé přísady a při 2 hráčích se vyřadí pět karet od každé přísady. Tyto karty vraťte zpátky do krabičky. Zbylé přísady zamíchejte a každému hráči rozdejte šest karet s přísadami tak, aby je ostatní hráči neviděli. Do zbytku karet zamíchejte kartu Mamma Mia. Tento balíček karet postavte doprostřed stolu lícem dolů. Každý hráč si vezme do ruky ke kartám s přísadami ještě jednu kartu objednávky z balíčku, který má před sebou. Hráč tedy začíná se sedmi kartami – šesti přísadami a jednou objednávkou. Začíná nejhladovější hráč. Hraje se po směru hodinových ručiček.


Cíl hry

Vyhrává ten hráč, který po třech kolech hry splnil nejvíce ze svých osmi objednávek.

Tip: Hra Mamma Mia! je sice jednoduchá, ale netradiční hra. Pokud hrajete s lidmi, kteří tuto hru ještě nehráli, zahrajte s nimi nejdříve jedno kolo nanečisto a vyhodnoťte balíček. Potom začněte hrát znovu. Po jednom kole hry si noví hráči ujasní některá nezvyklá pravidla a ta jim potom už nebude dělat problémy.


Průběh hry

Mamma Mia! se hraje ve třech kolech. Každé kolo se skládá ze dvou fází:

  • 1. Vykládání přísad a objednávek.
  • 2. Konec kola a vyhodnocení balíčku.


1. Fáze: Vykládání přísad a objednávek

V této fázi hráči postupně vykládají přísady a objednávky z ruky na společný odkládací balíček doprostřed stolu. Ve chvíli, kdy je hráč na tahu, má možnost postupně v následujícím pořadí provést následující tři akce. Každou z nich při tom může přeskočit.


A) Vyložení přísady

Hráč může z ruky na odkládací balíček vyložit jakékoli množství karet se stejnou surovinou. Přitom řekne nahlas množství a druh suroviny, které vyložil. Například: „Jeden salám“ nebo „Tři papričky“ Díky vyložení přísady si můžete jednak dobrat nové karty, ale hlavně můžete přidat do balíčku suroviny, které se vám hodí k vašim objednávkám.


B) Vyložení objednávky

Každý hráč může na balíček z ruky vyložit jednu kartu s objednávkou. Při vyložení objednávky hráč doufá (nebo ví), že v balíčku pod touto objednávkou je dostatečný počet surovin, které potřebuje ke splnění objednávky.


C) Dobrání karet

Nyní si může hráč dobrat karty tak, aby měl v ruce opět maximálně sedm karet. Karty si ovšem může dobrat buď z balíčku s přísadami nebo z balíčku s objednávkami. V jednom tahu si hráč nemůže dobrat karty z obou balíčků. Pokud balíček neobsahuje dostatečný počet karet nebo si nechce vzít tolik karet přísad nebo objednávek, můžete mít v ruce na nějakou dobu i méně než sedm karet. Další karty si v tomto případě dobíráte vždy až na konci svého příštího tahu.

Žádná z těchto tří akcí není povinná. Každý hráč může jen vyložit suroviny nebo vyložit objednávku nebo si dobrat karty. Hráč dokonce nemusí provést žádnou z těchto akcí. Důležité ovšem je, že pořadí těchto akcí se musí dodržet.


Karta Mamma Mia

Hráč, který si z balíčku přísad vytáhne kartu Mamma Mia ji položí před sebe a dobere si místo ní další kartu. Tato karta určuje, kdo bude ve druhé fázi kola vyhodnocovat balíček a kdo začne příští kolo.


Příklad jednoho tahu

Alberto (zelený) je na tahu. Ze svých karet s přísadami vybere tři salámy a vyloží je na odkládací balíček. Při tom hlasitě řekne: „Třikrát salám“. Potom také vyloží objednávku „4x salám a 1x paprička“. Rozhodne se, že si dobere karty s objednávkami, ale aby jich neměl v ruce příliš mnoho, dobere si pouze dvě. To ničemu nevadí, do svého příštího tahu bude hrát jen s pěti kartami.


2. Fáze: Konec kola a vyhodnocení balíčku

Kolo končí v okamžiku, kdy je dobrán balíček přísad. Tedy na konci tahu hráče, který si vezme z balíčku poslední kartu. V tu chvíli se vezme a vyhodnotí odkládací balíček. Hráč, který má před sebou položenou kartu Mamma Mia, si vezme odkládací balíček, který vznikl v první fázi, do ruky. Otočí jej lícem dolů a postupně bude otáčet karty ve stejném pořadí, ve kterém byly do balíčku vyloženy (začne od spodu balíčku a pořadí karet nemůže změnit). Přísady, které otočí, vykládá doprostřed stolu a třídí do sloupců podle druhů. Když hráč otočí objednávku, musí ji hned také vyřídit. Vyřídí ji tak, že zkontroluje, jestli je na stole vyloženo potřebné množství přísad, pokud ano, odeberou se tyto přísady a položí se na hromádku použitých přísad. Vyřízené objednávky jdou pryč ze hry a položí se na hromádku s vyřízenými objednávkami. Pokud na vyřízení objednávky několik přísad chybí, může tyto přísady majitel objednávky (pozná se podle zadní strany karty objednávky) doložit z ruky. Za tyto vyložené přísady si ovšem v této chvíli nedobírá žádné karty. Pokud na vyřízení objednávky nějaké přísady chybí a hráč je nemůže a nebo nechce z ruky doložit, dostane tuto objednávku zpátky a položí si ji dospodu svého balíčku s objednávkami. Tento balíček se během hry nemíchá. Když jsou všechny karty z původního odkládacího balíčku otočené a všechny objednávky vyhodnocené, končí druhá fáze a tím i kolo. Všechny použité přísady se zamíchají a položí v balíčku lícem dolů doprostřed stolu. Budou pro další pro tvořit balíček z něhož se budou dobírat přísady.

Pozor! Pokud na konci druhé fáze zůstanou na stole ještě nějaké přísady, nezamíchají se do nového balíčku s použitými přísadami. Zůstanou ležet na stole i nadále a hráči je mohou použít pro plánování dalších objednávek. Shrnou se a budou tvořit základ odkládacího balíčku pro příští kolo.


Příklad vyřízení objednávky

Na stole jsou nyní otočené tyto přísady: 3x ananas, 3x paprička, 4x houba a 2x salám. Potom se otočí Albertova zelená objednávka na pizzu se čtyřmi ananasy a jednou papričkou. Na splnění objednávky chybí Albertovi jeden ananas. Tuto přísadu ale doloží z ruky, takže objednávka je vyřízená. Pět použitých karet přísad (4x ananas a 1x paprička) se dá na hromádku použitých přísad. Vyřízená objednávka se umístí na balíček vyřízených objednávek. Ostatní otočené přísady zůstávají na stole zůstávají a mohou se použít na vyřízení dalších objednávek.


Nové kolo

Hromádka použitých přísad se zamíchá spolu s kartou Mamma Mia a vytvoří nový balíček s přísadami. Hráč, který si v minulém kole vytáhl kartu Mamma Mia, začíná. Na začátku kola mají jednotliví hráči v ruce různý počet karet. Ale nové karty (do počtu sedmi) si doberou až na konci svého prvního tahu. Přísady, které zůstaly na stole, si hráči mohou ještě krátce prohlédnout. Potom se shrnou dohromady a vytvoří se z nich nový odkládací balíček. Hráči tedy mohou i tyto karty použít pro plánování svých dalších objednávek.


Konec hry a vítěz

Hra končí po třech kolech. Hráč, který splnil nejvíce objednávek, vyhrává. Pokud mají dva hráči splněno stejně objednávek, vyhrává ten, který má v ruce více karet s přísadami.


Objednávky

Na pěti z osmi objednávek je přímo nakreslené, které přísady na tuto pizzu patří. K vyřízení této objednávky musí být na stole potřebné množství přísad nebo je musí hráč doplnit z ruky. Další tři objednávky jsou speciální a jejich vyřízení bude zřejmě obtížnější:

Pizza Bombastica Když se v druhé fázi kola otočí tato objednávka, mělo by na stole ležet aspoň 15 libovolných přísad. Pokud je na stole patnáct a více přísad, je tato objednávka vyřízená. Všechny přísady, které jsou na stole (i když je více než 15) se odloží na hromádku použitých přísad.

Pizza Monotoni K vyřízení této objednávky potřebujete jednu konkrétní přísadu, která je uvedená na kartě, a šest dalších stejných přísad. Tato přísada je na kartě objednávky označeny písmenkem „J“ jako Joker a hráč si může vybrat, kterou přísadu chce použít. Nemůže to ovšem být stejná přísada, která už je na objednávce nakreslená. Příklad: Na stole zrovna leží tyto přísady: 4x paprička, 2x salám, 2x houba a 4x ananas. Otočila se Albertova zelená objednávka na pizzu Monotoni.. Protože Alberto musí na pizzu použít jednu papričku, nemůže použít papričky jako další přísadu. Je třeba šest stejných přísad a nejvíce je k dispozici ananasů. Albertovi stačí z ruky doložit dva ananasy a tím bude objednávka vyřízena. (Stejně tak by mohl doložit čtyři salámy, čtyři houby nebo šest oliv – není však pravděpodobné, že by jich v ruce měl tolik.)

Pizza Minimale Kromě přísady uvedené na kartě objednávky, potřebujete k jejímu vyřízení přesně tři karty od další přísady. Tato druhá přísada se vybere podle otočených přísad ve druhé fázi. K vyřízení potřebujete tři karty té přísady, které je mezi otočenými přísadami nejméně. Tuto přísadu označuje na kartě objednávky otazník „?“. Pokud některá přísada není vůbec otočená, nepočítá se.

Příklad: Na stole zrovna leží tyto přísady: 2x paprička, 2x salám, 2x houba a 3x ananas. Otočila se Albertova zelená objednávka na pizzu Minimale. Na stole leží nejméně karet od tří přísad (papričky, salámy a houby). Nejsou otočené žádné olivy, proto se nepočítají. Protože Alberto musí na pizzu použít jednu papričku, paprička se nepočítá také. Proto musí Alberto z ruky doložit jeden salám nebo houbu, pokud chce tuto objednávku vyřídit.


Odkazy