Magellan

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 3-6
Doporučený věk 12
Délka hry 45 až 90 minut
Autor Tom Lehmann
Vydání
2002 Hans im Glück Magellan
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2002 - 10. místo, International Gamers Awards 2003 - nominace


Pravidla

Články

Jirka Bauma:Návrh strategie Magellan


Hrubé obrysy a cíl hry

Cílem hry je získat co nejvíce bodů.

Na hracím plánu je zobrazeno šest slavných objevitelů: Marco Polo, Vasco da Gama, Cristoforo Colombo (Kryštof Kolumbus), Francisco Pizarro, Fernão Magalhães (Fernando Magellan) a James Cook. Vaším cílem je přimět tyto cestovatele, aby přibrali do své flotily vaši loď. A také, aby právě ta vaše loď vydržela až do cíle jejich plavby. Každý mořeplavec má na plánu vyhrazenu řadu se třemi poli, představujícími tři části jejich cesty. V prvním poli se zformuje flotila tří lodí, se kterými se objevitel vydá na cestu. Do druhého pole se dostanou jen dvě z nich, a jen jediná dopluje až do cíle. Na každém poli si v symbolu koruny můžete přečíst, kolik bodů dostanete na konci hry za svou loď, která na tomto poli skončí.

Druhý způsob, jak získat body, představují karty s pytli zlata. Tyto karty v první řadě slouží jako platidlo, jímž si kupujete přízeň kapitánů, avšak kromě nominální hodnoty v pytlích zlata mají i tyto karty na sobě symbol koruny s počtem bodů, které dostanete, pokud vám taková karta zbude na konci hry.


Průběh hry

Hra je v podstatě posloupností dražeb karet objevitelů. Protože jeden objevitel s sebou vezme jen omezený počet lodí, hráči se o služby objevitelů musí utkat v dražbě. V první fázi hry jsou k dispozici tři karty každého objevitele. Hráč, který takovou kartu získá v dražbě, umístí svou loď do flotily daného mořeplavce, na první pole vedle jeho podobizny. Ve druhé fázi jsou od každého objevitele k dispozici už jen dvě karty a utkat se o ně mohou pouze hráči, kteří mají svou loď v dotyčné flotile. Po získání karty mohou posunout svou loď na druhé pole. Obdobně ve třetí fázi je už jen jediná karta od každého objevitele, utkat se o ni mohou pouze hráči, jejichž loď doplula na druhé pole, a vítěz dopluje s objevitelem až do cíle, tj. na třetí pole.

Objevitelé mají různé vlastnosti, v důsledku toho vám vydražení karty objevitele může přinést různé další výhody, ale i nevýhody.


Zlato

Karty se zlatem vám slouží k placení služeb mořeplavců v dražbě. Pokud vám zbudou na konci hry, přinesou vám i body. K tomu jsou na každé kartě dva údaje: číslo v pytli označuje hodnotu karty ve zlatě, číslo v královské koruně označuje počet bodů, které za kartu můžete dostat. Hodnoty ve zlatě jsou od 1 do 9, bodové hodnoty od 1 do 3, přičemž karty s větším množstvím bodů přinášejí méně bodů a naopak.

Na začátku má každý hráč 9 karet se zlatem v hodnotách 1 až 9. V průběhu hry má každý hráč dvakrát možnost doplnit zlato: mezi 1. a 2. fází a mezi 2. a 3. fází si každý dobere dvě karty se zlatem. Karty se berou shora z dobíracího balíku, který je otočen lícem karet dolů. Není to tedy tak, že by všichni hráči museli dobrat karty stejných hodnot. Navíc někteří objevitelé umožňují dobrat další karty se zlatem hráčům, kteří v dané fázi vydražili jejich kartu. V obrázku pytle na příslušném poli u každého objevitele je uveden počet karet, které si můžete dobrat navíc (nejde tedy o hodnotu zlata, které máte získat).

V Magellanovi se nerozměňuje! Není žádná „banka“ jako v jiných hrách, kam byste mohli třeba dát kartu s 5 zlaty a vzít si za ni dvě karty, jednu se 3 a jednu se 2 zlaty. Pokud vám dojdou drobné, musíte platit víc, než byste třeba chtěli.


Dražba

Karty objevitelů se rozdělí do tří balíků podle fází (poznají se podle rubové strany), každý balík se zamíchá a pak se balíky položí na sebe, první fáze navrch, všechny karty lícem dolů. Pak se vždy odkryje karta, vydraží se, její vydražitel provede vše, k čemu ho karta opravňuje či zavazuje, a draží se další karta.

První nabídku ve hře vznáší hráč, který řídí dražbu. U každé další dražby vznáší první nabídku hráč, který vydražil předcházející kartu.

Hráči jsou postupně po směru hodinových ručiček dotazováni, zda chtějí zvýšit dosud nejvyšší nabídku a na kolik, nebo zda chtějí pasovat (vzdát se další účasti v této dražbě). Hráč, jehož nabídku nikdo další nezvýší, musí zaplatit hodnotu zlata, kterou nabídl, tím, že odloží karty v příslušné hodnotě na odkládací balík vedle dobíracího balíku. Potom si vezme kartu, umístí či posune loď a provede případné další akce spojené s dotyčným mořeplavcem.

Hráč, který vznáší dražební nabídku, vyloží karty, jejichž hodnota ve zlatě v součtu dává příslušnou nabídku. Nemusí pouze vykládat nové karty, může si brát zpět do ruky karty ze své předcházející nabídky a nahrazovat je jinými, je však omezen součty, které se dají vytvořit z karet, jež má v ruce. I poté, co objevitele získá, může zaplatit jinými kartami, než které použil při vznášení nabídky, pokud součet bude alespoň tolik, kolik činila hráčova vítězná nabídka (může i přeplatit).


Vlastnosti objevitelů

Jednotliví objevitelé s sebou přinášejí další výhody (výjimečně i nevýhody) pro hráče, kteří vydražili jejich kartu. Tyto akce jsou zobrazeny na hracím plánu, v každé fázi mohou být jiné. Hrací plán je navíc oboustranný (před hrou si zvolíte, se kterou stranou chcete hrát), na každé straně může mít objevitel jiné vlastnosti.

Některé akce se provedou ihned po získání karty objevitele, jiné až po skončení fáze.


Cristoforo Colombo

Kdo získal v 1. fázi Kolumbovu kartu, může od této chvíle během hry oddálit dražbu některé další karty pomocí práva veta. Když je karta odkryta, ale dříve, než bude vznesena první nabídka za ni, vyhlásí veto. Karta je odložena na konec balíčku karet pro tuto fázi, tj. bude vydražena jako poslední. Jedna Kolumbova karta umožňuje jen jedno veto. Hráč si kartu po vydražení položí před sebe lícem nahoru, po využití veta nebo na konci fáze ji otočí lícem dolů.


Francisco Pizarro

Zvláštní akce má jen na straně B plánu, a to pouze ve třetí fázi. Body za loď, která s ním doplula až do cíle, se určí zvláštním způsobem. Poté, co byly sečteny všechny ostatní body všech hráčů, se zamíchá balíček karet a majitel Pizarrovy karty si z nich shora losuje jednu za druhou. Losování může kdykoli ukončit. Po ukončení se zjistí součet hodnot karet ve zlatě (čísla uvedená v pytlích). Je-li vyšší než 20, hráč za loď v Pizarrově cíli nedostane žádné body. Je-li roven 20 nebo nižší, hráč za tuto loď součet bodů uvedených na vylosovaných kartách v symbolech koruny (tohle není v pravidlech uvedeno jasně a majiteli Pizarra by to příliš tučné body neslibovalo — není to nakonec tak, že se má hráči k bodům v tomto případě přičíst přímo hodnota zlata?)


Fernão Magalhães

I u Magellana se body určují zvláštním způsobem. Hráč pod vydraženou kartu Magellana vloží jednu další kartu se zlatem ze své ruky (pokud tedy nemá navíc žádnou kartu, nesmí se účastnit dražby o Magellana). Pokud vydraží Magellana i ve druhé a ve třetí fázi, přiloží karty Magellana nahoru a dospod podstrčí další svou kartu se zlatem. Na konci se sečtou body na vložených kartách (čísla v obrázku koruny) a vynásobí se počtem Magellanů nad nimi (tj. číslem fáze). Za Magellana v cíli lze tedy získat až 27 bodů.

Pokud hráč v jedné fázi vydraží dva nebo tři Magellany, musí mít pro každého z nich zvláštní hromádku karet, protože každá odpovídá jiné lodi.

Magellani se pokládají lícem nahoru, karty se zlatem se pod ně dávají lícem dolů. Rozdíl mezi stranami A a B spočívá v tom, že na straně B se vkládají karty se zlatem z dražební nabídky, a to lícem nahoru (hráč tedy jednu kartu dá pod vydraženého Magellana, místo aby ji odevzdal na odkládací balík; díky tomu také nemusí mít v zásobě jednu kartu navíc, když chce Magellana získat).


Marco Polo

Zvláštní akce pouze na straně A plánu. Umožňuje výměnu karet se zlatem na konci 1. a 2. fáze. Poté, co si hráč dobral všechny karty se zlatem, které mohl (každý hráč může dobrat 2 karty a někteří mohou navíc dobrat karty, jejichž počet je uveden v pytli v příslušném poli u mořeplavce, jehož kartu v této fázi vydražili), odložit na odkládací až 3 karty a vylosovat si za ně jiné. Pokud má v Polově flotile více lodí (které dopluly do právě končící fáze), může vyměnit za každou takovou loď až 3 karty.


Vasco da Gama

Ihned po vydražení da Gamy si hráč dobere jednu kartu se zlatem z dobíracího balíku. Může ji tedy použít už v této fázi při dražbě dalších karet. Ve druhé fázi si za da Gamu dobere dvě karty a ve třetí fázi dokonce tři karty se zlatem.

Pokud se používá plán B, musí se hráč rozhodnout, zda svou loď umístí do levé, nebo do pravé poloviny příslušného pole. Levá funguje stejně jako plán A (okamžitý přísun zlata), pravá strana místo toho přináší body v koruně.


James Cook

Cook je jediný, s nímž jsou spojeny akce, které hráče znevýhodňují. Kompenzuje se tím velké množství bodů, které Cook svým lodím zajišťuje.

Na plánu A hraje vydražitel Cooka až do konce fáze s odkrytými kartami. Vyloží všechny karty se zlatem před sebe. Pokud v průběhu fáze získá další (třeba díky Vasco da Gamovi), musí je vyložit také.

Na plánu B přijde o 1 kartu. Poté, co zaplatí Cooka, mu jeho soused po levé ruce vylosuje jednu kartu z ruky a zahodí ji na odkládací balík. Hráč se tedy nemůže ucházet o Cookovy služby, pokud nemá jednu kartu se zlatem navíc.


Konec fáze a hry

Na konci 1. a 2. fáze si každý hráč vylosuje 2 karty se zlatem. Poté si každý hráč vylosuje tolik karet se zlatem, kolik udávají čísla v pytlích na polích, na něž v právě končící fázi dopluly hráčovy lodě. Poté si mohou vyměnit karty hráči, jimž to v této fázi umožnil Marco Polo.

Po 3. fázi si nelosuje každý automaticky 2 karty, avšak někteří hráči mohou mít právo na karty na základě polí, na něž v této fázi dopluly jejich lodě.

Pak si všichni sečtou body v korunách na polích, na nichž stojí jejich lodě (včetně lodí, které skončily v 1. nebo 2. fázi). K nim přičtou body v korunách na kartách, které jim zbyly v ruce. Pokud se hraje s plánem B, bude jako úplně poslední sčítat své body loď, která doplula do cíle s Pizarrem (viz výše).

Body se nastaví na počítadle pomocí dvou lodí, jedna reprezentuje desítky, druhá jednotky. Hráč s nejvyšším počtem bodů vyhrává.


Odkazy

přehled herního materiálu - http://deskovehry.t35.com/?/magellan/