Maestro Leonardo

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jiné názvy Leonardo da Vinci
Počet hráčů 2-5
Délka hry 60 minut
Autor Acchittocca
Vydání
2006 Abacusspiele Maestro Leonardo

Nejlepší renesanční vynálezci se sešli ve Florencii a soupeři o slávu, bohatství a uznání samotného maestra Leonarda. Ve svých laboratořích pracujete na různých vynálezech a s pomocí lidí, robotů a patřičného materiálu se snažíte vynalízat více a rychleji než ostatní.


Pravidla

Herní materiál

 • 5 mistrů (od každé barvy hráče jeden)
 • 10 kamenů označení spotřebovaného času (od každé barvy hráče dva)
 • 45 učňů (od každé barvy hráče devět)
 • Hrací plán - město
 • Deset dvoustranných laboratoří: pět se třemi pracovními místy (zadní strana pět míst) a pět se čtyřmi místy (zadní strana s 6 místy)
 • 15 mechanických lidí (robotů)
 • 60 karet s materiály: 12x železo, 12x dřevo, 12 x lano, 12x cihly, 12x sklo
 • 60 karet s penězi: 25 x 1 gulden, 10 x 5 guldenů, 10x 10 guldenů, 10x20 guldenů a 5x karta s nulou
 • 25 vynálezců
 • 1 kámen k označení peněžní částky
 • 1 kámen k označení počtu kol
 • 2 tabulky s přehledem surovin a potřebného času pro jednotlivé vynálezy
 • 4 šipky
 • Leonardo s podstavcem
 • Představitel města s podstavcem


Příprava hry

Toto je příprava hry, kterou doporučujeme začínat v pouze prvních hrách. Později použijte přípravu hry pro pokročilé.


Materiál pro hráče

Majitel hry určí začínajícího hráče nebo nechá rozhodnout náhodu. Hráči obdrží herní následovně:

MLE Základní rozestavení.jpg

pořadí hráče barva Mistr Učedníci Značky postupu práce v laboratořích Laboratoře Peníze Materiály
začínající Žlutá 1 a figurka Leonarda 5 2 3/5 strana s třemi místy 0,1,1,1
 • 1x železo
 • 2x lano
 • 1x cihly
2. hráč Červená 1 5 2 3/5 strana s třemi místy 4/6 navrch strana se čtyřmi místy 0,1,1,1 1x železo
3. hráč Zelená 1 4 2 3/5 nahoru se stranou s pěti místy je na ní umístěn robot 0,1,1,1 1x lano
4. hráč Modrá 1 3 2 3/5 navrch se třemi místy 0,1,1,1,5,5
 • 1x železo
 • 1x lano
 • 1x cihly
 • 1x sklo
5. hráč Fialová 1 3 2 3/5 navrchu se třemi místy 4/6 navrchu stranou s šesti místy 0,1,1,1,5
 • 1x lano
 • 1x cihly|||
 • Když hraje méně než 5 hráčů vrací se nadbytečný materiál (mistři, učedníci, laboratoře a ukazatele spotřebovaného času) zpět do zásobníku.
 • Při hře ve 3 dostane každý hráč o jednoho učedníka méně, při hře ve dvou o dva učedníky méně.


Hrací deska

Zbývající materiál se umístí na hrací plán tak, takto:

MLE Základní deska.jpg
 • 1. kámen pro počítání kol
 • 2. B dílna
 • 3. laboratoře
 • 4. roboti (pro každého hráče)
 • 5. představitel města
 • 6. A. městská rada
 • 7. 1 gulden
 • 8. C. akademie
 • 9. Učedníci (ti co nebyli přiděleni při přípravě hry)
 • 10. Banka
 • 11. Guldeny ve čtyřech hodnotách
 • 12. Pět obchodů
 • 13. Železo
 • 14. Sklo
 • 15. Dřevo
 • 16. Cihly
 • 17. Lano
 • 18. Značka pro výši ceny
 • 19. Tabulky přehledy
 • 20. Objednávka vynálezů – na začátku se vyloží vynálezy s čísly1, 12, 8, 3 a 9, při třech hráčích jen 1, 1 2, 8 a 3, při dvou hráčích 1, 12 a 8
 • 21. namíchaný balíček s vynálezy


Balíček vynálezů

Zbývající vynálezy se roztřídí do pěti hromádek takto:

 • vynálezy 21-25 (se zlatým pozadím)
 • vynálezy 16-20 (také se zlatým pozadím)
 • vynálezy se stříbrným pozadím
 • vynálezy s pozadím měděné barvy
 • vynálezy s pozadím bronzově zbarveným.

Každá hromádka se důkladné promíchá. Výsledný balíček se vytvoří takto:

 1. Dospod přijde hromádka s vynálezy 21- 25.
 2. Z bronzově zbarvených karet se vezme jedna, z měděných dvě a ze stříbrných tři, a pak (aniž se na ně podíváme, se těchto šest karet promíchá se zlatou skupinou 16-20. Takto vzniklá hromádka se položí na vynálezy 21-25.
 3. Zbývající bronzové, měděné a stříbrné karty se smíchají dohromady, a po promíchání položí navrch balíčku.


Vynálezy

Během hry se všichni hráči snaží zhotovit vystavené vynálezy. Pro vyhotovení každého z nich je zapotřebí

 • určitý počet pracovních týdnů (4, 7, 11 nebo 15)
 • určitý materiál ( u bronzových karet jeden, u měděných dva, u stříbrných tři a u zlatých čtyři

Za dokončený vynález dostane hráč floriny. Vyšší počet (číslo vlevo) získá hráč tehdy, když totiž dílo nebylo ještě dokončeno nikým jiným v některém předcházejících kol. Menší počet (číslo vpravo) dostane hráč tehdy, když tentýž vynález už byl dokončen někým jiným v některém z předcházejících kol.

Existuje celkem pět druhů vynálezů (viz. Symboly v pravém horním rohu). Když hráči patří karta již dříve dokončeného vynálezu, na které je stejný symbol jako na vynálezu, ne kterém právě pracuje, získává slevu 2 doby, která je potřeba na vytvoření díla. Když má hráč na konci hry karty s různými symboly, získává za ně odměnu ve florinech.


Průběh hry a jednoho kola

Hra má 9 kol: 7 normálních a dvě výzkumné pouze na práci na vynálezech.


Kola 1-7: normální kola

Kola 1-7 se skládají ze čtyř fází. Ty probíhají v tomto pořadí:

 • Fáze A - Zahájení prací. Každý hráč oznámí, jestli zahajuje práci na novém vynálezu, a jestli v některé laboratoři nepřerušuje práci pokračující z předchozích kol
 • Fáze B – Umisťování mistra a učedníků. Počínaje hráčem s figurkou Leonarda umisťují hráči popořadě (dokud všichni nepasují) učedníky a mistra do některého okrsku města nebo do některé ze svých laboratoří, která pracuje na vynálezu.
 • Fáze C – Vyhodnocení – V předem daném pořadí se vyhodnocují všechny městské okrsky. Každý okrsek umožňuje hráčům, kteří tam mají figurky provést určitou akci. Hráč, který jich tam má nejvíc, provádí svou akci jako první. Na konec pracují dílny na vynálezech.
 • Fáze D - Dokončení vynálezů. Hráči oznamují, které vynálezy vyrobili a dostanou za ně peníze. Když hráč pracuje dál na vynálezu, který právě dokončil jeho spoluhráč, musí materiály odložit a oznámit, jestli v práci na daném vynálezu bude pokračovat.

Na konci kola:

 • hráč s figurkou Leonarda vezme z banky 1 gulden a položí ho do radnice
 • doplní, pokud je to potřeba, vystavené vynálezy dalšími z balíčku. Na začátku každého kola musí být počet vystavovaných vynálezů stejný jako na začátku hry, tj:
  • při 4-5 hráčích – 5 vynálezů
  • při 3 hráčích - 4 vynálezy
  • při 2 hráčích – 3 vynálezy


Kola 8-9: výzkumná kola

Kola 8-9 jsou to kola zaměřená pouze na vynálezy. Slouží jedině k zahájení prací na vynálezech nebo k jejich dokončení. Hráči mohou ve fázi B) umisťování mistra a učedníků je umisťovat pouze do laboratoří. Nelze je umisťovat do města.

Po dokončení kola posune hráč s Leonardem kámen na počítadle kol k další číslici.

V případě, že někdo dokončí vynález, již se nové karty vynálezy nedoplňují.


Fáze A - zahájení prací

MLE Zapocetí díla.jpg

Každý hráč si tajně vybere, které vynálezy chce vyrobit. Počínaje hráčem s figurkou Leonarda a dále ve směru hodinových ručiček, může každý hráč zahájit práce na jednom nebo dvou vynálezech (v jedné laboratoři jen na jednom) nebo pasovat.

Pokud hráč chce začít pracovat na vynálezu, položí pod laboratoř tajně přesný počet materiálových karet potřebného druhu a kámen označující spotřebovaný čas položí na políčko s kladivem na počítadle času v laboratoři. Každé políčko na počítadle představuje jeden týden práce.


Podrobná pravidla vynalézání

 • Každá laboratoř může vždy pracovat pouze na jednom vynálezu, Jednu a tutéž laboratoř tedy nelze použít k současné práci na dvou nebo více vynálezech.
 • Materiál položí hráč pod laboratoř tak, aby ostatní neviděli ani druh materiálu, ani počet ukládaných karet. Pokud ovšem chce, smí ukládané karty ostatním ukázat.
 • Během práce na vynálezu nelze karty v laboratoři měnit, není totiž možné k nim něco přidávat ani z nich ubírat.
 • Hráč si smí karty pod vlastní laboratoří kdykoliv prohlédnout.
 • Pozor: Hráči nesmí nikdy ukázat, jaké karty mají v ruce nebo jejich počet.
 • Tentýž vynález nesmí hráč vyrobit vícekrát než jednou.
 • Hráč může zahájit práce na vynálezu, který ještě není vystaven (například ví znalostem získaných na radnici, který vynález bude vystaven jako další v pořadí), ale nesmí ho dokončit, dokud není vyložen na hracím plánu.


Přerušení práce na vynálezu

V této fázi se může hráč také rozhodnout, že práci na vynálezu započatou v některém z předešlých kol přeruší. Při přerušení práce musí hráč odstranit z laboratoře kámen označující spotřebovaný čas (jakákoliv dosud vykonaná práce přichází nazmar) a materiálové karty zpod laboratoře si vzít zpět do ruky. Hráč takto přerušil práci, může v téže laboratoři okamžitě začít pracovat na jiném vynálezu.

Proč by se měla práce přerušit? Třeba proto, že nová práce přinese více peněz, nebo když si hráč uvědomí, že pod laboratoř položil nesprávné materiály.


Fáze B – umisťování mistra a učedníků

MLE Umístování figurek na desku.jpg

Tuto fázi zahajuje hráč s Leonardem, dál se pokračuje ve směru hodinových ručiček. Hráč, který je na řadě, musí buď

 • umístit jednoho nebo více učedníků
 • umístit mistra
 • pasovat

Když hráč pasuje, nemůže se této fáze dál účastnit tj. žádné další lidi už nikam nemůže umístit.


Pravidla pro umisťování

Mistra a učedníky lze umisťovat do libovolného městského okrsku: (A-H: radnice, dílna, akademie nebo pět obchodů) nebo do některé vlastní laboratoře, která pracuje na vynálezu. Do laboratoře kde se právě nepracuje, není možné lidi umisťovat.

Když hráč chce může v jednom tahu umístit více učedníků, musí je umístit do téhož okrsku nebo do téže laboratoře. V jednom tahu není možné umisťovat učedníky na víc míst.

Do téhož okrsku nebo do téže laboratoře lze umístit učedníky jen jednou za kolo. Když se tedy v některém okrsku nebo laboratoři učedníci již nacházejí, nelze k nim přidávat další.

Kdo umisťuje do některého okrsku jako první, staví své lidi vedle šipky. Další hráč přidává své lidi hned vedle z pravé strany atd. Když hráč umisťuje mistra do okrsku, kde už má své učedníky nebo naopak, staví nové figurky k těm, co už tam stojí.

V jednom městském okrsku může stát libovolný počet lidí. V laboratořích může na jednom políčku stát buď jeden učedník, mistr nebo robot.

Učedníka nebo mistra lze umístit na libovolné volné políčko v laboratoři. Robot smí stát jen na jemu určeném políčku: na jednom políčku v laboratoři s pěti místy a na dvou v laboratoři s šesti místy.


Fáze C – vyhodnocení

Nejprve se vyhodnotí osm městských okrsků v předem stanoveném pořadí A-H ( A je radnice. B je dílna atd.), pak se pracuje v laboratořích. Figurka vládce města označuje okrsek, který se právě vyhodnocuje. V každém okrsku se určí pořadí hráčů. Hráč, který v něm má nejvíce učedníků si vybírá jako první, co udělá (viz. Podrobné vysvětlení dále v těchto pravidlech). Pak se rozhoduje hráč s druhým nejvyšším počtem učedníků, pak s třetím atd. Při určování pořadí se mistr počítá za dva učedníky. Při rovnosti přichází na řadu dřív ten hráč, jehož lidé stojí blíže k šipce.

Následuje detailní popis možných akcí v různých městských okrscích.


Radnice (okrsek A.)

V radnici může každý hráč provést jenom jednu akci. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny akce v radnici zdarma. Jestli se stane, že do radnice umístili své lidi všichni zúčastnění hráči, pak hráč s nejmenším počtem lidí si je musí vzít zpět a nemůže vykonávat žádnou akci.

Zvláštní pravidlo pro dva hráče: pokud své lidi umístili do radnice,mají právo vykonat svou akci oba. Hráč s nejvíce lidmi v radnici určí, kdo obdrží Leonarda (může si ho vzít také sám). Pak obsadí svými lidmi jedno ze čtyř radničních polí:

 1. Hráč smí jednoho ze svých už umístěných učedníků přemístit do jiné části města. Může to být i ten učedník, který je na radnici. Nesmí to však být mistr, Když hráč v daném okrsku už lidi m, přidá učedníka k nim. Pokud ne, postaví učedníka napravo od všech zde umístěných lidí.
 2. Hráč si vybere všechny guldeny, které jsou v radnici
 3. Hráč si smí tajně prohlédnout čtyři vrchní karty z balíčku vynálezů a v libovolném pořadí je položit zpět navrch balíčku.
 4. Hráč si smí vzít 1 libovolný materiál a zaplatit za něj 1 gulden.

Pak si vybere hráč s druhým nejvyšším počtem lidí některé ze zbývajících polí nebo své lidi vrátí do své zásoby. Pak přichází na řadu třetí hráč atd.

Když se všichni hráči rozhodli pro některé pole provádí se nejprve akce 1, pak 2, pak 3, pak 4. Pak si všichni hráči vezmou své lidi z radnice a uloží si je do zásoby.


Společná pravidla pro městské okrsky B.-H.

Po radnici se vyhodnocují další městské okrsky: B dílna, C akademie, a pět obchodů : D kovárna, E sklenářství, F truhlárna, G cihelna, H provaznictví. V každém z těchto okrsků lze provést maximálně čtyři akce, které se stále zdražují. (0 guldenů, 2 guldeny, 3 guldeny, 4 guldeny) Číslo pod peněžním ukazatelem (hnědý kámen) udává cenu akce. Na začátku stojí ukazatel na nule. Nejprve se tak jako na radnici stanoví pořadí hráčů.

První hráč má na výběr: buď provede akci zadarmo nebo pasuje. Pokud akci zdarma provede, peněžní ukazatel se posune o políčko, doprava na dvojku. Když pasuje, vezme si své lidi z tohoto okrsku zpět a peněžní ukazatel se neposunuje.Na řadu přichází další hráč a rozhoduje se, jestli akci provede atd.

Potom, co poslední hráč provede akce nebo pasuje, přichází podruhé na řadu ten hráč, který má teď v daném okrsku nejvíce lidí atd. (pořadí se mění, tak jak hráč, postupně pasuje) jeden hráč tedy může při zvyšujících se nákladech vykonat v jednom městském okrsku i více akcí.

Hodnocení daného okrsku končí, když už některý hráč zaplatí 4 guldeny, nebo když všichni pasují, Hráči si vezmou své lidi zpět, peněžní ukazatel se vrátí na nulu a hodnotí se další okrsek.

Příklad: Andrea (modrá) a Barbara (žlutá) mají v dílně stejný počet učedníků. Přednost má tedy hráč, jehož lidé jsou blíž k šipce. Andrea se rozhoduje vzít si robota a staví ho do své pětimístné laboratoře. Nemusí nic platit. Barbara si robota nemůže vzít (stál by ji 2 guldeny, protože v její laboratoři 3/5 se právě pracuje. Rozhodne se tedy vzít si za dva guldeny laboratoř 4/6 a položí ji před sebe stranou se 4 místy navrch. Andrea by si mohl vzít za 3 guldeny také čtyřmístnou laboratoř, ale pasuje a bere si své lidi zpět. Barbara by si teď mohla vylepšit svou neobsazenou laboratoř 4/6, a za 3 guldeny ji otočit nahoru stranou s 6 místy, ale nemá dost peněz, a tak tedy také pasuje a bere si své lidi zpět. V dílně už ničí figurky nestojí, a tak se přechází k vyhodnocení dalšího okrsku.

Dále jsou uvedeny možnosti jaké akce lze provádět v různých městských okrscích.


Dílna (okrsek B.)

Hráč si může vylepšit laboratoře. Může ale vylepšovat jen ty laboratoře, které právě nepracují na žádném vynálezu toto jsou možná vylepšení:

 • laboratoře s 3 pracovními místy otočit na stranu s 5 místy
 • vzít si z dílny vlastní laboratoře s 4 místy. Každý hráč může mít před sebou pouze 2 vlastní laboratoře
 • laboratoře s 4 pracovními místy otočit na stranu s 6 místy
 • vzít si robota a okamžitě ho postavit na odpovídající volné pole ve vlastní laboratoři. Pozor: každý hráč může mít nanejvýše tři roboty. Poznámka: není možné vzít si robota a odložit ho stranou s tím, že bude do laboratoře umístěn později.


Akademie (okrsek C.)

Hráč si vezme z akademie 1 učedníka své barvy. Pokud tam ještě nějaký je. Každý hráč může mít nanejvýše 9 učedníků. Učedník od této chvíle patří k hráčovým lidem a v následujícím kole ho už hráč může umisťovat.


Obchody (okrsek D.-H.)

Obchody jsou v těchto čtvrtích: D. Kovárna, E. Sklenářství, F. Truhlárna, G. Cihelna, H. Provaznictví

Hráč si bere 1 materiálovou kartu z balíčku v příslušném obchodě. Když se balíček dobere, hráč další kartu nemůže získat.


Laboratoře

Po vyhodnocení městských čtvrtí se vyhodnocují laboratoře. Každý hráč posune ukazatel spotřebovaného času v laboratoři pracující na vynálezu tímto způsobem:

 • za každého učedníka v laboratoři o jedno pole
 • za mistra v laboratoři o dvě pole
 • za každého robota o dvě pole

Pokud si každý hráč vezme lidi zpět do své zásoby. Homunkulové zůstávají až do konce hry v té laboratoři, do které byli umístěni.


Fáze D - dokončení vynálezů

Když laboratoř odpracuje na vynálezu potřebný počet týdnů, je vynález vyroben! Když má hráč vynález hotový:

 • Ukáže, že ukazatel spotřebovaného času v laboratoři splňuje nebo překračuje požadovaný počet pracovních týdnů
 • Předloží materiálové karty zpod laboratoře. Pak je vrátí zpět do příslušných obchodů na hracím plánu a odstraní ukazatel spotřebovaného času.
 • Vyzvedne si z banky prémii. Pokud toto dílo ještě nikdo před ním nepostavil, dostane vyšší počet guldenů (černé číslo vlevo na kartě). To platí i tehdy, když více hráčů postaví totéž dílo v jedno kole. Když bylo dílo už dokončeno v některém z předchozích kol, dostane hráč méně guldenů (šedé číslo vpravo).
 • Pokud vystavený vynález dokončí v daném kole jen jeden hráč, dostane tento hráč kromě peněz i kartu s vynálezem, kterou položí lícem nahoru před sebe.


Specializace: Zkušenost získaná z dosavadní práce na vynálezech

Za každý vynález, který hráč dokončil a má vyložený před sebou, získává slevu dvou týdnů pro práci na dalším vynálezu téhož druhu. Hráč může dílo prohlásit za hotové, když součet slev a skutečné odpracovaných týdnů se přinejmenším rovná počtu týdnů potřebných pro dokončení díla.

Poznámka: Díla téhož druhu, která hráč doučil v jednom kole, nemají nárok na vzájemnou slevu.

Příklad: Žlutý má před sebou vyložené dílo č. 8, které dokončil v předchozím kole. Protože pracuje na vynálezu č. 13, který je stejného druhu, může vynález č. 13 prohlásit za hotový už po pěti týdnech (místo sedmi). Na základě slevy za vynález č. 8 si může dva týdny odečíst, a tak dosáhne potřebných sedmi týdnů pro dokončení vynálezu č. 13.


Hráč má rozpracovaný vynález, který někdo jiný dokončil

Pokud má hráč rozpracovaný vynález, který v daném kole dokonči jeho spoluhráče musí to oznámit a ukázat materiály, které leží pod laboratoří. Materiály se položí lícem nahoru vedle laboratoře. Pokud ho v budou také dokončí dostane za něj počet florinů uvedený na kartě vpravo šedým písmem.

K připomenutí toho, na kterém vynálezu laboratoř pracuje, slouží šipka položená na laboratoří a ukazující na spoluhráče, který má tento vynález vyložený před sebou.


Současné dokončení vynálezu

Když v jednom kole dokončí tento vynález více hráčů, získají všichni částku vyznačenou černě. Pak dochází k dražbě o kartu vynálezu. Hráči tajně nabídnou peníze a zakryjí karty rukou. Karta s „0“ guldenů může přitom posloužit k blafování. Nabídky se naráz odkryjí. Kdo nabídl nejvíce guldenů, zaplatí peníze bance a položí vynález před sebe. Ostatní hráči si nabídnuté peníze berou zpět. Při rovnosti je vítěz dražby hráč s figurkou Leonarda, případně další hráč nejblíže k Leonardovi ve směru hodinových ručiček. Kartu s nulou si hráči vždy berou zpět. Pokud všichni hráči nabízejí nulu, kartu nezíská nikdo, a ta se vrací zpátky do krabice.

Karta s vynálezem, kterou hráč získal, zůstává před ním vyložena až do konce hry.Konec hry a vítězství

Po skončení 9. kola dostanou hráči guldeny podle toho, kolik druhů vynálezů vyrobili:

 • 5 různých druhů – 20 guldenů
 • 4 různé druhy – 13 guldenů
 • 3 různé druhy – 8 guldenů
 • 1 nebo 2 druhy – 0 guldenů

Hráč s nejvíce guldeny je maestrem Leonardem prohlášen za vítěze. Při rovnosti je vítěz hráč, který má víc vynálezů. Když i zde je rovnost vítězí hráč s více vynálezy se zlatým pozadím, pak se stříbrným atd.


Příprava hry pro pokročilé

Ukazatel kol se umístí na políčko 0. Začínající hráč dostane figurku Leonarda. Hrací plán se připraví stejně jako v základní verzi. Výjimka: Na začátku se nevyloží předem vybrané vynálezy 1, 12 atd. Nejprve se připraví balíček vynálezů. Při hře ve dvou se nejprve odstraní ze hry jeden vynález s bronzovým pozadím, jeden z měděným a jeden se stříbrným a položí se vedle lícem nahoru pak se určený počet vynálezů vytáhne náhodně z balíčku a vyloží.

Každý hráč si vybere jednu barvu a dostane:

 • Laboratoře s 3 místy
 • 2 kameny k označení spotřebovaného času
 • mistra
 • 3 učedníky
 • 3 guldeny

Dále si hráči vyberou při čtyřech nebo pěti hráčích: 3 mimořádné výhody, při třech hráčích dvě výhody, při dvou 1 výhodu. Hráči mají výběr z těchto výhod:

 1. 5 guldenů
 2. 4 materiály podle výběru (nanejvýš 2 stejné)
 3. 1 učedníka z akademie
 4. výběr z:
  • otočit laboratoř s 3 místy na stranu s 5 místy + 1 materiál
  • vzít si laboratoř se 4 místy + 1 materiál
  • laboratoře s 4 místy otočit stranou s 6 místy (jen pokud hráč tuto laboratoř má) + 1 materiál
  • vzít si z dílny robota a umístit ho na příslušné políčko v laboratoři

Nejdříve si vybírá jeden dárek hráč s Leonardem, pak hráč nalevo od něj atd. ve směru hodinových ručiček dokud nemají všichni hráči předepsaný počet výhod.

Pozor! Při hře ve čtyřech nebo pěti hráčích není možné, aby si hráč vybral třikrát tentýž typ výhody 1.-4.

Tímto je příprava skončena: hráč s figurkami Leonarda posune ukazatel kol z nuly na jedničku a hra začíná.


Další

Varianty

Varianta „Mocná rada“

Když si hráč na radnici zvolí akci 1) přesun učedníka, může přemístit libovolného učedníka z okrsků B-H (tedy ne ze samotné radnice) do jiného okrsku B-H (prakticky kamkoliv do města kromě samotné radnice). Pokud přesunuje figurku spoluhráče, nesmí ji přesunout do okrsku, kde tento spoluhráč už má většinu.


Poděkování

Dík si zaslouží

Odkazy