Löwenherz

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 90 minut
Autor Klaus Teuber
Vydání
1997 Goldsieber Spiele Löwenherz
Ocenění Deutscher Spiele Preis 1997 - 1.místo; Spiel des Jahres 1997 - výběrová listina

Král leží na smrtelné posteli… V boji o nástupnictví hledají říšská knížata mocné hrady a rytíře. Šikovně vyznačují svá výsostná území a snaží se tak pojistit si co největší část říše. Neustále se musí rozhodovat. Mají nasadit hraniční kámen, nebo raději dalšího rytíře? Nebo bude lepší rozšířit své území na úkor jiných? Když dva chtějí totéž, musí se vyjednávat. Kdo se dokáže nejlépe prosadit a na konci mu bude patřit nejhodnotnější území, ten se stane novým králem — s čestným titulem Lví srdce.


Pravidla

Cíl hry

Na začátku hry má každý kníže 3 hrady. Jakmile kníže úplně obežene jeden ze svých hradů hranicemi, vlastní území. Čím větší území, tím lepší. Území přinášejí knížatům body moci, a kdo jich bude mít nejvíce, stane se novým králem.


Herní materiál

 • 1 hrací plán se 6 mapovými částmi
 • 16 hradů ve 4 barvách
 • 48 rytířů ve 4 barvách
 • 4 kameny moci ve 4 barvách
 • 100 černých hranic
 • 1 černý hrad začínajícího hráče
 • 112 karet, skládajících se z:
  • 31 akčních karet
  • 12 rozhodovacích karet
  • 13 politických karet
  • 4 karet s přehledem pravidel
  • 52 karet představujících peníze


Pravidla pro 3 a 4 hráče

(Zvláštní pravidla pro 2 hráče jsou uvedena na konci pravidel.)

Abyste lépe porozuměli následujícímu textu, mějte po ruce kartu s přehledem pravidel.


Příprava hry

Pokud jste Löwenherz už někdy hráli, nyní si prosím přečtěte část o alternativní přípravě. Pokud hrajete Löwenherz poprvé, začněte touto základní verzí.


Základní verze

V základní verzi už na začátku hry každý hráč vlastní nějaké území. Mapové čtverce se umístí do rámu tak, jak je vyobrazeno na přehledu:

 1. Rozložte rám.
 2. Položte 6 mapových dílů dovnitř rámu tak, že písmena, kterými jsou označené, budou seřazena podle abecedy, počínaje v levém horním rohu (viz přehled). Každý hráč si vybere barvu a dostane jeden kámen moci, 3 hrady a 12 rytířů v této barvě. To vše si položí před sebe. (Čtvrtý hrad od každé barvy zůstane v krabici. Využije se pouze při hře dvou hráčů.) Položte 3 hrady, 3 rytíře a hranice na desku tak, jak je ukázáno v přehledu.

Při hře ve 3 jsou kameny v barvě, kterou si nikdo nevybral, neutrální. Zůstanou ležet na desce jako překážky.

 1. Akční karty se uspořádají podle písmen na jejich rubu. Každý z takto vzniklých 5 balíčků se zamíchá zvlášť. V základní verzi se nevyužije balíček označený písmenem A, takže ho vraťte do krabice.
 2. Zbývající 4 balíčky se položí na sebe lícem dolů v abecedním pořadí. Na vrchu budou ležet karty B, pod nimi C, D a E.
 3. Celý balík akčních karet se položí na jedno ze dvou vyhrazených míst uprostřed rámu, druhé vyhrazené místo bude sloužit pro odkládací balík.

Každý hráč položí svůj kámen moci na startovní políčko mocenského žebříčku — na lva. Hranice a černý hrad startovního hráče se položí vedle desky. Peníze se položí stranou a uspořádají do 3 balíků s hodnotami 1, 2 a 3 dukáty. Tyto balíčky se položí lícem nahoru na 3 vyhrazená místa v levém rohu rámu a vytvoří banku.

Každý hráč si vezme peníze v hodnotě 12 dukátů (2×1, 2×2 a 2×3) a položí je před sebe lícem dolů.

Politické karty se zamíchají a rozdělí do dvou balíků, jeden o 6 kartách a jeden se 7. Oba balíky se umístí lícem dolů na dvě vyhrazená místa na pravém okraji rámu.

Rozhodovací karty se uspořádají podle erbů na nich vyobrazených. Každý hráč si vybere erb své barvy a dostane karty s hodnotami 1, 2 a 3.

Každý hráč dostane kartu s přehledem pravidel a s tabulkou pro zakládání území na zadní straně.


Území

Území je část hracího plánu (mapy), která je úplně uzavřena hranicemi a obsahuje 1 hrad. V příkladu na straně 3 německých pravidel jediné území patří okrovému knížeti. Hrady červeného a fialového knížete jsou sice kompletně uzavřeny hranicemi, ale nikdo nemůže vlastnit oba hrady uvnitř jednoho území. Vnitřní okraje rámu se také považují za hranice.

Tip: Snažte se pokládat své hranice tak, aby vaše území byla co největší a obsahovala města. To vám přinese body moci, které potřebujete k vítězství.


Průběh hry

Nejmladší hráč začíná a vezme si černý hrad. Odkryje vrchní akční kartu a položí ji lícem nahoru na odkládací místo. Na kartě budou buď vyobrazeny 3 akce v daném pořadí 1, 2, 3, nebo to bude zvláštní akční karta se stříbrným dolem. Význam této karty bude objasněn na konci této části pravidel.

Pokud karta zobrazuje 3 akce, začínající hráč se musí rozhodnout, kterou z nich provede. K tomu vyloží před sebe jednu ze svých 3 rozhodovacích karet lícem nahoru. Ostatní hráči postupně po směru hodinových ručiček udělají totéž.

Při hře ve třech začínající hráč vyloží 2 rozhodovací karty najednou.

Nyní hráč, který si vybral akci č. 1, ji provede, po něm hráč, který si vybral akci 2, provede tuto akci a nakonec hráč s akcí č. 3.

Pokud si dva nebo více hráčů vybralo stejnou akci, dojde k mocenskému souboji (viz část Mocenské souboje), protože většinu akcí může vykonávat pouze 1 hráč. Může se tedy také stát, že některý hráč nebude smět v daném kole vykonat žádnou akci. Když se hraje ve třech, za příznivých okolností bude začínající hráč moci vykonat obě akce, které si zvolil.

Pokud byla odkryta karta stříbrného dolu, každý hráč posune svůj kámen moci po mocenském žebříčku o 1 pole za každé pohoří, které se nachází na jeho uzavřeném území. Potom hráč, který je na tahu, odkryje další akční kartu.

Když se vykonají všechny akce, hráči si vezmou zpět do ruky své rozhodovací karty. Začínající hráč předá černý hrad hráči po své levici, ten se stane novým začínajícím hráčem a odkryje další akční kartu.


O akcích podrobněji

Význam jednotlivých akcí je ve zkratce vysvětlen (německy) na přehledové kartě. Každý hráč by měl mít tuto kartu lícem nahoru před sebou během celé hry.

Měšec s dukáty. Hráč dostane tolik dukátů, kolik je na kartě uvedeno. Když se pro tuto akci rozhodnou 2 nebo více hráčů, dukáty se mezi ně rozdělí. Dukáty, které zbydou, protože je nejde rovnoměrně rozdělit, propadnou.

Hranice. Hráč může umístit hranice a zajistit si tak území. Kdo vytyčuje hranice, měl by si uvědomit, že hranice jsou neutrální a slouží sousedům právě tak jako jemu. Podle toho, kolik hradbiček je na kartě zobrazeno, může hráč položit 1, 2 nebo 3 hranice, které si vezme ze společné zásoby, na mapu. Musí dodržet následující pravidla:

 • Hranice se vždy pokládají na čáru mezi dvěma poli.
 • Hranice se nesmí položit mezi rytíře a hrad téže barvy nebo mezi dva rytíře téže barvy.
 • Hranice se nesmí umístit do existujícího území.
 • Jestliže hráč položením hranice založí území, koná se bodování (viz Bodování).
 • Hráč, který už vlastní tři území, nemůže vytyčovat žádné další hranice.


Jeden meč a štít. Hráč může nasadit rytíře nebo rozšířit území. Kdo si vybere tuto akci, může buď umístit na plán rytíře ze své zásoby, nebo rozšířit jedno ze svých území o 2 pole.


Nasazování rytířů

Rytíři se nasazují na prázdná nebo zalesněná pole. Nasazování do lesa však stojí 5 dukátů, které hráč musí zaplatit do banky.

 • Rytíř nemůže být nasazen do hor nebo do města.
 • Rytíř musí být nasazen na pole sousedící (neúhlopříčně) s polem, kde už stojí rytíř nebo hrad stejné barvy.
 • Rytíř nemůže být nasazen na pole, kde by byl od rytíře nebo hradu, vedle nějž je nasazován, oddělen hranicí.


Např. viz německá pravidla stranu 4 prostředek levého sloupce. Okrový by rád nasadil jednoho ze svých rytířů. Může ho nasadit pouze na jedno ze dvou polí označených šipkami. Ostatní pole jsou nepoužitelná, protože jsou buď oddělena hranicí, nebo protože na nich je hora.

Důležité: Jestliže hráč nasadil všechny své rytíře, má už možnost pouze rozšiřovat svá území.


Rozšiřování území

Hráč může rozšířit své území o 1 nebo 2 pole, tj. zvětší své území tím, že dobude nová pole.

První pole musí s jeho územím sousedit stranou. Druhé může sousedit s právě získaným polem, nebo s jinou částí hráčova území. Viz příklad dole ve sloupku na straně 4.

 • Nelze dobýt pole, na kterých stojí kameny některého ze soupeřů.
 • Neutrální pole (nepatřící k ničímu území nebo patřící k neutrálním zónám — viz níže) mohou být dobyta bez omezení.
 • Hráč nemůže rozšířit své území na úkor jiného svého vlastního území.
 • Hráč může dobýt část cizího území pouze pokud počet rytířů na rozšiřovaném území převyšuje počet rytířů na napadeném území.
 • Jestliže počet rytířů na sousedním území je stejný nebo vyšší, hráč nemůže získat žádné pole z tohoto území.


Např. viz stranu 4 sloupec 2, 3. obrázek dole: červený může expandovat do fialového a okrového území. Okrový může expandovat pouze na úkor fialového.

Když hráč rozšiřuje své území, mohou vzniknout neutrální zóny. Neutrální zóny sestávají z polí, která jsou ohraničena hranicemi, ale neobsahují žádný hrad. Pole neutrálních území mohou být dobyta kýmkoli.

Důležité: Území se mohou rozšiřovat pouze s použitím příslušné akční karty. Není možné rozšířit území při pokládání hranic.

Např. okrový nemůže dobýt 4 červená pole položením hranic. Tato pole nyní tvoří neutrální zónu — viz obrázek nahoře na straně 5.

Dva meče a dva štíty. Hráč může nasadit dva rytíře nebo nasadit jednoho rytíře a rozšířit jedno území. Pokud si hráč vybere tuto akci a rozhodne se nasadit rytíře i rozšířit území, může tyto podakce vykonat v libovolném pořadí. Dvojí rozšíření území není dovoleno.

Koruna a žezlo. Hráč si vezme politickou kartu. Kdo si vybere tuto akci, může prohledat jeden z obou balíčků politických karet, vybrat si jednu kartu, která se mu líbí a položit ji lícem dolů před sebe. Význam politických karet bude vysvětlen později.


Mocenské souboje

S výjimkou akce s měšcem, kde se dukáty rozdělí mezi hráče, může být jedna akce vykonána jen jedním hráčem. Pokud si ji vyberou 2 hráči, mohou mezi sebou vyjednávat, kdo právo na tuto akci získá. Pokud se nedohodnou nebo pokud si akci vybrali 3 nebo 4 hráči současně, dojde k souboji.


Vyjednávání

Hráči si činí vzájemné nabídky dukátů za to, že druhý přenechá právo na akci jim.

Např. Fritz a Gabi si oba vybrali akci položení 2 hranic. Fritz nabídne Gábině 3 dukáty, aby mu dovolila akci provést. Gabi na to odpoví nabídkou 4 dukátů pro Fritze. Fritz tuto částku přijme a Gabi může položit 2 hranice. Není dovoleno, aby si hráči akci rozdělili, např. Fritz a Gabi se nemohou dohodnout, že každý z nich položí 1 hranici. Předmětem vyjednávání nemohou být politické karty.


Souboj

Každý účastník souboje si vezme do jedné ruky libovolný počet karet s penězi (může si také nevzít žádnou). Doporučuje se skrýt karty v ruce tak, aby ostatní hráči neviděli, kolik karet hráč drží. Všichni hráči své karty odkryjí naráz. Kdo nabídl nejvíce peněz, může vykonat akci a odevzdá své peníze do banky. Ostatní hráči si své peníze vezmou zpět.

Nerozhodné výsledky souboje: jestliže několik hráčů nabídlo stejný nejvyšší obnos, tito hráči si vezmou své peníze zpět a souboj se opakuje mezi nimi. Jestliže se ani napodruhé nerozhodne, žádný hráč nemůže akci vykonat a své peníze si všichni ponechají.


Bodování

Bodování při zakládání území

Vždy když hráč založí území, ať už své vlastní nebo cizí, ihned proběhne bodování.

Spočítají se pole nového území a podle jejich počtu se v bodovací tabulce založených území najde počet mocenských bodů, které toto území jeho majiteli přinese. Každé město v území přinese navíc 5 mocenských bodů.


Vlastník nově založeného území (to nemusí být hráč, který území založil) si ihned posune svůj kámen moci na mocenském žebříčku o tolik polí, kolik je hodnota nového území.

Např. viz německá pravidla vpravo dole na straně 5. Oba hráči zatím nemají žádná území: okrový položí hranici a tím založí 2 území, jedno kolem svého hradu a jedno kolem fialového hradu. Boduje se podle tabulky nových území. Okrové území obsahuje 12 polí a 1 město. Okrový kníže dostane 7 bodů za pole a 5 za město. Posune tedy svůj kámen moci o 12 polí vpřed. Fialové území se skládá ze 4 polí a fialový kámen moci se posune o 3 pole vpřed.

Na závěr se z plánu odstraní hranice uzavřené uvnitř nově založených území a vrátí se do společné zásoby.


Bodování po rozšíření území

Když hráč rozšíří své území, může ihned posunout svůj kámen moci o 1 pole vpřed za každé dobyté pole na mapě. Pokud dobyl město, může posunout svůj kámen ještě o 5 polí navíc.

Podobně hráč, který ztratil pole nebo město, musí odpovídajícím způsobem posunout svůj kámen moci zpět. Např. viz diagram nahoře v prvním sloupci na straně 6. Okrový dobyl 2 pole (označená červenými šipkami) fialového území. Okrový posune svůj kámen moci o 7 polí vpřed (2 pole + město). Fialový musí posunout svůj kámen moci o 7 polí zpět.


Zvláštní případ — neutrální zóny

Jestliže expanzí do cizího území vznikla neutrální zóna, ztráta polí, která se stala neutrální, se hodnotí s pomocí tabulky zakládání území.

Např. viz další obrázek na straně 6. Okrový expanduje do fialového území. Fialový ztratí 2 pole a musí posunout svůj kámen moci o 2 pole zpět. Okrový posune svůj kámen o 2 pole vpřed. Navíc vznikla neutrální zóna (červená pole). Za ztrátu těchto polí musí fialový posunout svůj kámen moci zpět o dalších 10 polí (5 polí podle tabulky + 5 polí za ztracené město). Okrový však tyto body nezíská.


Politické karty

Hráč, který získá politickou kartu, si ji schová k pozdějšímu použití. Karty s černým štítem v levém horním rohu se vždy používají pohromadě s rozhodovacími kartami. Jednou použité politické karty se odstraní ze hry. Existují 4 různé druhy politických karet.

Bündniszwang (vynucené spojenectví). Tato karta se vykládá spolu s vybranou rozhodovací kartou. Instrukce na kartě se ihned vykonají, ještě před akcí a před tím, než následující hráč vyloží kartu. Nehraje tedy roli, zda hráč bude moci akci vykonat, nebo ne.

Karta spojenectví má vliv na dvě sousedící území (jedno hráče, který kartu použil, a jedno cizí): žádné z těchto území nyní nesmí být rozšířeno na úkor druhého.

Na znamení spojenectví dvou území se jeden díl jejich spojené hranice otočí o 90 stupňů.

Důležité: Pokud by území, na kterém je pootočená hranice, bylo později dobyto, spojenectví mezi původními územími tím nekončí.

Např. viz diagram napravo na straně 6. Fialový spolu se svou rozhodovací kartou vyložil kartu spojenectví. Okrový nyní už nemůže expandovat na úkor dolního fialového území. Může však expandovat do fialového území napravo, protože s tímto územím žádné spojenectví uzavřeno nebylo.

Überläufer (přeběhlík). Tato karta se vykládá spolu s rozhodovací kartou a provede se před akcí stejně jako karta spojenectví. Karta má vliv na dvě sousedící území (jedno hráče, který kartu použil, a jedno cizí).

Kdo vyloží tuto kartu, odstraní jednoho rytíře z cizího území (jeho vlastník si tohoto rytíře vrátí zpět do své zásoby) a nasadí jednoho rytíře ze své zásoby na sousedící své území. Musí přitom dodržet pravidla pro nasazování rytířů uvedená výše.

Při odstraňování nepřátelského rytíře je nutné pamatovat na to, že nelze odstranit rytíře, který funguje jako spojovací článek mezi jiným rytířem téže barvy a hradem nebo mezi dvěma jinými rytíři téže barvy (viz např. obrázek nahoře na straně 7). Okrový vyloží kartu přeběhlíka společně se svou rozhodovací kartou. Odstraní fialového rytíře označeného červenou šipkou (rytíř napravo vedle hradu nemůže být odstraněn, protože tím by se přerušilo spojení s hradem). Poté okrový nasadí svého rytíře.

Hráč, který odstraňuje nepřátelského rytíře z lesa, musí zaplatit 5 dukátů do banky.

Není dovoleno odstranit cizího rytíře, aniž by hráč současně postavil svého rytíře do svého území.

Je dovoleno, aby hrad zůstal osamocen v území bez rytířů.

Dukatenschatz (poklad). Číslo na kartě znamená velikost pokladu v dukátech. Kartu lze využít v soubojích spolu s jinými peněžními kartami, nebo samostatně. Nelze ji rozměnit za peníze. Pokud je použita k umístění rytíře do lesa nebo k rozbití spojenectví (???), žádné drobné dukáty se na ni nevrací.

Lehen (léno). Tyto karty se použijí na konci hry. Jejich majitelé mohou posunout své kameny moci o tolik polí vpřed, kolik je na kartách uvedeno.


Konec hry

Jedna z akčních karet v poslední části balíku říká, že král zemřel. Po odkrytí této karty hra okamžitě končí. Každý hráč dostane ještě jeden bod moci za každou horu na svých územích. Vlastníci karet s pergameny přisuzujícími jim lenní práva postoupí na mocenském žebříčku o počet polí uvedených na jejich kartách. Vítězem je hráč, jehož kámen na žebříčku postoupil nejdále. Při rovnosti bodů vyhraje hráč s více dukáty (započítávají se i karty s poklady).


Budování hracího plánu pro pokročilé

Jakmile jste hru jednou hráli, zapomeňte na vzorový plán stanovený v základní verzi. Místo toho sestavujte novou mapu z šesti dílů podle následujících pravidel.

Zamíchejte díly mapy a položte je dovnitř rámu. Písmena v levém horním rohu dílů už nejsou důležitá.

Jeden hráč začne a umístí svůj hrad na jedno volné pole bez lesa. Vedle něj položí na jiné volné bezlesé pole svého rytíře. Ostatní hráči pokračují po směru hodinových ručiček, až než má každý na plánu 3 hrady a 3 rytíře.

Rytíře a hrady nelze umísťovat do měst ani do hor. Navíc na začátku hry nelze ani rytíře nasazovat do lesa.

Hrady stejné barvy musí mít mezi sebou mezeru nejméně 6 polí (ne úhlopříčně).

Při hře ve třech hráči nejdříve umístí každý své tři hrady a rytíře, a potom postupně každý umístí jeden hrad a jednoho rytíře čtvrté, neutrální barvy. I pro tyto neutrální hrady platí pravidlo o vzdálenosti.

U akčních karet se použije i část A. Podobně jako v základní hře se každá část akčních karet zamíchá zvlášť, na vrcholu balíku nyní bude balíček A.

Zbytek přípravy zůstane stejný.


Zvláštní pravidla pro 2 hráče

Jen s několika malými úpravami pravidel je Löwenherz velmi dobrou hrou také pro dva. Hraje se se 3 barvami. Každý hráč si vybere barvu, 3. barva je neutrální. Každý hráč umístí na desku 4 hrady a 4 rytíře své barvy a potom 2 hrady a 2 rytíře neutrální barvy. Umísťovací pravidla zůstanou stejná. Hráči se střídají v umísťování neutrálních kamenů. Opět hrady stejné barvy, včetně neutrálních, musejí být alespoň 6 polí jeden od druhého. Začínající hráč kola vždy umísťuje 2 rozhodovací karty.

Odkazy