Kostkové hry

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jiné názvy Kostky
Počet hráčů 1 a více
Doporučený věk 7

Celá řada her si vystačí s několika šestistěnnými kostkami a kusem papíru na poznámky. Abecední seznam viz Kategorie:Kostkové hry.

Pravidla

Hry s jednou kostkou

Do sta

xD

Holý vrabec

Hází se jednou kostkou z kelímku. Hráč nehází za sebe, ale za svého souseda po levici. Zatřepe kostkou v kelímku a převrhne ho na stůl tak, aby kostka zůstala pod kelímkem. Hráč po jeho levici pak kelímek zdvihne a zapíše si na své konto hodnotu vržené kostky. Výjimkou ovšem je, padne-li jednička, tzv. holý vrabec. V tom případě si hráč, který házel, odečte jeden bod. Po pěti až deseti kolech (lepší je dohodnout na začátku hry:-) se body sečtou a hráč s nejnižším počtem bodů obdrží honosný titul holý vrabec.


Hromadění

Každý hráč má šest počítacích známek. Hráči jeden po druhém hází kostkou. Kdo hodí jedničku, musí dát známku spoluhráči po své levici. Hodí-li kdo dvojku, musí dát známku spoluhráči po pravici. Při trojce musí dát známku doprostřed stolu. Ostatní čísla nemají na hru vliv. Hráč, kterému nezůstala žádná známka, zůstává i nadále ve hře. Vyhrává ten, kdo umístí poslední známku doprostřed stolu.


Malé počty - Matematika

Každý hráč má sérii pěti hodů. Hodnoty prvních dvou hodů sečte a od tohoto součtu odečte hodnotu třetího hodu. Jestliže v tuto chvíli dosáhl záporného výsledku nebo nuly, vypadává ze hry. V opačném případě hází počtvrté a tímto číslem násobí dosavadní výsledek. Posledním hodem pak tento součin vydělí. Komu vyšlo po závěrečném dělení nejvyšší číslo, zvítězil.


Cvrcek55

Hraje se ve dvou variantách, a to Mařenka zepředu a Mařenka zezadu. Každý hráč má šest hodů. Do celkového skóre se mu započítávají jen hody totožné hodnoty s pořadím. Při prvním hodu tedy 1, při druhém 2 atd. U varianty Mařenka zezadu neplatí vrchní strana kostky, ale strana ležící na stole. Vyhrává hráč, který jako první dosáhne nebo překročí hranici 21 bodů. Chachaaaaaa jupiii a jeeej

Na čísla

Nejlépe se hraje v šesti. Každý hráč si vybere jedno číslo kostky (každý hráč jiné). Pak začne jeden po druhém házet kostkou. Každý hodí dvakrát po sobě. Prvním hodem se doví, kolik počítacích dřívek má dostat. Druhý hod pak určuje, od kterého hráče (proto má každý své číslo:-).


Nebe peklo

Jeden z hráčů určí počet kol (cca 5 až 10) například tak, že hodí kostkou a přičte 4. Pak jeden hráč po druhém hází kostkou a zapisuje si získané body. Body se počítají tak, že horní číslo kostky (nebe) znamená desítky, spodní číslo (peklo) pak jednotky. Takže kdo hodil dvojku, má 25 bodů. Po odehrání určeného počtu kol se body sečtou, hráč s nejvyšším součtem je vítěz. Zajímavější je pak varianta se dvěma kostkami. Na jedné kostce platí vrchní číslo a určuje desítky, zatímco na druhé platí spodní číslo, které určuje jednotky. Je potřeba mít jasně odlišitelné kostky, aby se první a druhá definovaly před samotným hodem, případně je možné házet postupně či jednou kostkou dvakrát.


O dřívka

Na začátku hry napíše každý z hráčů na lístek svůj odhad konečného součtu všech hodů kostkou. Tento lístek umístí s jedním počítacím dřívkem doprostřed stolu. Každý z hráčů pak postupně hází kostkou a jednotlivé hody se sčítají. Poté, co kostka obejde dvakrát okolo stolu, mohou hráči na svém lístku opravit původní odhad. Musí však přiložit do banku ještě jedno počítací dřívko. Pak každý hráč hodí ještě jednou kostkou, přičemž se vržené hodnoty dále přičítají k předchozím. Nakonec se zjistí, kdo byl se svým odhadem nejblíže skutečnosti, a ten získá všechna dřívka z banku. V případě shodného nejlepšího odhadu více hráčů se tito o bank podělí. Nelze-li rozdělit bank přesně, zůstane přebytek jako základ na další hru. No, a na závěr bych rád upozornil, že člověka více než výhra dvaceti dřívek určitě mnohem více potěší třeba 20 Kč :-).


Škrtání čísel

Je to jedna z nejprostších her s kostkou a hodí se zejména pro menší děti. Každý hráč si napíše na lístek čísla od jedné do šesti. Hráč po hráči pak hází kostkou. Číslo, které nám padne, smíme na svém lístku přeškrtnout. Kdo přeškrtá všechna čísla, odstupuje ze hry. Poslední hráč, který zůstane ve hře, vezme pak prvního odstoupivšího na záda a oběhne s ním jeho čestné kolečko (např. kolem stolu, u kterého se hrálo).


Veška

Každý hráč si zvolí číslo od 1 do 6, o kterém si myslí, že mu bude padat hodně často. Toto číslo si zapíše na papír. Může se stát, že více hráčů si zvolí stejné číslo. Hráči postupně házejí kostkou. Pokud hráči padne jím zvolené číslo, smí si nakreslit jednu část vši. Veš má celkem 11 částí - tělo, hlava, 2 oči, 6 nohou, ocásek. Hráč, který první dokončí celý obrázek vešky, vyhrává.

Hry se dvěma kostkami

Nebe peklo

Jeden z hráčů určí počet kol (cca. 5 až 10) například tak, že hodí kostkou a přičte 4. Pak jeden hráč po druhém hází kostkou a zapisuje si získané body. Body se počítají tak, že horní číslo kostky (nebe) znamená desítky. Spodní číslo (peklo) pak jednotky. Takže kdo hodil dvojku, má 25 bodů. Po odehrání určeného počtu kol se body sečtou, hráč s nejvyšším součtem je vítěz. Zajímavější je pak varianta se dvěma kostkami. Na jedné kostce platí vrchní číslo a určuje desítky, zatímco na druhé platí spodní číslo, které určuje jednotky. Je potřeba mít jasně odlišitelné kostky, aby se první a druhá definovaly před samotným hodem, případně je možné házet postupně či jednou kostkou dvakrát.


Skok smrti

Jeden z hráčů určí číslo mezi 30 a 50. Hráč po jeho levici hází jako první. Může házet jednou nebo dvěma kostkami. Hody všech hráčů se sčítají. Hráč, který dohodil (nebo přehodil) zvolené číslo, prohrává. Je možné hrát na předem domluvený počet kol, na trestné body nebo do konečného rozhodnutí, kdy zůstane ve hře poslední hráč - vítěz.


Hry se třemi kostkami

Béďovy kostky

1 ze tří kostek musí být odlišná (barva, velikost), je označována velká kostka. Každý hráč hodí všemi kostkami najednou. Jednu z kostek smí otočit. Musí tak dosáhnout Trojice nebo Postupky. Trojice je nejhodnotnější. U postupky rozhodne její nejvyšší číslo. Trojice= všechny kostky mají stejné číslo (např.: tři pětky). Postupka= čísla jdou za sebou (např.: dva,tři,čtyři). Hráč který má Trojici a ostatní Postupku nebo Trojici z menších čísel vítězí. Pokud mají 2 hráči takovou Trojici vítězí ten, který nemusel otočit jednu kostku. Pokud oba otočili jednu kostku nebo ji otáčet nemuseli, hodí jednou kostkou, vyšší hodnota vítězí. Pokud mají všichni Postupky, vítězí ten, který v ní má nejvyšší číslo. Pokud jsou dva takový, vítězí ten, který měl vyšší číslo na velké kostce. Pokud byla čísla na velké kostce stejná, vítězí ten, který nemusel otočit jednu kostku. Pokud stále není jeden vítěz, hodí oba jednou kostkou, vyšší hodnota vítězí.


Chicago

Každý hráč hází třikrát za sebou. Snaží se získat co nejvíce bodů, přičemž jednička je za 100, šestka za 60, ostatní čísla mají svou hodnotu. Po každém hodu může hráč kostky, s jejichž hodnotou je spokojen, nechat ležet, nebo házet se všemi. Dosažený počet bodů se zapíše. Hráč, který má po sedmi kolech nejvíce bodů, vyhrál. Můžete hrát i tak, že hráč musí házet třikrát a po každém hodu musí odložit právě jednu kostku.


Jedna až šestnáct

Hráči postupně hází třema kostkama. Jejich cílem je dosáhnout kombinováním hozených bodů (sčítáním a odčítáním jednotlivých kostek) všechna čísla od 1 po 16. Požadované hodnoty je možné zapisovat (potažmo získávat) v libovolném pořadí. Hodí-li tedy hráč prvním hodem 2,4,6, smí si zapsat 2,4,6,8(6+4-2),10(6+4) a 12(6+4+2). Komu se podaří naházet jako prvnímu všechna čísla, vyhrává.


Hry se čtyřmi kostkami

10 000

Hráč, kterému se jako prvnímu podaří hodit nebo překročit 10 000 bodů, vyhrává. Každá jednička se počítá za 100 bodů, pětka za 50 bodů. Ostatní hodnoty se nepočítají, pokud se však neobjeví na třech kostkách. V tom případě se hodnota tohoto čísla vynásobí stem (tj. 3x 2 je za 200 bodů 3x 3 za 300bodů atd.) Výjimku tvoří tři jedničky, které jsou za 1000 bodů. Poslední bodovanou kombinací je sekvence od jedné do čtyř ( tj. 1,2,3,4 :-), která přináší dokonce 2000 bodů. Každý hráč smí házet vždy třikrát, a po každém hodu smí odložit libovolný počet kostek stranou. Alespoň jednu kostku však odložit musí.

Berlínských 10 000

Hraje se stejně jako hra 10 000, jen s tím rozdílem, že požadované hodnoty musí být dosaženo přesně. Hodí-li hráč takový počet bodů, kterým by překročil desetitisícovou hranici, musí si tyto body od stávajícího součtu odečíst. Pro spestření této varianty doporučuji zavést povinost odkládat všechny kostky,které přináší hráči body (např. mám 9 900 bodů a hodil jsem 1,2,3,4 odkládám tedy všechny čtyři kostky a odečítám si 2 000 bodů :-)

od Lídy

Prvnim hodem musis neco mit. Bud alespon 1 jako 100 nebo 5 jako 50. Do tri hodu min 3 jednicky tj. 300 nebo 3 petky tj. 150.

Belzebub

Hází se čtyřma kostkama, z nichž jedna musí být jasně odlišená (tzv. belzebub). Suma tří kostek se sečte a od ní se odečte hodnota kostky belzebuba. Vyhraje hráč, který získá po pěti kolech nejvyšší počet bodů.


Hry s pěti kostkami

Kostkový poker

Jeden z hráčů převezme roli bankéře. Bankéř poté určí výšku sázky pro první kolo. Kdo se chce účastnit hry, vloží do banku stanovenou částku. Poté hodí bankéř pět kostek a po něm hází i ostatní hráči, kteří se v tomto kole účastní hry (ti co si vsadili :-). Hráčům, kteří hodí víc než bankéř je vyplacena výhra ve výši sázky (a samozřejmě, že obdrží zpět i sázku), ostatní o svojí sázku přicházejí ve prospěch bankéře. Po vyrovnání sázek určí bankéř nový kurz a hra pokračuje. Účast v jednotlivých kolech je sice dobrovolná, ale kdo nehraje, nevyhraje. Hodnota vrhu je v první řadě závislá na počtu kostek se stejným číslem. Pět stejných má vždy vyšší hodnotu než čtyři stejné. Nejcenějším číslem pak není šestka, ale jednička. Po ní následují šestka, pětka, čtyřka, trojka a nakonec dvojka.


Hry se šesti kostkami

Na zakázaná čísla

Jeden z hráčů hodí dvěma kostkami. V případě, že na obou kostkách padne stejné číslo hod se opakuje. Čísla která padnou se považují za zakázaná. Hráč, který je na tahu, hodí všemi kostkami. Kostky na kterých padne zakázané číslo dá stranou a spočte si kolik oček má na ostatních kostkách. Pak těmito kostkami hází znovu. Pokračuje tak dlouho dokud nevyřadí poslední kostku jelikož i na ní padne zakázané číslo. Všechny ostatní naházené body si přičítá ke svému skóre. Po té co odhází své hody všichni hráči zjistí se kdo vyhrál. No a je to kupodivu ten kdo naházel nejvíce bodů. A jako odměnu dostane dohodnutou sázku od hráče s nejnižším součtem.

Sekvence

Hráči se pravidelně střídají v házení šesti kostek. Objeví-li se na vržených kostkách sekvence po sobě jdoucích čísel která začíná jedničkou, získá hráč podle její délky příslušný počet bodů.

Jednička s dvojkou 5 bodů
Jednička, dvojka a trojka 10 bodů
Jednička, dvojka, trojka a čtyřka 15 bodů
Jednička, dvojka, trojka, čtyřka a pětka 20 bodů
Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka a šestka 25 bodů

Hráči si počítají body získané v jednotlivých kolech. Hráč který jako první dosáhne sta bodů, vítězí. Napětí ve hře můžeme zvýšit zavedením pravidla, že hráč, který hodí současně tři jedničky, přichází o všechny body které dosud nasbíral.


Vrhcáby

(anglicky jako Yahtz. Vžydcky jsem si myslel, že Vrchcáby jsou Backgammon ??? )

Kromě šesti kostek potřebujete ke hře tabulku na zaznamenávání výsledků jednotlivých hráčů.

Kombinace Hráč č.1 Hráč č.2 Hráč č.X
Jedničky   
Dvojky   
Trojky   
Čtyřky   
Pětky   
Šestky   
Řada   
Páry   
Pyramida   
Vrchcáb   
Poker   
Generál   
Hody k dobru   

Hráč hází šesti kostkami a má možnost dvou opravných hodů. Po prvním hodu se hráč může rozhodnout, že některé z kostek odloží stranou. Opravný hod pak provede se zbývajícími kostkami. Pak se opět podle výsledku druhého hodu rozhodne zda provede třetí hod, případně kolik kostek odloží před tímto hodem stranou. Kostky, které hráč odložil po prvním hodu může s ohledem na výsledek druhého hodu vzít zpět do ruky a též je házet znovu. Po třetím hodu se rozhodne jestli a jakou naházenou kombinaci si zapíše do výsledkové listiny.

Samozřejmě není možné si zapsat body za kombinaci, kterou hráč nenaházel, ale v případě možnosti výběru záleží čistě na jeho rozhodnutí. Hráč se může rozhodnou i po prvním či druhém hodu. Jestliže si hráč připsal za některou kombinaci body, nesmí si již tuto položku opravit. Počet bodů je dán součtem oček na kostkách, které se uplatňují v dané kombinaci. pokud nemá žádnou (volnou) kombinaci tak si nepíše nic (nebo drsněji: zapíše si nulu k jím zvolené volné kombinaci).

Nevyužité opravné hody si zapíše do kolonky Hody k dobru a smí je využít v následujících kolech k zvýšení počtu opravných hodů (v tom případě si je samozřejmě odečte :-).

A jak je to s jednotlivými kombinacemi ?

Jedničky cílem hráče je naházet co největší počet jedniček
Dvojky cílem hráče je naházet co největší počet dvojek
Trojky cílem hráče je naházet co největší počet trojek
Čtyřky cílem hráče je naházet co největší počet čtyřek
Pětky cílem hráče je naházet co největší počet pětek
Šestky cílem hráče je naházet co největší počet šestek
Řada cílem hráče je naházet řadu čísel od jedné po šestku (1,2,3,4,5,6)
Páry cílem hráče je naházet tři dvojice stejných hodnot (2,2,5,5,6,6 / 1,1,4,4,5,5)
Pyramida cílem hráče je naházet tři stejná (nejvyšší), dvě stejná a jedno číslo (nejnižší) (4,4,4,3,3,1 / 6,6,6,3,3,2)
Vrchcáb cílem hráče je naházet tři stejná (nejnižší), dvě stejná a jedno číslo (nejvyšší) (1,1,1,5,5,6 / 4,4,4,5,5,6)
Poker cílem hráče je naházet čtyři stejná a dvě stejná čísla (4,4,4,4,1,1 / 2,2,2,2,5,5)
Generál cílem hráče je naházet šest stejných čísel (2,2,2,2,2,2 / 6,6,6,6,6,6)

Hra končí v momentě, kdy jeden z hráčů hodí a zapíše poslední kombinaci. Zvítězí hráč s nejvyšším bodovým součtem. Do celkového skóre se počítají i nevyužité body k dobru.

No a nazávěr ještě trochu drsnější, na druhou stranu ale kratší, varianta. Hraje se podle výše uvedených pravidel, až na dvě vyjímky. Hráč po prvním hodu oznámí, kterou kombinaci bude házet a za ní si také nejpozději po dvou opravných hodech zapíše body. Nepodaří-li se mu tedy ani třetím hodem doházet všechny potřebné hodnoty pro zvolenou kombinaci zapíše si 0 bodů. Body k dobru se v této variantě nepoužívají ( a ani nezapisují).

Třicet

Ke hře potřebujete papír kde zaznamenáváte kolik bodů zbývá každému hráči. Na počátku hry má každý hráč na svém kontu 30 bodů.

Cíl hry. Udržet se co nejdéle ve hře. Ze hry vypadává hráč který přijde o všechny body na svém kontu. Kdo zůstane ve hře nejdéle, je vítěz.

Postup hry. Hráč háže vždy najednou všemi kostkami které má k dipozici. Na počátku je to šest kostek. Postupně si podle své úvahy odkládá jednu nebo několik kostek stranou. Při každém hodu musí odkložit minimálně jednu kostku. To znamená, že může hodit maximálně šestkrát. Pro hráče je výhodné odkládat kostky s nejvyššími hozenými čísly. Odložené hodnoty sčítá. Dále háže jen s kostkami které mu zbývají. Jeho cílem je nahrát co nejvíce bodů.

Rozhodující je magické číslo třicet. Pokud má hráč součet hodnot na svých odložených kostkách méně než 30, potom se mu odčítá z jeho konta právě tolik bodů kolik mu chybí do čísla 30. Potom začíná hrát další hráč v pořadí.

Pokud je součet právě 30, potom se hráči nic neodečte a jen předává kostky dále.

Při hození více než 30, může hráč odebírat body hráči který za ním následuje. Postupuje se následovně. Hráč hraje znovu všemi kostkami.

Probereme to na příkladu, kdy hráč hodil například 32. Sobě tedy body neodebral a odebírá bodu následujícmu hráči v pořadí pomocí dvojek. Hráč háže kostkami a postupně odkládá všechny kostky s hodnotou dva. Pokud mu již žádná dvojka nepadne, tak odebírání končí. Může se stát, že nehodí žádné číslo dva a neodebere soupeři žádný bod. Pokud ale hodil dvojku na všech svých kostkách, může pokračovat znovu všemi šesti kostkami. Takto lze i nízkým číslem odebrat následujícímu hráči hodně bodů.

Následující hráč přijde o tolik bodů. kolik je součet naházených bodů při odebírání. Podaří-li se tedy hodit tři dvojky, odebere se následujícímu hráči šest bodů. V extrémním případě můžete hráče hrajícího po Vás zniči dříve, než si poprvé hodí kostkami. Ubírání bodů pomocí vyšších čísel jako je 5, nebo dokonce 6 jde hodně rychle...

Hráč takto může odebrat body vždy jen následujícímu hráči. Pokud by jich mělo být odebráno tolik, kolik jich následující hráč má, nebo dokonce více, tak je tento hráč vyřazen ze hry a nemá smysl házet dále. V jednom kole může tedy hráč "zničit" jen jednoho soupeře.

"Nasírací" kostky

Jde o rozšíření hry Třicet

- limit není jen 30 ( a více, hra na šestky) ale i 12 (a méně, hra na jedničky) , bodový zisk (ztráta) se počítá jako absolutní hodnota odchylky od vybraného limitu

- můžete si sami vybrat komu budete odebírat body

- cyklus výběru dalšího hráče se nemění (postupně vždy následující hráč)

Klasická hra v kostky

Na začátku hry má každý hráč skóre 0 bodů, cílem je překročit jako první 10 000 bodů. Hráči se pravidelně střídají v tahu. Během každého tahu hráč 1-Xkrát hází body získané z hodu se sčítají jako "zisk z tahu". Pokud vše dobře dopadne, na konci tahu je hráčovo skóre zvýšeno o zisk z tahu, pokud to dopadne špatně, tak je jeho zisk z tahu roven nule.

Hráč na tahu hodí všemi šesti kostkami. Pokud mu padne jedna nebo víc kombinací, vybere jich libovolný počet, a dá je stranou. Hodnota zisku v tahu se zvýší o hodnotu právě odložených kombinací. Potom hází znovu zbylými kostkami a to tak dlouho, dokud nenastane jedna z možností:

  • V odložených kombinacích má více jak 400 bodů a k házení mu zbývají žádná, jedna nebo dvě kostky. V tuto chvíli může říci, že mu bodový zisk stačí, nasbírané body se mu přičtou ke skóre a ve hře pokračuje další hráč
  • Nepadne mu žádná výherní kombinace. Jeho tah končí s nulovým ziskem.
  • Má všechny kostky odložené ve výherních kombinacích. Pak pokračuje ve hře opět se všemi kostkami a zisk z tahu se dále přičítá

Výherní kombinace

Čísla na kostkách (kostce)body
1100
550
1,1,11000
x,x,xx*100 (tj. 3,3,3 = 300)
1,2,3,4,5,63000
x,x,y,y,z,z
( x se může rovnat y nebo z)
1500

Ukázkové dva tahy

Hráč1

hozenoodloženozbývá kostek k dalšímu hoducelkový zisk z tahu
1,1,2,5,5,61,14200
2,3,4,553250
4,5,4 52300 (nemůže skončit, nemá dost bodů)
1,51,56450 (může skončit, ale byla by to hloupost)
2,2,3,3,3,32,2,3,3,3,361950
1,6,6,6,2,21,6,6,622650 (a končí, má dost bodů ke skóre, zbývají 2 kostky a není hazardér


Hráč2

hozenoodloženozbývá kostek k dalšímu hoducelkový zisk z tahu
1,1,2,5,5,61,1,5,52300 (nemůže skončit, nemá dost bodů)
1,11,16500 (může skončit, ale byla by to hloupost)
1,1,1,4,5,6 1,1,131500 (nemůže skončit, zbývají 3 kostky)
2,3,400 (přišel o vše a končí)

Jiné kostkové hry

Apačská hra

Ke hře potřebujeme 14 speciálních kostiček v podobě půlválečku. Ty získáme podélným rozštípnutím válečku (resp. sedmi :-) dlouhého cca. 20mm o průměru cca. 15mm. Na začátku hry má každý hráč 10 počítacích známek. Jeden po druhém házejí 14-ti kostkama a za každou, která zůstane rovnou nezaoblenou stranou navrch získají jeden bod. Hráč, který v jednom kole získal nejvíc bodů, dostane od každého jednu známku. Hra končí v momentě kdy jednomu z hráčů dojdou počítací známky.

Eskymácké kostky

Sada eskymáckých kostek je vlastně sada miniaturních sošek vyřezaných z kostí. Jednotlivé figurky představují postavičky mužů, žen a vodních ptáků. Těmito kostkami-figurkami se házelo na rozprostřenou kůži. Figurka, která po hodu zůstala stát připadla tomu hráči ke kterému byla otočena čelem. Ostatní kostky hráč předal dalšímu v pořadí a tak to šlo stále dokola dokud nebyly všechny rozebrány. Vítězem se stal ten z hráčů, který získal nejvíce figurek.


Hadí kostky

Tuto hru hrávali severoameričtí indiáni kmene Čippewajů. Používali k ní speciální kostky, které vyráběli ze zvlněných větviček. Ty rozštípli podélně na polovinu a pomalovali, tak že připomínali jak tvarem tak kresbou hady. Jeden hráč po druhém pak házeli čtyřma kostkama a podle toho jak dopadli, získávali ze společné hromádky počítací dřívka. Když byla zásoba dřívek vyčerpána, musel házejícímu vyplatit odměnu hráč po jeho pravici. Komu nezbylo jediné počítací dřívko, vypadl ze hry. Hráč získal jeden bod jestliže

  • všichni hadi padli hřbetem nahoru
  • všichni hadi padli břichem nahoru
  • dva hadi padli hřbetem a dva břichem nahoru

Jestliže jeden z hadů v bodované kombinaci zůstal ležet napříč alespoň přes jednoho dalšího hada znamenalo to pro hráče zisk vyššího počtu počítacích dřívek

  • napříč přes jednoho hada (stačilo jen špičkou ocasu) 2 body
  • napříč přes dva hady 3 body
  • napříč přes tři hady 4 body

Hodil-li hráč bodovanou kombinaci, házel hned znovu. Jiné neš výše uvedené kombinace body nepřinášely a hráč musel předat kostky dál.


Laponská hra v kostky

Tato hra je určena pro 3 nebo 6 hráčů. Ke hře je potřeba speciální hrací kostka - šestiboký hranol, na každé straně má jiný počet vyřezaných linií (1-6) a 10 počítacích dřívek pro každého hráče. Na začátku hry si každý hráč zvolí svoje číslo od 1 do 6. Žádné číslo se nesmí opakovat. Pokud hrají hru pouze 3 hráči, každý z nich si zvolí dvě čísla - jedno sudé (šťastné) a jedno liché (nešťastné). Hráči postupně házejí kostkou. Kostka se po dopadu musí ještě několikrát převrátit. Majitel čísla, které padlo, odevzdá jedno počítací dřívko. Kdo se zbaví dříve všech svých dřívek, vyhrál. Hru je možné také obměnit tak, že padne-li sudé číslo, hráč jedno dřívko odevzdá; padne-li liché číslo, hráč si jedno dřívko vezme.

Námořnická loterie

Ke hře potřebujeme tři kostky se speciálními symboly. Na čtyřech bocích nesou karetní symboly - srdce, káro, pik a kříž; na zbývajících dvou pak královská koruna a kotva. Druhou pomůckou kterou budeme ke hře potřebovat je hrací plán. Jedná se o hruh rozdělený na šest shodných výsečí, z nichž je na každé vyznačen jeden z šesti symbolů hrací kostky. Kdo se chce účastnit hry, položí na bankéřovu výzvu k sázení svou hrací známku (případně domluvený finanční obnos:-) do některé z výsečí herního plánu. Pak hodí bankéř na stůl trojici kostek. Každý kdo má svojí známku na výseči se symbolem který ukázala jedna z vržených kostek, získá od bankéře výhru rovnající se výši sázky. Ukázal-li se symbol na dvou kostkách, vyhrává dvojnásobek; jestliže padl na všech kostkách, pak získává hráč trojnásobek. Sázky na symboly které vržené kostky neukázali propadají ve prospěch bankéře.

Odkazy