Kontor

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kon.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 90 minut
Autor Michael Schacht
Vydání
1999 Goldsieber Spiele Kontor
Ocenění International Gamers Awards 2000 - Best 2-Player Game (nominace)

Nejmocnější obchodníci bojují v 17. století o nadvládu v Amsterdamu. V nově budovaném přístavu každý z nich staví s plánem, aby získal kontrolu nad obchodem 3 důležitých komodit: čaje, vína a koření.
Nový přístav je rozdělen do několika oblastí. Obchodníci vyhledávají místa pro svoje skladiště a jeřáby tak, aby získali ve většině oblastí v obchodování převahu. Když je hrací oblast zcela zaplněna, hra končí. Za každou přístavní oblast získává hráč s převahou jeden bod.


Pravidla

Herní materiál

Hra obsahuje karty přístaviště a karty vody. S těmito kartami budujete nový přístav. Všechny karty mají číslo v levém horním rohu. Barva tohoto čísla (červená nebo černá) označuje, který hráč kartu vlastní. Karty vody jsou neutrální. Některé peníze mají symbol mince v pravém horním rohu. Jiné mají symbol lodě, který má význam až pro pokročilou variantu hry.

 • 44 karet přístaviště: po 22 s červeným a černým kruhem . Většina zobrazuje komodity čaj, víno a koření v různých kombinacích. Každý hráč má také 2 karty přístaviště s jeřábem a 1 kartu s hospodou.
 • 44 karet vody: Tyto se liší pouze ve svých číslech a symbolech. Většina karet vody má vyšší čísla než karty přístaviště. Karta přístavního centra nemá žádné číslo, místo něho je zobrazena velká kotva.
 • 2 referenční karty: Na svrchní straně mají vyobrazenu hodnotu komodity. (Víno je cennější než koření, koření je cennější než čaj, čaj je cennější než víno)
 • 6 speciálních karet: po 2 záplavy, mosty a celnice.
 • 20 mincí
 • 48 skladišť: V závislosti na komoditě ukázané na kartách přístaviště, existují tři druhy skladiště. Hnědé skladiště obsahuje sudy s vínem, béžové skladiště obsahuje krabice s čajem, a zelené skladiště obsahuje pytle s kořením.
 • 5 červených and 5 černých zástupců skladiště.
 • 1 loď. Hlídková loď amsterdamské policie je používána až v pokročilé variantě hry.


Příprava základní varianty hry pro 2 hráče

6 speciálních karet a loď jsou odstraněny ze hry. Každý hráč si vezme referenční kartu. Karty jsou rozděleny na karty přístaviště a karty vody.
Odstraňte kartu přístavního centra (označenou kotvou) z karet vody a umístěte jí lícem nahoru doprostřed stolu. Promíchejte zbývající karty vody, a položte z nich utvořený balíček lícem dolů . Z balíčku lízněte 8 karet a umístěte je lícem dolů doprostřed stolu do tvaru kříže (viz obr. na str. 3 OP - originálních pravidel).
Potom si všichni hráči si líznou 2 karty vody z balíčku do ruky. Nyní otočte balíček, takže svrchní karta vody bude vždy vidět.
Karty přístaviště rozdělte podle červených a černých čísel, každý hráč si vezme karty jedné barvy. Hráči si karty přístaviště zamíchají a 3 z nich si vezmou do ruky. Zbytek tvoří balíček, který položí vedle sebe lícem nahoru.
Hráč s červenými kartami si vezme 5 červených zástupců skladiště a druhý hráč 5 černých. Skladiště roztřiďte podle barvy.
Každý hráč si vezme 4 peníze. Zbytek uložte do pokladny města Amsterdam. Hráčovi peníze musí být po celou dobu hry viditelné ostatním hráčům.


Průběh hry

Je důležité, aby následující posloupnost akcí na sebe přesně navazovala.
Každé kolo hry se skládá z následujících kroků:

 • Zahrajte kartu lícem dolů: Oba hráči si vyberou jednu z 5 karet v ruce a umístí ji před sebe.
 • Odkryjte kartu: Vyložené karty jsou současně otočeny.
 • Zaplaťte daně: Jestliže karta ukazuje symbol mince, soupeř musí bezprostředně zaplatit 1 peníz do městské pokladny. Jestliže není schopný platit, je mu odejmuto právo stavby pro toto kolo a musí si vzít svoji kartu zpátky do ruky.
 • Určete začínající hráče: Hráč s vyšším číslem na kartě začíná. A to tak, že provádí postupně následující akce:
  • Umístěte kartu: Musí přidat svoji kartu ke kartám na stole
  • Umístěte skladiště: Jestliže karta, kterou umístil, je karta přístaviště zobrazující nějaké komodity, umístí na tuto kartu skladiště příslušné barvy.
  • Poté si lízne svrchní kartu přístaviště ze svého balíčku nebo svrchní kartu vody, pokud hrál kartu vody.
  • Příjměte peníze: Jestliže hráč hraje kartu vody, obdrží 1 minci z pokladny jako grant města Amsterdam za rozšíření systému kanálů.
 • Další hráč: Další hráč v pořadí zahraje svůj tah, tzn. provede akce 5 - 8. Jakmile oba hráči dokončí svůj tah, posunou se do dalšího kola hry.

Základní principy: Hraní karet může způsobit uvalení daní. Také určuje, který hráč začíná.


Podrobnosti k jednotlivým akcím

Placení daní

Jestliže soupeř hraje kartu se symbolem mince, potom zaplatíte 1 peníz do poklady. Jestliže nemůžete zaplatit, musíte si vzít kartu zpátky do ruky, čímž ukončíte tah. Když si vezmete karty (se symbolem mince) zpátky, váš soupeř nemusí daň zaplatit. Jestliže oba hráči musí platit daně a nemají peníze, oba musí vynechat toto kolo, a namísto toho si vezmou 1 peníz z pokladny.

Vyložení karty

Hráč, který je na tahu, musí přiložit svou kartu ke kartám na stole. Karta se musí zahrát tak, aby její okraj navazoval na okraje již existujících karet, a to buď horizontálně nebo vertikálně. Nezáleží přitom na tom, zda-li se jedná o kartu přístaviště nebo kartu vody, ani na tom, komu karta patří.
Příklad: [OP, vlevo dole str. 4] karta může být vyložena pouze vedle nebo nad existující 2 karty (prostory a-f), nemůže být přiložena diagonálně k nim.
Tip: V prvních 2 kolech první hry hrajte karty přístaviště a vyložte je do rohů kříže karet vody (viz obr. vpravo nahoře str.4 OP). Tato strategie zajistí vybudování malé přístavní oblasti.
V zakladní variantě hry nemůžete jednou vyloženou kartu již přesunovat, ani nemůžete zakrýt vyloženou kartou kartu jinou.

Oblasti

Pouze karty přístaviště spojené horizontálně nebo vertikálně mohou tvořit oblast. Oblast je ohraničena kartami vody nebo okrajem hracího plánu, a tak je vždy zřetelně odlišena od ostatních oblastí. Nové oblasti se mohou hraním karet vody rozdělit.
Příklad: [obr. vpravo dole str. 4 OP] karta přístaviště očíslovaná 7 je samostatná oblast, protože je ohraničena jak vertikálně, tak horizontálně kartami vody. Karty přístaviště očíslované 3, 9 a 36 tvoří další oblast, tato oblast není ještě plně uzavřena a mohla by se stále rozšiřovat.

Rozšíření hracího plánu

Dokončená hra má hrací plán 6x6 karet. Avšak zahajovací tvar je pouze kříž karet 5x5. Umístění okrajů hracího plánu tudíž není při zahájení hry pevně dané. Jakmile šířka nebo výška hracího plánu dosáhne během hry velikosti 6, je rozsah hracího plánu v tomto směru definován a žádná další karta nemůže být zahrána tak, aby jej dále rozšířila (viz obr. vlevo nahoře str. 5 OP). Když jsou oba 2 směry takto pevně ustanoveny, je možno začít považovat oblasti za ohraničené okrajem hracího plánu.

Jeřáby

S jeřáby hráč blokuje prostor, aby tak bránil soupeři položit kartu přístaviště. Jeřáby blokují prostor přiléhající k nim vertikálně nebo horizontálně. (viz obr. vlevo dole str. 5 OP). Soupeř může do tohoto prostoru zahrát pouze kartu vody . Na již dříve zahrané karty přistaviště nemají jeřáby vliv. Důsledkem toho prostor sousedící s jeřáby obou hráčů může být vyplněn pouze kartou vody.

Hospoda

Toto jsou karty s nejvyššími čísly v zakladní variantě hry a nemají žádnou jinou funkci.

Umístění skladiště

Jestliže hráč vyložil první kartu přístaviště s komoditami do oblasti, umístí na ní skladiště odpovídající komodity.
Příklad: [obr. vpravo nahoře str. 5 OP] Karta zobrazuje sud s vínem a bedny s čajem, takže na kartu se umístí hnědé a béžové skladiště.
Tato karta se nyní stane hráčovým distribučním centrem v této oblasti. Když položí další kartu přístaviště s komoditami do stejné oblasti, příslušné skladiště se umístí do distribučního centra. Příklad (obr. uprostřed vpravo str. 5 OP) Pytel s kořením je zobrazený na kartě, a tudíž zelené skladiště se umístí do distribučního centra oblasti.
Když se podíváme na distribuční centrum oblasti, okamžitě vidíme, kolik komodit získal hráč v této oblasti.
Příklad: [obr. vpravo dole str 5 OP] Soupeř umístil první kartu přístaviště s komoditami do oblasti, takže se stala jeho distribučním centrem, a on na ní umístil příslušné skladiště.
V každé oblasti každý hráč, který tam má nějaké komodity, má právě jedno distribuční centrum. Jestliže během hry jsou 2 oblasti spojeny a hráč měl v každé z nich svoje distribuční centrum, jsou distribuční centra sloučeny, tzn. z jednoho se přesunou skladiště do druhého.
Bodování komodit v oblastech - Hráč získá body v momentě, kdy se oblast stane plně uzavřena, a on v ní má položeny hodnotnější komodity než jeho soupeř.

 • Hráč, který má největší převahu v jednom typu komodity, kontroluje oblast.
  Příklad: [obr. vlevo nahože str 6 OP] V této oblasti Červený má o 2 béžové komodity více než jeho soupeř (+2). Také má o 2 zelené komodity více (+2). Černý má však o 3 hnědé komodity více (+3), to je největší převaha a Černý získá bod za tuto oblast.
 • Často oba hráči v oblasti mají stejnou sílu, takže žádný nemá větší převahu v jedné komoditě. V tom případě je vítěz ten hráč, který vítězí ve více komoditách a má tak větší počet převah.
  Příklad: [obr. vlevo dole str. 6 OP] V další oblasti oba hráči mají převahu +1 a ani jeden nemá žádnou vyšší. Ale Černý má víc převah než Červený, tudíž bod za tuto oblast obdrží on.
 • Jestliže oba hráči mají stejně velkou převahu v právě jednom typu komodity, rozhodne hodnota komodity, tzn. víno je hodnotnější než koření, koření je hodnotnější než čaj a čaj je hodnotnější než víno.
  Příklad: [obr. vpravo str 6 OP] V další oblasti oba hráči mají jednu převahu +1 a jedna komodita je rovná. Porovnáním hodnot komodit víno je hodnotnější než koření, tudíž bod získává Červený.
 • Oblast, kde je rovnost ve všech komoditách nebo která je bez skladišť, není bodována.

Hráč, který získal převahu v oblasti ve své komoditě, si tam postaví jednoho ze svých zástupců skladiště . Oba hráči pak odstraní z bodované oblasti všechny skladiště.
Na konci hry si každý hráč spočítá počet svých zástupců skladišť na hracím plánu, aby tak určil celkové skóre hry.
Když je oblast plně uzavřena, je bezprostředně obodována, po tomto obodování normálně pokračuje kolo.

Lízání karet

Poté, co hráč umístí kartu, lízne si další kartu shodnéhu druhu. Pro každé kolo každý hráč má v ruce 3 karty přístaviště a 2 karty vody. Jestliže hráč zapomene líznout, může tak učinit i dodatečně, až si toho všimne. Jestliže se balíček dobere, hráč si nemůže dolíznout, a tudíž mu zůstane v ruce méně karet.

Shromažďování peněz

Když hráč vyloží kartu vody, obdrží jeden peníz jako subvenci od města Amsterdam z městské pokladny. Jestliže v pokladně nejsou žádné peníze, nic nedostane. Jestliže hráč zapomene si peníz vzít, po skončení kola mu toto právo propadne.
Je ještě další způsob vydělávání peněz. Hráč může na začátku kola, než se odkryjí karty, stornovat zahrání karty, za to obdrží 1 peníz z pokladny. Druhý hráč potom hraje kolo sám. Jestliže tímto způsobem kolo vynecháte, nemusíte platit daně, tato akce je vhodná zvlášť v tom případě, pokud jste bez peněz.
[Není jasné, jestli oběma hráčům je dovoleno pasovat a vzít si peníz. Navrhujeme proto, aby se to nesmělo dělat pouze vícekrát za sebou. Tzn. pokud oba hráči zapasují, musí v dalším kole oba zahrát.]


Konec hry

Hra končí v momentě, kdy hrací plán 6 x 6 je kompletně zaplněn. Je ale možné, že hráč není schopný umístit svou kartu. Nyní se obodují všechny plně definované oblasti.
Za každou oblast označenou zástupcem skladiště získá hráč 1 bod. Hráč s více body vítězí. Jestliže nastane rovnost bodů, vyhrává hráč s více penězi. Jestliže nastane i rovnost peněz, končí hra remízou. Tzn. peníze se počítají pouze při rovnosti bodů.


Doplňková pravidla pro 2 hráče - souboj

Když pochopíte základní variantu hru, měli byste pokročit do pokročilé varianty hry. Loď přidává do hry nové vzrušení. Navíc hráči mohou odstranit již zahrané karty přístaviště. Dále je větší hrací oblast a pouze 5 největších oblastí je obodováno.
Pokud nebude v dalším výkladu řečeno jinak, platí nadále pravidla základní varianty hry.


Rozšíření hracího plánu

Hrací plán je 7x7 karet. Počáteční postavení je totožné, kříž 5+5 karet s přístavním centrem uprostřed.


Bodování a velikost oblastí

Uzavřené oblasti jsou bodovány jako předtím a obsazovány zástupci skladišť. Ale na konci hry se pouze 5 největších oblastí oboduje. Velikost oblastí je daná počtem karet přístaviště, ze kterých je složena.
Jestliže nelze určit přesně 5 největších oblastí, protože několik oblastí má stejnou velikost, počítají se ty oblasti, které jsou blíž přístavního centra. Spočítejte nejkratší ortogonální (pravoúhlou) cestu ke kartě přístavního centra. Jestliže je vzdálenost oblastí stejná, ani jedna z nich není hodnocena, a místo nich je skórována další oblast v pořadí.


Loď

Hlídková loď amsterdamské policie nepřetržitě pozoruje stavby, a ty, které neschválí, se musí zdemolovat.
S lodí přichází možnost odstranit z hracího plánu již položené karty. Na začátku hry loď začíná na kartě přístavního centra.
Když hráč hraje kartu se symbolem lodi, může posunout loď, a to předtím než vykoná akci vyložení karty. Přesouvaná loď může být umístěna na jakoukoliv kartu vody vyjma té, kde právě stojí.
Jestliže loď je umístěna na kartu vody sousedící s kartou přístaviště se symbolem lodě, může být tato karta odstraněna a vrací se zpátky hráči, kterému patří. Jestliže je více než jedna taková karta na sousedních polích, může si hráč vybrat , kterou si přeje odstranit.
Je povoleno odstranit pouze 1 vlastní kartu přístaviště se symbolem lodi.
Odstranění karty po přesunutí lodi není povinné. V následující akci vyložení karty hráč může vyplnit prostor, který právě vytvořil pomocí lodi, svou kartou.
Jestliže si nepřejete posunout loď, zůstává tam, kde je. V tomto případě žádnou kartu odstranit nesmíte.
Během kola oba hráči mohou posunout loď, pokud oba hrají kartu se symbolem lodi. Karty přístaviště bez symbolu lodi jsou nedotknutelné, stejně jako všechny karty vody a karty již uzavřených oblastí.


Ochrana proti lodi

Kvůli hrozbě lodi je výstavba přístavu odlišná. Karty přístaviště se symbolem lodi by se neměli umisťovat u vody, aby se redukovalo riziko jejich odstranění.
Příklad: [obr. vlevo na str. 10 OP] Tečkou označené prostory jsou bezpečné před lodí a označené křížkem bezpečné nejsou.
Když umístíte kartu přístaviště se symbolem lodi u karty vody, může být ochráněna takto: můžete posunout loď na sousední kartu vody. Když soupeř posune loď, musí ji přesunout pryč, a tudíž nemůže odstranit kartu přístaviště. To by samozřejmě nefungovalo, pokud by karta přístaviště sousedila z více kartami vody.
Když budete hrát tímto způsobem, bude soupeř pouze výjmečně mít šanci odstranit vám karty přístaviště.


Zničení skladiště

Když odstraníte kartu přístaviště, příslušné skladiště se musí též odstranit. Možná se kvůli tomu bude muset založit nové distribuční centrum, jestliže se tak vytvoří nová oblast nebo bylo-li odstraněno právě původní distribuční centrum. Jestliže odstraníte kartu, která měla jediná z oblasti nějaké komodity, odstraní se pochopitelně všechny skladiště. Příklad: [obr. vpravo dole str. 8 OP] Černý odstranil 3 lodí. Červený musí vrátit 3 skladiště a vzít si kartu 3 zpátky. Karty 36 a 16 nyní vytvoří oddělené oblasti a Černý si musí rozdělit svoje skladiště. Zelené skladiště je tudíž přesunuto na 16.


Uzavřené oblasti

Uzavřené oblasti jsou nedotknutelné. Žádná karty nesmějí být odtud lodí odstraněny.


Dodatečná pravidla pro 4 hráče

Pokud ovládáte pokročilou variantu hry pro 2 hráče, můžete si ji zahrát taky ve 4. V tomto případě je hra hrána 2 proti 2. Jedni hrají za červené a druzí za černé.
Spoluhráči používají stejné distibuční centrum v oblasti.
Hrací plán pro 4 je 8 x 8.


Příprava

Spoluhráči obou týmů musí sedět vedle sebě.
Spoluhráči si rozdělí karty přístaviště mezi sebe. Karty zamíchají a rozdělí na 2 poloviny. Každý hráč potom lízne 3 karty přístaviště a 2 karty vody do své ruky. Balíčky se potom otočí lícem nahoru, aby byla vidět svrchní karta.
Každý hráč dostane 4 peníze
6 neutrálních speciálních karet se zamíchá a každý hráč si vezme jednu z nich do ruky. Zbytek je odstraněn ze hry tak, aby ho nikdo neviděl.


Průběh hry

Průběh kola je stejný jako v pokročilé variantě. Všichni 4 hráči hrají karty podle svého výběru a číslo na kartě určí pořadí, ve kterém hrají. Členové týmu má společný cíl, ale snaží se jej dosáhnout s vlastními kartami a penězi. Spoluhráči si nemohou navzájem ukazovat svoje karty.


Daně

Hráči sedící přímo proti sobě tvoří dvojice soupeřů. Každý z těchto párů určuje odděleně, zda uvalí na soupeře daně. Spoluhráči mají oddělenou zásobu peněz a nemůžou si je navzájem půjčovat.


Umísťování karet

Když hráč odkryje kartu, mohou spoluhráči spolu projednat, jak ji zahrají.
V jiný okamžik je diskuze mezi spoluhráči zakázána.


Bodování a velikost oblastí

Pouze 5 největších oblastí bude obodováno. Každá se přitom musí skládat aspoň ze 2 karet přístaviště, jinak nemůže být hodnocena.


Lízání karet

Karty přístaviště mohou být líznuty pouze z vlastního balíčku. karty vody jsou lízány ze společného balíčku. Jestliže se balíček vyčerpá, hráčovi zůstane v ruce menší počet karet.


Hra s loděmi

Jestliže hráč odstraní soupeřovu kartu přístaviště lodí, může si vybrat, který z jeho soupeřů si kartu vezme zpátky.


Speciální karty

S kartou záplav hráč může může překrýt již umístěný most nebo kartu přístaviště s jedinou komoditou, a to tak, že jí zakryje. Voda a ostatní karty přístaviště jdu nedotknutelné. Záplava se počítá jako karta vody, ale nedostanou se za ní žádné peníze. S mostem hráč může překrýt již umístěnou kartu vody nebo kartu záplav tak, že jí zakryje. Tímto způsobem může hráč spojit 2 oblasti, pokud ještě nebyly obodovány. Most se bere jako karta přístaviště. Celnice může být zahraná jako jakákoliv karta vody nebo přístaviště. Nemůže být ale zahraná do oblasti, která už je uzavřená. Oblast s celnicí získává navíc ještě jeden bod. Pokud by bylo v oblasti celnic více, body se počítají za každou z nich. Speciální karty se nesmí hrát do uzavřené oblasti. Když zahrajete speciální kartu, nelížete si kartu novou.

Odkazy