In 80 Tagen um die Welt

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 3-6
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 70 minut
Autor Michael Rieneck
Vydání
2004 Kosmos In 80 Tagen um die Welt
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2005 - 6. místo, Spiel des Jahres 2005 - finalista

Na motivy románu Julese Verna se mohou hráči utkat v závodě, kdo dříve obcestuje svět.Pravidla

Herní materiál

 • 60 Cestovních karet (30 s vlakem(5x2dny, 6x3dny, 7x4dny, 8x5dnů, 4x6dnů) a 30 s lodí (4x4dny, 6x5dnů, 7x6dnů, 8x7dnů, 5x8dnů))
 • 15 Karet událostí
 • 18 Stvrzenek výhod (9 červených a 9 modrých)
 • 24 Zlatých mincí
 • 1 Značka prvního hráče (kapesní hodinky)
 • 1 Šestistěnná kostka
 • 1 Černá figurka detektiva
 • 6 Hráčských figurek
 • 6 Značek času
 • 6 Sázkových cedulek
 • 1 Hrací deska
 • Pravidla


Příprava a hrací potřeby

Hrací deska

Na severu je místo odkud začínají časové značky, které pak putují po okraji hrací desky ve směru hodinových ručiček. Pod časový políčkem 3 je místo na uložení karet událostí a vedle pro již použité karty. Na jihu máte místo pro karty cestovní (na pravo balíček nepoužitých a na levo již použité). Úplně na jihu je místo pro akce. Na celé hrací desce jsou ještě jednotlivá místa, kudy se cestuje. Místa jsou spojena vždy značkou, jaká doprava je třeba (viz.dále). Vedle jednotlivých míst jsou také místa pro stvrzenky výhod.


Příprava hry

 • Každý hráč si veme figurku, časovou značku a sázkovou cedulku stejné barvy. Hráčské figurky se umístí do Londýna. Časové značky se dávají na značku 80/0 úplně na severu a sázkovou cedulku si hráči nechávají před sebou na stole, aby se vědělo, kdo má jakou barvu.
 • Stvrzenky výhod zamíchejte a rubem nahoru rozmístěte k jednotlivým místům na hracím plánu (krom Londýna). Pak je obraťte lícem nahoru.
 • Umístěte detektiva do Brindisi.
 • Zamíchejte všech 60 cestovních karet a každému hráči rozdejte tři. Zbytek umístěte na místo pro ně určené na hracím plánu rubem nahoru.
 • Zamíchejte 15 karet událostí a rubem nahoru je umístěte na hrací desku.
 • Každý hráč dostane jednu zlatou minci. Zbytek umístěte vedle hrací desky, vedle desky mějte také kostku.
 • určete, kdo bude začínat (napr. kdo poslední umístil svou figurku v Londýně)
Průběh hry

Základní pravidla

Hra se hraje na kola. Na začátku každého kola se rozmístí několik cestovních karet lícem nahoru podél místa pro akce. Karty jsou pokládány z leva do prava tak, že každá je pod určitým symbolem. Počet takto vyložených karet se mění podle počtu hráčů (pro 3 hráče 4 karty, pro 4 hráče 5 karet a pro 5 či 6 hráčů je to 6 karet). Hráč s kapesními hodinkami (značkou začínajícího hráče) začne tím, že si vybere jednu z karet a provede s ní spjatou akci. Poté může pohnout svou figurkou k dalšímu místu. Pak pokračuje hráč po jeho levici a kolo končí pokud již každý táhl.


Ve svém tahu hráč provede následující kroky v tomto pořadí:

 • vybere si jednu z vyložených Cestovních karet
 • provede s kartou spjatou akci
 • cestuje k následujícímu místu nebo zůstane na stávajícím
 • posune se o dva dny na ukazateli času pokud je Detektiv přítomen v jeho lokaci
 • odloží tolik karet, aby mu na ruce zůstalo šest karetVýběr cestovní karty
Hráč si MUSÍ vzít jednu z vyložených karet, které ještě zbývají (začínající hráč si nemůže vzít kartu, co je pod akcí - "Nový začínající hráč"!).


Provedení spjatých akcí
Karty jsou vždy spojeny s akcemi, pod které byly vyloženy. Hráč může zvolit, zda akci provede či ne.

 • Zlatá mince - hráč dostane jednu zlatou minci.
 • Balón - hráč může na cestu v tomto kole použít balón.
 • Karta s otazníkem - hráč si z vrchu balíčku lízne kartu události.
 • Kloubouk - hráč může přesunout postavičku detektiva do jakékoliv lokace (kromě Londýna).
 • Hodinky - tento hráč bude v příštím kole začínajícím hráčem.
 • Karty - hráč si může vyměnit cestovní karty. To provede vyhozením až tří karet a líznutím si stejného počtu karet kolik vyhodil.

Pokud hraje šest hráčů, poslední na tahu si může zvolit, zda si lízne cestovní kartu z vrchu balíčku (s kterou není spjatá žádná akce) či zda si veme tu vyloženou, která zbyla. Pokud hrají tři hráči, není možná akce "začínajícího hráče". Post začínajícího hráče se vždy automaticky předá hráči, co je po levici nynějšího začínajícího hráče.


Cestování do dalšího místa
Cestovat se dá vždy jen o jedno místo za kolo. (Výjimkou je událost "Beziehung", kdy může cestovat i do druhého místa v tom samém kole). Chce-li hráč cestovat, musí nejdříve umístit svou figurku na šipky vedoucí ven z místa, kde se právě nachází. Poté zahrát potřebný počet cestovních karet, který je vyznačen na trase. (Př. potřebujete jednu kartu lodě a jednu kartu vlaku na cestu z Londýna do Paříže, z NY do Londýna potřebujete zase dvě lodě a jeden vlak). Cestou hráč stráví tolik času kolik je uvedeno na kartách a o tolik také posune hráč svou značku na ukazateli času. (Př. z Londýna do Paříže použijeme kartu 7 loď a 3 vlak, tedy strávíme cestou 10 dní.) Použité cestovní karty se odkládají a nevrací do hry.

Je možno ušetřit čas, pokud použijeme dvě stejné karty (i druhem i počtem dní potřebných pro cestu), tak potom se dané dny nesčítají. (Např.: pro cestu ze Suezu do Bombaye můžeme použít dvě karty "8 loď ", potom nás cesta stojí jen 8 dní. Použít karty "4 loď " a "5 loď " tak by cesta trvala 9 dní. A pozor, musí být stejného druhu, neuspoříme čas při použití karet 4 vlak a 4 loď ! Je však možno kombinovat, např. na cestě z NY použít dvě stejné lodě a k tomu se pak přidá hodnota vlaku, třeba 2x "8loď " a "4 vlak" znamená 8+4=12 dní na cestách).

Hráč může zůstat v místě, kde se nachází bez posouvání značky na ukazateli času.

Detektiv
Pokud je hráč na konci svého tahu ve stejné lokaci jako detektiv, potom se hráčova značka posune o dva dny. Toto nastává ať už hráč cestoval či ne. Pokud na začátku tahu je detektiv ve stejné lokaci a je přemístěn či hráč odcestuje, tak se hráči nepřidávají dva dny. Stejně tak, neboť podstatný je konec tahu daného hráče, tak nebudou přidány dva dny, když je detektiv umístěn do hráčovi lokace po jeho tahu.

Snížení počtu karet v ruce na 6
Pokud máte na konci svého kola více jak šest karet v ruce, tak musíte některé karty vyhodit, tak aby jste jich měli pouze šest. Poté následuje další hráč po Vaší levici, dokud neskončí kolo.

Po konci kola se nepoužité vyložené karty (jsou-li takové) odloží a vyloží se nové. Pokud došel balíček cestovních karet, zamíchají se a použijí již dříve použité karty.


Další pravidla

Cesta balónem
Pokud si vzal hráč cestovní kartu spojenou s akcí balónu, může ho využít pro své cesty. (Je také karta události, co umožňuje cestovat balónem, pouze jeden balón je možno použít pro cestu mezi místy, buď "akci" nebo "kartu"). Hráč zaplatí jako normálně požadovaný počet karet pro cestu, ale hodnota (počet dní) jedné z karet je nahrazena balónem (jeho hodnota se určí hodem šestistěnnou kostkou, tedy od 1 do 6). Hráč může házet znova, pokud zaplatí jednu zlatou minci (to může učinit vícekrát, ale vždy platí poslední hod). Balón vždy nahrazuje jen jednu kartu! (tedy nelze použít kombinaci 2x "8 loď" a to nahradit jedním balónem!, bylo by to 8 loď a balón).


Zvláštní cesty
Z Bombaye do Calcutty nejsou třeba cestovní karty, místo toho máte dvě možnosti:

 1. strávit 12 dní cestou na slonech
 2. použít kartu události "Elefant" a použít 6 dní plus hod kostkou. (Hod lze za zlatou minci opakovat)

Karta události "Angebot" (nabídka) a "Beziehung" (styky) nemohou být použity na cestě mezi Bombayem a Calcuttou, stejně tak cestu balónem zde nejde použít (ni akci ni kartu).

Cestu z Hongkongu do Yokohamy si může hráč zvolit, zda použije dvě lodě či vlak+loď. Z Yokohamy pokračuje cesta do San Francisca.


Stvrzenky výhod
Po začátku hry by měla být u každého místa jedna modrá a jedna červená stvrzenka. První hráč, který dorazí do lokace si bere červenou a poslední který ji dosáhne si veme modrou stvrzenku. Vždy když hráč dostane stvrzenku, tak ji hned obrátí lícem nahoru a provede na ní uvedený příkaz.

 • Zlatá mince - hráč dostane jednu zlatou minci z pokladnice.
 • Symbol cestovní karty - hráč si může líznout vrchní cestovní kartu z balíčku.
 • Symbol karty události (s otazníkem) - hráč si může líznout vrchní kartu události z balíčku.
 • +1 - všichni hráči (kromě toho, který získal stvrzenku) se zpoždí o jeden den (posunou své značky na ukazateli času o jeden den).


Karty událostí
Získávají se buď pomocí akce či ziskem stvrzenky, která má znak otazníku, pak si hráč může vzít kartu události (vrchní z balíčku a pokud není šedá, tak si ji může i nechat v ruce).

Během svého tahu může hráč zahrát libovolný počet karet události. Použité karty se odkládají. Většina karet je výhodných (ač záleží na tom, zda se Vám hodí), jsou však v balíčku i šedé karty "Verzogerung" (zpoždění) či "Umwetter" (špatné počasí). Tyto karty není možné si ponechat na ruce, ale hned nabývají na platnosti. Obě šedé karty způsobují všem (včetně toho kdo ji získal) hráčům jeden či dva dny zpoždění a všichni hráči musí vyhodit své karty událostí. Ty se poté znovu zamíchají a dají se jako nový balíček.

 • Propellerzug a Unterseeboot (vrtulovy vlak a ponorka) mohou být použity i na trasách,kde je třeba více cestovních karet, ale nahrazují vždy jen jednu.
 • Prinzessin (princezna) získá při použití vlastnost poslední odložené (tedy i viditelné, do "hrobu" odkládejte karty lícem nahoru) karty událostí.
 • Kartu Beziehung (Styky) se můžete rozhodnout použít po tom, co jste provedli svou cestu, aby jste mohli cestovat dále.


Zlaté mince
Na začátku hry má každý jednu minci. Další mince dostává hráč buď pomocí akce či stvrzenky výhody. Ještě je možno vyhodit kartu "Elefant", pokud ji hráč nechce použít na cestě z Bombaye do Calcutty, za tuto kartu hráč dostane také 1 zlatou minci. Používají se pro nové hody při cestování s balónem či slony. Další možností je za 2 zlaté mince si během tahu koupit jednu kartu (ať už události či cestovní), tu si pak lízne z vršku příslušného balíčku. Toto může provést kdykoliv během svého tahu, kartu si pak dává do ruky. (Pozn.:Pokud v pokladnici již nejsou mince (tedy jsou všechny rozdány hráčům), tak se již nové mince NEDAJÍ získávat !).


Dosažení Londýna
Jakmile první hráč dorazí do Londýna, ostatní pocítí, že už jim hoří koudel za zády. V každném následném kole každý hráč, který ještě není v Londýně, ztratí jeden den. (První hráč v Londýně posune vždy na začátku nového kola všem hráčům značku času o jedno políčko kupředu).

Jakmile hráč dorazí do Londýna, tak na značku Londýna položí svou sázkovou cedulku, jak doráží ostatní, tak dávají své cedulky POD již přítomné. Karty v rukou hráče, co dorazil do Londýna se vždy dávají na konec "hrobů" jednotlivých karet (tedy všechny cestovní, co ještě měl na ruce dáte na spodek již použitých cestovních ap.)

Hráče, kteří jsou již v Londýně nijak neovlivňují časové ztráty (např. špatné počasí), na časovém ukazateli je vidět, kolik potřebovali dnů na cestu. Hráči, co potřebují více jak 80 dnů prostě pokračují v počítání za značkou 80/0.

Počet vykládaných cestovních karet se zmenšuje podle toho, kolik zbývá hráčů ( pro 2 hráče jsou to 3 karty, pro 3 jsou to 4, pro 4 je to 5, pro 5 je to 6; tedy u dvou hráčů již nebude možno se dostat k akci detektiva ap.)


Konec hry

Pro tři, čtyři či pět hráčů končí hra po kole, ve kterém se do Londýna dostal PŘEDPOSLEDNÍ hráč. Pokud se během toho kola do Londýna dostane i poslední hráč, budou se mu počítat závěrečné body, jinak je vyřazen ze soutěže (je jedno kolik mu zbývalo dní). Se šesti hráči se čeká pouze na čtvrtého hráče než dorazí do Londýna.


Vítěz
Z těch hráčů, kteří se dostali do Londýna za méně než 80 dní (a před koncem hry) je vítěz ten, který k tomu použil co nejméně dnů (což se nemusí shodovat s tím, kolikátý do Londýna dorazil). Pokud je počet použitých dnů stejný, vítězí ten, kdo dorazil do Londýna dříve. Pokud všichni hráči potřebovali pro cestu více jak 80 dní, pak je vítězem ten, kdo dorazil jako první do Londýna.


Dva hráči

Je možno takto hrát, ale je třeba odebrat kartu události "Beziehung", během hry se používají pouze první tři akce se používají během hry (tedy se vykládají tři karty). Hra končí, po kole, kdy první hráč dosáhne Londýna (ten také vyhrává, pouze pokud by v daném kole dorazil i druhý hráč,tak by se porovnávalo, komu cesta zabrala více dní, pokud ani to nerozhodne, tak ten vítězí, kdo má více zlatých mincí).


--Karadum 17:40, 20. 10. 2006 (CEST)

Odkazy