Hansa

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry asi 45 minut
Autor Michael Schacht
Vydání
2004 Abacusspiele Hansa

Pravidla

Články

Jirka bauma: Návrh strategie


Herní materiál

 • 78 značek zboží (v šesti barvách vždy: 4x 1sud, 5x 2 sudy, 4x 3 sudy)
 • 4 měšce
 • 1 obchodní loď
 • 60 prodejních stánků
 • 22 tolarů
 • 1 hrací plán – Představuje Baltské moře s devíti významnými hansovními městy. Města jsou navzájem propojena tmavomodrými trasami obchodních lodí.


Myšlenka hry

Hráči soupeří o nadvládu nad hansovními městy čtrnáctého století. Na společné obchodní lodi křižují Baltské moře a hledají příležitost k výhodnému zisku cenného zboží. Přitom budují ve městech síť poboček – tvořenou prodejními stánky. To jim umožňuje zboží v pravý čas prodat a stále posilovat svou moc. Na konci hry zvítězí hráč s nejvíce pobočkami a s největším podílem z prodeje zboží.


Příprava hry

 • Položte hrací plán doprostřed stolu
  • Při hře 2 hráčů vytřiďte od dvou barev všechny značky zboží a vraťte je zpět do krabice
  • Při hře 3 hráčů vytřiďte pouze jednu barvu značek zboží a vraťte ji zpět do krabice
  • Při hře 4 hráčů hrajte se všemi značkami zboží
 • Zamíchejte značky zboží tak, aby byly při míchání rubovou stranou nahoře. Poté je umístěte na hrací plán do kruhů, které jsou vedle měst. Vedle každého města jsou jeden nebo dva kruhy s obrázkem skladiště, na každé skladiště umístěte jednu značku zboží. Takto umístěné značky zboží otočte lícovou stranou nahoru – odkryjte je (viz. příklad 1).

Příklad 1: Začněte nahoře vlevo v Tonsbergu u skladišť s čísly „1“ (na obrázku je číslo zvýrazněno červeným kroužkem) a naplňte zbývající skladiště v pořadí podle čísel až po „9“, která je u Rigy.

 • Zbylé značky zboží rozdělte do pěti zhruba stejně velkých sloupců a tyto sloupce umístěte do pěti zásobníků (prázdných kroužků) v pravé dolní části plánu. Značky zboží v zásobnících jsou umístěny skrytě – rubovou stranou nahoře (viz. příklad 2)

Příklad 2: V pravém spodním rohu hracího plánu je ve čtvrtkruhu 5 zásobníků. Do nich položte skrytě značky zboží uspořádané do sloupců. Pořadí sloupců se značkami zboží je v průběhu hry důležité a je rozeznatelné podle šipek mezi jednotlivými zásobníky. Vlevo dole je tedy nejpřednější sloupec a vpravo nahoře je nejzadnější sloupec.

 • Loď postavte na město Kodaň (Copenhagen).
 • Tolary položte vedle hracího plánu – do banky
 • Každý hráč obdrží:
  • 15 prodejních stánků jedné barvy – nyní tvoří jeho zásobník stánků.
  • Měšec ve stejné barvě. V průběhu hry slouží jako místo na odkládání hotovosti hráče.
  • 3 tolary z banky, které hráč položí na měšec.
 • Hráči se dohodnou kdo začne.

Poznámka: Pro konec hry je důležité zaznamenat si kdo začínal.


Úvodní rozestavení

Před samotným začátkem hry umístí každý hráč své první stánky do libovolného města, kromě Kodaně (Copenhagen). Do té nesmí být při úvodním rozestavení umístěn žádný stánek.

Umísťovat začíná hráč, kterého jste už předem vybrali. Položí 2 stánky ze svého zásobníku stánků do libovolného města a ostatní hráči jej následují v pořadí podle směru hodinových ručiček. Pro lepší přehlednost poté umístěte stánky jednoho hráče v jednom městě do jednoho sloupce.

Až položí každý hráč své dva stánky, začíná druhé kolo umísťování. Každý opět položí dva stánky, nesmí je ale umístit do města, ve kterém už své stánky má. Stánky soupeřů v tomto případě nepředstavují žádné omezení. Nyní následuje ještě poslední, třetí kolo umísťování, které probíhá podle stejných pravidel. Poté je úvodní rozestavování ukončeno (viz. příklad 3)

Příklad 3: Úvodní rozestavení pro 3 hráče může vypadat takto. Tip: Nezkušení hráči by se neměli soustředit jen na jednu oblast hracího plánu.


Průběh hry

Začínající hráč zahraje v daném pořadí čtyři fáze svého kola. Teprve poté ho následuje další hráč ve směru hodinových ručiček.


1. fáze: příjem

Na začátku kola dostane hráč svůj příjem a položí ho na měšec. Příjem obnáší 3 tolary.


2. fáze: naplňování skladišť

Pokud se na plánu nachází skladiště, na kterém neleží žádná značka zboží, může se hráč rozhodnout naplňovat. To může učinit pouze v této fázi, v následujících fázích to už není možné.

Aby mohl hráč naplňovat, musí zaplatit 1 tolar do banky. Pak vezme jednotlivě značky zboží z nejpřednějšího zásobníku, na kterém ještě nějaká značka leží, a položí je odkryté (lícem nahoru) na prázdná skladiště. Takto naplní prázdná skladiště v pořadí podle jejich čísel.

Pokud je během naplňování dobrán některý ze zásobníků, pokračuje hráč značkami zboží z dalšího zásobníku.

Důležité: Pokud se hráč rozhodne naplňovat, musí naplnit všechna prázdná skladiště. Hráč se může zříci možnosti naplňovat skladiště. Naplňovat musí pouze v případě, jsou-li všechna skladiště prázdná.


3. fáze: provádění akcí

Jsou tři možné akce:

 • Nákup zboží
 • Postavení stánků
 • Prodej zboží

Před, po a mezi akcemi může hráč pohybovat lodí.

Hráč může provést akci pouze v tom městě, ve kterém stojí loď.

V tomto městě může hráč při jednom zastavení lodě provést pouze 1 akci. Pokud chce provést nějaké další akce, musí pohnout lodí do nějakého jiného města.

V jednom kole může hráč provést tolik akcí, kolik chce a kolik je schopen zaplatit.

Může libovolně volit pořadí akcí a může také provádět stejnou akci vícekrát.

Příklad 4: Anna je na tahu. Loď stojí v Lubecku a Anna tam provádí akci. Potom posune loď do Aalborgu, ve kterém provede jednu akci. Nyní přesune loď do Kodaně, kde neprovede žádnou akci, a konečně posune loď do Danzigu v němž provede jednu akci. V žádném městě tedy neudělá více než jednu akci.

Hráč se může zříci možnosti provádět akce.

Pohyb lodí: Loď se pohybuje pouze ve směru šipek na vyznačených trasách. Cesta z jednoho města do sousedního města stojí jeden tolar – odevzdejte jej do banky. (viz. příklad 5)

Příklad 5: Loď leží v Kodani. Odtud může být přesunuta do Danzigu, Lubecku nebo Tonsbergu. Nemůže plout do Aalborgu nebo Kalmaru, protože šipka směřuje opačným směrem. K dalším městům neexistuje potřebné spojení.

Poznámka: Z Tonsbergu do Stockholmu se zboží přepravuje po zemi. V zastoupení je zde možno posunout i lodí.

Poznámka: Může se stát, že loď v jednom kole jednoho hráče zastaví dvakrát ve stejném městě. Daný hráč zde může opět provést svou akci.

Poznámka: Pohyb lodí se nepočítá jako akce provedená ve městě.

Hráč může ve třetí fázi pohnout lodí tolikrát, kolikrát chce a kolikrát je to chopen zaplatit – tedy kdykoliv před, po a mezi akcemi.


Jednotlivé akce

 • Nákup zboží

Hráč vezme jednu značku zboží z města v němž se nachází loď a položí ji před sebe lícem nahoru tak, aby bylo dobře vidět, že ji má.

Za značku zaplatí jeden tolar. Tento tolar od něj obdrží hráč, který má ve městě jako jediný nejvíce stánků.

  • Pokud nemá ve městě žádný hráč žádný stánek, zaplatí kupující tolar do banky.
  • Také v případě, že mají nejvíce stánků dva hráči, skončí tolar v bance.
  • Pokud má sám kupující hráč nejvíce stánků, obdrží značku zboží zadarmo.

Při jedné návštěvě lodi nemůže jeden hráč koupit v jednom městě obě značky zboží, protože v jednom městě je možné provést pouze jednu akci.

 • Postavení stánku

Hráč může ve městě, ve kterém právě stojí loď, postavit najednou 1, 2 nebo 3 stánky.

To ho nestojí žádný tolar, ale 1 značku zboží, kterou má vyloženou před sebou. Tato značka zboží je tímto vyřazena ze hry.

Hráč potom ve městě postaví tolik nových stánků, kolik sudů bylo zobrazeno na značce, kterou vyřadil.

Pokud už hráč nemá dostatek stánků, postaví pouze tolik stánků, kolik mu zbylo.

V jednom městě může hráč vlastnit libovolné množství stánků.

Pro lepší přehled seskupte všechny stánky jednoho hráče v jednom městě do sloupečků.

Příklad 6: Žlutý je na tahu. Má před sebou vyloženu jednu značku zboží s jedním sudem a jednu značku se dvěma sudy. Loď stojí v Danzigu. Zde má šedý 4 stánky a Žlutý 2 stánky. Žlutý zaplatí značku se dvěma sudy, postaví další dva stánky. Nyní má stejné množství stánků jako šedý.

Žlutý by rád ve městě postavil ještě jeden stánek, aby jich měl více než šedý. To ale nemůže udělat, protože by v jednom městě provedl dvě akce.

 • Prodej zboží

Hráč může prodávat zboží pouze v tom městě, ve kterém má alespoň jeden stánek. Dále k tomu potřebuje ještě 2 nebo více značek zboží stejné barvy.

Hráč může zároveň prodávat značky více barev. Od každé z těchto barev ale musí prodat minimálně 2 značky.

Bourání stánku: Prodá-li hráč v nějakém městě nějaké značky zboží, musí tam zbořit jeden stánek a vzít si ho zpět k sobě (pryč z hracího plánu, ale smí ho znovu použít). Jeden stánek bourá vždy, nezáleží na tom, kolik značek (a kolik druhů) zboží právě prodal.

Otočení značky: Prodané značky zboží hráč otočí rubem nahoru. Takto otočené značky u něj zůstávají až do konce hry. Nikdo mu je nemůže vzít, ale hráč je už nemůže v průběhu hry nijak použít.

Prodej zboží nestojí pochopitelně žádný tolar – také ale žádný tolar nepřináší. Každá prodaná značka znamená na konci hry vítězné body.

Příklad 7a: Šedý je na tahu a prodává v Danzigu 3 oranžové a 2 hnědé značky zboží, které před ním leží. Otočí tyto značky rubem nahoru a zboří v Danzigu jeden ze svých stánků.

Ztráty: Ostatní hráči mohou dokonce během akce prodej ztratit své zboží. Stane se to v případě, že před sebou mají vyložené (neprodané - tedy neotočené) značky zboží takové barvy, která je právě prodávána. Tito hráči ztratí od každé právě prodávané barvy jednu značku zboží. Tyto značky se vyřazují ze hry. Má-li hráč od příslušné barvy více značek, může si zvolit, kterou značku odevzdá.

Příklad 7b: Žlutý má 2 oranžové a jednu hnědou značku. Díky proběhlému prodeji, který provedl šedý hráč, ztratí žlutý jednu oranžovou a jednu hnědou značku. Fialový má 1hnědou značku, kterou musí okamžitě vyřadit ze hry.


4. fáze: daň a clo

Když hráč provede všechny vybrané akce, musí ještě odvést clo a daně.

Před sebou si smí nechat maximálně 3 tolary a 3 odkryté (neprodané) značky zboží. Pokud má něčeho více, musí přebytečné kusy odhodit. U značek zboží si smí vybrat, které zahodí.

Takto zahozené tolary se vrací do banky, zahozené značky zboží se vyřazují ze hry.

Poznámka: Clo i daň odvádí hráč pouze ve čtvrté fázi svého kola. Kdykoliv jindy před sebou může mít více značek zboží i více tolarů.


Konec kola

Zaplacením cla končí kolo daného hráče a na řadu přichází hráč po jeho levici.

Příklad 8: Šedý si vezme svůj příjem. Pak se rozhodne naplnit skladiště, za což zaplatí jeden tolar. Loď stojí v Kodani. Zde si za jeden tolar koupí jednu značku zboží, tolar zaplatí fialovému hráči, který má v Kodani nejvíce stánků. Za další tolar posune loď do Tonsbergu a zde si koupí další značku zboží. Tu dostane zadarmo, protože tam má nejvíce stánků. Za tolar přesune loď do Stockholmu, zde neprovede žádnou akci a za další tolar přesune loď do Revalu. Zde si za odevzdání značky se třemi sudy postaví tři stánky. Clo ani daň platit nemusí a ukončí své kolo. Nyní je na tahu žlutý, ten neprovede žádnou akci a uspoří peníze do dalšího kola.


Konec hry

Hra končí, pokud hráč při naplňování skladišť načne poslední zásobník zboží. Probíhající hrací kolo se ale dohrává (jako poslední hraje hráč, který sedí po pravici hráče, který hru začínal). Na konci hry by měl mít každý hráč odehraný stejný počet kol.

Příklad 9: Ve hře tří hráčů začal hráč 1. Později v průběhu hry načal hráč 2 při naplňování skladišť poslední zásobník. Poté co dohraje hráč 2 své kolo, dostane se na řadu ještě hráč 3, který odehraje další plnohodnotné kolo. Tím je dokončeno probíhající hrací kolo a následuje bodování.


Bodování

Nyní si každý hráč spočítá své vítězné body:

 • Každá neprodaná (neotočená) značka zboží znamená 1 bod.
 • Každá prodaná značka zboží znamená 1 bod a navíc tolik bodů, kolik je na ní zobrazeno sudů. Značka s jedním sudem je tedy za 2 body a značka se třemi sudy za 4 body.
 • Za každé město ve kterém má hráč alespoň jeden stánek si tento hráč započítá 2 body. Za město, ve kterém má hráč stánky jako jediný, si započítá 4 body (monopol). (viz. příklad 10)

Příklad 10: V Kodani (vlevo) mají stánky šedý, žlutý a fialový. Každý tedy dostane 2 body za Kodaň. V Kalmaru (vpravo) získá žlutý za svůj stánek 4 body. Má ho tam totiž jako jediný.

Vítězem se stává hráč se nejvyšším počtem vítězných bodů. Při shodném počtu vítězných bodů vítězí hráč s vyšším počtem stánků na hracím plánu. Pokud dochází i v tomto případě k rovnosti, dělí se o vítězství více hráčů.

Měšec Hansa nabízí hráčům rozmanité možnosti tahu. Zjistí-li hráč během svého kola, že měl raději zvolit jinou akci, může být někdy těžké zorientovat se v proběhlých akcích a vrátit se na začátek kola. Kvůli tomu by si měl hráč nejprve pečlivě připravit zamýšlené akce a teprve potom je provést.

K tomu může dobře posloužit měšec. Po provedení akce položí hráč minci vedle měšce a bance případně jinému hráči ji odevzdá až po provedení všech akcí.


Poznámka k taktice

 • Značky zboží jsou potřeba jednak k zisku vítězných bodů a jednak ke stavbě stánků. Pokud hráč nestaví tržiště, těžce se mu bude později prodávat zboží. Kromě toho nebude mít možnost nakupovat zboží zadarmo a získávat peníze od ostatních hráčů.
 • Přestože naplňování skladišť stojí jeden tolar, může se často vyplatit.
 • Spoření tolarů umožňuje větší flexibilitu v dalším kole.
 • Hráč by měl zvážit, kde po svém kole zanechá loď. Postavení lodi určuje možnosti pro ostatní hráče.
 • Při nákupu zboží je třeba dávat pozor, kdo za něj dostane peníze.


Přehled

 • Příjem +3 tolary
 • Naplňování skladišť -1 tolar paušálně
 • Pohyb lodí -1 tolar za cestu z města do města
 • Nákup značek zboží -1 tolar placeno hráči/ bance nebo zadarmo, podle stánků (1 značka v jednom městě)
 • Postavení stánku -1 značka zboží nestojí žádný tolar! (1 stánek za 1 sud)
 • Prodej zboží -1 stánek nestojí žádný tolar! (min. 2 značky od jedné barvy) soupeř ztrácí jednu značku při stejné barvě
 • Daně a cla max. 3 tolary a 3 značky do dalšího kola


Překlad: Citron, 2004

Odkazy