Goa

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 12
Délka hry 90-120 minut
Autor Rüdiger Dorn
Vydání
2004 Hans im Glück Goa
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2004 - 3.místo


Pravidla

Goa – plavby k ostrovům koření

V roce 1498 dosáhla portugalská expedice, kterou vedl Vasco da Gama, Kalkaty v Indii. To bylo poprvé, kdy loď z Evropy obeplula Afriku a dostala se do Indie. Místní panovník udělil pak Portugalcům povolení zakládat skladiště a zpracovatelské podniky pro obchod s kořením. V té době byl obchod s kořením kontrolován arabskými obchodníky a pozice Portugalců byla velmi složitá, protože nebyli schopni nabídnout tak atraktivní zboží jako Arabové. Portugalci se tuto situaci rozhodli vyřešit silou a pod vedením generála Albuquerque zaútočili na Araby. Útoky byly úspěšné a pozice Portugalců v obchodě s kořením byla významně posílena. V roce 1510 dobyli Portugalci město Goa, zámožné ostrovní město s dobře přístupným přístavem. Tam pak měla základnu portugalská flotila. Postupně bylo dobyto i několik dalších důležitých měst, jako například Diu. Brzy měli Portugalci na pobřeží Indie několik malých, ale silných základen. Jejich pozice ale stále nebyla příliš silná. Byli pouze malou skupinou a někteří si navzájem konkurovali. Místní muslimští vládcové byli navíc v té době velmi silní. Ze západního pobřeží začali pak Portugalci postupně v letech 1511–1513 rozšiřovat své zájmy do oblasti Melaka. Tak získali kontrolu nad stejnojmennými úžinami, kterými projížděly všechny obchodní lodě na trasách mezi Indií a Dálným východem. Nakonec dospěli až k Ostrovům koření (Moluky), kde podepsali s místním sultánem smlouvu, která jim povolovala stavět skladiště a také zajišťovala monopol na obchod s hřebíčkem.

Hráči ve hře představují portugalské obchodníky, kteří řídí obchod s kořením na trase Moluky – Melaka – Goa – Lisabon. Každý hráč musí rozvíjet své možnosti stavby lodí, sklizně, výběru daní, expedic a využít kolonisty pro založení kolonií tak, aby na konci hry dosáhl nejvyššího počtu vítězných bodů.


Herní materiál

55 herních žetonů, (27 na rubu označených červeně „A“, 27 na rubu označených modře „B“ a jedna vlajka).

18 žetonů kolonií. (5 Quilon, 4 Cochin, 5 Madras, 4 Calicut)

18 karet kolonistů (hodnoty 1 a 3, kdykoli možné rozměnit)

17 karet lodí (hodnoty 1 a 3, kdykoli možné rozměnit)

10 karet „akce navíc“ (symbol A)

45 karet dukátů (peníze, hodnoty 1, 2, 5, 10)

30 karet expedic (fialový rub se symbolem sextantu)

4 tabulky skladišť (ve čtyřech barvách)

4 tabulky rozvoje (ve čtyřech barvách)

20 dražebních značek (kolečka ve čtyřech barvách, hodnoty 1–5)

20 značek rozvoje (šedé kostky)

50 pytlů koření (v textu pouze koření, v pěti barvách):

- bílá – zázvor (Ingwer),

- zelená – pepř (Pfeffer),

- hnědá – skořice (Zimt),

- červená – muškátový ořech (Muskat),

- černá – hřebíček (Nelken).

1 herní plán.

Cíl hry: Zvítězí hráč s nejvyšším počtem vítězných bodů. Hráči obdrží vítězné body až na konci hry za postup na tabulce rozvoje, za kolonie, za zvláštní žetony, za nejvíce peněz na konci hry a za karty expedic, které na konci hry mají v ruce.


Příprava hry

Doprostřed stolu umístěte herní plán. Herní žetony roztřiďte podle rubu do dvou hromádek na „A“ a „B“. 27 Žetonů „A“ zamíchejte a náhodně rozložte lícem nahoru na určená místa uprostřed herního plánu. Dva žetony, které zbývají, se v této hře nepoužijí, vraťte je na místo označené na herním plánu „A“, žetony „B“ umístěte vedle na „B“. Karty lodí, kolonistů, peněz a „akce navíc“ položte na příslušná místa na herním plánu. Žetony kolonií rozdělte na čtyři druhy a položte na příslušná místa na herním plánu. Karty expedic zamíchejte a rubem nahoru také položte na určené místo. Pytle koření umístěte vedle herního plánu, budou tvořit společnou zásobu. Každý hráč si vybere jednu z barev a v příslušné barvě si vezme tabulku skladiště, tabulku rozvoje a dražební značky. (Ve čtyřech hráčích se použijí všechny, ve třech hráčích pouze čísla 1–4, ve dvou hráčích pouze 1–3) Každý hráč umístí 5 šedých značek rozvoje do horního řádku všech pěti sloupců na své tabulce rozvoje. Každý hráč dostane 4 lodě a 2 kolonisty. Nejmladší hráč otočí horní kartu z balíčku karet expedic a ostatní jej následují ve směru hodinových ručiček. Kdo první otočí kartu, která má v pravém spodním rohu symbol tygra, bude začínajícím hráčem. Otočené karty expedic zůstanou odloženy v místě určeném na herním plánu pro jejich odkládání (úplně vpravo dole). Začínající hráč dostane žeton vlajky a 7 dukátů. Ostatní hráči dostanou 10 dukátů. Peníze by hráči během hry měli držet skryté před ostatními. Nejstarší hráč bude ve hře bankéřem.


Průběh hry

Hra je rozdělená do dvou fází - „A“ a „B“. Každá z těchto fází se skládá ze čtyř kol. Když skončí první fáze, zbývající žetony „A“ budou odloženy a na místa na herním plánu se náhodně rozloží žetony „B“. Po skončení druhé části hra skončí a budou uděleny vítězné body.

Každé kolo se skládá ze tří fází:

 • 1. Umístění dražebních značek.
 • 2. Dražba herních žetonů.
 • 3. Fáze akcí.


1. Umístění dražebních značek

Začíná hráč, který má vlajku (majitel vlajky). Umístí vlajku na okraj herního plánu nebo na prázdné pole a na vlajku položí svoji dražební značku s číslem 1. S vlajkou musí hranou sousedit alespoň jeden ze zbývajících herních žetonů na herním plánu. Další hráč ve směru hodinových ručiček vybere jeden z herních žetonů sousedících hranou či po úhlopříčce s vlajkou a umístí na něj svoji dražební značku s číslem 2. Další hráč na řadě pak vybere herní žeton sousedící hranou nebo úhlopříčně s žetonem, na který byla umístěna značka 2, a umístí na něj svoji značku s číslem 3. Tak se pokračuje až zpět ke hráči, který umisťoval vlajku. Ten tuto fázi ukončí umístěním své značky s číslem 5. Majitel vlajky tedy pokládá první i poslední značku (ve čtyřech hráčích číslo 5, ve třech číslo 4 a ve dvou číslo 3). Značky na herních žetonech tak vytvoří řetěz na sousedících polích. Ve chvíli, kdy není možné pro umístění značky zvolit sousedící herní žeton, může hráč zvolit kterýkoli ze zbývajících žetonů na plánu.


2. Dražba herních žetonů

Nejprve se draží vlajka. Hráč nalevo od majitele vlajky buď učiní nabídku, nebo se vzdá účasti ve dražbě (například slovem "pass"). Totéž pak postupně učiní všichni hráči ve směru hodinových ručiček. Poslední na řadě je opět majitel vlajky, který má možnost učinit poslední nabídku (probíhá vždy pouze jedno kolo dražby). Hráč, který učinil nejvyšší nabídku, zaplatí příslušnou sumu majiteli vlajky; pokud nejvyšší nabídku učinil majitel vlajky, zaplatí do banku. Pokud nikdo z hráčů neučiní nabídku, majitel vlajky si vlajku ponechá zdarma. Kdokoli dostane vlajku, je novým majitelem vlajky a ještě ihned dostane jednu kartu „akce navíc“. Poté hráč, který umisťoval dražební značku s číslem 2, prodá herní žeton, na kterém leží jeho dražební značka s číslem 2 stejným způsobem, jako byla provedena dražba vlajky. Fáze končí ve chvíli, kdy byly vydraženy všechny žetony, na kterých byly umístěny dražební značky (ve čtyřech hráčích vlajka a čtyři herní žetony). Své dražební značky si hráči po skončení fáze vezmou zpět.


3. Fáze akcí

Každý hráč má tři akce. Majitel vlajky vždy začíná a provede svoji první akci. Ostatní hráči následují ve směru hodinových ručiček, pak provede majitel vlajky svoji druhou akci a tak dále, dokud všichni hráči neprovedou své tři akce.

Hráči si mohou vybrat z následujících akcí:

 • 1. Postup na tabulce rozvoje
 • 2. Stavba lodí
 • 3. Sklizeň
 • 4. Výběr Daní
 • 5. Expedice
 • 6. Založení kolonie

Postup na tabulce rozvoje Hráč může posunout značku rozvoje v jednom z pěti sloupců na své tabulce rozvoje o jeden řádek směrem dolů. Za posun hráč platí kořením a loděmi. Potřebná koření jsou vždy zobrazena mezi řádky na tabulce rozvoje. Hráč musí vždy zaplatit přesně tím druhem koření, který je na tabulce zobrazen. Ke každému pytli koření musí hráč zaplatit jednu loď. Koření hráč platí tak, že je přemístí ze svých plantáží a kolonií zpět do společné zásoby. Příklad: Zelený hráč posunuje svoji značku rozvoje ve sloupci Výběru daní ze druhého do třetího řádku. Za to musí zaplatit jednu skořici, jeden pepř a dvě lodě. Postupy na tabulce rozvoje mají ve hře dvojí účel: na konci hry jsou za ně uděleny vítězné body a zároveň zvyšují výtěžnost ostatních akcí.

Stavba lodí Hráč dostane za zásoby tolik lodí, kolik jich je zobrazeno na jeho tabulce rozvoje ve sloupci Stavba lodí v řádku, ve kterém je v tu chvíli umístěna jeho značka rozvoje v tomto sloupci.

Sklizeň Hráč dostane za zásoby tolik koření dle vlastního výběru, kolik jich je zobrazeno na jeho tabulce rozvoje ve sloupci Sklizeň v řádku, ve kterém je v tu chvíli umístěna jeho značka rozvoje v tomto sloupci. Musí je ihned umístit na odpovídající pole na svých koloniích a plantážích. Pokud hráč nemá dost volných míst, koření navíc se vrátí zpět do zásoby.

Výběr daní Hráč dostane za zásoby tolik dukátů, kolik jich je zobrazeno na jeho tabulce rozvoje ve sloupci Výběr daní v řádku, ve kterém je v tu chvíli umístěna jeho značka rozvoje v tomto sloupci.

Expedice Na tabulce rozvoje jsou v každém řádku ve sloupci Expedice dvě čísla. Číslo vlevo znamená, kolik karet expedic hráč dostane z balíčku karet expedic ve chvíli, kdy zvolí akci expedice. Číslo vpravo znamená maximální počet karet expedic, který může mít hráč v ruce po provedení této akce. (POZOR: tento limit se uplatní pouze ve chvíli po provedení akce expedice, na jiné okamžiky ve hře se nevztahuje). Pokud by měl hráč po provedení této akce v ruce více karet expedic, než činí tento limit, musí přebytečné karty v této chvíli zahrát (zahrát lze vždy jen jednu kartu) nebo odhodit. Příklad: Červený hráč má v ruce 3 karty expedic a jeho značka rozvoje se ve sloupci Expedice nachází na čtvrtém řádku. Zvolí akci expedice a dostane dvě karty expedic, může však v té chvíli držet v ruce pouze 4, proto musí jednu z nich ihned zahrát nebo odhodit.

Založení kolonie Aby hráč mohl založit kolonii, musí shromáždit určitý počet kolonistů (6 pro Quilon, 8 pro Cochin, 10 pro Madras a 12 pro Calicut). Hráč nejdříve vybere kolonii, kterou chce založit; nesmí zakládat kolonii, kterou již dříve založil. Poté hráč shromažďuje kolonisty. K tomu slouží tři zdroje:

 • 1. Počet kolonistů zobrazený na jeho tabulce rozvoje ve sloupci Založení kolonie v řádku, ve kterém je v tu chvíli umístěna jeho značka rozvoje v tomto sloupci. (POZOR: hráč nemá možnost zvolit samostatnou akci „kolonisté“, aby dostal karty kolonistů. Počet kolonistů zobrazený na příslušném řádku sloupce kolonistů se hráči pouze přičte v okamžiku zakládání kolonie).
 • 2. Hráč otočí dvě horní karty expedic a přičte si počet kolonistů zobrazených v jejich levých dolních rozích.
 • 3. Pokud není z prvních dvou zdrojů dostatečný počet kolonistů, může hráč použít karty kolonistů, které drží v ruce.

Pokud se hráči z těchto tří zdrojů nepodaří shromáždit počet kolonistů potřebný k založení kolonie, kolonie nebude založena a hráč dostane ze zásoby jednoho kolonistu. Pokud byl shromážděn dostatečný počet kolonistů, hráč dostane žeton kolonie a umístí jej na příslušné místo na své tabulce skladiště. V zásobě jsou různé kolonie Quilon a Madras, hráč si může vybrat libovolnou z nich. Všechny kolonie Cochin a Calicut jsou stejné. Ihned jak je kolonie umístěna na tabulku skladiště, naplní ji hráč příslušným kořením. U Quilonu a Madrasu má hráč na výběr ze dvou druhů, u Cochinu a Calicutu může hráč vybrat libovolná koření.


Konec kola

Poté, co všichni hráči provedli své tři akce, kolo končí tím, že hráči mohou zahrát své karty „akce navíc“ a za každou z nich provést jednu z šesti možných akcí. Akce navíc jsou prováděny ve stejném pořadí jako běžné akce, hrají se tedy svým způsobem kola akcí navíc, do kterých se mohou zapojit pouze ti, kteří mají karty „akce navíc“. Platí pro ně tato pravidla:

 • - V jednom kole navíc může hráč zahrát pouze jednu kartu „akce navíc“, a tedy provést jen jednu akci.
 • - Hráč, který svoji kartu „akce navíc“ nezahrál, už ji v dalším kole navíc zahrát nemůže.
 • - Do dalšího (normálního) kola si hráč může ponechat pouze jednu kartu „akce navíc“.

Použité karty „akce navíc“ se vracejí zpět do zásoby. Fáze konce kola skončí ve chvíli, kdy žádný z hráčů už nemůže nebo nechce použít žádnou kartu „akce navíc“.


Konec hry

Po čtvrtém kole druhé fáze - „B“ - hra končí. Spočítají se vítězné body a zvítězí hráč s nejvíce vítěznými body. V případě shodného počtu vítězných bodů zvítězí hráč, který má více dukátů.

Vítězné body jsou uděleny za sedm různých kategorií:

Pozice značek rozvoje Za každý z pěti sloupců na tabulce rozvoje obdrží hráč vítězné body podle toho, kde se ve sloupci na konci hry nachází značka rozvoje. Počet bodů značí čísla na levé straně tabulky rozvoje. Za značku v prvním řádku je nula bodů, v prvním řádku jeden bod a dále tři, šest a deset bodů.

Počet kolonií Za jednu založenou kolonii obdrží hráč jeden bod, za dvě kolonie tři body, za tři šest a za čtyři deset bodů.

Karty expedicí Body hráč obdrží za každou sadu karet se stejnými symboly v pravém spodním rohu. Jedna karta s některým ze symbolů znamená jeden bod. Dvě karty ze stejným symbolem znamenají tři body, tři karty pět bodů, čtyři karty deset bodů, pět karet patnáct bodů, za šest karet se stejným symbolem obdrží hráč 20?! bodů.

Dukáty Hráč s nejvíce dukáty na konci hry obdrží tři body.

Plantáže Každá plantáž s číslem 1 přinese hráči jeden vítězný bod.

Žeton daní(Abgaben) Hráč, který vydraží žeton daní může, kdykoli vrátit do zásoby šest pytlů koření ze svých kolonií a plantáží. Získá za to čtyři vítězné body.

Žetony misií (Mission) Přinesou dva nebo tři vítězné body podle čísla zobrazeného na žetonu.


Karty expedic

Každá karta expedice je rozdělená na tři částí. Hlavní – horní část se vztahuje k jejímu běžnému použití během hry. Místo vlevo dole ukazuje jednoho, dva nebo tři kolonisty a uplatní se pouze ve chvíli, kdy hráč zakládá kolonii. (Otočí dvě horní karty z balíčku, sečte počet kolonistů na nich zobrazených a tyto zahrne do počtu kolonistů použitých pro založení kolonie. Viz strana 6 – založení kolonie). Místo vpravo dole obsahuje jeden z pěti symbolů, které na konci hry znamenají vítězné body. Hráč se tedy musí rozhodnout, zda karty expedic použije během hry a nebo si je schová do konce hry, kdy mu přinesou vítězné body. Musí také hledět na maximální počet karet expedic, které může v danou chvíli držet v ruce (pouze po provedení akce expedice – viz strana 5 - Expedice). Jsou tři možnosti, jak dostat karty expedic:

 • - Provedení akce expedice.
 • - Vydražení některých herních žetonů.
 • - První hráč, který svoji značku rozvoje posune na tabulce rozvoje v některém ze sloupců do předposledního řádku, získá jednu kartu expedice. Stejně tak získá jednu kartu expedice ten, kdo první posune svoji značku rozvoje v některém ze sloupců do posledního řádku. (Vyhodnocuje se pro všechny hráče společně, za každý ze sloupců může být udělena celkem jedna karta expedice za první dosažení předposledního řádku a jedna za první dosažení řádku posledního, celkem tedy maximálně 10 karet.)

Kartu expedice může hráč zahrát během fáze akcí, a to vždy jen jednu kartu před, během nebo po každé z akcí, včetně akcí navíc. Může také kdykoli libovolný počet karet odložit na hromádku odložených karet.

Ve hře se objevují dva základní typy karet expedic:

 • - Karty zjednodušující některou z akcí nebo vylepšující její efekt. Ty mohou být zahrány pouze ve chvíli, kdy hráč zvolil akci, ke které se vztahují. Tyto jsou označeny „A“ v horních rozích a hrají se před příslušnou akcí.
 • - Karty nezávislé na konkrétní akci. Tyto mohou být použity kdykoli během hráčova kola ve fázi akcí, tedy před, během nebo po libovolné akci.

Je pět různých karet vztahujících se k akcím (vždy platí pouze pro jedinou akci):

 • - Akce sklizeň: Místo koření hráč dostane libovolnou kombinaci lodí, kolonistů a koření do počtu koření, které může sklidit.
 • - Akce založení kolonie: Hráč si při zakládání kolonie otočí místo dvou karet expedic tři karty.
 • - Akce postup: Hráč může posunout svoji značku rozvoje po zaplacení pouze loděmi, nemusí platit žádné koření.
 • - Akce postup: Hráč může posunout svoji značku rozvoje po zaplacení pouze koření, nemusí platit žádné lodě.
 • - Akce postup: Hráč může posunout svoji značku rozvoje po zaplacení určitého počtu dukátů zobrazeného na kartě. Nemusí platit ani koření ani lodě.

Je pět různých karet na akcích nezávislých:

 • - Hráč dostane dvě lodě.
 • - Hráč dostane dva kolonisty.
 • - Hráč dostane pět dukátů.
 • - Hráč dostane dvoje koření dle svého výběru a umístí je na příslušná pole na svých plantážích či koloniích.
 • - Hráč může vrátit do zásoby libovolné množství koření a za každé dostane tři dukáty.

POZOR: Zahrání karty expedice se nepočítá jako akce. Hráč provede libovolnou akci a k tomu má možnost zahrát jednu kartu expedice. Je kdykoli možné libovolný počet karet expedic odhodit.

Karty expedic na konci hry: Hráč na konci hry obdrží vítězné body za karty expedic, které mu na konci hry zůstanou v ruce. Tady se uplatní symboly v pravém dolním rohu karet. Na kartách se objevuje pět symbolů: tygr, ryba, palmy, lastura a soška. Každý ze symbolů je v balíčku šestkrát. Hráč obdrží vítězné body za všechny karty, ale více bodů za karty se stejnými symboly (viz strana 7 – konec hry).


Herní žetony

 • Vlajka: Hráč, který vydražil vlajku, si ihned vezme jednu kartu „akce navíc“ a je po dobu, kdy je majitelem vlajky, začínajícím hráčem.
 • Plantáž: Hráč, který ji vydraží, si ji umístí do horní řady na své tabulce skladiště. Plantáže mají jedno až tři místa pro koření a ta se ihned po koupení plantáže naplní. Hráč, který už má čtyři plantáže a vydraží další, musí jednu z již umístěných plantáží podle svého výběru odložit společně se vším kořením, které se na ní v té chvíli nachází. Odložené plantáže s číslem 1 si hráč uschová, protože na konci hry přinášejí vítězné body, i když byly odloženy.
 • Misie (Mission): Hráč si žeton uschová do konce hry, kdy má tento hodnotu dvou nebo tří bodů.
 • Výměna (Tausch): Žeton výměny může hráč, který jej vydražil, během kterékoli ze svých následujících fází akcí vyměnit za jiný žeton, který v té chvíli leží na herním plánu. Je tedy možné, že žeton výměny bude dražen několikrát.

Následujících šest žetonů se ihned po vydražení vymění za příslušné hodnoty na nich zobrazené:

 • Lodě: Hráč dostane čtyři lodě.
 • Kolonisté: Hráč dostane čtyři kolonisty.
 • Lodě/Kolonisté: Hráč dostane buď tři lodě, nebo tři kolonisty (nelze kombinovat).
 • Osada (Siedlung): Hráč dostane jednu loď, jednu kartu „akce navíc“ a jednoho kolonistu.
 • Akce navíc: Hráč dostane dvě karty „akce navíc“.
 • Expedice: Hráč dostane dvě nebo tři karty expedic. (POZOR: V tuto chvíli se neuplatní žádné omezení počtu karet expedic v ruce. To se uplatní pouze ve chvíli, kdy hráč provede akci expedice – viz strana 5 – Expedice).

Následující žetony si hráč vezme k sobě a může je použít během kterékoli ze svých následujících fází akcí. Červené žetony je možné použít jedenkrát v každém kole, tmavě modré lze použít pouze jedinkrát za hru a po použití se odloží.

Následující žetony s červeným pozadím si hráč vezme k sobě a jedenkrát za kolo je může využít během kterékoli ze svých následujících fází akcí.

 • Loď: Hráč si v každém kole může vzít ze zásoby jednu loď.
 • Kolonista: Hráč si v každém kole může vzít ze zásoby jednoho kolonistu.
 • Koření: Hráč si v každém kole může vzít ze zásoby jedno koření dle svého výběru. Musí je ihned umístit na příslušné místo na své plantáži nebo kolonii.
 • Dukáty: Hráč si v každém kole může vzít z banku čtyři dukáty.

Následujících pět žetonů s tmavě modrým pozadím může být použito pouze jedinkrát za hru. Po použití jsou odloženy.

 • Špionáž (Spionage): Když hráč provádí akci stavba lodí, sklizeň, výběr daní a nebo založení kolonie (nikoli akci expedice), může ji provést tak, jako by jeho značka rozvoje v příslušném sloupci byla tak daleko, jako je u některého z ostatních hráčů

Příklad: Žlutý hráč použije žeton špionáže při akci výběr daní. Jeho značka rozvoje ve sloupci Výběr daní je ve druhém řádku. Modrý hráč má však na své tabulce rozvoje ve sloupci Výběr daní svoji značku na čtvrtém řádku. Žlutý toho využije a vezme si z banku deset dukátů místo šesti, které by bral normálně.

 • Koření navíc (Zusatzernte): Hráč může všechna volná místa na až třech svých plantážích či koloniích naplnit kořením.
 • Doplnění (Nachshub): Hráč otočí dvě horní karty z balíčku karet expedic, sečte kolonisty zobrazené v levých dolních rozích těchto karet a tolik si vezme ze zásoby buď koření, kolonistů nebo lodí (nelze kombinovat). Může si nejdříve otočit karty a až poté se rozhodnout, co si vezme.
 • Místokrál (Vize-König): Hráč může zdarma posunout na svojí tabulce rozvoje tu značku rozvoje, kterou do té doby posunul nejméně často o jeden řádek. Pokud je takových značek více, může vybrat kteroukoli z nich.
 • Daně (Abgaben): Hráč může odložit ze svých plantáží a kolonií zpět do zásoby šestero koření. Za to na konci hry získá čtyři vítězné body.

POZOR: Použití žetonu se nepočítá jako akce. Hráč provede libovolnou akci a k tomu má možnost použít kterékoli žetony.

Odměny za posuny: První hráč, který svoji značku rozvoje posune na tabulce rozvoje v některém ze sloupců do předposledního řádku, získá jednu kartu expedice. Stejně tak získá jednu kartu expedice ten, kdo první posune svoji značku rozvoje v některém ze sloupců do posledního řádku. (Vyhodnocuje se pro všechny hráče společně, za každý ze sloupců může být udělena celkem jedna karta expedice za první dosažení předposledního řádku a jedna za první dosažení řádku posledního, celkem tedy maximálně 10 karet.) Když hráč dostane kartu expedice jako odměnu za posun, nemusí v tu chvíli hledět na maximální možný počet karet expedic v ruce. Ten se uplatní pouze po provedení akce expedice. Hráč, který posune všechny své značky rozvoje alespoň do druhého řádku, získá ihned jednu kartu „akce navíc“. Stejně tak ten, kdo posune všechny své značky alespoň do třetího, čtvrtého nebo pátého řádku.

Pravidlo pro pokročilé hráče: Na počátku hry může každý z hráčů počínaje majitelem vlajky:

 • - Buď posunout dvě své značky rozvoje na tabulce rozvoje do druhého řádku, nebo
 • - Vzít si navíc deset dukátů z banku.

Příklad kompletního kola:

1. Umístění dražebních značek: Žlutý hráč má vlajku a je tedy začínajícím hráčem. Umístí vlajku na okraj herního plánu a na ni svoji dražební značku s číslem 1. Dále je na tahu Červený a umístí svoji značku s číslem 2 na úhlopříčně sousedící žeton „Kolonisté“. Zelený umístí značku s číslem 3 na žeton plantáže hřebíčku. Modrý umístí žeton s číslem 4 na žeton plantáže zázvoru a Žlutý svoji značku s číslem 5 na žeton „Kolonista“.

2. Dražba herních žetonů: Poté, co byly položeny všechny dražební značky, se první prodává žeton vlajky. Žlutý jako dražitel nabídne 0 dukátů, Červený nabídne 4, Zelený se dražby účastnit nechce a říká "pass". Modrý nabídne 6 dukátů a žlutý už více nabídnout nechce. Žlutý tedy dostane od modrého šest dukátů. Modrý si vezme vlajku, položí ji před sebe a zároveň si ihned vezme jednu kartu „akce navíc“. Stejně se vydraží další čtyři herní žetony, na které byly položeny dražební značky. Po dražbě hráči mají: Modrý má vlajku (se kterou dostal jednu kartu „akce navíc“) a žeton „Kolonista“ Žlutý má plantáž hřebíčku umístěnou na své tabulce skladiště a na ní dva pytle hřebíčku (plantáž se ihned po zakoupení naplní). Červený má žeton „Kolonisté“, který ihned vymění za čtyři kolonisty ze zásoby. Zelený má plantáž zázvoru umístěnou na své tabulce skladiště a na ní jeden pytel zázvoru.

3. Fáze akcí:

První akce každého hráče: Začíná Modrý, protože má vlajku.

Modrý: Založení kolonie. Má před sebou žeton „Kolonista“, což ho opravňuje si jednou za kolo během fáze akcí vzít ze zásoby jednoho kolonistu. Modrý tak učiní (toto není akce, použití žetonu se za akci nepočítá) a žeton kolonisty otočí rubem nahoru, aby bylo jasné, že jej již v tomto kole použil. Pak pokračuje svojí akcí – založení kolonie. 1. Ohlásí zakládání kolonie Quilon. 2. Jeho značka rozvoje ve sloupci Založení kolonie je na prvním řádku, což pro něj znamená 0 kolonistů. 3. Otočí dvě karty expedic, ty ukazují celkem 2 kolonisty. 4. Má v ruce tři kolonisty. Celkem má tedy pro založení kolonie k dispozici 5 kolonistů. Pro založení kolonie Quilon jich však potřebuje 6. Založení kolonie se tedy nezdařilo. Modrý si tedy ponechá v ruce své tři karty kolonistů a jelikož se mu nepodařilo založit kolonii, vezme si ze zásoby jednu kartu kolonisty navíc.

Žlutý: Posun ve sloupci založení kolonie. Zaplatí jeden hřebíček a jednu loď a posune značku rozvoje ve sloupci Založení kolonie do druhého řádku. Červený: Založení kolonie. 1. Ohlásí zakládání kolonie Cochin. 2. Jeho značka rozvoje ve sloupci založení kolonie je na prvním řádku, což pro něj znamená 0 kolonistů. 3. Otočí dvě karty expedic, ty ukazují celkem 5 kolonistů. 4. Má v ruce šest kolonistů. Zaplatí z ruky 3 kolonisty a tím doplní jejich počet na potřebných 8. Kolonie Cochin byla úspěšně založena a hráč umístí její žeton (jsou všechny shodné) na svoji tabulku skladiště. Může si vybrat libovolné koření, kterým kolonii naplní, a vybere si muškátový ořech.

Zelený: Expedice. Vezme si horní kartu z balíčku karet expedic. Může v této chvíli držet v ruce maximálně jednu kartu expedice. Tuto podmínku splňuje.

Druhá akce každého hráče:

Modrý: Založení kolonie. Znovu se pokusí založit Quillon, tentokrát uspěje a vybere si z žetonů kolonie Quillon žeton s kombinací pepř – muškátový ořech a položí na kolonii muškátový ořech.

Žlutý: Založení kolonie. Úspěšně založí Quillon, vybere si kombinaci zázvor – skořice a položí na kolonii zázvor.

Červený: Expedice. Vezme si horní kartu z balíčku karet expedic. Může v této chvíli držet v ruce maximálně jednu kartu expedice. Tuto podmínku splňuje.

Zelený: Posun ve sloupci stavba lodí. Zaplatí jeden zázvor a jednu loď a posune značku rozvoje ve sloupci Stavba lodí do druhého řádku.

Třetí akce každého hráče:

Modrý: Výběr daní. Bere si 4 dukáty.

Žlutý: Posun ve sloupci Založení kolonie. Zaplatí jeden zázvor, jeden hřebíček a dvě lodě a posune značku rozvoje ve sloupci Založení kolonie do třetího řádku.

Červený: Posun ve sloupci Výběr daní. Zaplatí jednu skořici a jednu loď a posune značku rozvoje ve sloupci Výběr daní do druhého řádku. K tomu zahraje kartu expedice „Dvě lodě“ a vezme si ze zásoby 2 lodě a kartu expedice odloží.

Zelený: Posun ve sloupci Stavba lodí. Měl by zaplatit jeden zázvor, jednu skořici a dvě lodě, ale zahraje kartu expedice, která říká, že stačí zaplatit pouze lodě. Zaplatí tedy 2 lodě a posune značku rozvoje ve sloupci Stavba lodí do třetího řádku.

Teď všichni hráči odehráli své tři akce. Modrý má jednu kartu „akce navíc“, kterou by teď mohl použít, ale rozhodne si ji ponechat (Jednu kartu „akce navíc“ je možné si ponechat do dalšího kola.) To znamená, že kolo skončilo. Další kolo začíná tím, že Modrý umístí vlajku a na ni svoji dražební značku s číslem 1.


Otázky a odpovědi

Tato hra má poněkud nejasně napsaná originální pravidla, co jsem prohlížel různé FAQ, ještě jsem našel upřesnění:

 • během akce nákupu karet expedic není možno překročit limit karet expedic
 • když hráč získá 5. plantáž, nemusí odložit některou z prvních čtyř, ale i tuto pátou
 • při akci založení kolonie je povoleno vzít si místo kolonie kolonistu
 • jednotlivé činnosti během akcí se nesmí přerušovat, tzn. např. zahrání karty expedice Zisk 2 diplomatů, aby hráč měl na založení kolonie, možné je, ale až po otočení 2 karet expedic, ale není možné přerušit platbu kořením k posunu na stupnici tak, že hráč zaplatí 1 kusem koření, použije kartu Sklizeň 2 koření a zaplatí kartou se sklizeným kusem koření
 • koření nejde odložit (tzn. jediná možnost, jak se nechtěného koření zbavit, je použít kartu proměny koření na peníze)
 • žeton špionáž má ten význam, že hráč si může tu příslušnou věc v daném množství vzít, tzn. vzít si např. tolik a tolik diplomatů
 • karta expedice Sklizeň přesně znamená sklizeň v počtu daném sloupcem, nikoliv pouze v počtu daném volným místem na koření

Jirka bauma 08:49, 11. 9. 2006 (CEST)

Odkazy