Evo

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Evo.jpg
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Philipe Keyaerts
Vydání
2001 Descartes Editeur Evo
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2001 - 4. místo, Hra roku 2004 - nominace

The Last Gasp Of The Dinosaurs


Články

Jirka bauma: Návrh strategie Evo


Pravidla

Herní materiál

 • 1 herní plán. Herní plán se skládá ze 2 části. Obě části jsou potištěny herním plánem z obou stran. Tímto způsobem lze sestavit 4 varianty plánu o různé velikosti. Herní plán obsahuje:
  • plán dinosauří země
  • počítadlo bodů
 • 1 dražební tabule
 • 1 informační tabule obsahující:
  • stupnici příznivého podnebí
  • stupnici pohybu meteoru (počítadla kol)
  • stupnici pořadí hráčů v kole
 • 50 kamenů dinosaurů po 10 v 5 barvách.
 • 5 figurek po 1 v 5 barvách pro zaznamenávání vítězných bodů.
 • 5 figurek po 1 v 5 barvách pro zaznamenávání pořadí hráčů v kole a dražebních nabídek.
 • 5 desek dinosauřích druhů po 1 v 5 barvách.
 • 26 akčních karet.
 • 62 kartiček dinosauřích genů.
 • 1 figurka pro zaznamenávání pohybu meteoru.
 • 1 hrací kostka.
 • 1 pytlík na losování kartiček genů.


Příprava hry

Podle toho, jestli hraje 3, 4, nebo 5 hráčů, umístí se na příslušným způsobem označené pole na počítadle kol figurka pohybujícího se meteoru.

Figurka určující příznivé podnebí se postaví na poušť (žluté pole).

Sestaví se hrací plán, pro 3 hráče se sestaví nejmenší varianta, pro 4 jedna ze dvou prostředních a pro 5 největší varianta herního plánu.

Hráči zamíchají akční karty. Každému hráči se rozdají 3 akční karty, ze zbytku se utvoří balíček zakrytých karet.

Každý hráč si vybere druh dinosaura (jednu barvu), za kterého bude hrát. Na základě toho si vezme k sobě desku druhu dinosaura, kameny dinosaura a 2 figurky své barvy. Figurku pro zaznamenávání bodů rovnou umístí na počítadlo bodů na pole 10.

Každý hráč si do dinosauří země nasadí jednoho dinosaura, a to na 4 hvězdičkou označená okrajová pole plánu.


Průběh kola

Každé kolo se skládá z několika fází:

 • Iniciativa (určení pořadí hráče v kole)
 • Podnebí (Nastavení příznivého podnebí)
 • Pohyb a boj (přesun a braní kamenů dinosaurů na herním plánu)
 • Rozmnožování (nasazování kamenů dinosaurů na herní plán)
 • Přežívání (odstranění kamenů dinosaurů nacházejících se na polích s nepříznivým podnebím z herního plánu )
 • Vyhodnocení (bodové vyhodnocení kola)
 • Meteor (posun figurky meteoru)
 • Evoluce (dražba kartiček genů)


Každá fáze kola se vždy provede všemi hráči, a poté se teprve přejde do další fáze kola.

Hráči provádí každou fázi kola v pořadí, které bylo dáno ve fázi určování pořadí hráčů v kole a které je zaznamenáno na stupnici pořadí hráčů v kole.

Během jednotlivých fází kola mohou hráči hrát své akční karty.Každá akční karta má určenu fázi kola, kdy se smí zahrát - viz Akční karty.

To, zda nastal konec hry, se určuje ve fázi posunu figurky meteoru.


Iniciativa (určení pořadí hráčů v kole)

Prvním kriteriem pro určení pořadí hráčů v kole je to, kdo má druh dinosaura s delším ocáskem, tzn. má více kartiček dinosauřích genů s ocáskem, ten hraje dřív.

V případě stejné délky ocásku je druhým kriteriem menší počet nasazených dinosaurů na herním plánu, tzn. kdo jich má méně, hraje dřív.

V případě shody u obou kriterií si hráči hodí kostkou (popř. i opakovaně). Který hráč hodí vyšší číslo, hraje dřív.

Pořadí hráčů v kole hráči zaznamenají svými figurkami na stupnici pořadí hráčů v kole.


Podnebí (nastavení příznivého podnebí)

Hráč hrající v kole jako první hodí kostkou. Padne-li 3až 6, posune figurku na stupnici příznivého podnebí o 1 pole po směru hodinových ručiček (tj. ve směru šipky 3,4,5,6), padne-li 2, figurka se nehýbe, padne-li 1, figurka se posune o 1 pole proti směru hodinových ručiček (tj. ve směru šipky 1).

Figurka na stupnici příznivého podnebí určuje, které typy polí na herním plánu mají pro přežití dinosaurů příznivé podnebí. Existují 4 typy polí:

 • poušť (žluté)
 • nížina (zelené)
 • vrchovina (hnědé)
 • hory (šedé)

Je třeba si uvědomit, že stupnice říká, na kterém typu polí je příznivé podnebí, nikoliv jaké je právě podnebí (což by byl právě přesný opak).

Příklad 1: Jestliže je figurka označující příznivé podnebí na zeleném poli, znamená to, že všechna zelená pole herního plánu mají příznivé podnebí, hnědá pole mají studené podnebí, žlutá pole mají horké podnebí a šedá pole mají velmi studené podnebí, ve kterém již nelze přežít.

Příklad 2: Jestliže je figurka označující příznivé podnebí na šedém poli, znamená to, že všechna šedá pole mají příznivé podnebí, hnědá pole mají horké podnebí, a zelená a žlutá pole mají velmi horká podnebí, ve kterém již nelze přežít.


Pohyb a boj

Pohyb (přesun dinosarů)

Hráči mohou přesunout tolik kamenů dinosaurů na sousední pole, kolik má jejich druh dinosaurů nožiček, tzn. o 1 víc, než kolik má hráč kartiček genů s nožičkou. Jedním dinosaurem je možno táhnout na sousední pole v jedné fázi pohybu i vícekrát .

V případě, že hráč přesune kámen dinosaura na pole, které je už obsazeno jiným dinosaurem, dojde k boji dinosaurů, při kterém přežívá pouze jeden z nich - viz braní dinosaurů.

Přesun dinosaurů je nepovinný. Na pole obsazené vlastním dinosaurem není možno táhnout.


Boj - braní dinosaurů

Přesune-li hráč dinosaura na již obsazené pole dinosaurem soupeře, dojde k boji. Na výsledek boje má vliv počet rohů druhu dinosaura, tzn. kolik má který hráč kartiček genů s rohem.

Útočící hráč hodí kostkou.

 • Má-li útočník i obránce stejně rohů, musí útočník hodit 1 nebo 2, aby vyhrál, jinak vyhrává obránce.
 • Má-li obránce o roh víc, musí útočník hodit 1, aby vyhrál, jinak vyhrává obránce.
 • Má-li obránce o 2 rohy víc, vyhrává vždy.
 • Má-li útočník o 1 roh víc, musí hodit 1,2,3 nebo 4, aby vyhrál, jinak vyhrává obránce.
 • Má-li útočník o 2 nebo více rohů víc, musí hodit 1,2,3,4 nebo 5, aby vyhrál, jinak vyhrává obránce.

Dinosaurus, který prohrál, se odebere z plánu a hráč si ho umístí zpět k sobě.


Rozmnožování (nasazování nových dinosaurů)

Hráč musí nasadit tolik dinosaurů do herního plánu, kolik má jeho druh dinosaura vajec, tzn. o 1 víc, než má kartiček genů s vejcem.

Dinosaurus se smí nasadit pouze na pole, které sousedí s polem, na kterém se nacházel vlastní dinosaurus před fází rozmnožování (není tedy možné rodit z právě narozeného dinosaura). Na pole obsazená dinosaury nasazovat nové dinosaury nejde.

Nasazování je povinné, ledaže by hráč již neměl v zásobě žádný kámen nebo by neměl žádné volné místo, kam by mohl dinosaury nasazovat.


Přežívání (odstranění dinosaurů)

Dinosauři se mohou nacházet na polích 4 typů (v pořadí od s nejteplejším podnebím po s nejchladnějším podnebím):

 • poušť (žluté)
 • nížina (zelené)
 • vrchovina (hnědé)
 • hory (šedé)

Těmto typům odpovídají pole na stupnici podnebí.

Každému hráči přežijí všichni dinosauři, kteří se nacházejí na poli, na kterém je právě příznivé podnebí.

Z dinosaurů nacházejících se na poli s o 1 teplejším podnebím, než je podnebí příznivé, jich přežije pouze tolik, kolik má druh dinosaurů slunečníků, tzn. o jeden víc, než kolik má hráč kartiček s genem slunečníku.

Z dinosaurů nacházejících se na poli s o 1 studenějším podnebím, než je podnebí příznivé, jich přežije pouze tolik, kolik má druh srsti, tzn. o jeden víc, než kolik má hráč kartiček s genem srsti.

Z dinosaurů nacházejících se na polích s o 2 a více studenějším nebo teplejším podnebím, nepřežije žádný.

Hráč si uhynulé dinosaury odstraní z plánu a dá k sobě do zásoby. V případě dinosaurů uhynulých na polích s podnebím o 1 teplejším nebo studenějším, si může hráč vybrat, které dinosaury odstraní.


Vyhodnocení kola

Každý hráč si spočte, kolik má na herním plánu umístěno dinosaurů. Tolik získal vítězných bodů za toto kolo.

Body si hráči vyznačí posunem své figurky na bodovací stupnici.


Meteor (posun figurky meteoru)

Figurka meteoru se přesune na počítadle kol na následující pole.

V případě, že tím vešla na některé z polí pádu meteoru (jsou na nich vyobrazeny kostky), hodí začínající hráč kostkou. Pokud mu padne některé z čísel zobrazených na tomto poli, hra končí. Pokud se figurka meteoru dostala až na úplně poslední pole počítadla kol, hra končí automaticky.


Evoluce (dražba kartiček genů)

Začínající hráč vylosuje s pytlíku tolik kartiček genů, kolik hru hraje hráčů. Kartičky umístí na vyznačené místo na dražební tabuli (1.sloupec).

Existují tyto typy genů:

 • gen s ocáskem (počet:6) - kdo má víc ocásku, hraje dřív v kole
 • gen s nožičkou (12) - kdo má víc nožiček, může víc přesouvat dinosaury
 • gen s rohem (8) - kdo má víc rohů, je úspěšnější v boji
 • gen se slunečníkem (8) - kdo má víc slunečníků, je odolnější vůči teplému podnebí
 • gen se srstí (8) - kdo má víc srstí, je odolnější vůči studenému podnebí
 • gen s vejcem (8) - kdo má víc vajec, může nasadit víc dinosaurů
 • gen s mutantem( 6) - kdo má víc mutantů, má levnější dražbu genů
 • gen s kartou (6) - kdo má víc genů s kartou , lízá si akční karty.

Každý hráč může vydražit pouze jednu kartičku. Dražba je povinná. Za vydražené kartičky hráč platí vítěznými body.

Dražbu zahajuje první hráč (podle iniciativy). To, o co má zájem, vyznačí na dražební tabuli svoji figurkou. Figurku umísťuje na některé číslo na řádku, kde se tento gen nachází. Číslo v řádku určuje, za kolik vítězných bodů je hráč ochoten tu kterou kartičku genů vydražit (na tabulce jsou čísla jen do 6, ale je možno dražit libovolně velké číslo. V těhto výjimečných případech si prostě vydraženou hodnotu musíte pamatovat).

Další v pořadí udělá totéž. Pokud chce svou figurku umístit na řádek, kde už je postavená figurka soupeře, tzn. oba hráči mají zájem o stejný gen, musí tento hráč soupeře svou nabídkou přebít, tzn. položit svou figurku na vyšší číslo než to, na kterém je figurka soupeře. Pokud tak učiní, musí přebitý hráč vzít svou figurku zpět a bezprostředně jí položit jinam. (Může ji položit i do toho samého řádku, ale tak, aby jeho nabídka opět přebila soupeřovu.)

Je možné že tím způsobí to že bude muset měnit nabídku další hráč, což se děje tak dlouho dokud se dražba neustálí tak, že každá figurka je umístěnou v jiném řádku.

Teprve pak je na řadě další hráč podle inicitivy, aby položil svoji fikurku na dražební tabuli a případně tak nastartoval další vzájemné přebíjení. Dražba končí když mají všichni hráči svoli figurku na dražební desce, každý v jiném řádku. Hráči si gen, který takto vydražili, vezmou k sobě a umístí jej na desku svého dinosauřího druhu.

Hráč, který získal gen s kartou, si místo toho lízne z balíčku svrchní akční kartu, a poté kartičku genu odhodí do krabice.

Za získané kartičky genů musí hráči zaplatit vítěznými body, tzn. posunem figurky na bodovací stupnici zpět. Hráč zaplatí za vydražený gen tolik bodů, za jaké číslo jej vydražil, mínus počet získaných kartiček genů s mutantem. (Nepočítají se mutanti vydražení v aktuálním kole.) Minimální počet zaplacených vítězných bodů je 0. (Záporným počtem vítězných bodů platit nelze.)

Příklad: Hráč vyhrál dražbu genu s nožičkou s nabídkou 5 vítězných bodů. Tento hráč již vlastní 2 geny s mutantem, takže zaplatí 3 vítězné body. Pokud by tento hráč vyhrál dražbu s nabídkou 1 vítězný bod, neplatil by žádný vítězný bod.


Závěrečné hodnocení

Pořadí hráčů je dáno pořadím jeho figurky na bodovací stupnici.

Mají-li hráči stejně bodů, pomocným kriteriem pro určení pořadí je větší počet dinosaurů na herním plánu v momentě ukončení hry.


Akční karty

Na začátku hry každý hráč obdrží 3 akční karty. Během hry hráč může získat další akční karty pouze tak, že vydraží gen s kartou.

Během prvních 2 kol nelze akční kartu zahrát.

Každá karta má určeno, za které situace se může zahrát. V jednom kole může jeden hráč zahrát i více karet.

Ve fázi nastavení podnebí se v jednom kole může zahrát pouze jedna karta. Pokud by chtělo v této fázi zahrát kartu více hráčů, může ji zahrát ten z nich, který hraje dřív v pořadí.

Na začátku každé fáze první hráč chvíli počká nebo se přímo zeptá, zda-li někdo nechce zahrát svou akční kartu. Hráči by se měli hlásit ve svém pořadí v kole. Přihláška hráče je platná až poté, co hráč hrající před ním buď svou kartu odehrál, nebo se nepřihlásil.

Jakmile se karta jednou zahraje, odkládá se do krabice.


Přehled akčních karet

DELUGE (Flut, Potopa)

Hoďte kostkou za každého dinosaura na herním plánu, který se nachází na okrajovém poli herního plánu. Připočtěte +1 k hodu za každý gen se slunečníkem, který váš druh dinosaura má. Jestliže je výsledek <= 4, potom dinosaurus zemře. Hraje se ve fází nastavení podnebí.


SMALL METEORITE (Katastrophe, Malý meteorit)

Místo toho, aby se nastavení podnebí určilo hodem kostky, posuňte figurku příznivého podnebí o 2 pole ve směru hodinových ručiček (tj. ve směru šipky 3,4,5,6). Hraje se na začátku fáze nastavení podnebí.


WEATHER GENE (Wettergen, Gen počasí)

Místo toho, aby se nastavení podnebí určilo hodem kostky, sami určete, zda se figurka příznivého podnebí posune o 1 pole na libovolnou stranu nebo zůstane tam, kde je. Hraje se na začátku fáze nastavení podnebí.


UNSEASONAL WEATHER (Wettermshwung, Netypické počasí)

Je možno zahrát pouze, pokud figurka příznivého podnebí je na zeleném nebo hnědém poli. Přesuňte figurku příznivého podnebí na druhé pole stejné barvy. Poté se provede nastavení podnebí hodem kostky. Hraje se na začátku fáze nastavení podnebí.


ACCIDENT (Unfall, Nehoda)

Odstraňte libovolného jednoho dinosaura soupeře. Je možno zahrát pouze proti soupeři, který má nasazeno aspoň 5 dinosaurů. Hraje se v průběhu fáze nastavení podnebí.


VEGETARIAN DIET (Friedfertige dinos,Vegeteriánská dieta)

V aktuálním kole není možno zaútočit na žádného dinosaura. Hraje se na začátku fáze pohyb a boj dinosaurů.


TRUCE ( Verteidugunggas, Příměří)

Vyhlašte příměří s jedním hráčem pro aktuální kolo. Ani jeden z vás nesmí zaútočit na dinosaury toho druhého. Hraje se na začátku fáze pohyb a boj dinosaurů.


BIG BROTHER (Grosser bruder, Velký bratr)

Všichni vaši dinosauři mají v tomto kole 2 rohy navíc. Tyto 2 rohy ale mohou použít pouze při obraně, nikoliv při útoku. Hraje se na začátku fáze pohyb a boj dinosaurů.


BULKING UP (Riesengen, Náhlé zvětšení)

Všichni vaši dinosauři mají v tomto kole 2 rohy navíc. Tyto 2 rohy ale mohou použít pouze při útoku, nikoliv při obraně. Hraje se na začátku fáze pohyb a boj dinosaurů.


MOTIVATION (Urtrieb, Motivace)

Máte v tomto kole tolik pohybů, kolik máte momentálně nasazených dinosaurů (bez ohledu na počet nožiček). Hraje se na začátku fáze pohyb a boj dinosaurů.


EGG LAYING MUSCLES (Sportlicher nachwuchs, Svaly pro kladení vajíček)

V aktuálním kole můžete nasazovat dinosaury na herní plán na pole vzdálené 1 až 3 pole od vlastního dinosaura. Hraje se v průběhu fáze nasazování dinosaurů.


POPULATION CAP (Entwicklung verhütung, Populační zábrana)

Nelze nasazovat žádné dinosaury v aktuálním kole. Hraje se na začátku fáze nasazování dinosaurů.


TOUGH BABIES (Robuste jugend, Nekompromisní dítě)

V aktuálním kole můžete nasazovat dinosaury i na pole obsazené dinosaury soupeřů. V bezprostředně následujícím boji mají vaši dinosauři 1 roh navíc. Hraje se v průběhu fáze nasazování dinosaurů.


YOU'RE NOT MY HUSBAND! (Mein man kommt, Vy nejste můj manžel)

Vyberte si některého nově nasazeného dinosaura soupeře a nahraďte ho vlastním dinosaurem ze zásoby. Je možno zahrát pouze proti soupeřovi, který má nasazeno na plánu aspoň 5 dinosaurů. Hraje se v průběhu fáze nasazování dinosaurů.


STRONG SUN (Nichts anbrennen gassen, Prudké slunce)

Všichni druhy dinosaurů mají v aktuálním kole o slunečník méně. Hraje se na začátku fáze Přežívání a vyhodnocení.


IT'S FREEZING! (Eiskalt, Mráz)

Všechny druhy dinosaurů mají v aktuálním kole o jednu kožešinu méně. Hraje se na začátku fáze Přežívání a vyhodnocení.


PTHERMOLDACTYL (Neopren, Ptermodaktyl)

Všichni vaši dinosauři přežijí v aktuálním kole i na polích s podnebím, které je o jedna studenější než příznivé (v podnebím o 2 studenějším, ale nepřežije žádný). Hraje se v průběhu fáze Přežívání a vyhodnocení.


ADAPTABLE SKIN (Zusatzlicher sonnenschutz, Přizpůsobivá kůže)

Všichni vaši dinosauři přežijí v aktuálním kole i na polích, které mají o 1 teplejší podnebí než je příznivé. (Je-li o 2 teplejší, tak ale již uhynou.) Hraje se v průběhu fáze Přežívání a vyhodnocení.


SURVIVALIST GENE (Überlebensgen ende, Gen přežívajících)

Na konci této fáze si všichni vaši soupeři (pozn. překl.: v něm. verzi pouze 1 soupeř) odečtou 1 vítězný bod za každého dinosaura, který jim uhynul v důsledku nepříznivého podnebí. Hraje se na začátku vyhodnocení ve fázi Přežívání a vyhodnocení.


MISSING LINK (Missratene entwicklung, Chybějící článek)

V aktuálním kole vytáhněte z pytlíku o 1 gen méně než je hráčů. Hráčům je povoleno v aktuálním kole během dražby i pasovat. Kdo první pasuje, nezískává žádný gen. Hraje na začátku fáze Pohyb meteoru a dražba genů.


EVOLUTIONARY NICHE (Genteilung, Evoluční nika)

Kdo chce dát během dražby vyšší nabídku než jste dali vy, musí dát vyšší nabídku aspoň o 3 vítězné body. Hraje se ve fázi dražby genů v momentě, kdy dáváte svou nabídku.


GENETIC HEAD START (Genetischer überflieger, Počátek genetiky)

Při placení za vydražené geny můžete v aktuálním kole zaplatit až o 3 vítězné body méně (minimálně 0). Hraje se ve fázi Pohyb meteoru a dražba genů, v momentě, kdy za vydražené geny platíte.


UNEXPECTED GENE (Unerwartetes gen, Neočekávaný gen)

Připočtěte si navíc 2 vítězné body. Hraje se při závěrečném vyhodnocení na konci hry.


QUIET EON (Schlafgen, Klidná epocha)

Žádná další karta se nesmí až do konce kola zahrát. Může se hrát kdykoliv.


ME FIRST (Ich zuerst, Já první)

Od teďka hrajete první ve všech zbylých fázích tohoto kola. (Přesuňte si vaší figurku na stupnici pořadí hráčů na první místo.) Hraje se na začátku jakékoliv fáze kola.


AGAIN! (Verdopplung, Znova)

Vezměte si poslední zahranou kartu. Sebraná karta smí být ale zahrána až v příštím kole. Hraje se bezprostředně poté, co byla zahrána nějaká akční karta.


Varianta

Na začátku dražby genů se vylosuje o kartičku genu méně. Při dražbě je dovoleno pasovat, kdo pasuje první, nezískává žádnou kartičku. Na začátku se figurka meteoru posune o 2 pole dozadu, aby se hrálo o 2 kola déle.

Pozn: tato varianta prodlužuje hru a není příliš vhodná pokud někteří nebo všichni hráči jsou začátečníci. Je totiž potřeba mít alespoň nějaké ponětí o ceně genů, jinak je tato varianta dost špatná.


Otázky a nejasnosti

Seznam nejasnotí, pokud jste si jisti, že znáte správnou odpověď, opravte rovnou příslušné místo v pravidlech. Pokud máte pouze nějakou doměnku, můžete napsat do Diskuse:Evo.

 1. Nenašel jsem v pravidlech zda hráč smí zahrát 2 akční karty najednou.
 2. V pravidlech jsem nenašel přesné znění, kdy se má ta která karta zahrát. Každopádně na kartách je to často uvedeno nepřesně, že to ani nedává smysl. Překvapuje mě, že ve fázi nasazování jsou akční karty silnější, neboť se mohou zahrát kdykoliv, kdežto ve fázi pohybu a boje nikoliv.
 3. Neměla by se Me first hrát na začátku fáze přednostně ?
 4. Smí se použít Again na Queiet Eon nebo Unexpected gene ?
 5. Smí se použít Queiet Eon proti Unexpected gene ?
 6. Smí se zahrát Accident jako druhá akční karta ve své fázi ?
 7. Smí se použít Again na svou vlastní kartu ?
 8. Smí se při použití Again přeskočit pořadí hráčů v kole ?

Pokud se budu řídit vlastní logikou, tak odpovědi jsou

ad 1) ANO

ad 2) ono to celkem dává smysl, pouze Quiet Eon a Me First by měly mít přednostní právo, ale pouze na začátku fáze

ad 3) NE, platí i zpětně na právě zahrané karty

ad 4) ANO

ad 5) NE, ale jinak má i tato karta zpětnou platnost na právě zahrané karty

ad 6) ANO

ad 7) ANO

ad 8) ANO

Jirka bauma 00:16, 26. 12. 2006 (CET)

Seznam chyb k zanesení do pravidel

Odkazy