El Caballero

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Elc.jpg
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Wolfgang Kramer
Richard Ulrich
Vydání
1998 Hans im Glück El Caballero
Ocenění Spiel des Jahres 1999 - výběrová listina

Které skupině rytířů se podaří obsadit větší množství ostrovů a moří? Krajinu nevidíte celou, nýbrž vzniká v průběhu hry přikládáním destiček.

Volné pokračování slavnějšího El Grande od stejných autorů. El Caballero je o něco složitější, ale taky dobré.


Pravidla

Základní pravidla

Motto: "Poklekl jsem, když jsem měl pod nohama pevnou zem, a děkoval jsem Bohu, líbaje zemi." Po mnohaměsíční, nebezpečné plavbě, po houževnatém zápase s mořem, větrem, vzbouřenci a palčivými pochybami přistál Kryštof Kolumbus na antilském ostrově San Salvador. Byl pevně přesvědčen, že doplul na východní pobřeží Indie. Ve skutečnosti však objevil nový světadíl, Nový Svět: Ameriku.


Herní materiál

 • 40 karet caballero ve 4 barvách
 • 52 mocenských karet ve 4 barvách
 • 48 karet s částmi hracího plánu (územní karty)
 • 16 lodí
 • 16 pevností (castillos)
 • 1 blok pro počítání bodů
 • 4 akční tabulky (pravidla ve zkratce, taháky)
 • 4 grandové ve 4 barvách (pro rozšiřující pravidla)
 • 20 starostové (alcaldes) ve 4 barvách (pro rozšiřující pravidla)


Cíl hry

 • Pokládáním územních karet vznikne několik různých vodních ploch a pevnin. Hráči přikládají své caballeros k územním kartám a tím přivádějí své rytíře na daná území. Hráči si kupují castillos (pevnosti) a lodě pro vodní plochy. Kdo má v okamžiku vyhodnocování nejvíce caballeros na určitém území pevniny, dostane hodnotící body (HB), kterých je tím více, čím větší je dané území. Loď přinese svému majiteli tím více HB, čím větší je přilehlá vodní plocha. Přehled o všech HB se udržuje na účetním listu. Kdo má nejvíce HB na konci hry, je El Caballero.


Příprava hry

 • Každý hráč si vybere barvu a dostane před sebe na stůl:
  • 8 karet caballeros (2 karty zůstanou mimo hru)
  • 1 akční tabulka s pravidly ve zkratce
  • 1 sada mocenských karet (karty s čísly 1 - 13), které si hráč vezme do ruky, aby je protivníci neviděli
 • Castillos, lodě, sčítací lístek a tužka se nachystají vedle hracího plánu. Z lodí a castillos zůstanou mimo hru 4 od každého.
 • Územní karty se zamíchají. Tak dlouho se odkrývá karta ležící navrchu, až se objeví karta, na které není ani zlato, ani ryba. Tato karta je startovní a položí se doprostřed stolu. Všechny ostatní územní karty se znova zamíchají a položí na stůl do balíčku rubem nahoru. Horních 5 karet se odkryje a vyloží vedle balíčku. Toto jsou karty, které budou mít hráči na výběr v prvním kole.


Dvůr

 • Každý hráč si vezme jednoho ze svých caballeros a položí jeho kartu před sebe na stůl tak, aby číslo 5 ukazovalo k němu. To je počáteční počet caballeros na jeho "dvoře". Až bude během hry vysílat caballeros ze svého dvora na nová území nebo naopak získá nové, bude otáčet a obracet tuto kartu (nebo více karet, pokud bude potřeba přidat další), aby součet čísel ukazujících k němu odpovídal počtu caballeros, kteří se právě zdržují na jeho dvoře. Kdo nemá na dvoře žádné caballeros, musí své caballeros-karty vrátit do svého balíčku.


Mocenské karty

 • Mocenské karty mají v rozích číslo (= hodnota karty) a uprostřed počet caballeros (= hlavy). Hodnota udává pořadí hráčů na tahu v daném kole. Kdo vyloží mocenskou kartu s nejvyšším číslem, má nejvyšší moc a bude první na řadě. Počet caballeros uprostřed karty udává počet nových caballeros, kteří mu přibudou na jeho dvoře. Mocenská karta s hodnotou 9 má zvláštní význam: hráč si může v tomto tahu vzít dvě územní karty a položit je.


Průběh hry

 • Hra sestává ze 7 kol. Po 4. a 7. kole se vyhodnocuje rozložení sil.
 • Každé kolo probíhá stejně a začíná vyložením mocenské karty.


Vyložení mocenské karty

 • Postupně všichni hráči po směru hodinových ručiček vyloží jednu mocenskou kartu. V prvním kole začíná nejmladší hráč. Od druhého kola začíná vždy ten hráč, který byl v předcházejícím kole poslední na řadě. Protože pořadí hráčů na tahu během kola je důležité, nesmějí nikdy dva hráči vyložit mocenskou kartu stejné hodnoty. Kdo vyložil mocenskou kartu nejvyšší hodnoty, bude se svým tahem první na řadě. Teprve když svůj tah dokončí, je na řadě hráč, který vyložil druhou nejsilnější mocenskou kartu atd. Na konci svých tahů odloží hráči použitou mocenskou kartu do balíčku na kraji stolu. Pro každé kolo se založí nový balíček, který sestává z tolika karet, kolik hráčů se účastní hry. Díky tomu hráči vždy vědí, ve kterém kole se právě nacházejí.

Tah

 • Ten, kdo je na řadě, provede následující akce v libovolném pořadí. Pouze položení územní karty je povinnost, všechny ostatní akce jsou dobrovolné.
  1. Posily: hráč si zvýší počet caballeros na svém dvoře o tolik rytířů, kolik ukazuje jeho mocenská karta.
  2. Vybere jednu z územních karet pro toto kolo a položí ji v souladu s pravidly (povinná akce).
  3. Položí nebo zvýší 1 - 2 karty caballeros.
  4. Koupí si 1 - 2 lodě (cena 2 caballeros za 1 loď).
  5. Koupí si 1 - 2 castillos (cena 1 caballero za 1 castillo).
  6. Vezme si zpět ze stolu karty caballeros nebo lodě zpět ke dvoru (zdarma).
  7. Přesune lodě nebo castillos z jedné karty na jinou nebo nasadí lodě od svého dvora (cena po 1 caballerovi).


Jednotlivé akce

Posily

 • Mocenská karta vyložená hráčem v tomto kole udává, kolik nových caballeros má přijít k jeho dvoru.


Pokládání území

 • Hráč vezme jednu ze zbývajících odkrytých územních karet a položí ji na stůl. Pokud v tomto kole vyložil mocenskou kartu s hodnotou 9, položí dvě územní karty. Při pokládání platí následující pravidla:
  • Nově položená karta musí sousedit (stranou, nejen rohem) s jinou územní kartou, která už na stole leží. Kromě toho může sousedit i s kartou caballero.
  • Při pokládání územních karet vedle již položených území musí vždy navazovat souš na souš a moře na moře, nikdy souš na moře nebo moře na souš.
  • Pouze tehdy, když žádná z karet, které jsou na výběr, nemůže být položena vedle žádné dříve položené karty, může hráč přiložit tuto kartu ke své kartě caballero. Pokud to nejde, přiloží ji k cizí kartě caballero.
  • Na některých územích se nachází zlato nebo ryby. Pro pokládání územních karet to nemá žádný význam, ale při vyhodnocení přinesou tato území svým majitelům jeden bod navíc.


Vysílání caballeros

 • Karty caballeros mají na přední straně čísla 1 až 4 a na zadní 5 až 8, tj. jednou kartou se do hry může dostat nejvýše 8 rytířů. V jednom tahu můžete nasadit 0, 1 nebo 2 své karty, a sice libovolnou stranou k libovolné územní kartě. Místo pokládání nové karty může hráč také otočit kartu, která je už ve hře, a tím změnit počet caballeros na daném území.
 • Noví rytíři jsou vysíláni z hráčova dvora, takže tam musí hráč jejich počet odpovídajícím způsobem snížit (otočit kartu).


Pokládání caballeros k souši

 • Přiložením karty caballeros ke kartě s pevninským územím se na dané území dostanou rytíři. Jejich počet ukazuje ta strana karty, která k danému území přiléhá.
 • Pokud hráč během hry položil více karet k jednomu území, jejich hodnota se sčítá.
 • Pokud hráč přikládá kartu k území, kde už jsou caballeros jiných hráčů, nebo mění počet svých caballeros na území, na kterém jsou i jiní hráči, musí být výsledný počet jeho caballeros odlišný od počtů caballeros všech ostatních hráčů, aby bylo vždy jasné, kdo je tu v jakém postavení. Toto pravidlo platí pouze při pokládání nebo otáčení karet caballero. Neplatí pro jiné akce, například pro odstraňování karet caballero, při něm může k vyrovnání sil dojít.


Pokládání caballeros současně k souši a k vodě

 • Pokud karta caballeros po položení přiléhá současně k souši i k vodě, musí hráč ze svého dvora odebrat pouze tolik rytířů, kolik jich vyslal na souš.


Pokládání caballeros k vodě

 • Pokud hráč položí kartu caballeros tak, že přiléhá pouze k vodním plochám, musí ji vždy obrátit nahoru stranou s čísly 1 až 4. Bez ohledu na to, kolik caballeros ukazuje strana sousedící s vodou, hráč zaplatí ze svého dvora jen 1 caballerem. Pokud se později pokládáním územních karet stane, že tato karta bude sousedit i se souší, nebude za to hráč muset odevzdat žádné další caballeros.


Odstraňování caballeros hraničících se dvěma soušemi

 • Žádná caballeros karta nesmí během celé hry sousedit více než jednou stranou se souší, může však sousedit více směry s vodou. Není dovoleno položit caballeros tak, aby hraničili s více než jedním dílkem souše. Pokud k tomu dojde v důsledku rozšiřování území, musí se taková karta odebrat ze stolu. Hráč ztratí caballeros a lodě, které na této kartě byly, může si ji ale vzít zpět a později ji znova použít. Lodě se vrátí do společné zásoby.


Omezená zásoba caballeros

 • Počet karet s caballeros je omezený. Pokud už máte na dvoře v zásobě jen jednu kartu, za jistých okolností nemusíte být schopni dále rozmnožovat řady svých caballeros. Před koncem hry můžete i svou poslední kartu přiložit k některému území. Když se vám během hry začne nedostávat karet, musíte si rozmyslet, zda nestáhnout tu či onu kartu ze hry zpátky do své zásoby (viz popis akce "Stažení caballeros z území").


Stažení caballeros z území

 • Toto může být takticky důležitá akce, kterou hráč provede z následujících důvodů:
  1. Rozšiřování území a vodních ploch, která mu stejně patří.
  2. Ohrožení nebo odstranění cizích karet.
  3. Zvýšení vlastních rezerv, když už nemá v zásobě žádné karty s caballeros.
 • Stažením karty ze hry však hráč přijde o rytíře, kteří kontrolovali přilehlé území. Pokud na kartě byly lodě, může si je hráč schovat u dvora. Pokud na kartě byla pevnost, musí ji hráč odevzdat do společné zásoby, může si však vzít zpět ke dvoru caballeros z rušené karty.


Nákup lodě

 • Za dva caballeros ze svého dvora získá hráč loď. Tu položí na svou caballeros kartu, která hraničí s vodou, a to přímo na okraj hraničící s vodou, na číslo ukazující počet caballeros (číslo v tomto případě nemá žádný význam). Loď hráči zajišťuje námořní obchod a rybolov, což mu přinese hodnotící body při vyhodnocování. Počet HB záleží na velikosti přilehlé vodní plochy (počet územních karet). Hráč může na každé straně své karty, která přiléhá k vodní ploše, umístit nejvýše 1 loď. O jednu vodní plochu se může dělit více lodí, i když náleží různým hráčům. Při vyhodnocení se bodují všechny lodě.


Stavba (nákup) pevnosti (castillo)

 • Za jednoho caballera ze svého dvora získá hráč pevnost (castillo). Vezme si ji ze společné zásoby a položí ji doprostřed některé své karty. Na jedné kartě může stát nejvýše jedna pevnost.
 • Castillo chrání rytíře a lodě na této kartě. Pokud bude nutné tuto kartu odebrat, protože by sousedila s více pevninskými územími současně, caballeros, kteří byli na území, se kterým tato karta sousedila dříve, se vrátí ke dvoru. Rovněž lodě si hráč může vzít a schovat u dvora, odkud je může znova nasadit do hry za cenu 1 caballera (místo 2, za které by si je jinak musel koupit). Castillo se však po odebrání karty vrátí do společné zásobárny.


Přesun vlastních pevností a lodí

 • Lodě a pevnosti nasazené ve hře může hráč přesunout na jinou svou kartu; jeden přesun stojí jednoho caballera. Loď si také může hráč zdarma stáhnout ke dvoru a později za cenu jednoho caballera opět nasadit do hry.


Nové kolo

 • Nové kolo začíná poté, co všichni hráči odehráli kolo stávající (v pořadí podle svých mocenských karet). Odkryté, ale nepoužité územní karty zůstanou vyloženy na stole. Z balíčku se vyloží tolik nových územních karet, aby jich na stole zase bylo 5. Hráč, který v předcházejícím kole táhl jako poslední, začne nové kolo a vyloží svou mocenskou kartu. Ostatní hráči ho následují ve směru hodinových ručiček. Ten, kdo vyložil nejvyšší mocenskou kartu, táhne v novém kole jako první, atd.


Vyhodnocení

 • Po 4. kole se koná 1. vyhodnocení. Na konci hry, po 7. kole, se koná 2. vyhodnocení. Aby hráči věděli, ve kterém kole se nacházejí, sbírají použité mocenské karty na hromádky. Když jsou kompletní čtyři hromádky, začne 1. vyhodnocení.
 • Při vyhodnocení se udělují body za každé území na souši a za každou vodní plochu. Hráč, který má na souši nejvíce caballeros, dostane za toto území dvojnásobek hodnotících bodů. Všechny hodnotící body se zapíšou do vyhodnocovacího formuláře.


Hodnocení území na pevnině

 • Hráč, který má u daného území většinu caballeros, dostane za každou územní kartu, na kterou toto území sahá, 2 HB; navíc dostane po 2 HB za každé zlato, které se na daném území nachází. Pokud se hry účastní 3 - 4 hráči (neplatí při 2 hráčích), hráč, který má na daném území druhý nejvyšší počet caballeros, dostane za každý dílek území a za každé zlato po 1 HB. Při stejném nejvyšším počtu rytířů obdrží oba hráči body druhého místa (po 1 HB). Při stejném druhém nejvyšším počtu rytířů nedostanou dotyční hráči žádné body.


Rozšiřující pravidla

Základní pravidla slouží k seznámení se s hrou. Jakmile si je osvojíte, je čas na toto rozšíření. Základní pravidla zůstávají v platnosti, pouze se doplní. Do hry přibudou grandové (grandes) a starostové (alcaldes). Hra nyní trvá 10 kol a má 3 vyhodnocení: po 4., 7. a 10. kole.

Příprava hry

 • Hraje se se všemi kartami caballero, loděmi a hrady. Navíc dostanete do svého dvora ve své barvě:
  1. 5 starostů (starosta = alcalde, čti [alkalde])
  2. 1 granda


Tah

 • Akce, které vám umožňují základní pravidla, zůstávají v platnosti. K tomu přibudou následující:
  1. Nasadit starostu (cena = 1 caballero za 1 starostu)
  2. Nasadit granda (cena = 2 caballeros)
  3. Přemístit granda z jedné karty na jinou (cena = 1 caballero)


Nasazení starosty

 • Starostu můžete postavit na uzavřený region. Uzavřená je taková oblast, ke které už není možné přiložit žádnou kartu caballero, ani u ní žádná taková karta neleží. Například ostrov tvořený dvěma kartami, z nichž každá má u jedné strany pevninu a u zbývajících třech moře, je uzavřený. Obdobně může být uzavřená i vodní plocha a i ta může dostat starostu.
 • Nasazení starosty stojí 1 caballera, o kterého si musíte snížit stav na svém dvoře.
 • Nasazením starosty si daný ostrov nebo jezero zajišťujete pro sebe. Uzavřené oblasti nelze v základní verzi hry zahrnout do bodování, protože body nárokujete pouze prostřednictvím caballeros, a ti k uzavřeným územím nejdou přiložit. Proto jsou tu starostové.
 • V 1 uzavřeném regionu může být vždy nejvýše jeden alcalde. Všimněte si, že jakmile ho tam umístíte, nemáte možnost přemístit ho jinam. Nikdo vám také nemůže starostu vystrnadit, takže na svém území zůstane a body vám zajistí až do konce hry.
 • Za uzavřený ostrov dostanete při vyhodnocení dvojitý počet bodů (jako kdybyste u otevřeného území měli převahu caballerů).
 • Za uzavřené jezero dostanete při vyhodnocení obyčejný počet bodů, a to jen tehdy, když spolu se starostou na této ploše máte také loď. Na jednom jezeře se smí nacházet nejvýše jeden starosta a nejvýše jedna loď.


Nasazení granda

 • Grand představuje absolutní ochranu jedné vaší caballero karty před vystrnaděním. Jeho nasazení na takovou kartu stojí 2 caballeros z vašeho dvora.
 • Karta caballero, na které stojí grand, je v bezpečí a nemůže být odstraněna ani tehdy, když sousedí více stranami se souší. Při vyhodnocení se počítají všichni caballeros z této karty, kteří přiléhají k souši.
 • Karta caballero s grandem se už ale nemůže zvyšovat (nebo obecně otáčet k souši jinými čísly).
 • Na kartě s grandem se navíc mohou nacházet lodě i hrad (ten chrání vaše caballeros pro případ, že byste náhle potřebovali granda přemístit).
 • Grand může být nasazen dvěma způsoby:
  1. Grand se postaví na caballero kartu, která už leží na stole. Pokud se později vedle ní objeví další pevnina, hráč už nic dalšího neplatí, přestože tím získá i na této pevnině vliv.
  2. Nebo se caballero karta už položí tak, že vícekrát sousedí s pevninou. Ihned poté se na tuto kartu postaví grand (buď ze dvora, nebo přemístěním z jiné karty). V tom případě musí hráč zaplatit nejvyšší číslo caballerů, kterým tato karta přiléhá k souši (tj. platí opět jen jednu stranu karty).


Přemístění granda

 • V jednom tahu můžete svého granda nejvýše jednou přemístit na novou kartu, kterou má chránit. Musíte si za to snížit stav caballerů na svém dvoře o 1.
 • Pokud grand opustí kartu, která přiléhá k více než jedné pevnině, musí se tato karta ihned odstranit. Pokud na kartě nebyl spolu s grandem také hrad, caballeros z karty propadají. Jinak si hráč může vrátit do dvora nejvyšší počet caballeros, kterým karta přiléhala k pevnině. Hrad se odevzdá.


Vyhodnocení

Vyhodnocení probíhají stejně jako v základní verzi, akorát k nim přibudou body za uzavřené oblasti osazené starosty.

Odkazy