Deskripce a klasifikace her

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Chceme-li hovořit s jinými lidmi o hrách, popisujeme většinou slovy jednotlivé jejich vlastnosti, nebo je různě srovnáváme. Narážíme přitom na řadu problémů. Ne každý si pod stejným slovem představí identickou věc. Dobře umět popsat některé vlastnosti hry se hodí při vysvětlování pravidel stejně dobře jako při výběru her nebo jejich hodnocení.

Rozvojem různých přístupů a nástrojů k popisu her se zabývá tato stránka.

Zkráceně tomu říkáme rozvoj prvků deskripce. Klíčovým prvkem deskripce je samozřejmě dobrá terminologie (názvosloví). Velkou skupinu metod deskripce tvoří různé klasifikace her (rozdělení her do skupin podle určitého kritéria).

Mezi klasické prvky deskripce patří:

 • Popis pravidel - klasickou mýlkou je, že hru lze nejlépe poznat právě přečtením pravidel. Zkušení hráči však vědí, jak je právě tohle těžké, ačkoli na první pohled by se mohlo zdát, že "znám pravidla" = "znám hru".
 • Soubor herních mechanizmů hry - soubor (klíčových) herních mechanizmů, z nichž je hra sestavena.
 • Klasifikace (rozdělení her do skupin podle určitého kritéria)
  • počet hráčů
  • autor
  • rok vydání
  • vydavatel
  • distributor v ČR
  • herní řady - např. Alea
  • délka hry - pro získání dobrých kategorií je nutno stanovit rozumné zjednodušení
  • míra jazykové závislosti - potřebují hráči znát jazyk, v němž byla hra vydána?
 • Hodnocení hry - zjednodušeně řešeno to, co si o hře stručně lidé většinou řeknou. Tedy například to, jak je hra zábavná, akční, dynamická, variabilní nebo naopak nudná.

výzva k diskuzi

Nechť každý, kdo má zájem se do budování systému klasifikaci a deskripce her zapojit, navrhne zde Návrhy metod deskripce a klasifikace her nějaký vlastní model (nebo i zdokumentuje model z nějakého webu), ne nějaký všeobjímající, spíše v rozsahu jedné celistvé myšlenky, a nechť případně dále popíše, jaký je vztah toho jeho modelu k ostatním navrženým modelům.

Vytvoření knihovny systémů klasifikace her umožní libovolnému typu informace o hrách (stručné info, referát, subjektivní názor, pravidla apod.) přiřadit nějakou klasifikaci jako jeho osnovu, to pak má ten přínos, že to ulehčuje autorovi psaní takového dokumentu a čtenáři to zpřehledňuje jeho čtení.