Carcassonne: Město

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 45 minut
Autor Klaus-Jürgen Wrede
Vydání
2004 Hans im Glück Carcassonne: Město

V okolí slavného hradu Carcassonne vyrůstá honosné město. V něm jsou stavěny ulice, obytné čtvrti, tržiště a veřejné budovy. Kolem města vyrůstají hradby s množstvím věží.

Hra patří mezi hry rodiny Carcassonne.


Pravidla

Herní materiál

70 Dřevěných dílků hradeb
2 Kratší dílky hradeb (Použijí se vedle městské brány, kde by byly normální dílky příliš dlouhé)
12 Kulatých dřevěných věží
1 Městská brána
32 Figurek ve čtyřech barvách
2 Sáčky na kartičky města a dílky hradeb
1 Počítadlo bodů
75 Kartiček města


Kartičky města

Na kartičkách jsou různé věci

 • 32 veřejných budov (šedomodrá barva)
 • Obytné čtvrti (rozdělené ulicemi, hnědé pozadí)
 • Tržnice (dle symbolů s obilím, rybami a hospodářskými zvířaty, zelené pozadí)
 • 7 historických budov (označené názvy, šedomodrá barva) – Petit Puits, Grand Puits, Tour Carrée, Batiment, Saint Sernin, Saint Nazaire, Chateau Comtal


Cíl hry

Hráči společně staví město Carcassonne s jeho obytnými čtvrtěmi, tržnicemi, ulicemi a hradbami. Chytrým umístěním svých družiníků – figurek se hráči snaží získat body během hry a také na jejím konci.


Příprava hry

 • Každý hráč si vybere jednu barvu figurek, jednu z nich umístí na pole „0“ na počítadle bodů a ostatní si nechá před sebou v zásobě.
 • Rozdělte 12 věží rovným dílem mezi všechny hráče.
 • Zamíchejte kartičky města a rozdělte je lícem dolů do tří hromádek. V první bude 30 kartiček, ve druhé 25 a ve třetí 20 kartiček. (rozdělte kartičky na tři stejné hromádky a pět kartiček z hromádky třetí přesuňte na hromádku první).
 • Druhý a třetí balíček kartiček, společně se všemi dílky hradeb a městskou bránou umístěte prozatím stranou. Na začátku hry nebudou třeba, uplatní se až v průběhu hry. Zvlášť umístěte dva kratší dílky hradeb.


Začátek hry

Náhodně Vyberte začínajícího hráče. Tento hráč začne hru tím, že si náhodně vytáhne jednu kartičku z prvního balíčku a umístí ji doprostřed stolu. Potom může, pokud chce, na některou z částí této kartičky, (ulici, tržnici nebo obytnou čtvrt) umístit jednu svoji figurku. Viz níže: Umisťování figurek.


Průběh hry

Hra pokračuje od začínajícího hráče ve směru hodinových ručiček. Tah hráče se skládá z následujících akcí:

 • 1. Hráč musí táhnout jednu kartičku z balíčku a přiložit ji ke kartičkám v rozestavěném městě.
 • 2. Hráč může umístit jednu svoji figurku na kartičku, kterou právě umístil.
 • 3. Byla-li uzavřena tržnice nebo ulice, ihned se vyhodnotí.


Přikládání kartiček

Jako svoji první akci musí hráč náhodně táhnout jednu kartičku z balíčku a přiložit ji do města ke kartičkám, které už jsou na stole umístěny. (Pokud se náhodou stane, že kartičku není možné nikam přiložit, tato se odstraní ze hry a hráč si místo ní vytáhne jinou).

 • Musí ji přiložit alespoň jednou hranou ke kartičkám již na stole umístěným.
 • Ulice na sebe musejí navazovat, ostatní části města mohou být umisťovány bez ohledu na návaznosti.


Umisťování figurek

Když hráč přiloží kartičku, může na ni umístit jednu ze svých figurek podle následujících pravidel:

 • Může umístit pouze jednu figurku.
 • Figurku musí vzít ze svojí zásoby, nemůže tedy použít takovou, která už je umístěná ve městě.
 • Může umístit figurku pouze na kartičku, kterou právě položil.
 • Figurka musí být umístěna na:
  • 1. Ulici (jako měšťan, umisťuje se ve stoje)
  • 2. Tržnici (jako trhovkyně, umisťuje se ve stoje)
  • 3. Obytnou čtvrt (jako rychtář, pokládá se na bok)


Omezení umisťování

 • Pokud právě umístěná kartička rozšiřuje již existující část města (ulici, tržnici či obytnou čtvrt) a v této části města už nějaká figurka (kteréhokoli hráče) je, hráč nesmí na tuto část města další figurku umístit. Nerozhoduje zde vzdálenost mezi figurami, ale to, jestli je daná část města souvislá.
 • Pokud hráč přiloží kartičku, která dokončuje ulici nebo tržnici, ve které ještě není žádná figurka, nesmí hráč na tuto část města svoji figurku umístit.
 • Pokud hráč nemá v zásobě žádné další figurky, normálně pokračuje ve hře. Nemůže však prozatím umisťovat žádné figurky až do té doby, než se mu nějaké vrátí do zásoby (po vyhodnocení ulice nebo tržnice).

Pokud byla umístěním kartičky dokončena ulice nebo tržnice, je tato ihned vyhodnocena. Obytné čtvrti se během hry nehodnotí, hodnotí se až na konci hry.

Zde končí tah jednoho hráče. Ve hře pokračuje další hráč po směru hry.


Vyhodnocení dokončené ulice a tržnice

A. Dokončená ulice

Ulice je dokončená, pokud na obou stranách končí křižovatkou, ukončením v jiné části města a nebo (později ve hře) městskou hradbou. Ulice je dokončená také tehdy, tvoří-li uzavřenou smyčku. Mezi dvěma konci ulice může být libovolný počet kartiček.

 • Za ulici obsahující 1 – 3 kartičky obdrží hráč, který na ní má figurku, 1 bod za každou kartičku této ulice.
 • Za ulici obsahující 4 a více kartiček obdrží hráč, který na ní má figurku, 2 body za každou kartičku této ulice.

Po vyhodnocení hráči okamžitě posunou figurky svých barev o příslušný počet bodů na počítadle bodů. Pokud hráč dosáhne 50 bodů, může svoji figurku na počítadle položit na bok, aby bylo jasné, že má 50 bodů navíc.


B. Dokončená tržnice

Tržnice je dokončená, pokud nemůže být dále rozšiřována. Tedy je-li na všech stranách ohraničena jinými částmi města a neobsahuje-li žádné volné pole. Tržnice může mít libovolný počet kartiček. Za dokončenou tržnici obdrží hráč, který na ní má figurku, 1 bod za každou kartičku této tržnice. Tento počet bodů se vynásobí počtem druhů tržnic – různých symbolů. (ryby, obilí a hospodářská zvířata), které tuto tržnici tvoří. Počet kartiček bude tedy vynásoben jedenkrát, dvakrát či třikrát. Počet symbolů daného druhu zde nemá žádný efekt. Symbol se počítá stejně, pokud je na tržnici obsažen jednou či vícekrát.


Co když má na jedné části města figurky více hráčů?

Pokud hráči chytře umisťují kartičky a figurky, může se stát, že se na jedné ulici či tržnici (a také obytné čtvrti) ocitne více figurek. To se může stát tak, že nejdříve každá figurka stojí na jiné části města a tyto části se pak spojí. V tomto případě veškeré body za tuto dokončenou část města obdrží hráč, který v ní má nejvíce figurek. Pokud má v části města nejvíce figurek více hráčů, obdrží všichni plný počet bodů. Hráči, kteří v části města nemají nejvíce figurek, neobdrží žádné body.


Návrat figurek do zásoby

Poté, co je dokončena a vyhodnocena ulice nebo tržnice (a pouze v této chvíli, nikdy jindy), se všechny figurky z dokončené části města vrátí hráčům zpět do zásoby. Toto se děje až po vyhodnocení, tedy na konci kola hráče. Hráč proto nemůže ihned umístit figurku, která se mu právě vrátila do zásoby. Tu může umístit až ve svém příštím kole.


Obytné čtvrti

Obytné čtvrti se vyhodnocují až na konci hry (tedy nikdy v průběhu hry, ani když jsou ze všech stran ohraničeny.). Figurky na nich se tedy hráčům během hry nevrátí do zásoby a budou na obytných čtvrtích ležet až do konce hry. Obytné čtvrti jsou ohraničeny ulicemi, tržnicemi a hradbami. Je dobré figurky na obytné čtvrti pokládat na bok, aby bylo jasné, že nejsou umístěny na ulici či tržnici.


S druhým balíčkem kartiček přicházejí do hry městské hradby

Poté co je vyčerpán první balíček kartiček města, hráči začnou brát kartičky ze druhého balíčku. Od této chvíle se také kolem města začnou pokládat městské hradby. Hráči mohou umisťovat své figurky na hradby jako hlídky.


Městské hradby, věže a městská brána

Od chvíle vyčerpání prvního balíčku kartiček města, kdykoli hráč položí kartičku, která způsobí hodnocení (tedy dokončí silnici nebo tržnici, na které je alespoň jedna figurka), se po vyhodnocení hra přeruší a stavějí se hradby. Při prvním vyhodnocení poté co se začaly brát kartičky z druhého balíčku, hráč, který přiložil kartičku, která způsobila hodnocení, vezme městskou bránu a přiloží ji ke straně libovolné kartičky města umístěné na stole. Každý další hráč pak postupně, po směru hry, umístí jeden dílek městských hradeb. První dílek musí být umístěn vedle městské brány, další musejí být umístěny také vedle brány nebo vedle jiných, již umístěných, dílků hradeb. Může se stát, že kolem městské brány nebude dost místa a bude třeba použít kratší dílky hradeb. Za každý použitý kratší dílek hradeb vraťte do krabice jeden normální dílek hradeb. (Jejich počet je důležitý, protože když jsou vyčerpány, končí hra). Takto hráči budují městské hradby. Hradby znamenají omezení pro pozdější rozšiřování města – na vnější stranu hradeb a brány nelze pokládat žádné kartičky města. Při každém dalším vyhodnocení umístí každý hráč, počínaje hráčem, který položil kartičku, která způsobila vyhodnocení, podle stejných pravidel jeden dílek městských hradeb. Kdykoli hráč umístí dílek hradeb, může na tento dílek hradeb umístit svoji figurku jako hlídku. Hlídka nemůže být umístěna pouze pokud již stojí hlídka na dílku hradeb přímo naproti dílku právě umístěnému, pokud mezi nimi není žádné prázdné místo. Hlídka nemůže být umístěna na městskou bránu (Viz. Obrázek na straně 5 originálních pravidel). Hlídky se hráčům už zpět do zásoby nevrátí a vyhodnotí se až na konci hry. Poté co všichni hráči umístili své dílky hradeb, hráč, který položil kartičku, která způsobila vyhodnocení může umístit jednu svoji věž na jeden z konců městských hradeb. Za to okamžitě obdrží 1 bod za každý dílek hradeb mezi touto věží a věží předchozí (a nebo pokud na této straně hradeb žádná věž není, tak mezi touto věží a městskou bránou).


Stavba hradeb může dokončit ulice a tržnice

Pokud hradba dokončí ulici či tržnici, tato ulice či tržnice se okamžitě vyhodnotí. Vyhodnocení způsobené stavbou hradeb nezpůsobí nové kolo stavby hradeb.

Ve chvíli, kdy je vyčerpán druhý balíček kartiček, začnou se brát kartičky z balíčku třetího. Hra pokračuje normálně dál s jednou drobnou změnou. Při každé stavbě hradeb každý hráč nyní pokládá 2 dílky hradeb místo jednoho. První dílek hradeb pokládá vždy hráč, který položil kartičku, která způsobila vyhodnocení, pak po směru hry každý hráč pokládá jeden dílek stejně jako doposud. Pak začínající hráč položí ještě jeden dílek a pak totéž učiní i všichni ostatní hráči. Proběhnou tedy dvě kola stavby hradeb místo jednoho. Stejně jako dříve, i teď mohou hráči na hradby umisťovat figurky jako hlídky a hráč, který položil kartičku, která způsobila vyhodnocení, může po položení všech hradeb umístit věž. Pokud není v zásobě dostatek dílků hradeb, aby každý hráč mohl umístit dva, hráči na které již dílek v zásobě nezůstal, žádný neumisťují.


Konec hry

Hra končí, pokud nastane jeden z následujících případů

 • Byl umístěn poslední dílek hradeb.
 • Byla umístěna poslední kartička města (pokud způsobila nějaké hodnocení, toto se provede a také se ještě postaví hradby).
 • Dva konce hradeb mají mezi sebou místo na 5 či méně nových dílků hradeb.

V každém případě jsou na konci hry dostavěny městské hradby kolem celého města a město je ze všech stran uzavřeno. Pokud ještě zbývají dílky hradeb, umístěte je kolem vnější strany zbývajících kartiček města. Pokud již nezbývají dílky hradeb, nevadí to. Prostě si představte, že je v zásobě dost dílků na to, aby bylo město hradbami ze všech stran ohraničeno a těmito dílky se město ohraničí. Bez ohledu na počet zbývajících dílků hradeb budou hradby dostavěny kolem celého města. Nyní se vyhodnotí všechny ulice a tržnice, které byly dostavovanými hradbami dokončeny. Ulice a tržnice, které nebyly dokončeny ani dostavovanými hradbami (to může být způsobeno prázdnými místy uvnitř města) se nevyhodnotí a figurky z nich se odeberou.


Závěrečné vyhodnocení

Úplně na závěr se vyhodnotí rychtáři na obytných čtvrtích a hlídky na hradbách.

Rychtáři (figurky na obytných čtvrtích) přinášejí body za sousedící tržnice. Obytné čtvrti se vyhodnotí i když nejsou dokončené. Jsou ohraničeny ulicemi, tržnicemi a hradbami. Pokud má v obytné čtvrti figurku jen jeden hráč, obdrží všechny body za tuto obytnou čtvrt on. Pokud má v obytné čtvrti nejvíce figurek více hráčů, obdrží všichni plný počet bodů. Hráči, kteří v obytné čtvrti nemají nejvíce figurek, neobdrží žádné body. Za každou tržnici (dokončenou i nedokončenou, bez ohledu na velikost této tržnice), sousedící s obytnou čtvrtí obdrží hráč (nebo hráči), který má v obytné čtvrti nejvíce figurek, 2 body.

Nakonec přinesou body ještě hlídky (figurky na hradbách) Každá hlídka vidí řadu či sloupec kartiček města, který má před sebou. Pokud je v řadě či sloupci ve městě prázdné místo, hlídka za toto prázdné místo nevidí. Za každou veřejnou budovu, kterou jeho hlídka vidí (budovy šedomodré barvy) obdrží hráč 2 body. Za každou historickou budovu, kterou jeho hlídka vidí (budovy šedomodré barvy označené názvem) obdrží hráč 3 body. (Viz. Obrázek na straně 6 originálních pravidel).

ZVÍTĚZÍ HRÁČ S NEJVYŠŠÍM POČTEM BODŮ.


Speciální pravidla pro dva hráče

Pravidla se nemění až na jednu výjimku. Zdvojnásobuje se počet stavěných hradeb:

 • Po hodnocení ulice nebo tržnice, dokud se berou kartičky města ze druhého balíčku, pokládá každý hráč 2 dílky hradeb.
 • Po hodnocení ulice nebo tržnice, pokud už se berou kartičky města ze třetího balíčku, pokládá každý hráč 4 dílky hradeb.

Hráči se při pokládání hradeb střídají vždy po jedné, dokud každý nepoloží příslušný počet hradeb. Po prvním vyhodnocení v průběhu druhého balíčku postav hráč, který přiložil kartičku, která způsobila hodnocení nejdříve městskou bránu, pak druhý hráč jeden dílek hradby. Pak postaví opět první hráč jeden dílek hradeb a ještě druhý hráč jeden dílek hradeb.


Odkazy