BauGoldland

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


GOLDLAND

PŘÍPRAVA HRY

- Startovní políčka a kartičky krajin s pobřežím jsou položeny otevřeně na stůl, jak je zobrazeno na druhé straně.

Mezi startovním polem a oběma rohy může být ostatních 10 tabulek s pobřežím položeno v libovolném pořadí. Obě kartičky krajiny, které leží hned vedle startovního pole nesmí obsahovat vesnici. Pro první hru doporučujeme, aby kartičky s pobřežím byly položeny v pořadí, jak je zobrazeno na druhé straně tohoto listu.

Těchto 13 kartiček představuje pole, do kterého v průběhu hry musí být pokládány ostatní kartičky. Je to čtverec s 6x6, tj. 36 poli. (na začátku hry jsou položeny kartičky na 7x7 polí)

Ostatních 36 polí je zamícháno a jako skrytý balíček jsou položeny.

Začátečníci mohou 36 kartiček položit skrytě do čtverce 6x6.

Chrám je položen diagonálně naproti startovnímu poli tak, aby tvořil cílové pole.

- Je položen odpovídající počet kusů zlata a amuletů na příslušné místo v chrámu.

- Na prostřední místo je položeno tolik amuletů kolik hraje hráčů.

- Levé místo je bonusové pole. Zde je položeno dvakrát tolik kusů zlata, než je hráčů.

Pravé místo je „zásobní“ pole. Tam je položen odpovídající počet kusů zlata.

- 2- hráči – 3 kusy zlata

- 3 hráči – 6 kusů zlata

- 4 hráči – 9 kusů zlata

- 5 hráčů – 12 kusů zlata.

Pokud ještě zůstaly amulety a kusy zlata, nebudou ve hře potřebné a vrátí se zpět do krabice.

- Různá výstroj, poklady, odkrývací žetony jsou rozděleny a položeny vedle krabice tak aby byly době dostupné.

- 7 žetonů dobrodružství je položeno vedle chrámu, tak aby byly dobře viditelné. Hodnota žetonů je na jedné straně zobrazena jako číslo, na druhé straně jako počet kusů zlata.

- Každý hráč zvolí jednu barvu a obdrží:

- 1 figurku, kterou postaví na startovní pole.

- 10 kempů a 1 batoh, který postaví před sebe na stůl.

- 3 žetony s proviantem a 2 s perlami, které si vezme ze zásobárny výstroje a položí je na políčka 8 - 12 svého batohu.

- Hráči se dohodnou, kdo začíná.


GOLDLAND

PRO DVA AŽ PĚT HRÁČŮ OD 10 LET

CÍL HRY

V hlubinách neobjevené země se nachází netušené bohatství. Cesta, ale vede divokou zemí plnou dobrodružství. Tak stojí hráč náhle před hlubokou propastí, nebo divokou pumou, které mu brání v dalším postupu.

Správné vybavení je v této hře důležitější než ryzí štěstí. Není možné si sebou vzít vše co je potřeba a je nutné potřebné vybavení obstarat cestou. Kromě toho překáží těžký batoh v pochodu vpřed.

Máte možnost sbírat mnoho pokladů, nebo raději hledat tajemné věčné bohatství slibující amulety či úspěšně obstát v dobrodružstvích.

Na konci hry vítězí hráč, který vlastní nejvíce zlata.


HRACÍ MATERIÁL

Hrací je materiál je popsán v přiloženém přehledu. Před první hrou musí být všechny tabulky a žetony vymačkány z rámů. Nadpočetný, šestý amulet není pro hru potřeba a slouží jako náhradní díl.

PŘÍPRAVA HRY:

Stavba hracího plánu je popsána na přiloženém hracím přehledu. Doporučuje se mít hrací přehled po ruce při čtení pravidel.

POPIS MATERIÁLU

Kartičky krajiny.

Kartičky ukazují krajinu s procházejícími nebo končícími cestami.

Na každé tabulce jsou zobrazeny věci, které jsou v barevném rámečku, ty jsou nazývané jako „ řádek výstroje“.

Na některých kartičkách jsou kromě toho ještě zobrazena šestihranná pole pokladů, na která se pokládá poklad. Nad pokladovým polem jsou zobrazeny dva žlutě ohraničené žetony - proviant.

Kartičky bez dobrodružství.

Na ty je možné kdykoli vstoupit nebo je překračovat. Poznají se lehce průchozími cestami.

Kartičky s dobrodružstvím.

Na tyto kartičky je možné vstoupit pokud vydáte červeně zobrazenou výstroj, nebo pokud jste tam již dříve zřídili vlastní tábor.

Kartičky s dobrodružstvím se poznají vždy podle červeně ohraničené výzbroje a tak, že cesta přes dobrodružství je vždy přerušena dobrodružstvím, které představuje.

Je 7 různých druhů dobrodružství, které jsou k dispozici v různém počtu. 3x banditi, 3x puma, 4 x poušť, 3x hory, 3x propast, 3x voda, 3x domorodci.

Řádek s výstrojí (Ausrustungszeile):

Řádky s výstrojí ukazují věci v různě barevných rámečkách a v různém pořádku.

Barvy:

Červeně orámované věci jsou zobrazeny jen na kartičkách s dobrodružstvím. Červená znamená, že se červeně ohraničené věci musí v odpovídajícím počtu odevzdat, abyste prožili dobrodružství.

Bílá znamená, že postačí mít zobrazené věci ve svém batohu. Tyto si ponecháte a obdržíte dodatečně za šipkou zobrazené černě orámované věci.

Černá znamená, že zobrazené věci v odpovídajícím počtu obdržíte, když věci zobrazené před šipkou máte ve svém batohu.

Žlutě orámované věci jsou vyobrazeny pouze na kartičkách s pokladem. Žlutá znamená, že si můžete zvolit, zda žlutě zobrazené věci odevzdáte nebo ne. Když je odevzdáte, můžete si vyzvednout poklad.

Pořadí (Die Anordnung)

Věci před šipkou jsou předpokladem pro to, aby jste obdrželi věci za šipkou

Více věcí může být jednotlivě vedle sebe, nebo může být překryto. Jednotlivě stojící věci znamenají, že je třeba se rozhodnout, kterou věc bych chtěl obdržet.

Pokud se věci navzájem překrývají, dostanete všechny takto uspořádané věci.

Příklad: Zde hráč obdrží za lopatu ve svém ruksaku jedno dřevo a jedno lano.

Příklad: Zde obdrží hráč za jednu lopatu ve svém batohu dle volby 2 dřeva nebo 2 lana.

Batoh

Na tabulce s batohem dosvědčuje hráč svoji výstroj a vyzvednuté poklady.

Batoh má 12 míst. Na každé místo může být položena jedna věc z výstroje, 1 poklad nebo jeden amulet. Počet volných míst zobrazuje, o kolik políček na hracím plánu smí hráč maximálně jít.

Batoh tak ohraničuje kapacitu pro nošení a pohyb figurky. Čím méně sebou táhnete tím dále můžete ze svou figurou dojít ve svém tahu.

Pro příklad se podívejte na batoh. Figurka může ujít maximálně 7 polí. Když obdržíte výstroj, nebo ji odevzdáte, smějí se po té věci v batohu nově uspořádat tak, že se nejdříve vyšší číslo zakryje. Poté nejvyšší ještě viditelné číslo udává, o kolik polí smí figurka maximálně jít.

PRŮBĚH HRY

Začíná vybraný hráč. Poté probíhá hra ve směru hodinových ručiček dokola. Kdo je na řadě může provést jednou každou z následujících akcí:

A) pohyb figurkou

B) získání výbavy

C) objevení

Pořadí akcí je libovolné. Každá akce musí být zcela ukončená dříve, než se začne s další.

Žádná akce není povinná. Je možné se vzdát jedné nebo dvou akcí. Hráč také může pasovat a vzdát se všech třech akcí. Zato dostane 1 žeton objevování.

A. Pohyb figurkou

Každý hráč smí pohybovat jen svojí vlastní figurkou. Je možné chodit jen po cestách, které jsou na kartičkách území (výjimka, fáze námahy - Strapaze, podívej se níže.) Při tom odpovídá každá kartička krajiny jednomu políčku. Pokud je dále hovořeno o políčku je tím vždy myšlena jedna kartička krajiny.

Figurka smí jít nejvýše o tolik políček, kolik má hráč bezprostředně před začátkem pohybu volných míst ve svém batohu. Změní-li se během pohybu počet volných míst v batohu, protože se musí například odevzdat věci, nemá to žádný vliv na délku tahu. Před pohybem je možné nějakou výstroj vyhodit, aby bylo možné urazit větší kus cesty. Vezme se libovolná věc z batohu a položí se zpět do zásobárny. Je také možné ujít méně, než povoluje batoh nebo dokonce zůstat stát. Není dovolené ve stejném tahu vstoupit vícekrát na jedno pole. Na jednom poli smí stát libovolně mnoho figurek.

PROŽITÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Jestliže jdete na nebo přes pole s dobrodružstvím, musíte ho prožít. Dobrodružství prožijete tak, že odevzdáte věci, které jsou v řádku s výbavou v červeně obarvených polích. Na znamení toho, že hráč prožil dobrodružství smí si postavit svůj tábor na políčku s dobrodružstvím.

Jestliže má hráč již všechny své tábory nasazeny, smí svůj již nasazený tábor na toto políčko přemístit.

Na jednom políčku s dobrodružstvím smí stát libovolně mnoho táborů.

TÁBOR

Tábor dovoluje hráči jít se svou figurkou v pozdějších tazích na nebo přes pole s dobrodružstvím bez toho, že by musel dobrodružství znovu prožít.

Příklad:

Aby se mohlo vstoupit na pole, musí hráč ze svého batohu odevzdat dvě zbraně. Pokud zůstane stát dostane za to dva kusy proviantu. Jestliže hráč přestál dobrodružství, smí nasadit tábor. V další průběhu hry může vstoupit na toto pole bez toho aniž by musel odevzdat zbraně. Pak už ale nedostane proviant.

Je možné vícekrát přestát dobrodružství, na kterém již stojí vlastní tábor. Je ale v každém případě nutné na políčko přijít nebo ho projít. Není povoleno jednoduše na políčku zůstat stát.

Žetony dobrodružství.

Je sedm různých žetonů dobrodružství, každý pro jeden druh dobrodružství. Je možné je podle obrázku lehce přiřadit.

Žetony dobrodružství mají rozdílnou hodnotu. Žeton pro dobrodružství „poušť“ má například hodnotu 5 kusů zlata, oproti tomu žeton s domorodci má hodnotu jen dvou kusů zlata. První hráč, který přestál dobrodružství jednoho druhu obdrží ihned žeton a položí jej před sebe tak, aby byl dobře viditelný.

Další hráč obdrží žeton teprve poté, když položí více táborů na políčka s dobrodružstvím tohoto druhu než vlastní hráč, před kterým známka právě leží.

Námaha (Strapaze)

Podrobný příklad pro námahu se nachází v přiloženém textu „příklady a vysvětlivky“. Nejsou-li dvě sousedící pole spojená cestou, je možné z tohoto pole na pole sousedící jít, když se odevzdají 4 kusy výstroje. Připadne-li na tento případ políčko bez dobrodružství, je možné odevzdat 4 libovolné kusy výstroje.

Připadne-li námaha na políčko s dobrodružstvím musí mýt mezi 4 odevzdanými věcmi také věci, které jsou potřeba k přežití dobrodružství. S námahou se tak zároveň prožije dobrodružství. Vlastní-li hráč na tomto poli již tábor, může se rozhodnout, zda odevzdá 4 libovolné věci nebo prožije opět dobrodružství, a nasadí další tábor. V tomto případě musí během námahy odevzdat věci které jsou podmínkou pro dobrodružství.

B. ZÍSKÁNÍ VÝSTROJE

Jen na startovním poli se obdrží 3 kusy proviantu a 2 perly, bez toho, že by byl předpoklad vlastnictví jiných věcí.

Aby bylo možné získat jiné věci, musí hráč vlastnit předměty, které stojí v „řádku výstroje“ před šipkou.

Když je zobrazeno více překrytých věcí v černém rámečku, obdrží všechny.

Když jsou zobrazeny samostatně obdrží hráč pouze jednu nebo druhou. Jeden hráč smí získat výstroj ve svém tahu jen na jednom poli; buď na poli na kterém stojí figurka, dříve než začne pohyb nebo na poli, na kterém bude její pohyb ukončen. Během pohybu figurky je možné libovolně často výstroj odevzdávat, prožívat dobrodružství, nebo provést námahu.

Příklad: na příkladu s pumou na straně 4 musí hráč odevzdat dvě zbraně. Za to dostane 2 kusy proviantu v případě, že skončí pohyb na tomto poli. Pokud by chtěl v pohybu pokračovat, neobdrží za zbraně žádný proviant.

Poznámka:

Je dovoleno jít na jedno pole tam získat věci a v dalším tahu dříve, než půjdete dál opět věci získat. Po pohybu není možné na příchozím poli získat žádné další věci.

Není povinnost vzít všechny věci, které se na poli obdrží. Je možné vzít také jen jednu věc nebo nevzít žádnou.

Obdržíte- li věc z výstroje, vezmete jí ze zásobárny o položíte na volné místo ve svém batohu. Není-li již v zásobárně příslušná věc, je to bohužel smůla.

Věci, které se odevzdávají se dávají zpět do zásobárny.

OBJEVOVÁNÍ

Stojí-li figurka na poli, vedle kterého ještě může být vodorovně nebo svisle položena kartička, smí se objevovat. Vezme se jedna kartička z balíčku a přiloží se k poli, na kterém stojí figurka. Jestli je více možností například vlevo nebo nahoru, je možné se rozhodnout kam kartičku položit. Novou tabulku je možné při pokládání libovolně natáčet.

Na obrázku níže mohou být všechna pole, která jsou zeleně označená objevena. K polím s červeným křížkem nemůže být již kartička přiložena, a proto zde nemůže proběhnout objevování.

Příklad: Stojí –li figurka na políčku 1, můžete přiložit novou kartičku jen vlevo. Na políčku 2 může být vlevo nebo dolů, nebo nahoru přiložena nová tabulka. Na políčku č. 3 může být položena jen dolů.

Odkrývací žetony

Kdo přiloží novou kartičku obdrží odkrývací žeton ze zásobárny a položí si jej před sebe. Je možné vlastnit libovolně mnoho odkrývacích žetonů. Ty nejsou pokládány do batohu. Během svého tahu je žetony možné kdykoli za libovolnou výstroj vyměnit.

Při dvou hráčích se musí odevzdat 4 žetony

při třech hráčích 3 žetony a

při 4a 5 hráčích 2 žetony

a za to obdržíte jednu libovolnou věc z výstroje.

Odkrývací žetony se dají zpět do zásobárny. Tímto způsobem je možné vyměnit libovolně mnoho věcí z výstroje.

Vyměněné věci, které jsou ihned odevzdány, aby bylo prožito dobrodružství, nebo vyzvednut poklad nemusejí být pokládány do batohu.

Jestliže nejsou v zásobárně odkrývací žetony má hráč smůlu.

K připomenutí. Pasuje-li jeden hráč a zřekne-li se všech tří akcí, dostane za to rovněž jeden odkrývací žeton. Je možné pasovat libovolně často. To je ale smysluplné jen tehdy, když je hráč v jinak bezvýchodné situaci.

POKLADY

Je-li na odkryté kartičce zobrazeno pole pro poklad, je na něj ihned položen poklad ze zásobárny.

Ukončí –li hráč svůj tah na tomto políčku dobrodružství, může vyzvednout poklad. Za to musí odevzdat dva kusy proviantu. Poklad položí do svého batohu. Vyzvednutí pokladu je na vůli hráče. Hráč ho může vyzvednout v pozdějším tahu nebo také vůbec ne.

Na políčku s pokladem je položen vždy jen jeden poklad. Je-li poklad vyzvednut zůstává políčko pro poklad prázdné. Každý vyzvednutý poklad má hodnotu 3 kusů zlata. Je možné vyzvednout libovolně mnoho pokladů, ale každý poklad musí být položen na jedno místo batohu.

Příklad:

Hráč musí odevzdat 3 kusy proviantu, aby mohl jít svou figurkou na nebo přes políčko.

Zůstane-li tam stát může vyzvednout poklad. Poté musí on jako úsilí za vyzvednutí pokladu odevzdat ještě 2 kusy proviantu a položí si poklad do svého batohu. Když je poklad vyzvednut, nemají dvě žlutě ohraničená políčka s proviantem žádný význam.

ODKRYTÍ CÍLOVÉ KARTIČKY

Jakmile se položí kartička na cílovém poli přiloží se k tomuto poli chrám. Chrám a kartička tvoří jedno pole.

Amulet a kusy zlata

Hráč jehož figurka jako první dosáhne políčka s chrámem a zůstane tam stát, obdrží amulet. Amulet si položí do batohu.

Kromě toho dostane 2 kusy zlata z bonusového políčka chrámu. Každý další hráč, jehož figurka ve stejném kole zůstane stát v chrámu obdrží rovněž amulet a 2 kusy zlata z bonusového pole.

Kusy zlata se položí vedle batohu. Nepotřebují žádné místo a neomezují také délku pohybu. Přijde-li hráč, jehož figurka jako první dosáhla chrámu v nejbližším kole opět na řadu, jsou všechny kusy zlata, které zůstaly z bonusového pole odstraněny do krabice. Všichni hráči jejichž figurka od teď dosáhne chrámu dostanou při příchodu pouze amulet.

Opustí-li hráč, který obdržel amulet se svou figurkou v dalším tahu chrám může překonávat další dobrodružství a sbírat poklady. Každý vlastník amuletu obdrží na začátku svého dalšího tahu 1 kus zlata ze zásobárny chrámu. Za to se nesmí se svou figurkou zdržovat na políčku s chrámem. Zapomene-li si hráč vzít kus zlata, nemůže si ho vzít dodatečně.

Každý hráč může vlastnit pouze jeden amulet. Amulet má hodnotu 3 kusů zlata.

Poznámka: Kartička krajiny na cílovém poli nemusí být odkryta jako poslední kartička. Mohou ještě být neznámá místa na nichž neleží žádná kartička.

KONEC HRY A HODNOCENÍ

Hra končí tehdy pokud každý hráč vlastní amulet nebo když jeden hráč obdrží poslední kus zlata ze zásoby chrámu.

V každém případě je ještě dokončeno probíhající kolo tak, aby všichni hráči měli stejný počet tahů.

Přijde-li v posledním kole na řadu hráč, který vlastní amulet a kusy zlata jsou v zásobárně vyčerpány, vezme kus zlata z krabice.

Nyní si každý hráč spočítá zlato

Každý kus zlata se počítá za 1.

Každý poklad se počítá za 3.

Amulet se počítá za 3.

Každý žeton dobrodružství se počítá dle vyznačené hodnoty (2 až 5).

Hráč s největším množstvím zlata vyhrál.


GOLDLAND – Příklady a vysvětlení

Tuto přílohu odstraňte ze sešitu, není součástí pravidel. Obsahuje příklad prvních třech tahů jednoho hráče a čtvrtý tah s námahou. V otázkách hráče jsou objasněny některé zvláštní situace.

Příklad pro 3 tahy jednoho hráče.

Arno začíná na startovním poli a může táhnout maximálně 7 tahů

1. TAH

Pohyb figurkou

Arno jde o tři pole.

Získání výstroje.

Na políčku kam přijde obdrží za vlastnictví 1 perly buď 1 zbraň nebo 1 lano. On zvolí lano a položí ho do svého batohu.

Odkrytí

Vezme jedno políčko ze zásobárny a přiloží ho. Obdrží jeden odkrývací žeton. Tím je jeho tah ukončen a další hráč je na řadě.

Připomínka. Od Arnovi figurky nevede žádná přímá cesta na nové pole. Když tam bude v nejbližším tahu chtít jít může to udělat jen námahou.

2. TAH

Pohyb figurkou

Arno jde o jedno pole zpět.

Získání výstroje.

Arno má jedno lano. Vezme si 2 dřeva a položí je do batohu. Nyní má 8 věcí v ruksaku a může se pohybovat maximálně o 4 pole.

Odkrytí

Vezme 1 kartičku a přiloží ji. Za to obdrží jeden odkrývací žeton. Na nové kartičce je zobrazeno pole s pokladem. Proto se položí na tuto kartičku poklad. Tím je Arnův tah ukončen a je na řadě další hráč.

3. TAH

Získání výstroje.

Tentokrát začne Arno svůj tah tím, že získá výstroj. Vezme 2 dřeva a položí je do svého batohu. Rozhodne se vyměnit 2 odkrývací žetony a vezme za to lano. Nyní má 11 věcí v batohu a může s pohybovat maximálně o jedno pole.


Pohyb figurkou

Jde o jedno pole nahoru. Pokud chce na políčko s dobrodružstvím „rokle“ musí odevzdat 1 dřevo a 1 lano. Odevzdá ještě 2 provianty a vyzvedne do svého batohu poklad. Na políčko postaví svůj tábor a označí tak, že prožil toto dobrodružství. Protože žeton s dobrodružstvím, ještě není zadaný, vezme ho a položí před sebe.

Odkrytí

Vezme jednu kartičku z balíčku a položí ji před sebe a obdrží 1 žeton odkrytí.

Tím je jeho 3. tah ukončen.

PŘÍKLAD PRO NÁMAHU

V ruksaku leží 8 věcí

Figurka může jít maximálně o čtyři pole. Hráč by chtěl vyzvednout poklad v horách. To jsou tři políčka s námahou na konci.

Pro námahu jsou podmínkou 4 věci, z nich dvě musí být lana. Jde do hor a odevzdá za námahu 4 lana a 2 perly. Kromě toho odevzdá 2 kusy proviantu, aby mohl vyzvednout poklad.

Na políčku zřídí tábor a označí tak, že toto dobrodružství „hory“ jednou přestál. Pokud žeton dobrodružství „hory“ ještě není zadaný, vezme si žeton dobrodružství a položí ho před sebe.