Attila

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Att.jpg
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 70 minut
Autor Karl-Heinz Schmiel
Vydání
2000 Hans im Glück Attila

Pravidla

Herní materiál

 • Hrací plán
 • Tabulka vlivu
 • 54 karet barbarských kmenů (9 od každé barvy)
 • 120 figurek barbarů (20 od každé barvy)
 • 10 karet míru
 • pro každého hráče
  • 7 označovacích kostiček
  • 3 akční žetony
   • 1× dvojitý tah
   • 1× dva body vlivu
   • 1× výměna karet
  • jeden žeton na označení barvy hráče

Pozor! - nezaměňovat barvu hráče s barvou barbarského kmene!


Cíl hry

 • Získat co nejvíce bodů prostřednictvím vhodného umisťování barbarských kmenů a vyvoláváním válek ve správnou chvíli.


Příprava hry

 • Hrací plán se dá do středu stolu. Na něj se do pravého rohu na příslušná místa umístí patřičné počty karet míru. Na počítadlo bodů (na obvodu hracího plánu) umístí každý hráč jednu označovací kostičku.
 • Vedle hracího plánu se umístí tabulka vlivu a pod ní zbylé označovací kostičky.
 • Karty barbarů se zamíchají a každý hráč obdrží šest karet. Figurky barbarů jsou mimo hrací plán ve společné zásobě.
 • Každý hráč si před sebe vyloží žeton označující jeho barvu a tři akční žetony.


Průběh hry

 • Hráč, který je na tahu, zahraje jednu kartu a umístí jednu figurku barbara odpovídající barvy. Poté posune na tabulce vlivu u příslušného kmene svoji kostičku o 1 (v první epoše) až 4 (ve čtvrté epoše) pole.
 • Na začátku hry je možné umístit barbara pouze na jedno z šesti území, hraničících s velkým územím na severu (odtud barbaři přicházejí) - růžová linie. Dalšího barbara je možné umístit opět na kterékoliv z těchto šesti území nebo na jakékoli území, sousedící s územím, na kterém již je figurka stejného kmene.
 • Kdykoliv v průběhu hry (ale jen ve svém tahu) může hráč zahrát některý ze tří akčních žetonů. V jednom tahu je možné odehrát několik akčních žetonů .

Akční žetony

 • Dvojitý tah
  • Hráč zahraje dvě karty, umístí tedy dva barbary a za oba se posune na tabulce vlivu (o počet polí odpovídajících probíhající fázi hry, viz výše).
 • Dva body vlivu
  • Hráč si může přidat na stupnici vlivu dva body. A to buď u dvou kmenů po jednom bodu vlivu nebo u jednoho kmene dva body.
 • Výměna karet
  • Hráč odhodí libovolný počet karet z ruky a dobere si stejný počet karet nových.


Válka

 • Jestliže se na jednom území objeví 5 barbarů (nezávisle na jejich barvě), dojde k válce.
 • Počínaje hráčem, který válku vyvolal (umístil pátou figurku), mohou teď hráči podpořit jednotlivé kmeny na tomto území.
 • Hráč, který chce některý kmen (nebo i více kmenů) podpořit, vyloží před sebe karty barbarů, tak aby bylo vidět, kolik karet vynesl, ne však jaké karty (karty se umístí rubem navrch).
 • Je možné vynést i kartu kmene, který není na tomto území zastoupen. Tato karta se však nepočítá do podpor, pouze se tak hráč může zbavit karty/karet, kterou nepotřebuje.
 • Poté, co všichni hráči, kteří chtěli, provedli podporu, otočí se všechny karty lícem navrch. Spočítá se, který kmen má kolik bojovníků (figurky na území konfliktu + celkový počet vynesených karet kmene (od všech hráčů)). Kmen, který má nejméně bojovníků, prohrál a jeho figurky na území konfliktu se odstraní.
 • Území, na kterém proběhla válka, se označí žetonem míru a do konce hry na toto území nesmí být umístěna žádná další figurka barbara.
 • Karty vyložené jako podpora se zahodí. Nové karty si hráči doberou až na konci svého následujícího tahu (včetně hráče, který válku vyvolal).


Bodování

 • Hra je rozdělena na čtyři epochy. Každá epocha je definovaná příslušným počtem válek. V první epoše jedna válka, ve druhé dvě, ..., ve čtvrté čtyři. Po skončení poslední války té které epochy se vyhodnocují body.
 • Kolik bodů hráč získá, závisí na tom, jak si vede na tabulce vlivu. Doporučujeme vyhodnocovat postupně jednotlivé kmeny, tak jak jsou zobrazeny na vlivové tabulce - zleva doprava.
 • Hráč, který je u daného kmene na stupnici nejvýše, získá tolik bodů, kolik barbarů daného kmene je celkem na hracím plánu. Hráč na druhém místě získá tolik bodů, na kolika územích jsou barbaři tohoto kmene.
 • V případě, že je na prvním místě více hráčů, sečtou se body za první a druhé místo (počet barbarů + počet území), vydělí se počtem hráčů na první pozici a takto určené body se přidělí příslušným hráčům (zaokrouhluje se dolů).
 • V případě většího počtu hráčů na druhé pozici, si tito hráči rovným dílem rozdělí body za druhou pozici (počet území).
 • Pozor: v následující epoše se za umístění barbara posouváte na tabulce vlivu o jedno pole dál!. Ve druhé epoše tedy o dvě pole, ve třetí o tři a ve čtvrté o čtyři pole za jednu figurku barbara.


Konec hry

 • Hra může skončit dvěma způsoby:
  • Proběhne všech deset válek - poté, co proběhne poslední desátá válka, skončí čtvrtá epocha a provede se vyhodnocení, podle stejných pravidel jako na konci každé epochy.
  • Jestliže některý z hráčů dojde na tabulce vlivu na poslední pole (Pozn.: nemusí se zastavit přímo na tomto poli, může ho i přejít), provede se stejné vyhodnocení bodů, jako kdyby skončila právě probíhající epocha.
 • Vítězem hry se stává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Odkazy