Amun-Re

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Amu.jpg
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Reiner Knizia
Vydání
2003 Hans im Glück Amun-Re
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2003 - 1. místo, Spiel des Jahres 2003 - výběrová listina

Doba faraónů ve starém Egyptě. Dynastie soupeří o vliv v jednotlivých provinciích. Nejdůležitějším projevem vlivu je počet pyramid...

Hráči se snaží mít nejen co nejvíce pyramid, ale i provincii s nejvíce pyramidami na daném břehu Nilu apod. Potřebné zlato získají výnosem z úrody, aby však sklizeň za něco stála, je třeba si oběťmi naklonit vládce bohů Amun-Re.


Pravidla

Herní materiál

 • Pravidla
 • Hrací plán
 • 5 přehledových tabulek
 • 45 farmářů
 • 15 značek provincií (3 od každé z pěti barev)
 • Faraón k označení začínajícího hráče
 • Chrám boha Amun-Re
 • 10 herních kamenů (2 pro každého hráče)
 • 15 stavebních kamenů
 • 15 pyramid
 • 15 dvojitých pyramid
 • 15 karet provincií
 • 39 akčních karet
 • 66 karet zlaťáků
  • 18× 1 zlatý
  • 12× 2 zlatý
  • 12× 5 zlatých
  • 9× 10 zlatých
  • 10× 20 zlatých
  • 5× -3 zlaté


Popis hracího plánu

popis částí herní plánu a kdy jsou potřeba

 • Fáze 1 a 2
  • Symbol a jméno provincie
  • Akční karty zdarma
  • Stavební kameny zdarma
  • Akční karty a zlaté zdarma
 • Fáze 3
  • Akční karty (k zakoupení)
  • Zemědělská oblast (pro farmáře)
  • Rovina (prostor pro stavění pyramid)
  • Ceník
 • Fáze 4
  • Stupnice chrámu
  • Počáteční políčko pro chrám boha Amun - Re
 • Fáze 5
  • 2 farmáři (BAHARYA)
  • Příjem (zaručený)
  • Příjem (nezaručený)
 • Fáze 6
  • Chrám v provincii
  • Dělící čára mezi Dolním a Horním Egyptem
  • Bodovací stupnice.


Přehled hry

Hra je rozdělena na dvě poloviny, Starou a Novou říši. Každá polovina (říše) se skládá ze tří kol, každé kolo obsahuje 5 (6) fází:

 • Fáze 1 - Vyložení provinčních karet
 • Fáze 2 - Obsazování vyložených provincií
 • Fáze 3 - Akce jednotlivých hráčů (nákup a použití akčních karet, nákup farmářů, stavebních kamenů)
 • Fáze 4 - Oběť bohu Amun – Re
 • Fáze 5 - Sklizeň a jiné příjmy
 • Fáze 6 - Bodování (pouze na konci 1.a 2. poloviny hry)

Po třech kolech končí „Stará říše“ a provincie (hráči) jsou obodovány. V „Nové říši“ se odehrají další tři kola, proběhne druhé bodování a hra končí.


Příprava hry

 • Před začátkem první hry musí být všechny hrací kameny vytlačeny z papírového rámečku. Chrám boha Amun – Re a Faraón se skládají ze dvou kusů.
 • Hrací plán se položí doprostřed stolu.
 • Každý hráč dostane jednu akční kartu „Mistr stavitel“ z balíčku akčních karet, zbytek akčních karet se zamíchá a položí vedle herního plánu.
 • 15 karet s provinciemi se zamíchá a položí (lícem dolů) vedle herního plánu.
 • Všechny pyramidy, stavební kameny a farmáři se umístí vedle herního plánu.
 • Každý hráč si vybere barvu a vezme si:
  • 2 hrací kameny a 3 značky provincií odpovídající barvy
  • přehledovou tabulku
  • 20 zlatých
  • jednu „-3“ kartu
 • Každý hráč umístí jeden ze svých hracích kamenů na pole „0“ bodovací stupnice. (vně herního plánu)
 • Nejstarší hráč roztřídí zlaté podle jejich hodnoty stává se pro tuto hru bankéřem. Při méně než 5-ti hráčích se zbývající „-3“ karty vrátí do krabice, nebudou po zbytek hry potřeba.
 • Chrám boha Amun-Re se umístí nalevo od stupnice chrámu
 • Nejstarší hráč si vezme Faraóna stává se začínajícím hráčem pro první kolo.


Stará říše - 1. polovina hry

Fáze 1 - Vyložení provinčních karet

Začínající hráč rozdá z balíčku provinčních karet (karty jsou v balíčku lícem dolů) tolik karet, kolik je hráčů a umístí je na odpovídající provincie na herním plánu. V některých provinciích jsou umístěny zdarma akční karty (BUTO, DAKHLA, EDFU, THEBES), stavební kameny (ABYDOS, MEMPHIS) nebo zlato (DAKHLA – 12 zlatých). Materiál zdarma je umístěn pouze v provinciích, kde jsou jeho symboly zobrazeny v rámečku. Tento materiál je umístěn do odpovídajících provincií, akční karty a peníze pod kartu provincie, stavební kameny do prostoru pro stavění pyramid (rovina).

Příklad: Následující čtyři karty provincií jsou taženy a umístěny do odpovídajících provincií (4 hráči) V provincii BAHARYA jsou již dva farmáři vytištěni na herním plánu. V této provincii není materiál zdarma (nemá rámeček se symboly) V provincii DAKHLA se umístí 12 zlatých a jedna akční karta. V provincii ABYDOS se umístí jeden stavební kámen. V provincii SAWU - stejně jako v BAHARYA – není žádný materiál zdarma.


Fáze 2 - Obsazení vyložených provincií

Každý hráč získá jednu provincii. Jak k tomu dojde?

Začínající hráč umístí svůj hrací kámen na jakoukoliv hodnotu na stupnici, vyznačené na líci vyložených provinčních karet – vsadí. Ostatní hráči pokračují ve směru hodinových ručiček.

 • Každý hráč umístí svůj kámen na jakoukoliv hodnotu na kartě provincie.
 • Jestliže hráč umisťuje svůj herní kámen na kartu provincie, kde již jsou umístěny herní kameny ostatních hráčů, musí ho umístit na vyšší hodnotu (vsadit více).
 • Poté, co všichni hráči umístí svoje hr. kameny, hráči zkontrolují, zda byla něčí sázka přebita. Jestliže tomu tak není, sázení končí a každý hráč získá svou provincii. Jestliže však byla sázka alespoň jednoho hráče přebita, sázení pokračuje. Ti hráči, kteří byli přebiti, ve směru hodinových ručiček, musí přemístit svůj hr. kámen na jinou kartu provincie. Tento hr. kámen nesmí být položen na kartu provincie, na které byl hráč právě přebit. Sázení pokračuje ve směru hodinových ručiček, hráči kteří nebyli přebiti jsou vynecháni. Ve chvíli, kdy je na každé kartě provincie pouze jeden hr. kámen, sázení končí a každý hráč získá svou provincii.

Příklad:

 • V prvním kole sázení červený začíná a umístí svůj hr. kámen na hodnotu „3“ provincie ABYDOS. Černý si vybere hodnotu „1“ provincie SAWU. Modrý přebije Červeného na kartě ABYDOS a umístí svůj hr. kámen na hodnotu „6“. Bílý přebije Modrého a umístí svůj hr. kámen na hodnotu „10“ v ABYDOS.
 • V druhém kole sázení je na tahu červený a musí si vybrat jinou kartu provincie. Zvolí provincii DAKHLA a umístí svůj hr. kámen na hodnotu „0“. Teď je na řadě modrý. Umístí svůj hr. kámen na hodnotu „6“ provincie SAWU a tudíž přebije černého.
 • V třetím kole sázení si musí černý zvolit jinou kartu provincie. Zvolí provinci BAHARYA a tudíž je jeho hr. kámen na hodnotě „0“ této karty. Teď je na každé kartě provincie pouze jeden hr. kámen a tudíž sázení končí. Každý hráč zaplatí hodnotu odpovídající jeho sázce do banku.
 • Bílý zaplatí 10 zlatých, Modrý 6 zlatých, červený a černý neplatí nic.

Hráči zaplatí odpovídající částky do banky a vezmou si zpět své hrací kameny. Karty provincií se umístí (lícem nahoru) na hromádku vedle balíčku karet provincií. Každý hráč umístí svou značku provincie na pole provincie, kterou právě získal. Jestliže jsou na provincii nějaké akční karty nebo zlaté zdarma, hráč si je vezme do ruky. Jestliže jsou v provincii nějaké stavební kameny zdarma, ponechají se tam. Hráč je může použít ve fázi 3 ke stavbě pyramid.

Hráči nesmějí sázet více, než jsou schopni zaplatit. Jestliže se tak stane, hráč který porušil toto pravidlo musí odevzdat všechno své zlato a sázení začne znovu.

Poznámka: V průběhu fáze 2 mohou být použity akční karty „Blokáda sázky“ a „Sázka na stejnou provincii“ – viz. Popis akčních karet.


Fáze 3 - Akce jednotlivých hráčů (nákup a použití akčních karet, nákup farmářů, stavebních kamenů)

Počínaje prvním hráčem, každý hráč může v této fázi provést následující akce v uvedeném pořadí:

 • A. Nákup a použití akčních karet
 • B. Nákup farmářů
 • C. Nákup stavebních kamenů

Hráč provede všechny akce, poté následují další hráči ve směru hodinových ručiček. Hráč může provézt jenom některou nebo žádnou z uvedených akcí.

Cena za materiál jevždy stejná, 1 kus jednoho materiálu (akční karta, farmář, stavební kámen) stojí 1 zlatý za jeden druh, 2 ks stojí 3 zlaté, 3 ks stojí 6 zlatých atd. (viz. ceník na herním plánu). Je možno zakoupit dokonce více materiálu, 8 ks pak stojí 36 zlatých, 9 ks stojí 45 zlatých, 10 ks stojí 55 zlatých atd.

Příklad: 2 akční karty stojí 3 zlaté – 4 farmáři stojí 10 zlatých – 3 stavební kameny 6 zlatých Hráč zaplatí celkem 19 zlatých.


Akce A. Nákup a použití akčních karet

Hráč může nakoupit akční karty. Takto získané karty mohou být hrány okamžitě, nebo si je hráč může ponechat pro další kola. Akční karty vždy přinášejí výhody, které se mohou uplatnit v různých kolech. Jak a kdy se dají akční karty použít je podrobně popsáno v „popisu akčních karet“.

Kolik akčních karet může hráč zakoupit? Nejvyšší počet akčních karet, jaký může hráč zakoupit se rovná nejvyššímu počtu jejich symbolů zobrazených v některé z provincií (limitu ak. karet), kontrolovaných hráčem. Tyto symboly jsou zobrazeny vedle symbolu provincie.

Příklad: V třetím kole červený vlastní provincie MEMPHIS, AMARNA a AVARIS. Může v tomto kole nakoupit až 3 akční karty, protože limit ak. karet pro MEMPHIS je 3, který je nejvyšší.

V druhém kole modrý vlastní provincie BUTO a MENDES a tudíž nemůže nakoupit žádné ak. karty, protože v těchto provinciích nejsou žádné symboly ak. karet vedle symbolu provincie (jejich limit je 0).

Hráč může vlastnit jakékoliv množství ak. karet. Poté, co jsou akční karty zahrány, odkládají se na hromádku (lícem nahoru) vedle herního plánu. Hráč může kdykoliv během hry prodat akční karty do banky. Za každou prodanou kartu dostane 1 zlatý od banky.

Jestliže akční karty dojdou, použité (odehrané) karty se zamíchají a umístí se lícem dolů vedle hracího plánu.


Akce B. Nákup a použití farmářů

Hráč může nakoupit farmáře, kteří mu přinesou zlato při sklizni. Jestliže nějaké nakoupí, musí je okamžitě umístit. Hráč oznámí, kolik farmářů chce nakoupit a zaplatí podle ceníku na herním plánu. Může je rozdělit podle své úvahy do svých provincií. Výjimku tvoří ak. karta „Farmář zdarma“ (viz. Popis akčních karet)

Příklad: Červený vlastní provincie BAHARYA a BERENIKE. Zatím neumístil žádné farmáře, nicméně na provincii BAHARYA jsou již dva farmáři vytištěni na herním plánu, které červený nemusel kupovat. Červený koupí dva farmáře a, tudíž zaplatí do banky 3 zlaté a umístí 2 farmáře na provincii BAHARYA. Na provincii BERENIKE není možno umístit žádné farmáře, jelikož tam není žádná zemědělská oblast.

Výjimka: Jestliže červený zahraje ak. kartu „Farmář zdarma“, může umístit jednoho farmáře na BERENIKE, a to na rovinu (prostor pro pyramidy).

Poznámka: Akční karta „Farmář zdarma“ může být zahrána v této fázi hry (viz. Popis akčních karet).


Akce C. Nákup a použití stavebních kamenů

Hráč může nakoupit stavební kameny za účelem postavení pyramid, které přinášejí body v obou bodovacích fázích hry.

Jestliže hráč nakoupí nějaké st. kameny, musí je okamžitě umístit. Hráč oznámí, kolik st. kamenů chce nakoupit a zaplatí podle ceníku na herním plánu. Může je rozdělit podle své úvahy do svých provincií. Jakmile má hráč tři st. kameny v jedné provincii, vrátí je do banky a vezme si za ně pyramidu. Ve chvíli, kdy postaví druhou pyramidu v provincii, zamění je za dvojitou pyramidu (pokud jsou v bance k dipozici). Tak to pokračuje, dokud nějaké pyramidy zbývají v bance. Pyramidy a stavební kameny nemohou být přemisťovány z provincie do provincie.

Příklad: V provincii MEMPHIS jsou dva st. kameny a v provincii MENDES je jedna pyramida a jeden st. kámen. Červený koupí 3 st. kameny (zaplatí 3 zlaté). Umístí 1 st. kámen do provincie MEMPHIS. Teď jsou tam 3 st. kameny, vymění je tudíž za 1 pyramidu. Poté umístí 2 st. kameny do provincie MENDES, kde jsou teď 3 st. kameny. Také je vymění za pyramidu a může tyto dvě pyramidy vyměnit za dvojitou pyramidu.

Poznámka: Akční karta „Mistr stavitel“ může být zahrána v této fázi hry (viz. Popis akčních karet).


Fáze 4: Oběť Bohu Amun-Re

V této fázi hry se musí obětovat Bohu Amun-Re. Úspěch či neúspěch závisí na výši obětin. Jak se to děje?

Každý z hráčů musí vybrat jeden či více svých zlatých nebo „-3“ kartu a umístit je lícem dolů před sebe. Karta „-3“ nemůže být hrána spolu s jinými kartami! (Výjimku tvoří karta „Změna oběti“). Za účelem utajení počtu karet určených pro oběť mohou hráči tyto karty zakrýt rukou. Jakákoliv chyba bude považována jako zahrání karty „-3“. Poté hráči ukážou své karty (oběti). Součet všech zlatých (včetně „-3“ karet) tvoří hodnotu obětin. Chrám Boha Amun-Re je přemístěn na pole své stupnice, odpovídající hodnotě obětin.

Příklad: Nabídky obětí jednotlivých hráčů

 • Červený 9 zlatých
 • Modrý 4 zlaté
 • Černý „-3“
 • Bílý „-3“

Součet obětí 7 zlatých

Chrám Amun-Re je umístěn do druhého pole na své stupnici, protože hodnota obětin je v intervalu 3 – 12.

Amun-Re nyní odmění akčními kartami, farmáři a stavebními kameny ty hráče, kteří mu obětovali nejvíce. Hráč, který obětoval nejvíce si může vzít z banky 3x materiál dle jeho volby a v jakémkoliv složení (např. si může vzít 2 farmáře a 1 st. kámen, nebo 3 ak. karty atd.). Potom si hráč s druhou nejvyšší obětí může vzít 2x materiál a poté všichni hráči, kteří nezahráli „-3“ kartu, si mohou vzít po jedné věci z banky.V případě, že dva hráči nabídli stejně, přednost má začínající hráč nebo nejbližší hráč ve směru hodinových ručiček od něj.

Hráč(i), který zahrál „-3“ kartu si nebere nic zdarma (jelikož ukradl 3 zlaté z darů Bohovi Amun-Re) a vezme si 3 zlaté z banky.

Zvláštní pravidla pro braní materiálu:

 • Jestliže si hráč bere akční karty tak není omezen limitem akčních karet (viz fáze 3)
 • Jestliže si hráč bere farmáře, tak je musí umístit na některé z volných polí zemědělské oblasti v provincii. Akční karta „farmář zdarma“ nemůže být hrána v této fázi!
 • Jestliže si hráč bere stavební kameny, pak musejí být ihned umístěny v provinciích. Jestliže se pak v některé provincii nalézají 3 st. kameny, musejí být hned vyměněny za st. kameny. Akční karta „Mistr stavitel“ nemůže být hrána v této fázi!

Hráč, který obětoval nejvíce je od této chvíle začínajícím hráčem a stává se Faraónem. Jestliže všichni hráči obětují „-3“, pak se začínající hráč nemění. Všechny obětované zlaté (mimo karet -3) se vrátí do banky.

Poznámka: Akční karta „Změna oběti“ může být zahrána v této fázi hry. Následuje stručné vysvětlení, více v Popisu akčních karet.

Co je to „Změna oběti“ a jak funguje?

Hráč položí ak. kartu „Změna oběti“ spolu s penězi nebo kartou „-3“ lícem dolů (jako oběť Bohu) před sebe (toto je jediná výjimka, kdy může být karta „-3“ hrána s jinou kartou). Poté, co se spočítá celková hodnota oběti, každý hráč, který zahrál ak. kartu „změna oběti“, (počínaje Faraónem) rozhodne, zda chce zvýšit či snížit celkovou hodnotu oběti o 3 zlaté. Konečná hodnota oběti se pak takto upraví.

Pozor: Ak. karta „Změna oběti“ má vliv pouze na celkovou hodnotu oběti a nemá žádný vliv na hodnotu oběti hráče, který jí použil.


Fáze 5: Sklizeň a jiné příjmy

Každý hráč, počínaje Faraónem, teď obdrží zlato od banky. Existují dva druhy příjmů, a to příjmy ze sklizně a jiné příjmy. Příjmy ze sklizně jsou z těch provincií, kde jsou farmáři. Jiné příjmy jsou z provincií, kde jsou symboly mince, s velbloudem nebo bez. Některé provincie produkují oba druhy příjmů (např. ABU).


Příjmy ze sklizně

Hráč má nárok za každého farmáře na tolik zlatých, kolik je indikováno chrámem Amun-Re na jeho stupnici.


Jiné příjmy

Hráči, jež vlastní provincie ABU a BERENIKE vždy obdrží 4 nebo 8 zlatých. Jestliže je chrám Amun-Re na první nebo druhé pozici své stupnice, vlastníci provincií KHARGA, SAWU a AVARIS obdrží 5, 7 nebo 8 zlatých. Symbol velblouda je na těchto provinciích, stejně jako na prvních dvou pozicích chrámu Amun-Re (starověcí Egypťané by po špatné sklizni prodali své velbloudy). Pozor: Hráči obdrží tyto příjmy bez ohledu na to, jestli mají v těchto provinciích farmáře.


Příklad

Chrám Boha Amun-Re je na své druhé pozici a červený vlastní provincie MEMPHIS, ABU a SAWU. Pozice chrámu Amun-Re znamená, že každý farmář vynáší dva zlaté jako příjem ze sklizně. SAWU poskytuje další příjem 7 zlatých (symbol velblouda). Červený obdrží:

 • V MEMPHISu
  • 1 farmář 2 zlaté
 • V ABU
  • 2 farmáři 4 zlaté
  • další příjem 4 zlaté
 • V SAWU
  • další příjem 7 zlatých

Červený dostane celkem 17 zlatých

Poznámka: Akční karty „8 zlatých“ a „zvýšení sklizně“ může být zahrána v této fázi hry (viz. Popis akčních karet).

Poté, co všichni hráči obdrží své příjmy, začne další kolo a to první fází. Fáze 6 proběhne pouze na konci první a druhé poloviny hry (Staré a Nové říše).


Fáze 6. Bodování (pouze na konci první a druhé poloviny hry)

V této fázi hry hráči obdrží body, které jsou vyznačeny na bodovací stupnici. Body jsou přiděleny následovně:


1. Body za pyramidy

Každá pyramida má hodnotu 1 bod (4 pyramidy = 4 body)


2.Za kompletní řady pyramid

Každá kompletní řada pyramid (po pyramidě v každé provincii) má hodnotu 3 body. Každá další řada má hodnotu dalších 3 bodů.

Příklad:

 • Kompletní řada 3 body
 • Kompletní řada 3 body
 • Nekompletní řada 0 body

Červený získá 6 bodů

(pro názornost nejsou v tomto příkladě použity dvojité pyramidy)


3. Body za provincie s nejvíce pyramidami na západě a na východě od Nilu

Majitel takové provincie obdrží 5 bodů. Jestliže některé provincie mají stejný počet pyramid, pak rozhoduje počet stavebních kamenů. Jestliže i pak je stav nerozhodný, pak všichni hráči s nejvyšším počtem obdrží 5 bodů.

Příklad: Na západ od Nilu vlastní modrý provincii s nejvíce pyramidami (EDFU) Na východ od Nilu mají bílý a modrý provincie s nejvyšším počtem pyramid a stavebních kamenů (ABU a BERENIKE).

 • Modrý obdrží 10 bodů
 • Bílý obdrží 5 bodů


4. Body za chrámy v provinciích DAMANHUR, EDFU a AMARNA.

Každý chrám má hodnotu 1, 2, 3 nebo 4 body. Hodnota chrámů závisí na pozici chrámu Amun-Re na konci první a druhé poloviny hry.

Příklad: Černý obdrží 3 body za každý ze svých chrámů v provincii DAMANHUR. Celkem černý získá 6 bodů.


5. Body za bonusové akční karty

Každá z těchto bonusových akčních karet má hodnotu 3 bodů (pokud jsou splněny její podmínky).


6. Body za peníze (zlaté)=

Zlato se počítá pouze na konci druhé poloviny hry, jinými slovy na konci hry. Hráč s nejvíce zlatem obdrží 6 bodů, druhý nejbohatší 4 body a třetí 2 body. Ostatní neobdrží nic. V případě, že několik hráčů má stejné množství peněz, dostanou tito příslušný plný počet bodů a další místo se vynechává.

Příklad: 2 hráči mají nejvíce zlata, oba tedy obdrží 6 bodů. Druhý nejbohatší hráč dostane pouze 2 body.


Příklad bodování v druhém kole

Modrý zahraje tyto dvě bonusové akční karty:

Modrý získá tento počet bodů:

 1. postavil 7 pyramid 7 bodů
 2. má 1 kompletní řadu pyramid 3 body
 3. má provincie s nejvíce pyramidami
  • na západ od Nilu 5 bodů
  • na východ od Nilu 5 bodů
 4. má chrám v provincii EDFU. Chrám boha Amun –Re je na prvním poli své stupnice 1 bod
 5. zahrál 2 bonusové akční karty a splnil jejich podmínky 6 bodů
 6. předpokládejme, že má nejméně peněz ze čtyř hráčů 0 bodů

Modrý celkem získá 27 bodů

(přemístí svůj hrací kámen na příslušné pole na bodovací stupnici)


Mezi Starou a Novou říší

Poté, co byla obodována první polovina hry, všichni hráči odstraní své značky provincií z herního plánu. Všichni farmáři jsou odstraněni z herního plánu a vráceny do banky. Pyramidy a st. kameny jsou na herním plánu ponechány. Jsou získávány spolu s provincií v rámci Nové říše.

Všechny zahrané karty provincií jsou zamíchány a položeny lícem dolů vedle herního plánu.

Pozor: všechny karty provincií, které nebyly zahrány v rámci Staré říše (pouze při 3-4 hráčích) nebudou použity v Nové říši a jsou navráceny do krabice.


Nová říše – 2. polovina hry

Druhá polovina hry se hraje stejně, jako ta první. Začínající hráč (Faraón) začíná první kolo a to fází 1.


Konec hry a závěrečné bodování

Hra končí na konci druhé poloviny (na konci nové říše), tudíž celkem po šesti kolech.

Hráč, jehož hrací kámen je nejdále na bodovací stupnici se stává vítězem. V případě shody je vítězem hráč s nejvyšším počtem pyramid. Jestliže je i poté stav nerozhodně, vítězí hráč s nejvyšším počtem stavebních kamenů. Pakliže je i nadále stav nerozhodný, je vyhlášeno více vítězů.


Popis akčních karet

Pro akční karty platí (mimo pravidla popsaná výše) následující pravidla:

 • Mohou být použity pouze ve zmíněných fázích hry
 • Mohou být kdykoliv prodány zpět do banky (1 karty má hodnotu 1 zlatý)
 • Hráč nesmí zahrát dvě totožné ak. karty v jednom kole.

Příklad: V 3. fázi (akce jednotlivých hráčů) jeden z hráčů použije ak. kartu „Mistr stavitel“ a promění dva stavební kameny za pyramidu. Vlastní další ak. kartu „Mistr stavitel“, ale nemůže jí zahrát ani v této, ani v jiné jeho provincii.

Příklad: V 6. fázi (bodování) hráč zahraje ak. kartu „bonus za zemědělství“. Drží v ruce ještě jednu ak. kartu „bonus za zemědělství“, kterou nemůže zahrát, nicméně může zahrát jiné ak. bonusové karty.

Akční karty (v závorkách jsou uvedeny německé názvy)


Blokáda sázky (Bietblockade)

Ostatní hráči musí, v případě sázky na tuto provincii, vsadit nejméně o dvě pole vyšší sázku. Karta smí být hráčem zahrána v libovolném okamžiku fáze 2 a platí do konce dané fáze. Pokud hráč mění provincii, funkce karty zůstává v platnosti i v nové provincii. Použij ve fázi 2.


Sázka na stejnou provincii (Überbieten in gleicher Provinz)

Hráč může přebít sázku na té samé provincii. Nemusí tudíž měnit provincii v případě, že je jehosázka na provincii přebita. Karta smí být hráčem zahrána v libovolném okamžiku fáze 2 a platí do konce dané fáze. Pokud hráč mění provincii, funkce karty zůstává v platnosti i v nové provincii. Použij ve fázi 2.


Farmář zdarma (Gratisbauer)

Hráč si smí vzít jednoho farmáře z banky zadarmo. Musí ho okamžitě umístit na rovinu do některé ze svých provincií. Použij ve fázi 3.


Mistr stavitel (Baumeister)

Hráč smí vyměnit dva stavební kameny v jedné provincii za pyramidu. Použij ve fázi 3.


Změna oběti (Opferkorrektur)

Tato karta může změnit celkovou hodnotu oběti Bohu o +/- 3 zlaté. Použij ve fázi 4.


8 zlatých (8 Gold)

Hráč položí tuto kartu na některou ze svých provincií a obdrží 8 zlatých. Veškeré ostatní výnosy v této provincii v dané fázi se ruší. Použij ve fázi 5.


Zvýšení sklizně (Erntesteigerung)

Hráč položí tuto karu na některou ze svých provincií. Příjmy ze sklizně se zvýší v této provincii o 1 zlatý na každého farmáře. Použij ve fázi 5.


Bonus za akční karty (Machtkartenbonus)

Hráč obdrží 3 body, jestliže má ve svých provinciích minimálně sedm symbolů ak. karet (symboly vedle symbolu provincie, plus případné symboly ak. karet zdarma). Použij ve fázi 6.


Bonus za farmáře (Bauernbonus)

Hráč obdrží 3 body, jestliže má ve svých třech provinciích minimálně 9 farmářů. Použij ve fázi 6.


Provincie Horní - dolní Egypt (Provinzbonus Unter - Oberägypten)

Hráč obdrží 3 body, jestliže všechny jeho provincie leží buď v horním Egyptě, nebo všechny jeho provincie leží v dolním Egyptě. Použij ve fázi 6.


Provincie Východ – Západ (Provinzbonus Nilseite)

Hráč obdrží 3 body, jestliže všechny jeho provincie leží buď na východ od Nilu, nebo všechny jeho provincie leží na západ od Nilu. Použij ve fázi 6.


Provincie břeh – vnitrozemí (Provinzbonus Nilufer)

Hráč obdrží 3 body, jestliže všechny jeho provincie leží buď na břehu Nilu, nebo žádná z jeho provincie neleží na břehu Nilu. Použij ve fázi 6.

Pozn. překl.: pro příklady psané kurzívou použijte originální německý návod, jde o překlad vysvětlivek k obrázkům.


Odkazy

recenze na http://www.spolocenskehry.sk/content/view/16/24/