Alhambra

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Alh.jpg
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 8
Délka hry 45 až 60 minut
Autor Dirk Henn
Vydání
2003 Queen Games Alhambra
Ocenění Spiel des Jahres 2003 - 1. místo, Deutscher Spiele Preis 2003 - 2. místo

Nejlepší stavitelé z celé Evropy i arabských zemí chtějí předvést své dovednosti. Hlídejte si, abyste měli neustále dost peněz v potřebné měně, protože umělci chtějí být placeni penězi své vlasti. A bez nich nezískáte paláce ani zahrady, které berou dech!

Každý hráč staví "svou" Alhambru. Peníze v různých měnách hráči získávají dobíráním karet. Budovy různých druhů jsou v různou dobu k mání za různou měnu; hráči se snaží mít většinu v určitém druhu budovy a také co nejdelší městské hradby.Články

Jirka Bauma:Návrh strategie Alhambra

Pravidla

Herní materiál

 • 1× bodovací deska
 • 1× stavební trh
 • 12× označovací kámen (2 ks od každé z šesti barev)
 • 6× deska na nepostavené stavby (rezerva)
 • 108× peněžní karta (3× hodnota 1 až 9 ve čtyřech barvách)
 • 2× bodovací karta (stejný rub jako peněžní)
 • 54× stavební kartička
 • 6× startovní kartička


Cíl hry

 • Cílem hráčů je získat v průběhu hry vhodným nakupováním a stavěním budov co nejvíce bodů.


Příprava hry

 • Každý hráč dostane jednu kartičku se Lví fontánou a dva označovací žetony v jedné barvě. Jeden žeton si hráč umístí na kartičku, druhý na začátek bodovací tabulky.
 • Doprostřed stolu se umístí stavební trh a na něj se vylosují čtyři kartičky budov.
 • Karty peněz se důkladně zamíchají a každému hráči jsou postupně rozdány počáteční peníze. Peníze se vykládají otevřeně před hráče a sčítá se jejich hodnota (nezávisle na barvě). Rozdává se tak dlouho, dokud součet nedosáhne nebo nepřekročí 20.
 • Poté, co jsou tímto způsobem všem rozdány peníze, určí se, kdo bude začínat. Hru začíná hráč s nejnižším počtem peněžních karet. V případě, že má nejnižší počet karet více hráčů, pak hráč z nižším součtem hodnot.
 • Na stůl se vyloží čtyři peněžní karty na dobírání. Zbylé peníze se rozdělí na pět stejných hromádek. Do druhé hromádky se vmíchá bodovací kartička pro první a do čtvrté pro druhé vyhodnocení. Z hromádek se opět udělá jedna a může se začít hrát.


Průběh hry

 • Hraje se po směru hodinových ručiček. Hráč, který je na tahu, musí provést jednu ze tří následujících akcí:
  • Vzít si peníze
  • Koupit a umístit stavební kartičku
  • Přestavět vlastní Alhambru

Braní peněz

 • Hráč si může vzít jednu libovolnou vyloženou peněžní kartu, nebo
 • libovolné vyložené peněžní karty, jejichž celková hodnota nepřesáhne 5. V takovém případě nezáleží na barvě karet a je tedy možné vzít např. žlutou 1 a modrou 3.

Nákup a pokládání stavebních kartiček

 • Hráč může koupit nabízenou budovu za předpokladu, že za ni zaplatí alespoň tolik peněz požadované barvy, jaká je číselná hodnota uvedená na kartičce budovy.
 • V případě, že zaplatí požadovanou hodnotu přesně, získává tím právo na provedení další akce. Může tedy opět buď vzít peníze, koupit kartičku nebo přestavět svojí Alhambru.
 • Kartičky budov, které hráč v daném tahu koupil, se staví až na samotném konci tahu. Nezáleží tedy na pořadí, v jakém byly koupené.

Toto pravidlo se používá i v případě, že hráč na začátku svého tahu zaplatil za kartičku přesně a pak se rozhodl přestavět Alhambru. Koupená budova se bude umisťovat až po přestavbě!

 • Jestliže hráč nechce kartičku postavit, může ji umístit na rezervní plochu. Jestliže kartičku postavit nemůže, tak ji musí umístit na rezervní plochu.
 • V případě, že hráč kupovanou kartičku přeplatil, nedostává přeplatek zpět a navíc tímto nákupem jeho tah končí.
 • Kartičky budov umístěné na rezervní ploše se nepočítají při vyhodnocování!
 • Až poté, co hráč ukončí svůj tah, se doplní nabídka prodávaných budov opět na čtyři.


Přestavba Alhambry

 • Vlastní Alhambru si může hráč přestavět třemi možnými způsoby:
  • Odstranit stavební kartičku ze své Alhambry a dát jí na rezervní plochu.
  • Vzít stavební kartičku z rezervní plochy a přidat ji ke své Alhambře.
  • Vyměnit stavební kartičku na rezervní ploše za kartičku v Alhambře. Nová kartička musí být umístěna na místo kartičky odebrané!
 • Při manipulaci s kartičkami již postavené Alhambry (odebrání, přestavba) je možné manipulovat jen s volnými kartičkami, tj. kartičkami na okraji pozice. V žádném okamžiku tedy nesmí zůstat Alhambra rozdělená na více částí, a to ani v rámci výměny (kontakt rohem není dostačující).


Pravidla stavění Alhambry

 • Na nově přiloženou kartičku se musí dát dojít od Lví fontány. Chodit se dá pouze po žlutém podkladu, je tedy potřeba aby mezi Lví fontánou a novou kartičkou byla souvislá žlutá plocha.
 • Kartička musí být přiložena alespoň jednou hranou k jiné kartičce.
 • Zeď musí být přiložena ke zdi, písek k písku.
 • V Alhambře nesmí vzniknout uzavřená díra.


Ukončení kola

 • V okamžiku, kdy se otočí bodovací karta, končí kolo a vyhodnotí se body jednotlivých hráčů.
 • Bodovací karta se dá stranou a na její místo se otočí nová peněžní karta.


Bodování

 • Pro udělení bodů se zjistí, který z hráčů má nejvíc budov té které barvy. Při prvním bodování získává body jen hráč s většinou, při druhém první a druhý a při třetím pak první tři. Jestliže má více hráčů stejný počet budov dané barvy, rozdělí si příslušné body rovnoměrně (zaokrouhluje se dolů).
 • Poté, co se vyhodnotí budovy, spočítá si každý z hráčů nejdelší obvodovou zeď. Za každý díl této zdi obdrží jeden bod.


Konec hry

 • Hra končí v okamžiku, kdy po odehraném tahu hráče nelze doplnit stavební trh na čtyři nabídky.
 • Zbývající stavební kartičky získají hráči, kteří mají nejvyšší obnos v požadované barvě. V případě, že má více hráčů nejvyšší obnos v dané barvě, stavební kartička zůstane na trhu a nezíská ji žádný hráč.
 • Hráči, kteří nyní získali stavební kartičky, je mohou přidat ke svým Alhambrám, ovšem za dodržení všech pravidel pro stavbu.
 • Následuje třetí a poslední bodovací kolo. Hráč, který získal v součtu nejvíce bodů, vyhrál. V případě shodného zisku bodů u více hráčů není žádné pomocné hodnocení a hráči tedy mají shodné umístění.


Zvláštní pravidla pro hru ve dvou

Platí běžná pravidla hry Alhambra s následujícími změnami:

 • Každá peněžní karta se vyskytuje ve třech exemplářích, nyní se jedna z nich odstraní, tj. hraje se pouze se 72 peněžními kartami.
 • Ve hře vystupuje imaginární třetí hráč. Říkejme mu prostě Dirk. Dirk sice nestaví žádnou Alhambru, ale přesto sbírá stavební kartičky. Dirk neprovádí žádné herní tahy.
 • Na začátku hry se dá pro Dirka stranou 6 náhodně vybraných stavebních kartiček, aby je oba hráči dobře viděli.
 • Při hodnoceních dostává i Dirk body za většiny budov, obvodová zeď se však v jeho případě nehodnotí.
 • Ihned po 1. hodnocení dostane Dirk 6 dalších stavebních kartiček, které se rovněž vyberou náhodně a položí se k ostatním Dirkovým budovám.
 • Po 2. hodnocení dostane Dirk ještě jednou náhodně stavební kartičky. Ovšem tentokrát nikoli bezpodmínečně 6 kusů, nýbrž jednu třetinu (zaokrouhleno dolů) kartiček, které ještě zbývají.
 • Pro oba hráče se mění pouze jedno pravidlo: Kdykoli si koupí stavební kartičku, nemusí ji pouze přistavět ke své Alhambře nebo umístit na rezervní plochu. Smějí ji dát také Dirkovi.


Odkazy

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.