Age of Steam

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 3-6
Doporučený věk 14
Délka hry 120 až 240 minut
Autor Martin Wallace

Jedná se o strategickou hru zabývající se stavbou a provozováním železničních drah.

Pravidla

Herní materiál

hrací plán:

 • skládá se z pravidelných 6 úhelníkových polí, na 12 z těchto polí se nacházejí velkoměsta s čísly 1-6 v bílém nebo černém kruhu, každé v určité barvě, kromě toho jsou na plánu zakreslena města, řeky a v pravém dolním rohu hory

2 pomocné papírové hrací plány, které obsahují:

 • stupnici příjmů
 • stupnici počítání kol
 • stupnici vydaných akcií
 • stupnici výkonu lokomotiv
 • stupnici pořadí v kole
 • tabulku s privilegii
 • tabulku zásobárny velkoměst zbožím

ploché žetony peněz:

 • velký žeton označuje 25 peněz, malý šedý žeton označuje 5 peněz, žeton měděné barvy označuje 1 peníz

kostičky reprezentující nabídku zboží v barvě černé, modré, červené, žluté a fialové

kameny v 6 barvách jednotlivých hráčů

šedé kameny k označování měst

šestiúhelníkové dílky železnic:

 • obyčejné dílky s jednou železniční tratí
 • komplexní prosté dílky se 2 železničními tratěmi
 • komplexní křížové dílky se 2 křížícími se železničními tratěmi
 • městské dílky s jednou nebo třemi železničními tratěmi vycházejícími z města

šestiúhelníkové dílky nových velkoměst s písmeny A - H, každé vždy v určité barvě

6 hracích kostek

černá figurka sloužící k počítání kol


Příprava hry

 • na každé pole tabulky zásobárny velkoměst zbožím se položí 1 náhodně vybrané zboží (tzn. do každého bílého i černého sloupce 1 - 6 příjdou celkem 3 zboží, do každého sloupce A - H příjdou celkem 2 zboží)
 • do každého velkoměsta se položí 2 náhodně vybraná zboží, vyjma 2 velkoměst v pravém dolním rohu (Pittsburgh a Wheeling), do kterých se položí 3 zboží
 • černá figurka se umístí na pole start stupnice odehraných kol
 • každý hráč si vybere svou barvu a vezme si kameny této barvy
 • hráči si vylosují pořadí, ve kterém budou hrát na začátku hry, a podle toho rozmístí svoje kameny na stupnici pořadí hráčů v kole
 • na stupnici příjmů každý hráč nasadí svůj kámen na pole 0
 • na stupnici vydaných akcií každý hráč umístí svůj kámen na pole 2, a zároveň si vezme 10 peněz z banku
 • na stupnici výkonu lokomotiv každý hráč umístí svůj kámen na pole 1


Průběh kola

každé kolo se skládá z 8 fází, pokud v některé fázi hráči provádí nějaké akce, hrají je podle aktuálního pořadí na stupnici pořadí hráčů v kole


Fáze 1: vydávání akcií

každý hráč se rozhodne, kolik vydá v kole akcií (tzn. o kolik více se v tomto kole zadluží), což vyznačí posunem na stupnici vydaných akcií, za každou vydanou akcii dostane hráč 5 peněz

Hráči nemusí vydat akcie a maximální celkově vydaný počet akcií jednoho hráče během celé hry je 15.


Fáze 2: určení pořadí hráčů

hráči draží o pořadí v dalších fázích kola:

 • dražba probíhá vícekolově
 • minimální první nabídka je 1 peníz
 • každý hráč buď musí navýšit poslední nabídku učiněnou jiným hráčem, nebo odstoupit z dražby, či prodloužit platnost své poslední nabídky, pokud po proběhlém kole dražby nezůstal sám, ale ani mu nebyla zvýšena nabídka (viz privilegium „turn order“)
 • pokud hráč odstoupí z dražby, získává nejhorší neobsazené pořadí (tzn. první, co odstoupí, získává poslední pořadí, druhý předposlední atd.)
 • hráč, který odstoupil jako první (tj. získal poslední místo), nemusí za dražbu platit hráči, kteří odstoupili jako předposlední a poslední (tj. získali první a druhé místo), musí zaplatit plnou částku své poslední nabídky ostatní hráči platí polovinu své poslední nabídky zaokrouhlenou nahoru
 • výsledek dražby hráči vyznačí na stupnici pořadí hráčů v kole


Fáze 3: výběr privilegia

každý hráč si vybere jedno volné privilegium na stupnici privilegii, což vyznačí položením svého kamenu na příslušné pole stupnice privilegií

 • move first - hráč hraje akci odvoz zboží ve fázi přeprava zboží první bez ohledu na svoje pořadí
 • build first - hráč hraje ve fázi stavby tratí jako první bez ohledu na svoje pořadí
 • engineer - hráč může postavit ve fázi stavby tratí o 1 dílek trati více
 • urbanization - hráč může založit nové velkoměsto, založení nového velkoměsta provede tak, že vybere libovolný nepoužitý dílek velkoměsta a položí ho na plán na místo, kde je nakresleno nějaké město, v případě, že na toto město byl již položen dílek železniční trati, odstraní se, za založení velkoměsta hráč nic neplatí, ale ani se na nově založené velkoměsto neumísťuje žádné zboží, akci založení velkoměsta hráč provede na začátku své akce stavby železničních tratí
 • locomotive - hráč zvedne výkon své lokomotivy o 1 (což ihned zaznamená posunem svého kamenu na příslušné stupnici)
 • production - na začátku fáze produkce hráč vylosuje 2 zboží a každé z nich umístí na nějaké volné pole zásobárny zbožím
 • turn order - v příštím kole ve dražbě o pořadí může hráč jednou zapasovat, aniž by tím vypadnul z dražby (pokud by nastala situace, kdy v dražbě zůstanou 2 hráči a jeden z nich právě využil privilegium turn order, nemusí druhý hráč svou vlastní nabídku navyšovat, u vlastní nabídky stačí, pokud jí hráč pouze dorovná)


Fáze 4: stavba tratí

každý hráč může umístit na hrací plán až 3 dílky železničních tratí pro stavbu tratí platí pravidla:

 1. umístěním dílku železničních tratí může některá železniční trať na přikládaném dílku navazovat na nějakou existující železniční trať, a tím ji rozšiřovat, nebo taky může některá železniční trať na přikládaném dílku nenavazovat na žádnou železniční trať sousedních dílků, a pak se jedná o novou samostatnou železniční trať. Rovněž tak není povinnost, aby všechny železniční tratě sousedních dílků ústících do hrany přikládaného dílku, byly přikládaným dílkem prodlouženy
 2. na pole velkoměsta nelze dílek železničních tratí položit
 3. železniční trať vede do velkoměsta, pokud ústí do velkoměsta
 4. na pole s městem se buď staví městské železniční dílky nebo jakékoliv jiné železniční dílky, v tom druhém případě se na takový dílek položí šedý kámen symbolizující město (tzn. následkem toho tento dílek obsahuje 2 nebo 4 železniční tratě vedoucí do města)
 5. železniční trať vede do města, pokud se nachází na dílku s městem
 6. pod termínem trať se rozumí souvislá železniční trať, která začíná ve městě nebo velkoměstě a končí v nějakém jiném městě nebo velkoměstě (a neprochází žádným jiným městem nebo velkoměstem)
 7. pod termínem rozestavěná trať se rozumí souvislá železniční trať, která začíná ve městě nebo velkoměstě, a končí na hraně nějakého dílku (a neprochází žádným jiným městem nebo velkoměstem)
 8. položením dílku železniční trati může hráč budovat tratě pouze těmito způsoby (platí pro každou železniční trať zobrazenou na dílku):
  • prodloužit vlastní rozestavěnou trať
  • prodloužit neutrální rozestavěnou trať
  • založit novou (rozestavěnou) trať
 9. pokud hráč zakládá nebo prodlužuje trať, musí navíc tato trať splnit podmínku, že začíná buď ve velkoměstě, nebo začíná ve městě, které je propojeno po hráčových tratí s nějakým velkoměstem
 10. položení dílku železniční trati je zakázáno provést, pokud se tím:
  • nějaká rozestavěná trať dovede ven z hracího plánu nebo do jezera
  • postaví trať, která má začátek i konec ve stejném městě nebo velkoměstě
  • postaví rozestavěná trať, která má začátek ve městě a konec na hraně toho samého města
  • rozšíří rozestavěná trať jiného hráče
 11. kromě položení dílku železniční trati na volné pole hracího plánu je rovněž tak možné položit dílek na již obsazené pole (původně zde umístěný dílek železniční trati se odebere), v takovém případě musí být splněna všechna výše uvedená pravidla pro stavbu tratí, a navíc musí být splněna jedna ze 2 následujících podmínek:
  • podmínka přesměrování trati: je možno libovolně přestavět dílek, pokud jde o poslední dílek vlastních nebo neutrálních rozestavěných tratí
  • podmínka přestavby trati: je možno přestavět libovolný dílek, pokud všechny tímto dílkem procházející trati (a rozestavěné trati) zůstanou zachovány v nezměněné podobě

Na závěr akce stavby železničních tratí:

 1. hráč by měl označit svými kameny jako vlastní tratě:
  • každou nově založenou trať
  • každou nově založenou rozestavěnou trať a to včetně těch, které jsou tvořeny pouze vývodem z města
  • každou rozšířenou neutrální trať (včetně těch, které jakoby vlastně rozšířil založením nového velkoměsta, ale pozor, přestavění posledního políčka tratě není prodloužení)
 2. hráč odebere svůj kámen z rozestavěných tratí, které v tomto kole nerozšířil, následkem toho se taková trať stává neutrální (zde také přestavění posledního políčka tratě není prodloužení)
 3. hráč zaplatí náklady na stavbu:
  • základní sazba za umístění jednoho dílku železničních tratí je 2 peníze
  • stavba přes řeku stojí 1 peníz navíc
  • stavba přes hory stojí 2 peníze navíc
  • stavba komplexního prostého dílku stojí 1 peníz navíc
  • stavba komplexního křížového dílku stojí 2 peníze navíc
  • stavba ve městě stojí počet vývodů z města + 1 peněz
  • přesměrování a přestavba pomocí obyčejného nebo komplexního prostého dílku je za 2 peníze
  • přestavba ve městě a přestavba pomocí komplexního křížového dílku je za 3 peníze
  • (při přesměrování a přestavbě se příplatky za terén a komplexní dílky neplatí)


Fáze 5: přeprava zboží

Během této fáze převáží hráči zboží do velkoměst, všichni hráči nejprve v určeném pořadí odehrají jednu akci přepravy zboží, a potom druhou akci přepravy zboží, místo jedné akce přepravy zboží může hráč zvýšit výkon lokomotivy o 1 stupeň, místo jedné nebo obou akcí přepravy zboží může též hráč pasovat (nedělat nic)

Akce přepravy zboží hráč provádí takto:

 • vezme libovolné zboží umístěné na hracím plánu
 • sdělí nebo ukáže, do jakého velkoměsta a po jakých tratí toto zboží převáží
 • převezené zboží odstraní ze hry
 • za každou trať, přes kterou bylo zboží převáženo, si vlastník tratě zvýší o jedna svůj příjem (posune na stupnici příjmů svůj kámen o 1)

Při akci přepravy zboží hráč musí dodržet tyto podmínky:

 • zboží se může převézt pouze do velkoměsta stejné barvy, jakou má toto zboží
 • zboží se může převážet pouze po na sebe navazujících tratí (tyto tratě ale nemusí patřit pouze hráči provádějícímu tuto akci), které propojují velkoměsto, ze kterého bylo zboží odvezeno, s velkoměstem, do kterého se zboží převáží
 • je zakázáno převézt zboží do toho samého velkoměsta, ze kterého bylo odvezeno
 • nesmí se žádné velkoměsto, ani žádné město projet dvakrát
 • během převozu nelze projet jiným velkoměstem stejné barvy, jakou má převážené zboží
 • je možné jet nejvýše přes tolik tratí, kolik je výkon hráčovy lokomotivy


Fáze 6: vyhodnocení příjmů a výdajů

 • každý hráč odečte od svých příjmů výdaje
 • výdaje se skládají z dividend za akcie, co akcie, to 1 peníz, a z provozu lokomotivy, co 1 stupeň výkonu, to jeden peníz
 • pokud hráč skončí v plusu, bere si peníze z banku
 • pokud skončí v mínusu, musí peníze doplatit ze svého, pokud nemá, platí místo toho svým příjmem (posune se o tolik polí zpátky, kolik musí doplatit), pokud by se tak dostal za pole 0, končí pro něj hra a prohrál v takovém případě odstraňte žetony hráče z rozestavěných tratí a ze stupnic na pomocných hracích plánech, žetony na dokončených železničních tratích zůstávají, ale pokud někdo přes ně poveze zboží, žádný z hráčů si za tuto trať nezvýší příjem


Fáze 7: redukce příjmu

 • za každých dosažených 10 bodů příjmu si hráč sníží svůj příjem o 2 body, což vyznačí na stupnici příjmů (např hráč, který dosáhnul příjem 25 peněz, si sníží příjem o 4 na 21 peněz),
 • maximální snížení příjmů je o 10


Fáze 8: produkce zboží

Jeden z hráčů hodí tolika kostkami, kolik je hráčů. Hází dvakrát, neprve za velkoměsta s číslem v bílém kruhu, potom za velkoměsta s číslem v černém kruhu. Za každé padnuté číslo se nejvýše umístěné zboží ve sloupci s tímto číslem umístí do velkoměsta se stejným číslem. Pro velkoměsta A – H, která již byla urbanizována, se provede totéž s tím rozdílem, že ze sloupce příslušného písmena se bere zboží pokud padne číslo, které má svůj sloupec přesně nad sloupcem tohoto písmena.


Fáze 9: posun figury

Přesuňte figurku označující právě hrané kolo na další políčko.


Konec hry

Hra končí kolem, u kterého je na stupnici počítání kol uvedeno, že je to pro daný počet hráčů poslední kolo (tj. v momentě, kdy se dohraje kolo, během kterého černá figurka stála na příslušném políčku na stupnici počítání).


Vyhodnocení

Na konci hry si každý hráč od svého příjmu odečte vydané akcie a výsledek vynásobí třemi, a k tomu přičte body za postavené tratě, co jeden dílek postavené tratě, to jeden bod. Takto získané číslo pak tvoří vítězné body hráče. Při rovnosti vítězných bodů není pomocné kriterium stanoveno.

Odkazy