Adel verpflichtet

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ade rozehrana hra.jpg
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 90 minut
Autor Klaus Teuber
Vydání
1990 Alea Adel Verpflichtet
Ocenění Spiel des Jahres 1990 ; Deutscher Spiele Preis 1990 - 1.místo

Staňte se jedním z excentrických anglických lordů, kteří vystavují svá díla na honosných hradech. Ve hře je obsaženo sběratelství, blafování a dražení uměleckých děl. Nikdy ale nevíte, co udělá soupeř a to může vaše sběratelské kroky značně zpomalit.


Pravidla

Herní materiál

 • Hrací plán
 • 45 karet sbírkových předmětů
 • pro každého hráče
  • 1 figurka
  • 12 akčních karet
   • 1× zámek
   • 1× aukční síň
   • 4× šek (různé hodnoty)
   • 2× zloděj (různé hodnoty)
   • 1× detektiv


Příprava hry

 • Každý hráč si zvolí barvu a vezme si odpovídající figurku a akční karty.
 • Karty sbírkových předmětů se zamíchají, každému z hráčů se čtyři rozdají a zbytek se rozdělí na dvě poloviny, které se umístí lícem navrch do výkladních skříní aukční síně.


Průběh tahu

 • Všichni hráči určí tajně a najednou pomocí sady akčních karet kde a co chtějí dělat.

Určení místa

 • Nejprve hráči určí, kde chtějí provést akci. Mají na výběr ze dvou možností (karty označené na rubu číslem jedna)
  • Aukční síň
  • Zámek
 • Poté co se všichni rozhodnou, otočí zvolenou kartu lícem navrch, tak aby všichni viděli kde který z hráčů bude provádět svojí akci.

Určení akce

 • Poté co hráči určili kde chtějí provést akci, rozhodují se jakou konkrétní akci provedou. To samozřejmě záleží na tom, zda provádím akci na daném místě sám. Nebo, provádím-li akci s někým, tak se rozhoduji dle mého předpokladu jakou akci provedou spoluhráči (předpokládám-li, že někdo zahraje detektiva, nebudu hrát zloděje).
 • Jako první se řeší aukční síň. Zde je možné pokusit se koupit nový exponát do své sbírky, nebo se pokusit ukrást šek.

Nákup nového exponátu (šek)

 • Hráč, který nabídl v aukční síni šek s nejvyšší hodnotou, získává jeden ze dvou nabízených exponátů. Nabízenými exponáty se rozumí vrchní karty jednotlivých hromádek. Jestliže jedna hromádka v průběhu hry dojde, nabízí nadále aukční síň vždy jen jeden exponát.
 • Hráč, který učinil nejvyšší nabídku, umístí svůj šek do pokladny aukční síně. Ostatní hráči si své šeky vezmou zpět.

Ukradení šeku (zloděj)

 • Hráč může poslat do aukční síně zloděje, aby pro něj ukradl právě proplacený šek.
 • Sejde-li se v aukční síni více zlodějů, nezíská šek žádný z nich. Stejně tak odejde zloděj z nepořízenou v případě, že nikdo v daném kole nekoupil žádný sbírkový předmět. Zloděj nemůže ukrást dříve použité šeky!
 • Na zámku hráč pořádá výstavy, které mu jako jediné zajišťují postup kupředu. Navíc i zde se může za pomoci zloděje pokusit ukrást tentokrát některý z vystavovaných exponátů, ale zde již s tím rizikem, že bude chycen a skončí ve vězení.

Výstava

 • Výstava se skládá nejméně ze tří sbírkových předmětů, které na sebe abecedně navazují. Jedno písmeno se smí v jedné výstavě objevit i několikrát. (příklad možných výstav A,B,C ; A,A,B ; C,C,C ; B,C,C,D)
 • pokud se pro uspořádání výstavy rozhodlo více hráčů, vyloží vybrané sbírkové předměty rubem navrch před sebe, a to pokud možno tak, aby nebylo hned zřejmé, z kolika karet se jejich výstava skládá. Když mají všichni výstavu připravenou, otočí karty naráz lícem navrch.
 • Majitelé dvou nejlepších výstav se posunou na hracím plánu vpřed. Počet polí, o které se hráči posunou, je dán hodnotou pole, na kterém stojí figurka vedoucího hráče (není tedy důležité, na kterém poli stojí hráč, který uspořádal výstavu). Hodnotu pole představuje zlomek, jehož horní číslo určuje pohyb hráče s nejlepší výstavou, no a spodní číslo pohyb druhého hráče.
 • Pro určení nejlepší výstavy je rozhodující počet vystavovaných exponátů. V případě, že hráči vystavují shodný počet exponátů, rozhoduje stáří nejstaršího exponátu.
 • Vystavují-li více než dva hráči, znamená to, že některý z hráčů neposune svojí figurku vpřed. V jednom kole mohou za uspořádání výstavy posunout své figurky jen dva hráči!


Krádež vystavených předmětů (zloděj)

 • Hráč může vyslat na výstavu zloděje, aby se pokusil ukrást pro něj některé z vystavených děl. Zloděj ukradne z každé uspořádané výstavy jednu kartu. Jestliže zloděje vyložilo více hráčů, jako první krade hráč s vyšším číslem zloděje.
 • Jestliže se na zámku objeví detektiv, je zloděj chycen a umístěn do vězení, ale až poté co odcizí sbírkový předmět. Při umisťování do vězení, se zloději dříve umístění posunojí ve směru šipky (a ocitnou-li se na pozici o jedna vyšší než je počet hráčů, vrací se svému majiteli) a na uvolněnou první pozici se umístí právě chycený zloděj. Jestliže bylo chyceno zlodějů několik, umístí se jako první zloděj z nižším číslem.


Chycení zloděje (detektiv)

 • Hráč se může pokusit s pomocí detektiva polapit zloděje. Za polapení zloděje (nebo několika) může hráč posunout svojí figurku o tolik polí, jaká je jeho aktuální pozice.
 • Polapí-li několik detektivů jednoho zloděje, posunou si figurku všichni.
 • Zloděj je detektivem polapen i v případě, že žádný z hráčů neuspořádal výstavu a zloděj tady nic neukradl!


Konec hry

 • Poté co první z hráčů posune svoji figurku na libovolné pole slavnostně prostřené tabule, dohrje se kolo a nastává závěrečná fáze hry.
 • Každý z hráčů uspořádá největší výstavu, jakou mu umožňují jeho karty. Hráč s nejlepší výstavou se posune o osm, druhý o čtyři pole.
 • Hráč, který zaujímá nejčestnějčí místo u hodovní tabule, se stává vítězem hry. Při shodném postavení dvou a více hráčů, rozhoduje o jejich umístění závěrečná výstava.


Pravidla pro dva hráče

Varianta s překvapením

 • Oba hráči si současně připraví jak kartu místa, tak kartu akce kterou chtějí provést. Následně obě karty otočí a akce provedou.

Střet zájmů

 • V této variantě odpadá výběr místa. Hráči vždy hrají akci na stejném místě. Liché tahy v aukční síni, sudé pak na zámku.

Odkazy