Activity

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Act.jpg
Počet hráčů 3-16
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 80 minut
Autor Catty Führer
Vydání
1990 Piatnik Activity

Zábava rukama i nohama! Activity jsou kombinací různých druhů tvořivosti. Jde o to na jedné straně dané pojmy vysvětlit slovy, kresbou nebo pantomimou a na druhé pojmy uhodnout.


Pravidla

Herní materiál

 • 440× karta s pojmy
  • (kompakt verze jen 110)
 • 4× figurky
 • 1× přesýpací hodiny
 • 1× hrací plán

navíc ke hře potřebujete

 • papír
 • tužku


Rozšíření

 • 110 nových karet s pojmy


Průběh hry

 • Hráči se rozdělí do dvou až čtyř stejně početných týmů.
 • Losem se určí, které družstvo bude začínat. Jeden hráč tohoto družstva si vytáhne jednu kartičku. Podle toho, na jaké části hracího plánu se nachází figurka jeho týmu, si zapamatuje příslušný pojem, který se v rámci času daného přesýpacími hodinami snaží předvést spoluhráčům ze svého týmu tak, aby byli schopni ho uhodnout.
 • Jakým způsobem daný výraz předvádí je dáno umístěním figurky na hracím plánu.
  • kreslení (část A a D)
  • popis (část B a E)
  • pantomima (část C a F)

Kreslení

 • Nesmí se mluvit a ani gestikulovat. Kresba nesmí obsahovat číslice ani písmena.

Popis

 • Pojem musí být popsán, aniž by bylo použito příslušné slovo, jeho část nebo slovo od něj odvozené.

Pantomima

 • Pojem musí být předveden pomocí pantomimy. Nesmí se mluvit, vydávat zvuky ani používat či ukazovat na předměty.
 • Uhodnou-li spoluhráči v daném limitu předváděný výraz, posunou svojí figurku o tolik polí, jaké číslo se nachází na kartě u tohoto výrazu
 • Pozor: je-li na kartě za hledaným výrazem číslo 6, jedná se o tzv. otevřený úkol a hádat mohou všechny týmy.
 • Použité karty se nevrací do hry.

Zvláštní úkoly

Řetěz

 • Každé družstvo vybere svého zástupce. Hráč, který kartu sejmul, přečte nahlas dané slovo a hned vytvoří nové slovo, které začíná poslední slabikou (nebo dvěma) tohoto. Během cca. 5 až 10 vteřin musí hráč dalšího týmu vytvořit z nového stejným způsobem další slovo. Pak je na řadě další a další a další ... až se někomu nepodaří slovo v daném limitu vymyslet.
 • Družstvo, které jako poslední vytvořilo platné slovo, postoupí svojí figurkou o čtyři pole.

Rým

 • Hráč, který kartu sejmul, musí společně s jedním ze svých spoluhráčů vymyslet dvouřádkový verš. První hráč se podívá na výraz na kartě a vymyslí verš končící slovem, které se rýmuje se zadaným pojmem. Zároveň by měl verš na toto slovo co nejvíce odkazovat. Úkolem druhého hráče je totiž vytvořit verš, který končí výrazem na kartě. Má na to čas daný přesýpacíma hodinama a v případě, že neuhodne, může zkoušet dál.
 • Na gramatickou a významovou správnost není nutné klást příliš velký význam.
 • Pokud družstvo uhodne zadaný pojem, postoupí svojí figurkou o pět polí.


Konec hry a závěrečný úkol

 • Dojde-li družstvo do červené cílové oblasti (nemusí dojít přesně, ale i vyšším číslem), pokusí se v následujícím kole hráči splnit závěrečný úkol.
 • K tomu musí splnit dva úkoly najednou, přičemž první se plní vždy jako otevřená hra (mohou hádat i hráči ostatních týmů). Hráč musí před tažením karty říct, který výraz se bude hádat (A-F). Jestliže je zvolen řetěz nebo rým, karta se odloží a hráč si vytáhne jinou. Uhodnou-li spoluhráči hledaný výraz, okamžitě se pokusí o druhý. Ten samý hráč si vezme druhou kartu a ukáže ji hráčům ostatních týmů. Ti vyberou úkol, který je dle jejich názoru nejtěžší a na hráči je aby zvolený výraz příslušným způsobem předvedl svým spoluhráčům. Jestliže se jim to povede, tým zvítězil.
 • Jestliže hráči neuhodli, musí se pokusit o splnění dvou úkolů po sobě další kolo. I v případě, že uspěli v prvním úkolu, musí znova splnit dva úkoly.
 • Jestliže při prvním úkolu uspěl jiný tým, posune svojí figurku o příslušný počet polí.


Pravidla pro tři hráče

 • Každý hráč hraje se svojí figurkou
 • Hraje se jako otevřená hra (jeden předvádí ostatní hádají), když jeden hráč uhodne, posune se on a hráč, který předváděl.
 • Rým musí vymyslet hráč, který kartu sejmul, spolu s hráčem po levici. Pokud se jim to podaří, posunou oba figurku o pět polí.

Závěrečný úkol

 • Hráč, který je na tahu a jehož figurka se nachází v červené cílové oblasti, sejme kartu a z ní vybere dle svého názoru nejtěžší pojem. Zvolený pojem ukáže hráči po levici. Ten ho musí předvést daným způsobem třetímu hráči. Když třetí hráč uhodne, posunou oba hráči svojí figurku o příslušný počet polí. Jestliže neuhodne, hráč, který tahal tuto kartu, vyhrává hru.

Obrázky

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

Odkazy