A Game of Thrones

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Oprava.)
(2 autoři.)
Řádka 6: Řádka 6:
| vÄ›k      = 12
| vÄ›k      = 12
| délka    = 120 až 240 minut
| délka    = 120 až 240 minut
-
| autor    = Christian T. Petersen
+
| autor    =
 +
| autor2    = Christian T. Petersen
| rok      = 2003
| rok      = 2003
| vydavatel =  
| vydavatel =  

Verze z 15. 6. 2007, 23:47

Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 12
Délka hry 120 až 240 minut

Fantasy hra podle románu A Song of Ice and Fire (Píseň ledu a ohně) George Martina.

Vítejte v Západozemí!
Král Robert Baratheon je mrtev a v zemích Západozemí se schyluje k válce. Rod Lannisterů, jejichž dcera Cersei byla ženou Roberta Baratheona, si dělá nároky na trůn pro svého mladšího syna Joffreyho. Protože Stannis Baratheon ví, že Robert nebyl pravým otcem Joffreyho, dělá si sám po právu na trůn nároky. Na Železných ostrovech se rod Greyjoyů chystá pustit do druhé rebelie, tentokrát však s mnohem vyšším cílem. Na severu shromažďuje rod Starků síly k obraně svých práv a na jihu zámožný rod Tyrellů skrývá svou odvěkou touhu dosednout na Železný trůn. Jak se armády začínají shromažďovat a havrani přelétají sem a tam, stává se střet králů nevyhnutelným.

Obsah

Pravidla

Herní materiál

 • 1 hrací plán
 • 75 žetonů rozkazů (15 na rod)
 • 100 žetonů síly (20 na rod)
 • 15 žetonů vlivu (3 na rod)
 • 5 žetonů zásob (1 na rod)
 • 35 karet rodů (7 na rod)
 • 5 karet počátečního rozmístÄ›ní (1 na rod)
 • 30 karet Westeros
 • 50 dÅ™evÄ›ných jednotek pěšáků
 • 20 dÅ™evÄ›ných jednotek rytířů
 • 30 dÅ™evÄ›ných jednotek lodí
 • 1 žeton útoku divokých
 • 3 žetony neutrálních armád
  • 1 žeton King´s Landing
  • 1 žeton Sunspear
  • 1 žeton Eyrie
 • 1 žeton Železný trůn
 • 1 žeton Valyrijský ocelový meč
 • 1 žeton PoÅ¡tovní havran

Žetony rozkazů

 • Každý rod dostane 15 kulatých žetonů rozkazů, 3 od každého z následujících:
  • Pochod (sekyra)
  • Podpora (železná rukavice)
  • Nájezd (pochodeň)
  • Konsolidace sil (koruna)
  • Obrana (helma)
 • Jsou použity bÄ›hem fáze plánování, aby jste mohli zadat vaÅ¡im jednotkám tajnÄ› příkazy.

Žetony síly

 • Tyto žetony ve tvaru erbu pÅ™edstavují politický a ekonomický vliv. Používají se, když se ucházíte o pozici na stupnici vlivu, pro podporu Noční hlídky proti útokům Divokých a k nastolení vlády na hrací desce.

Karty rodu

 • Každý hráč dostane 7 karet svého rodu, které pÅ™edstavují důležité postavy z knihy A Song of Ice and Fire, vůdce v bitvách mezi znesvářenými rody.

Karta počátečního rozmístění

 • Než začne hra dostane každý hráč kartu svého rodu, která popisuje, kde začínají jednotky jeho rodu, počáteční rozestavÄ›ní na stupnici vlivu a stupnici zásobování.

Karty Westeros

 • Tyto karty jsou rozdÄ›leny do tří odliÅ¡ných skupin (I, II, III) a pÅ™edstavují zvláštní události a běžné úkoly bÄ›hem fáze Westeros.

Pěšáci, lodě a rytíři

 • PÅ™edstavují vojenskou sílu vačeho rodu.

Železný trůn, Valyrijský ocelový meč, Poštovní havran

 • Tyto tÅ™i velké žetony dostává nejsilnÄ›jší hráč v každé ze tří oblastí vlivu. Tyto žetony dávají svému majitely zvláštní moc.

Začátek hry

 1. Rozložte hrací desku na stůl.
 2. Položte žetony neutrálních armád na patřičná místa.
 3. Žeton útoku Divokých položte na políčko 0 v severním Westeru.
 4. Žeton pořadí kola na políčko 1.
 5. Všechny žetony síly všech rodů dejte na hromádku vedle hrací desky.
 6. Každý hráč si náhodně vybere kartu počátečního postavení jednoho rodu, aby se určilo, za jaký rod bude po zbytek hry hrát.
 7. Každý hráč si vezme sedm karet svého rodu
 8. Oddělte tři hromádky karet Westeros od sebe. Jednotlivé hromádky zamíchejte a položte vedle hracího plánu lícem dolů.
 9. Hráči rozmístí své jednotky a žetony podle toho, jak je napsáno na kartě počátečního postavení jejich rodu.
Na stupnici King´s Court má být Greyjoy pátý a Tyrrel čtvrtý = oficiální úprava pravidel

Pořadí tahů

 • Hra o trůny se hraje na deset kol, z nichž každé je rozdÄ›leno na tÅ™i fáze:
  1. Westeros (nehraje se v prvním kole)
  2. Plánování
  3. Akce

Fáze Westeros

 • Fáze Westeros pÅ™edstavuje zvláštní a běžné události na území Westeros.
 • Tato fáze se pÅ™eskočí v prvním kole, kdy se rovnou pÅ™istoupí k fázi plánování.
 • Fáze Westeros se skládá z :
  1. Posunutí žetonu pořadí tahu
  2. Otočení vrchní karty každého ze tří balíčků Westeros.
  3. Zahrání vrchní karty balíčku I.
  4. Zahrání vrchní karty balíčku II.
  5. Zahrání vrchní karty balíčku III.
  6. Položení tří karet Westeros naspod příslušných balíčků.
 • Karty jsou popsány na konci tÄ›chto pravidel

Fáze plánování

 • V této fázi hráči použijí své žetony, aby udÄ›lili rozkazy svým jednotkám.
  1. hráči najednou udělí rozkazy.
  2. Hráči najednou rozkazy ukáží.
  3. Hráči mohou využít poštovního havrana.

Zadávání rozkazů

 • Hráči tajnÄ› a vÅ¡ichni najednou umisÅ¥ují žetony rozkazů na desku do oblastí, kde mají své jednotky.
 • Aby se tedy na území mohl umístit rozkaz, je nutné aby se na nÄ›m vyskytovala alespoň jedna jednotka.
 • Na jedno území smí být umístÄ›n pouze jeden žeton.
 • Každý rod má deset normálních žetonů, dva od každého z následujících
  • Pochod (0,-1)
  • Nájezd
  • Podpora
  • Konsolidace síly - může být umístÄ›na jen na pevninu
  • Obrana (+1,+1)
 • a pÄ›t žetonů speciálních (s hvÄ›zdičkou)
  • Pochod (+1)
  • Nájezd (+1)
  • Podpora (+1)
  • Konsolidace síly - může být umístÄ›na jen na pevninu
  • Obrana (+2)
 • Hráč může použít vÅ¡ech deset normálních žetonů a tolik žetonů speciálních, kolik má hvÄ›zdiček na stupnici vlivu královského dvora.

Ukázání rozkazů

 • Poté, co hráči rozmístili rozkazy, je vÅ¡ichni naráz otočí lícem navrch.

Poštovní havran

 • Hráč, který je pánem PoÅ¡tovního havrana, může nahradit jeden ze svých rozkazů jedním ze svých speciálních rozkazů (ovÅ¡em pouze v případÄ›, že v pÅ™edchozí fázi neumístil vÅ¡echny speciální rozkazy na plán).

Fáze akcí

 • BÄ›hem této fáze se provedou akce naplánované v pÅ™edchozí fázi
 • Akční fáze se provádí ve tÅ™ech krocích:
  1. Splnit rozkaz nájezd
  2. Splnit rozkaz pochod (a z toho plynoucí bitvy)
  3. Splnit rozkaz konsolidace síly

Splnění rozkazu nájezd

 • Hráči, kteří umístili rozkazy nájezd nyní mohou tyto nájezdy vykonat. Každý hráč, když na nÄ›j pÅ™ijde Å™ada, může splnit rozkaz jednoho ze svých žetonů. Jako první je na Å™adÄ› hráč, který je nejvíše a po nÄ›m následují další hráči dle poÅ™adí na stupnici Železný trůn. Poté co se provedou vÅ¡echny nájezdy.
 • SplnÄ›ní rozkazu nájezd znamená, že odstraníte svůj žeton nájezdu z hrací desky a zároveň odstraníte jeden protihráčův žeton nájezdu, podpory nebo konsolidace sil. Odstranit smíte jen žeton z území, které sousedí z vaším územím z tímto rozkazem nájezdu.
 • Jestliže úspěšnÄ› provedete nájezd (odstraníte protivníkův rozkaz), provedli jste tzv. drancování. Za to dostanete jeden žeton moci z hromádky.
 • Rozkaz nájezd umístÄ›ný na pevninÄ› nemůže být nikdy proveden na moÅ™i. Nájezd z moÅ™e může být ovÅ¡em veden jak na moÅ™e, tak na pevninu.
 • Rozkaz nájezd nepostihuje a nemůže mít za cíl rozkazy pochod a obrana.
 • jestliže se na okolních územích nenachází žádný rozkaz konsolidace sil, podpora a nebo nájezd, váš rozkaz je odstranÄ›n bez efektu. Můžete se též rozhodnout neprovést rozkaz i za pÅ™edpokladu, že jste jeho provedení schopni.

Splnění rozkazu pochod

 • Pochodem pÅ™emisÅ¥ujete své jednotky a napadáte nepřátelská území. Když nÄ›jaká oblast dostane rozkaz k pochodu, můžete pÅ™emístit vÅ¡echny nebo jen nÄ›které jednotky.
 • Je možné pÅ™esunout jednotky z jednoho území do nÄ›kolika sousedních. Pouze na jednom z tÄ›chto území smí být nepřátelská jednotka.
 • Rozkaz nemusí být využit a celá jednotka může zůstat na původním území.
 • jednotka se smí pÅ™emístit jen na sousední území. Vyjímkou je pohyb s využitím vlastních lodí.
  • DvÄ› území na pevninÄ› spojené jedinou moÅ™skou oblastí nebo spojenými moÅ™skými oblastmi, na každé z nichž se nachází hráčova loď, se považujípro účely pochodu a ústupu za sousedící.
  • I když použijete pÅ™esun lodí, jeden rozkaz pochodu může způsobit jen jednu bitvu.
  • Nikdy nemůžete použít loď protihráče, i kdyby vás nechal.
  • Není stanoven žádný limit pÅ™esunu pomocí lodí uskutečnÄ›ných v jednom kole.
  • LodÄ› se mohou účastnit pÅ™esunu, nebo tvoÅ™it článek pÅ™esunu, bez ohledu na to, jestli mÄ›li zadaný nÄ›jaký rozkaz.

Nastolení vlády

 • Když z nÄ›které oblasti odejdou vÅ¡echny vaÅ¡e jednotky, strácíte zde vládu. Můžete zde ovÅ¡em vládu nastolit. K tomu dojde, umístíte-li žeton použitelné síly na území, které jste právÄ› opustili. Tento žeton pÅ™edstavuje nadvládu vaÅ¡eho rodu nad danou oblastí a zůstane tam, dokud se tam úspěšnÄ› nepÅ™emístí nepřátelská jednotka.

Bitva

 • Když pÅ™emístíte své jednotky na území obsazené jednotkami jiného rodu, dojde k bitvÄ› ihned jak dokončíte pohyb z konkrétního příkazu pochod.
 • Bitvy se Å™eší porovnáním bojové síly zúčastnÄ›ných stran. VítÄ›zem je ten, kdo má nejvyšší bojovou sílu. Ta je ovlivnÄ›na jednotkami v bitvÄ›, podporou, příkazy k obranÄ›, rozkazy pochodu, Valyrijským mečem a kartami rodu.

Podpora

 • PÅ™ilehlá oblast může "vyslat" podporu jen pokud na ní je rozkaz Podpora.
  • Rozkaz podpora se zadává, protože hráč pÅ™edpokládá, že sousední jednotky budou potÅ™ebovat podporu v boji.
  • Hráč může podporovat jak vlastní tak bitvy jiných rodů.
  • Jestliže hráč podporuje bitvu (aÅ¥ útočníka nebo obránce), znamená to, že síla jeho jednotek se pÅ™ičte k síle podporovaného hráče. Hráč nemůže podporu rozdÄ›lit ani podpoÅ™it jen částí svých jednotek. Buď podpoří vším, nebo nepodporuje.
  • V rámci jednoho kola může hráč s rozkazem Podpora podpoÅ™it i nÄ›kolik bitev.
  • LodÄ› mohou podpoÅ™it bitvu jak na moÅ™i tak na pevninÄ›. Pozemní jednotky mohou podpoÅ™it jen bitvy na souÅ¡i.
  • Jednotky, které dávají podporu zůstávají stát na svém místÄ›.
 • Nyní hráči oznámí jaká je jejich bojová síla, síla jednotek včetnÄ› vÅ¡ech bonusů a podpor.
 • Pak následuje zahrání karet rodu
  • Každý hráč si tajnÄ› vybere jednu ze sedmi karet rodu. Oba hráči jí najednou vyloží pÅ™ed sebe.
  • Po vyložení karty se nejprve zahraje použitelná speciální vlastnost. Pak každý hráč pÅ™idá bojovou sílu své karty ke své celkové bojové síle.
  • Ačkoliv hráči volí kartu rodu tajnÄ›, jsou obÄ›ma hráčům známé! Hráč si tedy může pÅ™ed výbÄ›rem prohlédnout karty protivníka. Až samotný výbÄ›r pak probíhá tajnÄ›.
 • Jestliže útočník nebo obránce vlastní Valyrijský meč, může ho teď použít. Za použití získá +1 k celkové bojové síle. Meč vÅ¡ak může použít pouze jedenkrát za kolo!

Konec bitvy

 • ObÄ› strany si teď spočítají celkovou bojovou sílu za
  • jednotky v bitvÄ›
  • bonus/postih za rozkaz pochod či obrana
  • podporu z pÅ™ilehlých oblastí
  • speciální schopnosti na kartÄ› rodu
  • bonus bojové síly na kartÄ› rodu
  • Valyrijský meč
 • Hráč s vyšší bojovou silou vyhrává bitvu. V případÄ› shodné bojové síly vyhrává hráč s vyšší pozicí na stupnici léna.
 • Po vyhodnocení bitvy se určí ztráty v boji. Ty může utrpÄ›t pouze hráč, který v probÄ›hlé bitvÄ› prohrál. Ztráty se určí podle počtu mečů na rodové kartÄ› vítÄ›ze (co meč to ztráta jednotky) od jejichž počtu se odečte počet pevností na rodové kartÄ› poraženého.
 • Poté se poražená strana musí stáhnout.
  • Jestliže prohrál útočník, musí se vÅ¡echny jeho pÅ™eživší jednotky stáhnout na pole, ze kterého byl veden útok.
  • Prohrál-li obránce musí vÅ¡echny své jednotky stáhnout na jedno jediné pole, které buď ovládá nebo je prázdné (není zde cizí jednotka ani žeton moci jiného rodu). Nesmí se vÅ¡ak stáhnout na pole, ze kterého byl veden útok!
  • Pozor! PÅ™i stahování je nutné hlídat, aby nebyl pÅ™ekročen limit jednotek v armádÄ› - když ustupuji dvÄ›ma jednotkami na pole, kde mám jednotky tÅ™i, ale smím mít maximálnÄ› 4 jednotky, pak musím jednu z ustupujících jednotek odstranit ze hry. To znamená, že ačkoliv jsem v bitvÄ› nepÅ™iÅ¡el o žádné jednotky, můžu o nÄ› i tak pÅ™ijít pakliže nemají kam ustoupit.
  • Jednotky, které ustoupily se položí na bok. Nemají žádnou bojovou sílu a jsou-li v tomto kole donuceny opÄ›t ustoupit, jsou automaticky zničeny.

Splnění rozkazu konsolidace síly

 • V této fázi hráči vÅ¡ichni najednou získají z hromádky žetony vlivu za každý svůj na desce umístÄ›ný rozkaz konsolidace síly a za každou korunku, nacházející se na území s tímto rozkazem.

Konec hry

 • Hru o trůny je možné vyhrát jedním ze dvou následujících způsobů:
  1. Hráč, který po deseti kolech ovládá nejvíce oblastí s městy a pevnostmi
   • Jestliže dva hráči skončí nerozhodnÄ›, pak vítÄ›zí ten, kdo má vyšší pozici na stupnici zásob. Jestliže je hra stále nerozhodnÄ›, hráč, který má nejvyšší použitelnou sílu vyhrává. Nerozhodne-li ani to, končí hra remízou.
  2. Hráč ovládá sedm oblastí s městy a pevnostmi
   • Jestliže nÄ›který hráč ovládne kdykoliv bÄ›hem hry sedm oblastí s mÄ›sty a pevnostmi, je hra okamžitÄ› ukončena a dotyčný hráč prohlášen za vítÄ›ze.

Další pravidla

Neutrální síly

 • Na začátku hry jsou umístÄ›ny speciální žetony na King´s Landing, Eyrie a Sunspear. Číslo na tÄ›chto žetonech pÅ™edstavuje sílu jejich neutrálních jednotek, které zabraňují ve vpochodování do dotyčné oblasti.
 • Aby jste mohli napochodovat do této oblasti, musí mít vaÅ¡e jednotky spolu s podporujícími alespoň stejnou sílu.
 • Vpochodování do neutrální oblasti nevyvolá bitvu, takže se nehrají karty rodu. Modifikátor rozkazu pochod se ovÅ¡em započítává.

Hra ve třech hráčích

 • Greyjoy a Tyrell nehrají. Jejich počáteční jednotky se vÅ¡ak umístí a pÅ™edstavují neutrální síly. Jejich žetony vlivu a zásob se neumisÅ¥ují.
 • K okamžitému vítÄ›zství je potÅ™eba 8 mÄ›st.

Hra ve čtyřech hráčích

 • Nehraje Greyjoy. StejnÄ› jako ve tÅ™ech hráčích jsou jeho jednotky rozmístÄ›ny na plán jako neutrální síly.

Omezení žetonů

 • VÅ¡echny žetony a jednotky ve hÅ™e jsou omezeny svým počtem. Jesliže má hráč vÅ¡ech 20 žetonů síly, nemůže dostat další, dokud nÄ›které nepoužije pÅ™i dražbÄ›.

Ostrovy

 • DRAGONSTONE, PYKE, THE ARBOR jsou ostrovy a jako takové se považují za pevninu. Z toho vyplývá, že se po nich nedá pohybovat lodí. Pozemní jednotky se odsud ovÅ¡em mohou dostat jedinÄ› pomocí lodní pÅ™epravy.

Řeky

 • Hranice pevninských území jsou vyznačeny bílou čarou. NÄ›které hranice jsou vÅ¡ak modré - ty pÅ™edstavují velké Å™eky. PÅ™es Å™eku nelze pÅ™ejít, leda by byl na ní vyznačen most. Ty jsou na hracím plánu jen dva a to na THE TWINS a na CRACKCLAW POINT.

Sever

 • Oblast nad CASTLE BLACK, která se nepovažuje za součást hracího pole a tudíž na ní nelze vstupovat s jednotkami.

Karty Westeros

Winter Is Coming

 • Zima se blíží
  Ihned zamíchejte tento balíček a otočte novou kartu.

Last Days of Summer

 • Poslední dny léta
  Nic se neděje, pokračujte ve hře.

Sea of Storms

 • MoÅ™e se bouří
  Hráči nemohou umístit rozkazy nájezd.

Storm of Swords

 • BouÅ™e mečů
  Hráči nemohou umístit rozkazy obrana.

Supply

Clash of Kings

Feast for Crows

Wildling Attack

Mustering

Game of Thrones

Rains of Autumn

Obrázek mamuta


Karty rodů

STARK

 • Catelyn Stark
Váš bonus z rozkazu obrana je v této bitvě dvojnásobný.
 • Maester Luwin
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, můžete si vzít zpět do ruky jednu z odhozených karet rodu
 • Robb Stark
Útočící rytíři ve vaší armádě přidávají +3 k bojové síle (namísto obvyklých +2)

BARATHEON

 • Melisandre of Asshai
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, můžete utratit jeden žeton použitelné moci a vybrat si za to jednu kartu rodu z ruky poraženého a odhodit ji.
 • Renly Baratheon
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, můžete vylepšit jednoho pěšáka (který se této bitvy účastnil) na rytíře.
 • Salladhor Saan
Bojová síla protivníkových podporujících lodí je snížena na 0.

LANNISTER

 • Ser Jaime Lannister
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, vezměte si dva žetony použitelné moci.
 • Cersei Lannister
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, odstraňte poraženému jakýkoli žeton rozkazu.
 • Vargo Hoat
Útočící pěšák ve vaší armádě přidává +2 k bojové síle (namísto obvyklých +1)

GREYJOY

 • Asha Greyjoy
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, můžete ihned odstranit rozkaz podpora nebo konsolidace síly na oblasti moře nebo pevniny přiléhající k bitevnímu poli.
 • Balon Greyjoy
Bojová síla vůdce vašeho protihráče je 0
 • Victarion Greyjoy
Útočící lodě vaší armády přidávají k bojové síle +2 (namísto obvyklých +1)

TYRELL

 • Ser Loras Tyrell
Ihned zabijte jednoho útočícího nebo bránícího se pěšáka vašeho protihráče
 • Briene of Tarth
Ihned odhoďte protihráčův rozkaz obrana na bitevním poli
 • Queen of Throns
Zrušíte speciální vlastnosti na kartě rodu vašeho protivníka