Die Fürsten von Florenz

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče
(přesměrováno z Knížata florentská)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 12
Délka hry 75 až 100 minut
Autor Wolfgang Kramer
Richard Ulrich
Vydání
2000 Ravensburger Knížata florentská
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2000 - 4. místo; International Gamers Awards 2001 - Best Strategy Game

Hra o mecenáších, kumštýřích a učencích.


Itálie, začátek 16. století. Prožijte dobu vrcholné renesance. Vklouzněte do role florentských knížat, staňte se hlavou známé šlechtické rodiny, jako jsou Medicejští nebo Borgiové. Zvyšujte svou vážnost, pečujte o čest a slávu. Jak? Tím, že budete na svém panství stavět velkolepé budovy, působivě přetvářet krajinu a zejména zvát slavné umělce a učence na svůj dvůr.

Původní překlad z německého originálu Die Fürsten von Florenz: Daniel Zeman, Klub deskových her Paluba (www.hrejsi.cz), 16.8.2003.


Pravidla

Články

Jirka bauma:Návrh strategie Knížata florentská


Herní materiál

Karty a kartičky používané ve hře jsou popsané německy. V pravidlech používáme jejich česká pojmenování, německý ekvivalent se objevuje v závorce na důležitých místech. Přehledný překlad všech popisků je na konci pravidel.

 • Tabulka se stupnicí úspěchu (prestižní body) a ukazatelem kol.
 • 5 panství - hracích tabulek jednotlivých hráčů, obsahujících také pravidla hry ve zkratce. Barvě hráče odpovídá orámování mapy panství a dalších políček. Vlastní panství na tabulce představuje rastr 7×7 čtverců, z toho 3×2 v levém dolním rohu zabírá palác (Palazzo). Na tabulce (ale mimo rastr) jsou dále vyznačená místa pro odkládání tří vyhlášených svobod a tří stavitelů.
 • 30 budov (po 3 univerzitách (Universität), laboratořích (Laboratorium), dílnách (Werkstatt), knihovnách (Bibliothek), operách (Oper), ateliérech (Atelier), špitálech (Hospital), divadlech (Theater), věžích (Turm) a kaplích (Kapelle)) (Gebäude)
 • 18 krajin (po 6 lesech (Wald), jezerech (See) a parcích (Park)) (Landschaften)
 • 12 svobod (obdélníkové kartičky; po čtyřech svobodách pohybu (Reise), vyznání (Religion) a slova (Meinung)) (Freiheiten)
 • 6 stavitelů (čtvercové kartičky) (Baumeister)
 • 7 kejklířů (kulaté kartičky) (Gaukler)
 • 60 karet (21 osobností (Personenkarte), 14 prestižních karet (Prestigekarte), 20 prémiových karet (Bonuskarte) a 5 "lákadel" (Anwerbekarte))
 • Peníze (27×100 florinů, 12×500 a 14×1000)
 • 6 figurek v barvách hráčů (kromě černé, která slouží jako ukazatel začínajícího hráče)
 • 6 kulatých kamenů v barvách hráčů (kromě černé, která slouží jako ukazatel kola)


Cíl hry

3 až 5 hráčů v průběhu celkem sedmi kol zřizuje ve svém knížectví budovy, zakládá krajiny, zve na svůj dvůr umělce a vědce a snaží se vytvořit podmínky, které pozvané osobnosti inspirují k významným dílům. To vše hráčům přináší prestižní body, které se zaznamenávají na stupnici úspěchu.

Čím působivěji dílo vypadá, tj. čím vyšší je hodnota díla, tím více peněz či prestiže toto dílo přinese hráči, na jehož panství vzniklo. Peníze jsou potřeba ke stavbě budov, přetváření krajiny a dalším počinům. Také stavitelé a kejklíři, poskytující dvoru cenné služby, chtějí dostat zaplaceno. To platí i o prestižních a prémiových kartách, které rovněž pomáhají na cestě k nejvyšší vážnosti. Ten, kdo má po sedmi kolech nejvíce prestižních bodů, je vítěz.


Přehled hry

Ve hře vystupují trojí jednotky: peníze (floriny), hodnota díla (WZ) a prestižní body (PP). Při splnění dalších podmínek se mění: 1 WZ Ž 100 florinů, 200 florinů Ž 1 PP, 1 PP Ž 100 florinů. O vítězi rozhodují PP, při rovnosti peníze.

Prestižní body získáte:

 • za dokončené dílo (1 prestižní bod za 2 body hodnoty díla; za dílo lze získat i peníze)
 • jako prémii za nejhodnotnější dílo kola
 • za každou budovu
 • za druhou a další krajinu stejného druhu (např. za druhý les)
 • za druhého a třetího stavitele
 • na konci hry za prestižní karty, splňujete-li podmínky na nich uvedené


Co k čemu potřebujete a jak to získáte

Kolo má fáze A a B. Něco se dá získat v dražbě ve fázi A, něco za pevnou cenu ve fázi B. Navíc dostanete 3 osobnosti a 3500 florinů (peníze) do začátku (viz Příprava hry).


Osobnosti (Personenkarten)

Tvoří na vašem dvoře díla a přinášejí vám tak peníze nebo prestiž. Po získání je máte v ruce - dokud jsou v ruce, tak tvoří. Když je vyložíte, dílo je dokončeno. Osobnosti navíc zvyšují hodnotu děl ostatních osobností, protože každá osobnost se na dvoře cítí lépe a má větší inspiraci, když tam najde společnost sobě rovných. Hodnota díla se zvyšuje o počet karet osobností, ať už vyložených nebo teprve tvořících, včetně tvůrce právě hodnoceného díla. Osobnosti se získávají ve fázi B za 300 florinů, nejvýše 1 osobnost v 1 tahu!


Budovy

Kromě toho že vždy zvyšují prestiž, jsou důležité jako pracoviště pro osobnosti. Každá osobnost požaduje konkrétní druh budovy a dostane-li ji, její dílo je hodnotnější o 4 body. Kupují se ve fázi B za 700, 300 nebo 0 florinů (závisí na počtu stavitelů u dvora, ne na velikosti budovy!).


Stavitelé

Usnadňují stavbu budov. 1. stavitel snižuje cenu budovy ze 700 na 300, 2. stavitel umožňuje, aby se budovy na vašem panství dotýkaly stěnou (normálně smějí jen rohem), 3. stavitel snižuje cenu budovy na 0. 2. a 3. stavitel navíc přinášejí po 3 prestižních bodech. Získávají se v dražbě.


Krajiny (lesy, jezera, parky)

Zvyšují hodnotu díla o 3 body, protože poskytují odpočinek osobnostem. Každá osobnost požaduje konkrétní druh krajiny. Stačí mít jednu krajinu požadovaného druhu, druhá slouží jen ke zvýšení prestiže o 3 body. Kupují se v dražbě.


Svobody (pohybu, slova, vyznání)

Zvyšují hodnotu díla o 3 body, protože poskytují osobnostem větší tvůrčí volnost. Pro každou osobnost je důležitý jiný druh svobody. Je jich nedostatek, získávají se ve fázi B za 300 florinů, jeden hráč v jednom tahu nejvýše jednu svobodu!


Kejklíři

Zvyšují hodnotu díla (za každého kejklíře 2 body), protože zpříjemňují osobnostem jejich pobyt u dvora. Kupují se v dražbě.


Prémiové karty (Bonuskarten)

Mohou výrazně zvednout hodnotu díla v závislosti na tom, co máte na svém panství. Můžete např. získat po 1 bodu za každou krajinu. Získávají se ve fázi B za 300 florinů. Jsou na jedno použití pro jedno konkrétní dílo.


Lákadla (Anwerbekarten)

Umožňují přetáhnout osobnost od dvora vašich soupeřů, ale jen pokud už dokončila své dílo (leží vyložená na stole). Lákadlo dáte soupeři místo karty osobnosti, při všech sčítáních osobností se mu bude počítat jako osobnost. Protivníka tedy nijak nepoškodíte, ale pro vás může získaná osobnost své dílo zopakovat. Lákadla se získávají v dražbě.


Prestižní karty (Prestigekarten)

Všechny karty si vybíráte

S výjimkou lákadel, která jsou všechna stejná, je postup získání nové karty (prestižní, prémiovou nebo osobnosti) vždy stejný: Prohlédnete si horních 5 karet v balíčku, jednu z nich si vyberete, ostatní vrátíte v libovolném pořadí dospod balíčku.


Peníze

Získáváte je za dokončené dílo. Za každý bod hodnoty díla dostanete 100 florinů. V nouzi můžete také získat peníze zpětným prodejem své prestiže: 100 florinů za jeden prestižní bod, tj. polovina původní hodnoty prestiže.

Potřebujete je ve fázi A v dražbě (vyvolávací cena 200 florinů, přihazuje se po 100) a ve fázi B (vše, co chcete získat, stojí po 300 florinech, akorát u staveb je to složitější: základní cena 700, s prvním stavitelem 300, se třetím 0; cena nezávisí na velikosti stavby). Na konci hry mohou peníze rozhodnout o pořadí mezi hráči se stejně vysokou prestiží.


Příprava hry

Hrací plán (stupnice úspěchu) se položí doprostřed stolu. Upozornění: Pokud některý hráč během hry dosáhne úspěchu v hodnotě 50 prestižních bodů, pokračuje v dalším kole od nuly a na konci hry si 50 bodů přičte.

Každý hráč obdrží:

 • Své panství (hrací tabulku s obrysy panství ve své barvě), které si položí před sebe.
 • Hrací kámen ve své barvě si položí před sebe.
 • Figurku ve své barvě, kterou položí na nulu na stupnici úspěchu.
 • 3 osobnosti, vybrané následovně: Po zamíchání všech 21 karet osobností se po řadě rozdává každému hráči skrytě 1 karta, až než mají všichni hráči po 4 kartách. Ti si je prohlédnou a vyberou si 3 karty, které si nechají. Čtvrtou kartu každý hráč skrytě vrátí do balíčku nerozdaných karet. Ten se pak ještě jednou zamíchá a nachystá jako doplňovací balíček, lícem dolů.
 • 3500 florinů do začátku (2×1000, 2×500, 5×100).

Zbytek peněz se položí vedle plánu a bude představovat banku.

Další materiál se rovněž rozloží vedle plánu, rozdělený do dvou skupin. Jednu skupinu tvoří objekty, které hráč bude získávat v dražbě ve fázi A každého kola. Druhou skupinu tvoří objekty, které si hráč bude kupovat za pevné ceny ve fázi B svého tahu. Objekty skupiny A se rozloží z jedné strany plánu, skupina B z té druhé.

Fáze A: lesy, jezera, parky, kejklíři, stavitelé, prestižní karty (Prestigekarten) a lákadla (Anwerbekarten).

Fáze B: budovy, svobody, osobnosti (Personenkarten) a prémiové karty (Bonuskarten).

Všechny karty se chystají do balíčků lícem dolů, pouze u lákadel je to jedno, tam jsou všechny karty stejné a líc obsahuje připomenutí, k čemu karta slouží.[1]

Pozor! Od každé svobody je k dispozici o jednu méně, než je hráčů. Přebytečné kartičky vraťte do krabice.

Černý kámen slouží jako ukazatel probíhajícího kola na stupnici uprostřed hracího plánu. Stupnice má dva řádky, bílý ukazuje číslo kola, růžový minimální požadovanou hodnotu díla dokončeného v tomto kole. Na začátku hry se černý kámen položí na pole 1 v bílém řádku.

Černá figurka slouží jako ukazatel začínajícího hráče, který si ji postaví před sebe. V prvním kole bude začínat nejstarší hráč.


Průběh hry

Hra probíhá v sedmi kolech. Začínající hráč se po každém kole mění, v prvním kole je to nejstarší hráč, v dalších kolech následují ostatní hráči, po směru hodinových ručiček. Po sedmém kole hra končí.

Každé kolo má 2 fáze:

 • Fáze A Ž dražba: každý hráč může vydražit 1 objekt
 • Fáze B Ž akce: každý hráč může provést 2 akce

Nejdříve všichni hráči společně projdou fází A, potom popořadě fází B, počínaje začínajícím hráčem kola.


Fáze A

Pro fázi A je důležitých 7 hromádek různých "objektů", které leží nalevo od hracího plánu: les, jezero, park, kejklíř, stavitel, prestižní karta a lákadlo. Všechny objekty přinášejí výhody.


Základní pravidla

 • Každý hráč může vydražit nejvýše jeden (1) objekt, poté z probíhající fáze vypadne.
 • Z každé hromádky lze vydražit nejvýše jeden (1) objekt, poté je tato hromádka pro probíhající fázi uzavřena.
 • Pokud je zásoba objektů některého druhu vyčerpána, není už možné takový objekt vydražit.


Průběh

Začínající hráč oznámí, o který objekt má zájem za základní cenu 200 florinů.

Nyní jsou tázáni ostatní hráči po směru hodinových ručiček. Každý, kdo má o tento objekt také zájem, musí nabídnout přesně o 100 florinů více, než byla předcházející nabídka. Kdo nemůže nebo nechce zvýšit nabídku, musí pasovat a vypadne z dalšího boje o tento objekt. To se opakuje do té doby, než nějaká nabídka zůstane nepřebita. Hráč, který učinil nejvyšší nabídku, zaplatí odpovídající obnos do banky (ostatní hráči, kteří se účastnili dražby, nic platit nemusejí), vezme si vydražený objekt a položí svůj hrací kámen na odpovídající balíček objektů. To je znamení, že a) tento hráč už se v právě probíhající fázi nemůže účastnit dalších dražeb (základní pravidlo 1) a že b) tento druh objektu už v dané fázi není k dispozici (základní pravidlo 2).

Jestliže hráč, který dražbu otvíral, dostal daný objekt přiklepnut, je teď na dalším hráči v pořadí, aby oznámil objekt svých tužeb a otevřel tím novou dražbu. Pokud ale hráč na tahu nebyl úspěšný, je opět na řadě on a otvírá dražbu o nový objekt.

Dražby se vždy účastní všichni hráči, kteří v této fázi ještě nevydražili žádný objekt. Pokud už zbývá jen jediný hráč, nemá žádnou konkurenci a může si vzít bez dražby objekt z balíčku dosud neoznačeného kamenem některého soupeře, za základní cenu 200 florinů, kterou zaplatí do banky.

Po ukončení fáze A si všichni hráči vezmou svůj kámen zpět.

Příklad:

 • Hrají čtyři hráči. Hráč A začíná. Chce park a dostane ho za základní cenu 200 florinů, protože všichni ostatní hráči pasují. Položí svůj kámen na balíček parků, čímž dá najevo, že tento balíček už není k dispozici a že hráč A už se v této fázi nemůže zúčastnit dalších dražeb.
 • Nyní další hráč na řadě, hráč B, vybere k dražbě balíček kejklířů. C má také zájem a nabídne 300. D právě tak, jde na 400. Nyní je na řadě znova B (A je přece "venku") a zvýší na 500, C jde na 600, D nabídne 700. Teď pasuje B, po něm i C. D zaplatí 700 florinů do banky, obdrží kejklíře a položí svůj kámen na zbytek kejklířů.
 • B znova volí balíček, protože je nadále na řadě. Kromě něj už se může zúčastnit jen C. B vybere balíček lesů. C zvýší na 300, B kontruje se 400. C jde na 500, B na 600. C pasuje. B obdrží les, zaplatí 600 florinů do banky a položí svůj kámen na balíček zbylých lesů.
 • Teď už je ve hře jen hráč C. Má na výběr mezi 4 zbývajícími balíčky: jezera, stavitelé, prestižní karty a lákadla. Vezme si stavitele a zaplatí základní cenu 200 florinů. Pak si všichni hráči vezmou zpět své kameny.


Význam 7 objektů dražby

Obecně

 • každý objekt přinese odpovídající výhodu pouze tomu knížectví, ve kterém se nachází!
 • jeden hráč může během hry od každého druhu získat libovolné množství objektů. S jedinou výjimkou: jeden hráč může mít maximálně 3 stavitele.


Les (Wald)

Hráč, který vydraží les, ho musí ihned umístit do svého panství, tak aby lícoval s rastrem na plánku. Les lze položit i těsně vedle budovy nebo jiné krajiny. Les má následující využití:

 • Z celkem 21 umělců a učenců si 9 přeje mít k dispozici les pro odpočinek. Když ve fázi B některá z těchto 9 osob dokončí dílo, a v odpovídajícím knížectví se nachází nejméně jeden les, zvyšuje se hodnota díla o 3.
 • Hráč, který ve svém knížectví založí druhý les (nemusí ležet těsně vedle prvního), dostane ihned 3 prestižní body (zkratka PP - Prestigepunkte), tj. posune svou figurku na stupnici úspěchu o 3 pole vpřed. Pokud založí ještě třetí les (opět nemusí být těsně vedle prvního nebo druhého), obdrží opět 3 PP atd.[2]


Jezero (See)

Pro jezero platí stejná pravidla jako pro les; rozdíl je pouze ve velikosti a tvaru jezer (menší velikost je výhodou). Zato požaduje jezero ke svému odpočinku jen 7 osobností.


Park (Park)

Pro park platí stejná pravidla jako pro les; rozdíl je pouze ve velikosti a tvaru parků. Zato požaduje park ke svému odpočinku jen 5 osobností.


Kejklíř (Gaukler)

Kejklíř se svými hrátkami stará o zábavu i kumštýřům a učencům. Kdo získá kejklíře, položí ho do svého paláce (Palazzo). Každý kejklíř zvyšuje hodnotu každého díla, které je v daném knížectví dokončeno, o 2.


Stavitel (Baumeister)
 • Když hráč získá prvního stavitele, položí ho na levé stavitelské pole na tabulce svého panství. Od toho okamžiku ho každá nová budova stojí jen 300 florinů, místo 700.
 • Když hráč získá druhého stavitele, položí ho na prostřední pole. Od toho okamžiku může stavět budovy i těsně vedle sebe, což normálně nejde.
 • Když hráč získá třetího stavitele, položí ho na pravé pole. Od toho okamžiku může stavět budovy zadarmo.

Získání druhého i třetího stavitele přinese hráči ihned 3 prestižní body.


Prestižní karty (Prestigekarten)

Hráč, který získá nárok na prestižní kartu, si vezme pět horních karet z balíku, podívá se na ně, vybere si jednu z nich a položí ji lícem dolů vedle svého panství. Zbývající čtyři karty vrátí v libovolném pořadí dospod balíku.

Prestižní karta může svému majiteli přinést až 8 bodů (různé karty jsou různě cenné). K tomu je potřeba, aby na konci hry (!) byla v daném knížectví splněna podmínka na kartě uvedená. Navíc platí - ne pro všechny, ale pro většinu karet - že jejich majitel musí být jediný, který danou podmínku splňuje, aby dané PP získal (např. když karta slibuje 6 (3) PP za to, že hráč bude mít nejvíce budov). Pokud má více hráčů stejný nejvyšší počet budov, dostane majitel prestižní karty pouze nižší počet bodů, který je na kartě uveden v závorkách. Pokud tuto podmínku splňují pouze jeho protivníci, nedostane nic.

Hráč nemůže inkasovat z prestižní karty na většinu něčeho, co vůbec nevlastní, ani pokud dotyčnou věc nevlastní nikdo! Jinými slovy, nula se nepovažuje za nejvyšší počet, ani když nikdo vyššího počtu nedosáhl. (Pozn. překl.: tahle informace v hlavní části originálních pravidel jaksi chybí, ale dá se vyčíst z přehledu prestižních karet na konci.)


Lákadla (Lákací karty, Přetahovací karty, Abwerbekarten)

Hráč má dvě možnosti, jak na svůj dvůr přivést nové osobnosti: 1. Jejich odlákáním ze dvora protivníka pomocí karty lákadla. 2. Nabytím karty osobnosti ve fázi B.

Hráč, který získá lákadlo, jím může ihned nebo později přebrat protivníkovi osobnost, jejíž kartu už má protivník vyloženou na stole.[3] Pokud se rozhodne využít lákadlo později, až bude na tahu ve fázi B, nebude se mu odlákání osobnosti počítat za jednu ze dvou akcí, které ve fázi B bude mít k dispozici. Naopak, pokud má k dispozici více lákadel, bude moci použít tolik z nich, kolik bude chtít. Přilákanou osobnost si hráč vezme do ruky a na její místo před protivníka položí lákadlo.

Pozor: Lákadlo se počítá za kartu osobnosti, což má vliv jednak při zjišťování hodnoty díla (každá osobnost nebo lákadlo u dvora zvyšuje hodnotu o 1), jednak u některých prémiových a prestižních karet, které se zmiňují o počtu osobností nebo děl.


Fáze B

Ve fázi B může každý hráč - popořadě, počínaje začínajícím hráčem - vykonat dvě akce podle své volby.[5] Ten, kdo je na řadě, vykoná nejdřív úplně jednu akci a pak tu druhou.[6] Potom přijde na řadu další hráč atd.

Na výběr jsou tyto akce:

 • vytvořit dílo (lze provést 2×)
 • postavit budovu (lze provést 2×)
 • přivést na dvůr osobnost (lze provést 1×, nemíní se tím odlákání)
 • zavést svobodu (lze provést 1×)
 • získat prémiovou kartu (lze provést 2×)

Vytvořit dílo, postavit budovu nebo získat prémiovou kartu může hráč během svého tahu jednou nebo dvakrát (jako 1. a 2. akci). Zavést svobodu a pozvat na svůj dvůr osobnost ("ze světa", tj. z balíku dosud neangažovaných osobností, nikoli odlákáním z cizího dvora) může každý hráč provést nejvýše jednou v jedné fázi B. Odlákání osoby z cizího dvora se za akci nepočítá a lze ho provést libovolněkrát, kdykoli když je hráč na tahu.


Vytvoření díla

Hráč může nechat na svém panství vytvořit dílo jen tu osobnost, jejíž kartu drží v ruce. Osobnosti v ruce tvoří, dokončení díla se projeví jejich vyložením na stůl.

Dílo může být vytvořeno (a karta osobnosti vyložena) pouze tehdy, když dosáhne minimální požadované hodnoty. Ta je kolo od kola vyšší a udává ji stupnice na hracím plánu (uprostřed okruhu tvořeného stupnicí úspěchu; černý kámen ukazuje, které kolo běží a jaká je současná minimální požadovaná hodnota).[7]

 • Hráč, který chce některého kumštýře nebo učence nechat dokončit dílo, postupuje následovně:
  1. Vyloží odpovídající osobnost ze své ruky na stůl vedle svého panství lícem nahoru; tato osobnost nyní dokončila své dílo.
   Upozornění: Karta osobnosti poté zůstane ležet odkrytá před hráčem. Na tomto panství už dotyčná osobnost nemůže vytvořit žádné další dílo;[8] může ale být odlákána jiným hráčem a ve svém novém působišti opět začít tvořit.
  2. Poté se zjistí hodnota díla. Na kartě osobnosti jsou uvedené podmínky, které tvůrce pro svou práci stanovil (jde o druh budovy, krajiny a svobody; ostatní podmínky jsou pro všechny osobnosti stejné). Za každou takovou podmínku, která je v daném okamžiku v příslušném knížectví splněna, se zvyšuje hodnota díla o body uvedené na kartě:
   • Stojí-li na panství budova, která podporuje činnost této osobnost, zvyšuje se hodnota díla o 4.
   • Nachází-li se na panství krajina, která této osobnosti slouží k odpočinku, zvyšuje se hodnota díla o 3.
   • Těší-li se poddaní knížete svobodě, která je pro tuto osobnost zvlášť důležitá, zvyšuje se hodnota díla o 3.
   • Za každého kejklíře v paláci se zvyšuje hodnota díla o 2.
   • Za každou vlastní osobnost, bez ohledu na to, zda se nachází v ruce nebo vyložená na stole, se zvyšuje hodnota díla o 1. Pokud jsou vyložené na stole, počítají se k osobnostem i lákadla.
   • Za každou prémiovou kartu (Bonuskarte), kterou hráč vyloží současně s tvůrcem díla, se zvyšuje hodnota díla o prémii uvedenou na prémiové kartě.
 • Součet dosažených bodů udává hodnotu díla (Werkzahl, WZ). Tuto hodnotu hráč označí na stupnici úspěchu svým kamenem a přihlásí tak dílo do soutěže o nejhodnotnější dílo kola. Např. je-li hodnota díla 15, postaví hráč svůj kámen na pole 15 stupnice úspěchu; to nemá nic společného s jeho figurkou, která na téže stupnici ukazuje jeho prestiž.
 • Ještě jednou zdůrazňujeme: Hodnota díla musí dosáhnout alespoň minima požadovaného pro dané kolo! Jinak nesmí být dílo vytvořeno a karta osobnosti nesmí být vyložena!
 • Hráč nyní dostane z banky proplacenou hodnotu díla: za jeden bod hodnoty dostane 100 florinů (WZ 15 = 1500 florinů). Pokud hráč chce, může teď (později už ne!) právě získaný obnos (a pouze ten!) celý nebo jeho část proměnit za prestižní body v kurzu 200 florinů = 1 PP (jinými slovy, za 2 WZ lze získat 1 PP). To znamená, že hráč zaplatí zvolenou částku - mezi 0 a celkovým výtěžkem díla - zpět do banky a posune svou figurku na stupnici úspěchu vpřed o "nakoupené" prestižní body.[9]

K vyjasnění: Pouze peníze právě získané za dokončení díla mohou být ihned poté proměněna na prestižní body; se zbytkem hráčových peněz to nelze provést! Proto je nutné si po dokončení díla dobře rozmyslet, kolik peněz či prestiže potřebujete!

 • Hráčův kámen zůstane na stupnici úspěchu až do konce fáze, dokud neodehrají všichni hráči své akce. Hráč s nejhodnotnějším dílem pak dostane ihned 3 prestižní body.
 • Upozornění: Hráč, který v jedné fázi dokončil dvě díla, označí svým kamenem pouze vyšší z obou hodnot, ne jejich součet!


Příklad díla

Hráč A nechá ve 3. kole (požadovaná minimální hodnota 12) dokončit dílo svého básníka. Vyloží kartu této osobnosti z ruky na stůl, lícem nahoru. Již ve svém knížectví zřídil divadlo a zavedl svobodu pohybu, kromě toho má na dvoře 2 kejklíře a 4 osobnosti (včetně dotyčného básníka a jedné karty-lákadla). Na panství však chybí jezero a hráč také nenasadil žádnou prémiovou kartu.

Z toho dostane:

Budova: 4
Krajina: 0
Svoboda: 3
Kejklíři: 4
Osobnosti a lákadla: 4
Prémiové karty: 0

Celkem: 15

Hodnotu 15 si teď označí svým hracím kamenem na stupnici úspěchu. Z banky dostane 1500 florinů. Protože momentálně nepotřebuje žádné další peníze, vytěží z díla nejvyšší možný počet prestižních bodů: zaplatí 1400 florinů zpět do banky a posune svou figurku na stupnici úspěchu o 7 polí vpřed.


Stavba budovy

Stavěním budov ve svém knížectví hráči zvyšují svou prestiž a současně vytvářejí svým osobnostem podmínky pro tvorbu hodnotnějších děl. Ve hře jsou:

 • 3 velké budovy, které pokrývají každá 7 polí rastru: laboratoř (Labor), dílna (Werkstatt) a univerzita (Universität).
 • 5 středních budov, které pokrývají každá 5 polí rastru: ateliér (Atelier), špitál (Hospital), knihovna (Bibliothek), divadlo (Theater) a opera (Oper).
 • 2 malé budovy, které pokrývají každá 3 pole rastru: věž (Turm) a kaple (Kapelle).

Zřízení budovy má dvojí pozitivní účinek:

 • Přinese stavebníkovi ihned 3 prestižní body.
 • Podporuje zdar díla, zvyšuje o 4 hodnoty děl osob, které ke své tvorbě tuto budovu potřebují.

Náklady na jednu budovu obnášejí 700 florinů bez ohledu na velikost budovy. Má-li však hráč ve svých službách stavitele, platí za budovu pouze 300 florinů. Pokud má 3 stavitele, nestojí ho budovy už vůbec nic.

Hráč, který staví budovu, zaplatí stavební náklady do banky, vezme si budovu ze společné zásoby a ihned ji umístí na své panství. Pokud je společná zásoba určitého druhu budov spotřebována, nemůžou další hráči už takové budovy stavět.

Hráč může budovu postavit na libovolné místo svého panství, pokud dodrží následujících 6 stavebních pravidel:

 1. Stejně jako krajiny se musejí i budovy vždy zcela vejít do rastru. Mohou být však libovolně natočeny (i překlopeny, jsou oboustranné).
 2. Budovy, krajiny ani budovy s krajinami se nesmějí navzájem ani částečně překrývat.
 3. Na rozdíl od krajin se budovy nesmějí dotýkat jinak než rohem. Toto pravidlo platí i ve vztahu k paláci. Pravidlo však neplatí pro knížata, která mají ve svých službách alespoň 2 stavitele!
 4. Budovy s krajinami se mohou dotýkat libovolně, i stěnou.
 5. Budova jednoho druhu může být na jednom panství postavena nejvýše jednou.
 6. Jednou postavená budova zůstane do konce hry na svém místě. Nemůže být ani stržena, ani přemístěna.


Hráč, který chce na svůj dvůr přivést novou osobnost, zaplatí bance 300 florinů, vezme si horních pět karet z balíčku osobností (popř. všechny karty, pokud už jich zbývá méně než 5), podívá se na ně, jednu si vybere a vezme do ruky. Ostatní karty vrátí v libovolném pořadí lícem dolů dospod balíku.

S nově přizvanou osobností může nyní kdykoli vytvořit dílo. Pokud chce, může to být ještě v tomtéž kole, pokud mu na to ještě zbývá nevyužitá akce.

Jestliže je balík osobností spotřebován, nemohou už hráči žádnou další získat tímto způsobem (mohou však přebírat osobnosti svým protivníkům, pokud mají lákadla). Zavedení svobody

Umělci i učenci se cítí zvláště dobře a mají vyšší motivaci pro tvorbu, jestliže na panství, kde působí, platí právo, které je pro ně zvláště důležité - buď svobody pohybu (Reise), nebo slova (Meinung), nebo vyznání (Religion). Kterou svobodu která osobnost upřednostňuje, je napsáno na kartě příslušné osobnosti.

Hráč, který chce ve svém knížectví zavést některou svobodu, zaplatí bance 300 florinů, vezme si kartičku z odpovídající hromádky a postaví ji na odpovídající políčko své tabulky. Od této chvíle zvyšuje tato svoboda v tomto knížectví o 3 body hodnotu každého díla, pro jehož tvůrce je důležitá.

V jednom knížectví může být jeden druh svobody zaveden nejvýše jednou. Navíc ani dva různé druhy svobody nemůže jeden hráč zavést ve stejném kole. Jestliže kartičky s danou svobodou dojdou, nemůže už nikdo tuto svobodu zavést. Získání prémiové karty (Bonuskarte)

Prémiové karty mohou podstatně zvýšit hodnotu díla. Hráč, který chce získat prémiovou kartu, si počíná stejně, jako když získává novou osobnost: zaplatí 300 florinů, vezme si vrchních 5 karet z balíku, vybere si jednu z nich atd.

V okamžiku dokončení díla může hráč podle chuti vyložit žádnou, jednu nebo několik prémiových karet (i takovou kterou teprve v tomto kole získal). Nasazení prémiové karty se nepočítá za samostatnou akci, je to součást akce "dokončení díla".

Výše prémie odpovídá počtu prvků, které se na daném panství nacházejí a jsou druhu, který dotyčná prémiová karta požaduje. Hodnoty všech nasazených prémiových karet se přičtou k hodnotě díla.[10]

Každá prémiová karta může být použita jen jednou za hru. Poté se položí stranou lícem nahoru a do hry už se nedostane. Pokud se zásoba prémiových karet jednou spotřebuje, nemohou už hráči žádné prémiové karty získat. Nejhodnotnější dílo

Poté, co všichni hráči vykonali obě své akce ve fázi B (popřípadě se jedné nebo obou vzdali), obdrží hráč, na jehož panství v tomto kole vzniklo dílo nejvyšší hodnoty, 3 prestižní body. Jestliže několik hráčů dosáhlo stejné nejvyšší hodnoty díla, dostanou všichni tito hráči po 3 prestižních bodech. Pokud v tomto kole jen jediný hráč dokončil nějaké dílo, má automaticky nejlepší dílo a dostane 3 prestižní body. Pokud na žádném panství v tomto kole žádné dílo nevzniklo, cena v tomto kole propadá.

Poté si všichni hráči vezmou zpět své kameny ze stupnice úspěchu.


Nové kolo

Po ukončení fáze B začíná nové kolo. Černý kámen ukazující kola se posune na další pole, čímž vstupuje v platnost nové (vyšší) minimum pro hodnoty děl. Levý soused dosud začínajícího hráče převezme černou figurku a začíná nové kolo. Získávání peněz

Během hry může hráč přijít k penězům dvěma způsoby:

 • Po vytvoření díla si nechá část nebo celou jeho hodnotu vyplatit ve florinech.
 • Posune svou figurku na stupnici úspěchu zpět. To může udělat kdykoli během hry. Za každé pole, o které se posune zpět, dostane z banky 100 florinů.


Konec hry

Hra končí po 7. kole. Nyní se vyhodnotí prestižní karty: každý hráč, který splňuje podmínku uvedenou na své prestižní kartě, obdrží odpovídající počet prestižních bodů.

Vítězem je hráč, který na stupnici úspěchu stojí nejdále. Při rovnosti bodů vyhraje hráč, který má nejvíce peněz.


Poděkování

Autoři a vydavatelství děkují nesčetným testovacím hráčům za jejich velké nasazení a užitečné připomínky, zvláště:
Frank Biller, Hans-Jürgen Blechinger, Christine a Peter Dürdoth, Andreas Eggert, Andrea Engel, Walburga Freudenstein, Ulrike a Veit Froer, Dieter Habelitz, Sebastian Herrmann, Markus Huber, Steffen Klotz, Ursula Kramer, Reinhard, Regina a Matthias Kramer, Elke Kraus, Gerhard a Christel Kühnle, Marcel Ott, Robert Plückebaum, Rainer Rösner, Rebecca Stümper, Anke Timmering, Natalie a Jens Christopher Ulrich, Dominik Wagner, Rüdiger Wollny a herní kluby a skupiny v Bödefeldu, Bonnu, Gerlingenu, Hannoveru, Kleinwalsertalu, Ludwigsburgu, Rosenheimu, Stuttgartu a Winterbergu.


Hra pro dva hráče

Oficiálně je hra pro 3 až 5 hráčů. Tato část pravidel vznikla v Praze, když jsme hru chtěli vyzkoušet a byli jsme jenom dva. Ukázalo se, že technicky pravidla hře dvou hráčů nijak nebrání, pouze se asi předpokládá, že to ve dvou nebude moc zajímavé. Pokusili jsme se tedy poněkud upravit pravidla, aby hra byla zajímavá i ve dvou.

Dan a Klára Zemanovi paluba@hrejsi.cz


Fáze A (dražba)

Každý hráč vydraží 2 objekty, ale jen jeden z nich si bude smět ponechat.

Kvůli dražbě potřebuje každý hráč 2 hrací kameny, vybere si tedy ještě jednu nepoužitou barvu. Začínající hráč (ten, u kterého stojí černá figura) určí 1. objekt, který se bude dražit. Objekt se vydraží podle základních pravidel, vítěz si ho vezme, ale položí ho zatím někam stranou. Každou další dražbu otvírá hráč, který toho dosud vydražil méně; pokud oba vydražili po jednom objektu, otvírá ji začínající hráč. Pokud tedy začínající hráč v 1. dražbě uspěl, otvírá 2. dražbu jeho protivník. Pokud neuspěl, otvírá i druhou dražbu on. Atd.

Po uzavření všech 4 dražeb mají oba hráči stranou nachystáno po 2 vydražených objektech. Nyní začínající hráč vybere z obou objektů ten, který si chce ponechat. Druhý objekt musí dát do krabice, tento objekt už se do hry nedostane. Hráč poté zaplatí do banky vyšší z obou nabídek, které učinil. Pokud se rozhodl ponechat si objekt, za který nabídl méně, musí zaplatit cenu za objekt, který zahodil!

Hráč není povinen mít při 2. dražbě k dispozici peníze na součet obou nabídek, které učinil. Musí však mít peníze, které by při přiklepnutí nabídky skutečně musel zaplatit. Např. pokud má k dispozici 800 florinů a za 1. objekt nabídl 700, není při 2. dražbě omezen 100 floriny, může jich klidně nabídnout 800.

Pokud hráč nemá k dispozici peníze, které chce nabídnout v dražbě, může je získat zpětným proměněním svých prestižních bodů na stupnici úspěchu (100 florinů za 1 PP). Musí tak ale učinit nejpozději v okamžiku, kdy činí nabídku, na kterou už nemá hotovost. Nemůže s tím čekat, jestli se mu podaří dražbu opravdu vyhrát.


Svobody

Ve hře je pouze 1 exemplář od každé svobody. V okamžiku, kdy oba hráči získají po 1 svobodě, se třetí svoboda odstraní ze hry. Pokud by však dříve jeden hráč získal 2 svobody pro sebe, ta třetí ve hře zůstává a usilovat o ni mohou oba hráči!


Přehled a překlad prémiových karet (Bonuskarten)

V příkladech uvedených u karet se předpokládá, že hráč je v okamžiku nasazení karty vybaven následovně:

 • 2 lesy, 1 jezero, 0 parků
 • 0 kejklířů, 2 stavitelé, 1 prestižní karta, 2 svobody
 • 3 osobnosti na stole, 1 osobnost a 1 lákadlo v ruce
 • univerzita, dílna, opera, věž a kaple (připomínáme: palác se za budovu nepočítá!)
Jedes

Gebäude in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 1

Každá budova na vašem panství zvyšuje WZ o 1 Příklad: WZ se zvýší o 5
Jedes große Gebäude in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 2 Každá velká budova na vašem panství zvyšuje WZ o 2 Příklad: WZ se zvýší o 4
Jedes

mittlere Gebäude und jeder Wald in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 1

Každá

střední budova a každý les na vašem panství zvyšuje WZ o 1

Příklad:

WZ se zvýší o 3

Jedes

kleine Gebäude und jede Landschaft in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 1

Každá

malá budova a každá krajina na vašem panství zvyšuje WZ o 1

Příklad:

WZ se zvýší o 5

Jede

Gebäudegröße (groß, mittel, klein) in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 2

Každá

velikost budovy (velká, střední, malá) od které na vašem panství stojí alespoň jedna budova zvyšuje WZ o 2

Příklad:

WZ se zvýší o 6

Jede

Landschaft in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 1

Každá

krajina na vašem panství zvyšuje WZ o 1

Příklad:

WZ se zvýší o 3

Jeder

Wald in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 2

Každý

les na vašem panství zvyšuje WZ o 2

Příklad:

WZ se zvýší o 4

Jeder

See in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 2

Každé

jezero na vašem panství zvyšuje WZ o 2

Příklad:

WZ se zvýší o 2

Jeder

Park in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 2

Každý

park na vašem panství zvyšuje WZ o 2

Příklad:

WZ se zvýší o 0

Jede

Freiheit in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 2

Každá

svoboda na vašem panství zvyšuje WZ o 2

Příklad:

WZ se zvýší o 4

Jeder

Gaukler in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 2

Každý

kejklíř na vašem panství zvyšuje WZ o 2

Příklad:

WZ se zvýší o 0

Jeder

Gaukler und jede Freiheit in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 1

Každý

kejklíř a každá svoboda na vašem panství zvyšuje WZ o 1

Příklad:

WZ se zvýší o 2

Jeder

Baumeister in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 2

Každý

stavitel na vašem panství zvyšuje WZ o 2

Příklad:

WZ se zvýší o 4

Jeder

Baumeister und jeder See in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 1

Každý

stavitel a každé jezero na vašem panství zvyšuje WZ o 1

Příklad:

WZ se zvýší o 3

Jede

Prestigekarte, die Sie besitzen, erhöht die WZ um 2

Každá

prestižní karta, kterou vlastníte, zvyšuje WZ o 2

Příklad:

WZ se zvýší o 2

Jede

Prestigekarte, die Sie besitzen, und jede Freiheit in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 1

Každá

prestižní karta, kterou vlastníte, a každá svoboda na vašem panství zvyšuje WZ o 1

Příklad:

WZ se zvýší o 3

Jede

Landschaftsart (Wald, See, Park) in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 2

Každý

druh krajiny (les, jezero, park) na vašem panství zvyšuje WZ o 2

Příklad:

WZ se zvýší o 4 Upozornění: Každý druh krajiny se počítá jen jednou, i když je na panství více objektů toho druhu!

Jede der folgenden

Kategorien (Wald, See, Park, Gaukler, Baumeister, Prestigekarte, Freiheit) in Ihrem Fürstentum erhöht die WZ um 1

Každá z následujících

kategorií (les, jezero, park, kejklíř, stavitel, prestižní karta, svoboda) na vašem panství zvyšuje WZ o 1

Příklad:

WZ se zvýší o 5 Upozornění: Každá kategorie se počítá jen jednou, i když je na panství více objektů této kategorie!

Jede

Personenkarte in Ihrer Hand (ohne die gerade gespielte) erhöht die WZ um 1

Každá

osobnost ve vaší ruce (kromě té právě vyložené) zvyšuje WZ o 1

Příklad:

WZ se zvýší o 2 Osobnost, ke které se tato prémiová karta přikládá, leží už na stole a nepočítá se! Počítá se však lákací karta, kterou má hráč v ruce.

Jede eigene Personenkarte auf dem Tisch (inkl. der gerade gespielten) erhöht die WZ um 1 Každá vlastní osobnost na stole (včetně té právě vyložené) zvyšuje WZ o 1 Příklad: WZ se zvýší o 3 Právě vyložená osobnost už leží na stole.


Přehled a překlad prestižních karet (Prestigekarten)

V příkladech uvedených u karet se předpokládá, že hráč je na konci hry vybaven následovně:

 • 2 lesy, 1 jezero, 0 parků
 • 0 kejklířů, 2 stavitelé, 1 prestižní karta, 2 svobody
 • 3 osobnosti a 1 lákadlo na stole, 1 osobnost v ruce
 • univerzita, dílna, opera, věž a kaple (připomínáme: palác se za budovu nepočítá!)
Für

die meisten Gebäude erhalten Sie 6 (3) PP

Za

největší počet budov obdržíte 6 (3) PP

Pokud nikdo jiný nemá 5 nebo více budov, náš hráč dostane 6 PP. Pokud má některý protivník 5 budov, ale ne více, dostane 3 PP.
Für

zwei große Gebäude erhalten Sie 5 PP

Za

dvě velké budovy obdržíte 5 PP

Hráč dostane 5 PP. Nehraje roli, zda má ještě někdo jiný aspoň dvě velké budovy.
Für

die wenigsten leeren Felder erhalten Sie 8 (4) PP

Za

nejmenší počet prázdných polí obdržíte 8 (4) PP

Pokud má někdo jiný méně prázdných polí na plánku svého panství, náš hráč nedostane žádné PP.
Für

alle drei Landschaftsarten (Wald, See, Park) erhalten Sie 8 PP

Za

všechny tři druhy krajiny (les, jezero, park) obdržíte 8 PP

Hráč nedostane žádné PP, protože nemá park.
Für

die meisten Landschaften erhalten Sie 7 (4) PP

Za

největší počet krajin obdržíte 7 (4) PP

Pokud nikdo jiný nemá 3 nebo více krajin, náš hráč dostane 7 PP. Pokud má některý protivník 3 krajiny, ale ne více, dostane 4 PP.
Für

die meisten Wälder erhalten Sie 7 (4) PP

Za

největší počet lesů obdržíte 7 (4) PP

Za předpokladu, že náš hráč je jediný, který má 2 lesy, dostane 7 PP.
Für

die meisten Seen erhalten Sie 6 (3) PP

Za

největší počet jezer obdržíte 6 (3) PP

Za předpokladu, že dva protivníci mají také po 1 jezeru a že nikdo nemá více, dostane náš hráč 3 PP.
Für

die meisten Parks erhalten Sie 5 (3) PP

Za

největší počet parků obdržíte 5 (3) PP

Hráč nedostane žádné PP, ani pokud ani nikdo jiný nemá parky.
Für

alle drei Freiheiten erhalten Sie 8 PP

Za

všechny tři svobody obdržíte 8 PP

Hráč nedostane žádné PP, protože má pouze 2 svobody.
Für mindestens

4 Gebäude und 2 Freiheiten und 4 Werke erhalten Sie 6 PP

Za nejméně

4 budovy a 2 svobody a 4 díla obdržíte 6 PP

Za díla se považují vyložené karty osobností a vyložené lákací karty. Hráč dostane 6 bodů.
Für

die meisten Gaukler erhalten Sie 6 (3) PP

Za

největší počet kejklířů obdržíte 6 (3) PP

Hráč nedostane žádné PP, protože nemá žádného kejklíře. Nic nedostane dokonce ani v případě, že ani ostatní hráči nemají kejklíře.
Für

die meisten Baumeister erhalten Sie 6 (3) PP

Za

největší počet stavitelů obdržíte 6 (3) PP

Za předpokladu, že hráč je jediný, kdo má 2 stavitele, dostane 6 PP.
Für mindestens

1 Baumeister und 1 Gaukler und 2 Landschaften erhalten Sie 7 PP

Za nejméně

1 stavitele a 1 kejklíře a 2 krajiny obdržíte 7 PP

Hráč nedostane žádné PP, protože nemá kejklíře.
Für

die meisten Werke erhalten Sie 7 (4) PP

Za

největší počet děl obdržíte 7 (4) PP

Za předpokladu, že některý protivník má na stole vyloženo více karet osobností + lákadel, nedostane náš hráč nic.


Přehled osobností

Mathematiker matematik univerzita jezero svoboda vyznání
Theologe teolog univerzita park svoboda pohybu
Philosoph filozof univerzita les svoboda slova
Botaniker botanik laboratoř park svoboda vyznání
Alchemist alchymista laboratoř jezero svoboda slova
Physiker fyzik laboratoř les svoboda pohybu
Uhrmacher hodinář dílna jezero svoboda pohybu
Goldschmied zlatník dílna park svoboda slova
Glockengießer zvonař dílna les svoboda vyznání
Kartograph kartograf knihovna jezero svoboda vyznání
Rechtsgelehrter právník knihovna les svoboda slova
Choreograph choreograf opera les svoboda pohybu
Komponist skladatel opera jezero svoboda slova
Bildhauer sochař ateliér les svoboda vyznání
Maler malíř ateliér jezero svoboda pohybu
Apotheker lékárník špitál park svoboda slova
Mediziner medik špitál les svoboda pohybu
Dramatiker dramatik divadlo park svoboda vyznání
Dichter básník divadlo jezero svoboda pohybu
Astronom hvězdář věž les svoboda vyznání
Orgelbauer stavitel varhan kaple les svoboda slova


Slovníček ostatních prvků

Anwerbekarte lákací karta, lákadlo
Atelier ateliér
Baumeister stavitel
Bibliothek knihovna
Bonuskarte prémiová karta
Freiheit svoboda
Gaukler kejklíř
Gebäude budova
Geld (Florin) peníze (floriny)
Hospital špitál, nemocnice
Kapelle kaple
Laboratorium, Labor laboratoř
Landschaft krajina
Landschaftsart druh krajiny
Meinung názor (zde svoboda slova)
Oper opera
Palazzo palác
Park park
Personenkarte karta osobnosti
Prestigekarte prestižní karta
Reise cesta (zde svoboda pohybu)
Religion náboženství (zde svoboda vyznání)
See jezero
Theater divadlo
Turm věž, observatoř
Universität univerzita
Wald les
Werk dílo
Werkstatt dílna[1] Například při hře ve třech jsou k dispozici pouze 2 svobody vyznání, 2 svobody slova a 2 svobody pohybu.

[2] Pro vyjasnění: Ne každá další krajina na vašem panství přinese 3 PP, pouze každá další stejná krajina! Například pokud má hráč jen jedno jezero a vydraží park nebo les, nezíská za to žádné PP! Pokud ale vydraží další jezero, dostane 3 PP.

[3] Přirozeně lze odlákávat osobnosti až poté, co nejméně jedna leží odkrytá na stole. Osobnosti v ruce nelze protivníkovi přebrat!

[4] Nasazení lákadla ve fázi B se nepočítá jako jedna ze dvou akcí, které má hráč v této fázi k dispozici - lze ho provést navíc, a to i vícekrát.

[5] Jedné nebo obou akcí se hráč může vzdát.

[6] Je na jeho volbě, kterou akci provede jako první a kterou jako druhou.

[7] Např. ve 2. kole musí hodnota díla dosáhnout nejméně 10, v 6. kole nejméně 16, jinak nemůže být dílo vytvořeno.

[8] Leda v případě, že po dokončení díla osobu odlákal jiný kníže, na jeho dvoře vytvořila nové dílo a původní mecenáš ji pak přilákal zpět k sobě, může osobnost ve svém starém působišti vytvořit další dílo.

[9] Hráč, který za dílo získal např. 1500 florinů, může zvýšit svou prestiž o 1 až 7 bodů a musí za to zaplatit zpět do banky 200 až 1400 florinů.

[10] Zapamatujte si: Prémiové karty zvyšují hodnotu díla (WZ). Prestižní karty zvyšují prestiž (PP).


Odkazy