Agricola - strategie (Jirka bauma)

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

Strategii Agricoly zkusím vysvětlit na jedné mé nadstandardně vydařené partii.

Základní myšlenkou strategie Agricoly je možnost výběru nejlepšího tahu pomocí jednoduchého algoritmu na ohodnocení síly tahu.

Tento algoritmus vychází ze základního heuristického předpokladu: 1 akce(A) = 2 body(b) = 3 jídla(J).

Tzn. z výše uvedeného plyne, že na začátku hry má hráč -28 bodů (-7b za pole,...,krávy -13b za prázdná pole +6b za členy rodiny -6b sklizní * 2 jídla * 2 členové * 2/3 = -16b za jídlo +2b za jídlo na startu), a na konci hry, hraje-li průměrně, dosáhne 28 bodů (14 kol * 2 členové rodiny).

Ve skutečnosti nemá hráč důvod hrát pouze průměrně, protože z času na čas se vyskytne možnost zahrát nadprůměrný tah. A proto obvyklý výsledek po dobré hře bývá kolem 40 bodů.

1. profese Sběrač bobulí(dává k dřevu +1 jídlo); 2D(+J)

profese přinesla +2,7b

kartičky profesí mají velmi rozdílnou sílu, je mezi nimi několik, které jsou velmi silné, a ty je samozřejmě výhodné vyložit

2. profese Sběrač rákosu(dává 4 rákosy v následujících 4 kolech);2D(+J)

profese přinesla +1,3b

další vyložená velmi silná profese

v Agricole je samozřejmě prvek náhody spočívající v tom, jak kdo dostane silné kartičky, ale jak se rozdává 14 kartiček, takže je docela šance, že se ta náhoda rozloží

bylo důležité, že byla příležitost tyto konkrétní 2 profese zahrát v prvních 2 kolech, protože později zahrané už by byly méně silné

zároveň bylo důležité, že u obou profesí je jejich návratnost téměř okamžitá, některé akce přinášejí prospěch pouze pokud jsou zahrány dostatečně brzo, a proto je třeba se příliš nebrzdit akcemi, které jsou sice silné, ale mají dlouhodobou návratnost

3. (+R);3D(+J); 3J

4. (+R);4D(+J); stavba domku(-9D-2R->domek+2chlévy)

sklizeň: -4J; zůstatek 5J

5. (+R);potomstvo(+MV-Vřeteno); profese Štolba(umožňuje v 1 neopl. chlévě mít 3 zvířata)

kombinace: domek(*3/4A)+potomstvo(*3/4A)+2R(*1A)+5D(*1,7A) dává +6,9b [+18b za 9A novým členem +3b za člena +1b za domek -8,4b za 4,2A -6,7b za 2J*5sklizní*2/3].

Potomstvo je extrémně silná akce. Ve skutečnosti potomstvo přináší dokonce o něco víc bodů, než se dá napočítat, protože zlepšuje možnosti zahrát v budoucnu silné akce.

Je dobré si taky povšimnout, jak hru ovlivnilo pořadí akcí v jednotlivých kolech, kdyby potomstvo přišlo později, bylo by z té akce poměrně o dost méně bodů. (To samé platí o ovcích v následujícím tahu.)

Potomstvo je akce, která jako jediná přináší vždy zaručený bodový zisk, a proto se na ni vždy vyplatí cíleně hrát.

6. (+R);5Ov; profese Majitel pluhu (dává za jídlo pole každé kolo po postavení kam. domu); start(+MV-Kamenolom(dává k nádeníkovi 3 kameny))

profese přinesla +3b [+4b za 5 polí +5b za 5 zaplněných polí -2b za 1A -4b za 6J]

další vyložená velice silná profese

kromě na potomstvo se v Agricole vyplatí hledat v obdržených kartých silné kombinace akcí a cíleně na ně hrát, já jsem v této partii dostal do ruky super extrémně silnou kombinaci, kdy jsem měl velice silné malé vybavení Kamenolom, které je ale trochu bržděné podmínku vyložit 4 profese, jenomže já k tomu dostal 3 velice silné profese, a navíc ještě konkrétně síla Majitele pluhů vzrostla díky Kamenolomu, protože její podmínka se pak snadněji plnila

narozdíl od Kamenolomu je valná většina malých vybavení naopak slabých, dávají většinou tak -1 bod nebo dokonce ještě míň, jejich zahrání je ale spojeno se ziskem startovní pozice, takže je určitou zásadní otázkou strategie Agricoly, zda se z tohoto důvodu vyplatí ta malé vybavení přesto hrát

moje zkušenost je taková, že většinou se je hrát nevyplatí, má určitě smysl bojovat o potomstvo, a potom ještě ke konci se mohou nějaké silné akce vyskytnout, kdy může mít boj smysl

7. 6D(+J); 5H; renovace(+VV-Ohniště)

kombinace: renovace(+Ohniště)+5Ov+2chlévy(*1/4A)+Štolba+Vřeteno(*1/4A)+5H+1R(*1/2A)+5D(*1,7A) dala +6,3b [+5b za 8Ov +3b za renovaci +2b za 2chlévy +1b za Ohniště + 2,7b za 4J z ovcí +6,7b za 10J za Vřeteno -0,7b za 1J za Štolbu -13,4b za 6,7A]

toto je extrémně silná kombinace, je dobré si povšimnout, že kombinace relativně silné karty Vřeteno s poměrně slabou kartou Štolba obě karty posílila, ale to extrémní kombo z toho udělalo těch 5 ovcí

tady je třeba podotknout, že jsem tu partii hrál se začátečníky, proti silnějším hráčům by mi těžko vydrželo 5 ovcí

v Agricole je důležité cíleně hrát na kombinaci akcí, která definitivně vyřeší problémy s jídlem, aby tak hráč nebyl pod tlakem ztráty -2,3 bodu za každé chybějící jídlo při sklizni, což v této partii vyšlo úplně optimálně

sklizeň:+2J,1Ov->2J,-6J,+Ov; zůstatek 2J

8. nádeník(2J+3K); 3D(+J); 1Ze

9. nádeník(2J+3K); renovace(+VV-Studna); 4D(+J)

kombinace:Kamenolom+renovace(+Studna)+2*nádeník+1R(*1/2A)+1D(*1/3A) dala +5,4b [+2b za Kamenolom +3b za renovaci +6b za 9J

+4b za Studnu -9,6b za 4,8A]

tohle je extrémně silná kombinace, která je důsledkem síly Kamenolomu

sklizeň: +2J,1Ov->2J,-6J,+Ov; zůstatek 6J

10. (-J->pole; +J); ploty(-12D->4 pastviny); nádeník(2J+3K); start(+MV-Lopatka na obilí(dává k obilí + 1 obilí))

kombinace: ploty + 12D(3A) dala 1b [+4b za prázdná pole +5b za pastviny -8b za 4A]

plotům jsem trochu přilepšil, protože jsem jí připočítal +2b, který jsem získal tak, že jsem jednou sebral najednou 6D

ploty jsou silná a důležitá akce, protože vytvářejí možnost získat body za dobytek

11. (-J->pole; +J); 2Kr; 2Ob; 4H

2Kr je velmi silná akce, která dala +3b

sklizeň: +2J,-6J,+Ov,+Kr; zůstatek 4J

12. (-J->pole; +J); zorat a zasít; 4D(+J); 1Ze

kombinace: zorat a zasít+zelenina+obilí+Lopatka na obilí+1D(*1/3A) dala +0,4b [+1b za pole +1b za zaplněná pole +4b za 6Ob +3b za 2Ze -8,6b za 4,3A)

zorat a zasít je velmi silnou akci, to, že celá kombinace vyšla pouze jako lehce nadprůměrná udělala ta Lopatka na obilí,


13. (-J->pole; +J); 2Pr; zorat a zasít; 2chlévy

2Pr dala +1b

zorat a zasít+ 1Ze dala -1b

2chlévy+4D dala -2b

2chlévy mi ale umožnily dále rozmnožit krávy a prasata

2Pr je velmí silná akce

sklizeň: (2Ze,2Ob),+2J,-6J,+Ov,+Kr,+Pr; zůstatek 1J

14. (-J->pole +J); potomstvo; VV-Kamenná pec(-2Ob ->8J); 1Kr

1 Kr dala -1 bod;

kombinace pec+nádeník+4H dala 0b (+3b za pec +4b za 10J z toho 4J zbytečné -6b za 3A -1b za -2Ob)

potomstvo dala +0,3b

potomstvo bez místnosti je velmi silná akce, pokud by byla zahraná dříve, dávala by bodů ještě více na konci hry jsem už neměl co hrát, a tudíž jsem už jenom ztrácel

bývá obvykle o něco lepší udělat si ještě jednoho potomka mezi 8.-11. kolem, protože i když přímo z něho žádné body hráč nezíská, dává mu to lepší příležitost získávat body ke konci hry,

na druhou stranu často hráč se 4 členy rodiny se dostane situace, kdy buď nedostatek jídla ho nutí hrát nevýhodné akce, nebo v partii zavládne situace, kdy mají hráči dohromady příliš mnoho členů rodiny, takže hrací plán je zplundrován, a žádné silné akce nejsou k mání, čímž hráč, co získal 4.potomka, se naopak dostane do ztráty

sklizeň:(2Ze,2Ob),+2J,-6J,+Ov,+Kr,+Pr; zůstatek 4J

hodnocení:7 polí,4 ohrady, 4Ob, 4Ze, 8Ov, 4Pr, 6Kr, 0 prázdných polí, 3 ohr.chlévy, 3 kam.domy, 4 členi rodiny, Studna, Kamenná pec, Ohniště, Kamenolom => 55 bodů

kontrolní součet 28 + 2,7 + 1,3 + 6,9 + 3 + 6,3 + 5,4 + 1 + 3 + 0,4 + 1 - 1 - 2 + 0,3 -1 + 0 = 55,3 což souhlasí, 0,3 je zaokrouhlovací chyba