A Game of Thrones

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 12
Délka hry 120 až 240 minut
Autor Christian T. Petersen
Vydání
2003 Fantasy Flight Games A Game of Thrones (Hra o trůny)

Fantasy hra podle románu A Song of Ice and Fire (Píseň ledu a ohně) George R. R. Martina.

Vítejte v Západozemí!
Král Robert Baratheon je mrtev a v zemích Západozemí se schyluje k válce. Rod Lannisterů, jejichž dcera Cersei byla ženou Roberta Baratheona, si dělá nároky na trůn pro svého mladšího syna Joffreyho. Protože Stannis Baratheon ví, že Robert nebyl pravým otcem Joffreyho, dělá si sám po právu na trůn nároky. Na Železných ostrovech se rod Greyjoyů chystá pustit do druhé rebelie, tentokrát však s mnohem vyšším cílem. Na severu shromažďuje rod Starků síly k obraně svých práv a na jihu zámožný rod Tyrellů skrývá svou odvěkou touhu dosednout na Železný trůn. Jak se armády začínají shromažďovat a havrani přelétají sem a tam, stává se střet králů nevyhnutelným.

Obsah

Pravidla

Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení stolní hry Hra o trůny. Ponoříte se v ní do zajímavého světa králů a královen, rytířů a šlechtičen, mečů a vařené kůže z pera Georgea R. R. Martina. Je to epický příběh zasazený do kruté země s temným dědičstvím.

Jako hráč Hry o trůny ovládáte jeden z urozených rodů: Lannister, Stark, Baratheon, Tyrrell nebo Greyjoy. Pomocí plánování, diplomacie a přezíravé karetní hry budete usilovat o kontrolu největšího počtu pevností a měst, aby ste si nakonec mohli pro sebe a svůj rod nárokovat samotný Železný trůn.

Cíl hry

Stolní hra Hra o trůny trvá všeho všudy 10 tahů. Na konci desátého tahu se stane vítězem ten hráč, kterýu ovládá největší počet měst a pevností na hracím plánu.

Počet hráčů

Hra je vytvořena přednostně pro 5 hráčů. Můžou si ji ovšem zahrát i tři nebo čtyři hráči. Pravidla pro takové varianty naleznete mezi speciálními pravidly na konci této příručky.

Herní materiál

V herní krabici najdete:

 • 75 žetonů rozkazů (15 na rod)
 • 100 žetonů moci (20 na rod)
 • 15 žetonů vlivu (3 na rod)
 • 5 žetonů zásob (1 na rod)
 • 35 karet rodů (7 na rod)
 • 5 karet počátečního rozmístÄ›ní (1 na rod)
 • 30 karet Westeros
 • 50 dÅ™evÄ›ných jednotek pěšáků
 • 20 dÅ™evÄ›ných jednotek rytířů
 • 30 dÅ™evÄ›ných jednotek lodí
 • 1 žeton útoku divokých
 • 3 žetony neutrálních armád
  • 1 žeton King´s Landing
  • 1 žeton Sunspear
  • 1 žeton Eyrie
 • 1 žeton Valyrijský ocelový meč
 • 1 žeton PoÅ¡tovní havran
 • 1 žeton Železný trůn
 • 1 hrací plán
 • 1 žeton poÅ™adí
 • 1 pravidla

Před prvním hraním je potřeba vyštípat všechny žetony z kartonu, který je drží pohromadě.


Žetony rozkazů

Každý rod dostane 15 kulatých žetonů rozkazů, 3 od každého z následujících:

  • Pochod (sekyra)
  • Podpora (železná rukavice)
  • Nájezd (pochodeň)
  • Konsolidace sil (koruna)
  • Obrana (helma)

Jsou použity během fáze plánování, aby ste mohli tajně zadat vašim jednotkám (pěšákům, rytířům a lodím) na mapě příkazy.

Žetony moci

Tyto žetony ve tvaru erbu představují politický a ekonomický vliv mezi lidmi a nižší šlechtou Západozemí. Používají se, když se ucházíte v dražbě o pozici na stupnici vlivu, pro podporu Noční hlídky proti útokům Divokých a k nastolení vlády na hracím plánu.

Pěšáci, rytíři a lodě

Tyto dřevěné kameny representují armádní sílu vašeho rodu.

Karty rodu

Každý hráč dostane 7 unikátních karet svého rodu, které představují důležité postavy z knih Píseň ledu a ohně. Tyto postavy jsou použity jako vůdci ve vašich bitvách proti soupeřícím rodům.

Karty Westeros

Tyto karty jsou rozděleny do tří odlišných skupin (I, II, III) a představují zvláštní události a běžné úkoly během fáze Westeros.

Karta počátečního rozmístění

Před začátkem hry dostane každý hráč kartu svého rodu. Ta popisuje začáteční pozice jednotek jeho rodu a počáteční rozmístění rodu na stupnici vlivu a stupnici zásobování. Karty počátečního rozmístění se používají jenom před začátkem hry a ve hře samotné význam již nemají.

Železný trůn, Valyrijský ocelový meč, Poštovní havran

Tyto tři velké kartonové žetony dostává vždy nejsilnější hráč v každé ze tří oblastí vlivu (Železný trůn, Poddaní a Královský dvůr). Žetony dávají svému majiteli během hry zvláštní schopnosti.

Hrací plán

Hlavní součástí samotné Hry o trůny je hrací plán. Je rozčleněn do několika sekcí, z nichž největší, mapa Západozemí, je rozdělena na početné pevninské a mořské území. Dalšími částmi hracího plánu jsou: Záznamník útoku Divokých, tři Oblasti vlivu, Zásobovací záznamník a Záznamník herního tahu.

Příprava hry

Před samotným hraním se řiďte těmito pokyny:

 1. Rozložte hrací plán na stůl.
 2. Položte žetony neutrálních armád (King’s Landing, Eyrie a Sunspear) na patřičná místa na hracím plánu. Vyjádřují neutrální síly v těchto oblastech.
 3. Žeton útoku Divokých položte na políčko 0 na Záznamníku útoku Divokých v severní části Západozemí.
 4. Žeton pořadí kola položte na Tah 1.
 5. Všechny žetony moci (všech rodů) dejte na hromádku vedle hracího plánu. Tato hromádka se nazývá Bank moci.
 6. Každý hráč si náhodně vybere kartu počátečního rozmístění jednoho rodu, aby se určilo, za jaký rod bude po zbytek hry hrát.
 7. Každý hráč si vezme sedm karet svého rodu.
 8. Oddělte od sebe tři hromádky karet Westeros (každá hromádka karet je označena na rubu římskou číslicí I, II nebo III). Jednotlivé hromádky zamíchejte a položte vedle hracího plánu lícem dolů.
 9. Hráči rozmístí své jednotky a žetony podle toho, jak je napsáno na kartě počátečního rozmístění jejich rodu. Udělají tak v tří krocích:
  1. Každý hráč položí svůj osmihranný žeton vlivu na svou startovní pozici v každé ze tří oblastí vlivu.
  2. Každý hráč teď obdrží 5 žetonů moci z Banku moci. Poznámka: vždy při obdržení žetonu moci si hráč musí vzít žeton, náležící jeho rodu (hráč Starků si například nikdy nemůže vzít žeton moci Lannisterů). Žetony moci v hráčově držbě se nazývají dostupná moc. Žetony dostupné moci musí být ostatním hráčům na očích (kromě dražby).
  3. Každý hráč teď položí své startovní jednotky (pěšáky, rytíře a lodě) na území, označena na své kartě počátečního rozmístění.
Na stupnici King´s Court má být Greyjoy pátý a Tyrrel čtvrtý = oficiální úprava pravidel

Příprava hry je teď u konce a může začít samotná hra.


Příklad přípravní fáze hry

Hráč si vytáh kartu počátečního rozmístění Lannisterů (což značí, že bude během hry zastávat tento rod) a přečte si na ní přípravní instrukce. Podle nich udělá tohle: Nejdříve postaví pěšáka a rytíře na Lannisport, osamoceného pěšáka na Stoney Sept a loď na Golden Sound. Potom si zjistí své počátečné pozice ve třech oblastech vlivu a položí své osmihranné žetony na pozici 2 na Železný trůn, na pozici 5 Poddaných a na pozici 1 na Králově dvoru. Lannisterský hráč si také veme speciální žeton Poštovního havrana (jelikož začíná na nejvyšší pozici na Králově dvoru). Pak si Lannisterský hráč položí před sebe své karty rodu, 5 žetonů dostupné moci, Poštovního havrana a své nevyužité armádní jednotky. Kartu počátečního rozmístění vrátí zpět do krabice (již ji nebude potřebovat). Rod Lannisterů se tak může pustit do Hry o trůny.


Pořadí tahů

Stolová hra Hra o trůny se hraje po celých 10 tahů, z nichž každý je rozdělen do tří fází, hraných v následujícím pořadí:

  1. fáze Westeros (nehraje se v prvním kole)
  2. fáze Plánování
  3. fáze Akcí

Po fázi Akcí v 10. kole hra končí a hráč, kontrolující oblasti s největším počtem měst a pevností (vysvětleno v dalším textu).

Fáze Westeros

Fáze Westeros představuje zvláštní i běžné události v Západozemí. Tato fáze se v prvním kole přeskočí a rovnou se přistoupí k fázi plánování.

Fáze Westeros se skládá z následujících kroků:

 1. Posunutí žetonu pořadí tahu
 2. Otočení vrchní karty každého ze tří balíčků Westeros.
 3. Zahrání vrchní karty balíčku I.
 4. Zahrání vrchní karty balíčku II.
 5. Zahrání vrchní karty balíčku III.
 6. Položení všech tří karet naspod svých balíčků.
 7. Přistoupení k fázi Plánování.
 • Karty jsou popsány na konci tÄ›chto pravidel

Karty Westeros

Ve hře se nachází tři balíčky karet Westeros (I, II a III). Během každé fáze Westeros je vrchní karta každého balíčku obrácena (všechny tři naráz) a následně zahrána podle pořadí (začínajíc balíčkem I). Hráči zahrají tyto karty zplněním instrukcí, na nich vytištěných, tak jak je popsáno níže nebo na zadní straně těchto pravidel.

Pravidla pro každou z karet Westeros jsou zhrnuta na zadní straně těchto pravidel. Čtyři karty ale vyžadují více pozornosti a vysvětlení. Jsou to: Zásobování, Shromažďování, Střet králů a Útok Divokých. Tyto karty jsou vysvětleny níže:

Zásobování

Armády vyžadují nezčetné množství zásob: jídlo, vodu, ocel, koně, šatství atd. I v dnešní době je faktem, že armáda může být jenom tak veliká, jak dovolují její zásoby. Bez dostatečných zdrojů armáda začne chátrat a vojáci se rozprchnou. V stolní Hře o trůny znázorňuje Zásobovací záznamník vztah mezi armádou a jejím přístupem k zásobám.

piktogram Zásobování

Zásobovací záznamník je umístěn na hracím plánu a určuje kolik a jak velkých armád může každý rod mít. Hráč získává za každý piktogram Zásobování na územích, které ovládá, stupeň na Zásobovacím záznamníku.

Pod každým stupněm Zásobovacího záznamníku je několik vlajek. Ty ilustrují maximální počet armád, který tento stupeň zásobování povoluje. Čísla vevnitř vlajek zase určují maximální velikost jednotlivých armád (počet jejich jednotek).

Armády Armáda je definována jako 2 nebo víc vašich jednotek, sdílejících stejné území. Tato definice se také vztahuje na dvě nebo víc lodí ve stejné oblasti moře (pak se taková armáda nazývá flotila).

 • Zapamatujte si, že rytíři, i když jsou silnÄ›jší než pěšáci, se stejnÄ› pro potÅ™eby Zásobování počítají jako jedna jednotka.
 • Čím víc území s piktogramem Zásobování ovládáte, tím víc zásob budete mít a tím budete moct ovládat víc (a vÄ›tších) armád. Blackwater například poskytuje dvÄ› Zásobování a proto může být celkem horkým územím.

Ovládání území Rod kontroluje území, pokud na něm má alespoň jednu jednotku pěšáků nebo rytířů, nebo si předtím nad ním vybudovala kontrolu (položením žetonu moci). Pravidla získání kontroly nad územím jsou rozepsána dále.

Rozřešení zásobovací karty ve fázi Westeros probíhá tím způsobem, že každý z hráčů (v pořadí hry) spočítá své piktogramy Zásobování na územích, které ovládá a následně upraví žetony zásobování na Záznamníku zásobování dle reálného počtu.

Pořadí hry Pořadí hry je pořadí, v jakém jsou jednotlivé rody reprezentovány na Záznamníku Železného trůnu v oblastech vlivu. První rod (nejvíc vlevo) začíná, následován druhým rodem (druhým zleva) a tak dále.

Pokud hráč piktogramy Zásobování na hracím plánu ztratil, je možné, že jeho armády ve hře převyšují limit Zásobování. Pokud máte víc armád než povoluje Zásobování, nebo jsou příliš velké, musíte z nich odebrat jednotky, dokud nebude počet a velikost armád splňovat omezení, dané vaší pozicí na Záznamníku zásobování (viz příklad).

Důležitá poznámka: i když můžete piktogramy Zásobování ztratit také během fáze Akcí, změna v zásobování se projeví jenom při zahrání karty Zásobování ve fázi Westeros.


Příklad změny v Zásobování

Před předcházejícím tahem měl rod Lannisterů Zásobování 5, ale v posledním tahu ztratil kontrolu nad Riverrunem a Seagardem v prospěch Greyjoyů (obě území obsahují po jedném piktogramu Zásobování). Během další fáze Westeros je vytáhnuta karta Zásobování. Hráč Lannisterů musí přizpůsobit své Zásobování z 5 na 3. Před úpravou měl Lannister v poli čtyři armády: 4, 3, 2 a 2, jak je popsáno níže:

 • Jedna armáda 2 rytířů a 2 pěšáků (Harrenhal) (4)
 • Jedna armáda 3 lodí (Golden Sound) (3)
 • Jedna armáda 2 rytířů (Searoad marches) (2)
 • Jedna armáda pěšáků (Stoney Sept) (2)

Rod Lannisterů také ovládá několik jiných území, obsahujících osamocené jednotky pěšáků, ale samostatné jednotky se jako armády nepočítají a proto také neovlivňují Zásobování a nespadají do limitů, jím stanovených (považují se za "živené okolím").

Teď, když se lannisterské zásobování snížilo na 3 (po ztrátě dvou jednotek Zásobování ve prospěch Greyjoyů), nemůže hráč Lannisterů adekvátně zásobovat všechny své stávající armády. Na Záznamníku zásobování je vyznačeno, že Zásobování 3 umožňuje mít 4 armády s velikostmi 3, 2, 2 a 2. Za účelem podřízení se těmto mezím musí hráč Lannisterů zničit jednu ze svých lodí (v Golden Sound) a jednoho ze svých pěšáků z armády v Harrenhalu. Jeho armády budou teď vypadat následovně:

 • Jedna armáda 2 rytířů a 1 pěšáka (Harrenhal) (3)
 • Jedna armáda 2 lodí (Golden Sound) (2)
 • Jedna armáda 2 rytířů (Searoad marches) (2)
 • Jedna armáda pěšáků (Stoney Sept) (2)

Kvůli změně v Zásobování musel Lannister zničit dvě ze svých jednotek a nemůže mít větší armády, dokud nezícká dodatečné území s piktogramy Zásobování (a dokud nebude ve fázi Westeros znovu zahrána karta Zásobování).


Shromážďování

Tato karta odráží snahu velkých rodů o svolání svých vazalů a odpřisáhlých rytířů a stavění nových silných lodí. Shromažďovací karta je zahrána následujícím způsobem:

V pořadí hry shromáždí každý hráč všechny své nové jednotky (pěšáky, rytíře a lodě) pomocí shromážďovacích bodů z měst a pevností, nad kterými má kontrolu.

Pevnost poskytuje 2 shromážďovací body. Město poskytuje 1 shromážďovací bod.

Jednotky Ve stolní Hře o trůny existují tři typy jednotek: pěšák, rytíř a loď. Každá stojí následující počet shromážďovacích bodů:

pěšák - 1 bod rytíř - 2 body loď - 1 bod povýšení pěšáka na rytíře - 1 bod /*

/* Pěšák ve hře může být povýšen na rytíře jenom ve městě nebo pevnosti za 1 shromážďovací bod. Takové povýšení spotřebovává shromážďovací body daného města nebo pevnosti. Pěšák, nacházející se na jiném území než je město nebo pevnost, nemůže být povýšen na rytíře.

Nové jednotky jsou položeny přímo na území města/pevnosti, které poskytli shromážďovací body na jejich pořízení. Lodě jsou postaveny na mořské území sousedící s územím shromažďovacího města/pevnosti. Pokud je takové mořské území obsazeno loděmi jiného rodu, nemůžete tu shromážďovat vlastní lodě.

Když hráč ukončí všechna svá shromážďování, nasleduje po něm další hráč podle pořadí hry.

Velmi důležitá poznámka: Hráč nikdy nemůže shromáždit jednotku na daném území, pokud výsledná armáda přesáhne povolenou velikost podle pravidel Zásobování. Pokud by shromážďení nové jednotky v jakémkoli vašem městu/pevnosti tento limit překročilo, nemůžete tuto jednotku do hry přidat.

 • Zapamatujte si, že shromážďovací body mÄ›sta/pevnosti můžete na získání nové jednotky použít jenom na daném území mÄ›sta/pevnosti, nikde jinde. Pokud nemůžete nové jednotky získat z důvodů slabého Zásobování, pÅ™ebytečné shromážďovací body jsou ztraceny.
 • Každý rod má 10 pěšáků, 4 rytíře a 5 lodí. Pokud hráč již používá vÅ¡echny jednotky daného typu, nemůže vytvářet nové rovnakého typu. Jednotky, které jsou zabity bÄ›hem boje nebo odstranÄ›ny z hracího plánu z jiného důvodu, mohou být následnÄ› použity pro shromážďování.

Příklad shromážďování

Během fáze Westeros je tažena karta Shromažďování. Hráč Lannisterů (Zásobování 3) je prvním hráčem v pořadí hry a teď shromážďuje své jednotky.

Za 2 shromážďovací body z Lannisportu (ve kterém se právě nachází 1 pěšák) do něj přidá jednoho dalšího pěšáka (čímž v Lannisportu vytvoří armádu dvou pěšáků) a přidá také jednu loď do Golden Soundu, který byl předtím prázdný.

Pak se věnuje Harrenhalu a použije jediný dostupný shromážďovací bod na povýšení jednoho ze svých dvou pěšáků tady na rytíře (povýšení neovlivňuje velikost armády).

Jelikož už v Riverrunu má armádu o síle 3 rytířů, použije jeden ze svých zdejších shromážďovacích bodů na přidání další lodě do Golden Soundu (který sousedí s Riverrunem), čímž vytvorí další novou armádu (flotilu) 2 lodí. Nemůže již použít zbývající shromážďovací bod z Riverrunu, jelikož tam (a v Golden Soundu) dosáhl své zásobovací omezení.Fáze plánování

 • V této fázi hráči použijí své žetony, aby udÄ›lili rozkazy svým jednotkám.
  1. hráči najednou udělí rozkazy.
  2. Hráči najednou rozkazy ukáží.
  3. Hráči mohou využít poštovního havrana.

Zadávání rozkazů

 • Hráči tajnÄ› a vÅ¡ichni najednou umisÅ¥ují žetony rozkazů na desku do oblastí, kde mají své jednotky.
 • Aby se tedy na území mohl umístit rozkaz, je nutné aby se na nÄ›m vyskytovala alespoň jedna jednotka.
 • Na jedno území smí být umístÄ›n pouze jeden žeton.
 • Každý rod má deset normálních žetonů, dva od každého z následujících
  • Pochod (0,-1)
  • Nájezd
  • Podpora
  • Konsolidace síly - může být umístÄ›na jen na pevninu
  • Obrana (+1,+1)
 • a pÄ›t žetonů speciálních (s hvÄ›zdičkou)
  • Pochod (+1)
  • Nájezd (+1)
  • Podpora (+1)
  • Konsolidace síly - může být umístÄ›na jen na pevninu
  • Obrana (+2)
 • Hráč může použít vÅ¡ech deset normálních žetonů a tolik žetonů speciálních, kolik má hvÄ›zdiček na stupnici vlivu královského dvora.

Ukázání rozkazů

 • Poté, co hráči rozmístili rozkazy, je vÅ¡ichni naráz otočí lícem navrch.

Poštovní havran

 • Hráč, který je pánem PoÅ¡tovního havrana, může nahradit jeden ze svých rozkazů jedním ze svých speciálních rozkazů (ovÅ¡em pouze v případÄ›, že v pÅ™edchozí fázi neumístil vÅ¡echny speciální rozkazy na plán).

Fáze akcí

 • BÄ›hem této fáze se provedou akce naplánované v pÅ™edchozí fázi
 • Akční fáze se provádí ve tÅ™ech krocích:
  1. Splnit rozkaz nájezd
  2. Splnit rozkaz pochod (a z toho plynoucí bitvy)
  3. Splnit rozkaz konsolidace síly

Splnění rozkazu nájezd

 • Hráči, kteří umístili rozkazy nájezd nyní mohou tyto nájezdy vykonat. Každý hráč, když na nÄ›j pÅ™ijde Å™ada, může splnit rozkaz jednoho ze svých žetonů. Jako první je na Å™adÄ› hráč, který je nejvíše a po nÄ›m následují další hráči dle poÅ™adí na stupnici Železný trůn. Poté co se provedou vÅ¡echny nájezdy.
 • SplnÄ›ní rozkazu nájezd znamená, že odstraníte svůj žeton nájezdu z hracího plánu a zároveň odstraníte jeden protihráčův žeton nájezdu, podpory nebo konsolidace sil. Odstranit smíte jen žeton z území, které sousedí z vaším územím z tímto rozkazem nájezdu.
 • Jestliže úspěšnÄ› provedete nájezd (odstraníte protivníkův rozkaz), provedli jste tzv. drancování. Za to dostanete jeden žeton moci z hromádky.
 • Rozkaz nájezd umístÄ›ný na pevninÄ› nemůže být nikdy proveden na moÅ™i. Nájezd z moÅ™e může být ovÅ¡em veden jak na moÅ™e, tak na pevninu.
 • Rozkaz nájezd nepostihuje a nemůže mít za cíl rozkazy pochod a obrana.
 • jestliže se na okolních územích nenachází žádný rozkaz konsolidace sil, podpora a nebo nájezd, váš rozkaz je odstranÄ›n bez efektu. Můžete se též rozhodnout neprovést rozkaz i za pÅ™edpokladu, že jste jeho provedení schopni.

Splnění rozkazu pochod

 • Pochodem pÅ™emisÅ¥ujete své jednotky a napadáte nepřátelská území. Když nÄ›jaká oblast dostane rozkaz k pochodu, můžete pÅ™emístit vÅ¡echny nebo jen nÄ›které jednotky.
 • Je možné pÅ™esunout jednotky z jednoho území do nÄ›kolika sousedních. Pouze na jednom z tÄ›chto území smí být nepřátelská jednotka.
 • Rozkaz nemusí být využit a celá jednotka může zůstat na původním území.
 • jednotka se smí pÅ™emístit jen na sousední území. Vyjímkou je pohyb s využitím vlastních lodí.
  • DvÄ› území na pevninÄ› spojené jedinou moÅ™skou oblastí nebo spojenými moÅ™skými oblastmi, na každé z nichž se nachází hráčova loď, se považujípro účely pochodu a ústupu za sousedící.
  • I když použijete pÅ™esun lodí, jeden rozkaz pochodu může způsobit jen jednu bitvu.
  • Nikdy nemůžete použít loď protihráče, i kdyby vás nechal.
  • Není stanoven žádný limit pÅ™esunu pomocí lodí uskutečnÄ›ných v jednom kole.
  • LodÄ› se mohou účastnit pÅ™esunu, nebo tvoÅ™it článek pÅ™esunu, bez ohledu na to, jestli mÄ›li zadaný nÄ›jaký rozkaz.

Nastolení vlády

 • Když z nÄ›které oblasti odejdou vÅ¡echny vaÅ¡e jednotky, strácíte zde vládu. Můžete zde ovÅ¡em vládu nastolit. K tomu dojde, umístíte-li žeton použitelné moci na území, které jste právÄ› opustili. Tento žeton pÅ™edstavuje nadvládu vaÅ¡eho rodu nad danou oblastí a zůstane tam, dokud se tam úspěšnÄ› nepÅ™emístí nepřátelská jednotka.

Bitva

 • Když pÅ™emístíte své jednotky na území obsazené jednotkami jiného rodu, dojde k bitvÄ› ihned jak dokončíte pohyb z konkrétního příkazu pochod.
 • Bitvy se Å™eší porovnáním bojové síly zúčastnÄ›ných stran. VítÄ›zem je ten, kdo má nejvyšší bojovou sílu. Ta je ovlivnÄ›na jednotkami v bitvÄ›, podporou, příkazy k obranÄ›, rozkazy pochodu, Valyrijským mečem a kartami rodu.

Podpora

 • PÅ™ilehlá oblast může "vyslat" podporu jen pokud na ní je rozkaz Podpora.
  • Rozkaz podpora se zadává, protože hráč pÅ™edpokládá, že sousední jednotky budou potÅ™ebovat podporu v boji.
  • Hráč může podporovat jak vlastní tak bitvy jiných rodů.
  • Jestliže hráč podporuje bitvu (aÅ¥ útočníka nebo obránce), znamená to, že síla jeho jednotek se pÅ™ičte k síle podporovaného hráče. Hráč nemůže podporu rozdÄ›lit ani podpoÅ™it jen částí svých jednotek. Buď podpoří vším, nebo nepodporuje.
  • V rámci jednoho kola může hráč s rozkazem Podpora podpoÅ™it i nÄ›kolik bitev.
  • LodÄ› mohou podpoÅ™it bitvu jak na moÅ™i tak na pevninÄ›. Pozemní jednotky mohou podpoÅ™it jen bitvy na souÅ¡i.
  • Jednotky, které dávají podporu zůstávají stát na svém místÄ›.
 • Nyní hráči oznámí jaká je jejich bojová síla, síla jednotek včetnÄ› vÅ¡ech bonusů a podpor.
 • Pak následuje zahrání karet rodu
  • Každý hráč si tajnÄ› vybere jednu ze sedmi karet rodu. Oba hráči jí najednou vyloží pÅ™ed sebe.
  • Po vyložení karty se nejprve zahraje použitelná speciální vlastnost. Pak každý hráč pÅ™idá bojovou sílu své karty ke své celkové bojové síle.
  • Ačkoliv hráči volí kartu rodu tajnÄ›, jsou obÄ›ma hráčům známé! Hráč si tedy může pÅ™ed výbÄ›rem prohlédnout karty protivníka. Až samotný výbÄ›r pak probíhá tajnÄ›.
 • Jestliže útočník nebo obránce vlastní Valyrijský meč, může ho teď použít. Za použití získá +1 k celkové bojové síle. Meč vÅ¡ak může použít pouze jedenkrát za kolo!

Konec bitvy

 • ObÄ› strany si teď spočítají celkovou bojovou sílu za
  • jednotky v bitvÄ›
  • bonus/postih za rozkaz pochod či obrana
  • podporu z pÅ™ilehlých oblastí
  • speciální schopnosti na kartÄ› rodu
  • bonus bojové síly na kartÄ› rodu
  • Valyrijský meč
 • Hráč s vyšší bojovou silou vyhrává bitvu. V případÄ› shodné bojové síly vyhrává hráč s vyšší pozicí na stupnici léna.
 • Po vyhodnocení bitvy se určí ztráty v boji. Ty může utrpÄ›t pouze hráč, který v probÄ›hlé bitvÄ› prohrál. Ztráty se určí podle počtu mečů na rodové kartÄ› vítÄ›ze (co meč to ztráta jednotky) od jejichž počtu se odečte počet pevností na rodové kartÄ› poraženého.
 • Poté se poražená strana musí stáhnout.
  • Jestliže prohrál útočník, musí se vÅ¡echny jeho pÅ™eživší jednotky stáhnout na pole, ze kterého byl veden útok.
  • Prohrál-li obránce musí vÅ¡echny své jednotky stáhnout na jedno jediné pole, které buď ovládá nebo je prázdné (není zde cizí jednotka ani žeton moci jiného rodu). Nesmí se vÅ¡ak stáhnout na pole, ze kterého byl veden útok!
  • Pozor! PÅ™i stahování je nutné hlídat, aby nebyl pÅ™ekročen limit jednotek v armádÄ› - když ustupuji dvÄ›ma jednotkami na pole, kde mám jednotky tÅ™i, ale smím mít maximálnÄ› 4 jednotky, pak musím jednu z ustupujících jednotek odstranit ze hry. To znamená, že ačkoliv jsem v bitvÄ› nepÅ™iÅ¡el o žádné jednotky, můžu o nÄ› i tak pÅ™ijít pakliže nemají kam ustoupit.
  • Jednotky, které ustoupily se položí na bok. Nemají žádnou bojovou sílu a jsou-li v tomto kole donuceny opÄ›t ustoupit, jsou automaticky zničeny.

Splnění rozkazu konsolidace síly

 • V této fázi hráči vÅ¡ichni najednou získají z hromádky žetony vlivu za každý svůj na desce umístÄ›ný rozkaz konsolidace síly a za každou korunku, nacházející se na území s tímto rozkazem.

Konec hry

 • Hru o trůny je možné vyhrát jedním ze dvou následujících způsobů:
  1. Hráč, který po deseti kolech ovládá nejvíce oblastí s městy a pevnostmi
   • Jestliže dva hráči skončí nerozhodnÄ›, pak vítÄ›zí ten, kdo má vyšší pozici na stupnici zásob. Jestliže je hra stále nerozhodnÄ›, hráč, který má nejvyšší použitelnou sílu vyhrává. Nerozhodne-li ani to, končí hra remízou.
  2. Hráč ovládá sedm oblastí s městy a pevnostmi
   • Jestliže nÄ›který hráč ovládne kdykoliv bÄ›hem hry sedm oblastí s mÄ›sty a pevnostmi, je hra okamžitÄ› ukončena a dotyčný hráč prohlášen za vítÄ›ze.

Další pravidla

Neutrální síly

 • Na začátku hry jsou umístÄ›ny speciální žetony na King´s Landing, Eyrie a Sunspear. Číslo na tÄ›chto žetonech pÅ™edstavuje sílu jejich neutrálních jednotek, které zabraňují ve vpochodování do dotyčné oblasti.
 • Aby jste mohli napochodovat do této oblasti, musí mít vaÅ¡e jednotky spolu s podporujícími alespoň stejnou sílu.
 • Vpochodování do neutrální oblasti nevyvolá bitvu, takže se nehrají karty rodu. Modifikátor rozkazu pochod se ovÅ¡em započítává.

Hra ve třech hráčích

 • Greyjoy a Tyrell nehrají. Jejich počáteční jednotky se vÅ¡ak umístí a pÅ™edstavují neutrální síly. Jejich žetony vlivu a zásob se neumisÅ¥ují.
 • K okamžitému vítÄ›zství je potÅ™eba 8 mÄ›st.

Hra ve čtyřech hráčích

 • Nehraje Greyjoy. StejnÄ› jako ve tÅ™ech hráčích jsou jeho jednotky rozmístÄ›ny na plán jako neutrální síly.

Omezení žetonů

 • VÅ¡echny žetony a jednotky ve hÅ™e jsou omezeny svým počtem. Jesliže má hráč vÅ¡ech 20 žetonů moci, nemůže dostat další, dokud nÄ›které nepoužije pÅ™i dražbÄ›.

Ostrovy

 • DRAGONSTONE, PYKE, THE ARBOR jsou ostrovy a jako takové se považují za pevninu. Z toho vyplývá, že se po nich nedá pohybovat lodí. Pozemní jednotky se odsud ovÅ¡em mohou dostat jedinÄ› pomocí lodní pÅ™epravy.

Řeky

 • Hranice pevninských území jsou vyznačeny bílou čarou. NÄ›které hranice jsou vÅ¡ak modré - ty pÅ™edstavují velké Å™eky. PÅ™es Å™eku nelze pÅ™ejít, leda by byl na ní vyznačen most. Ty jsou na hracím plánu jen dva a to na THE TWINS a na CRACKCLAW POINT.

Sever

 • Oblast nad CASTLE BLACK, která se nepovažuje za součást hracího pole a tudíž na ní nelze vstupovat s jednotkami.

Karty Westeros

Winter Is Coming

 • Zima se blíží
  Ihned zamíchejte tento balíček a otočte novou kartu.

Last Days of Summer

 • Poslední dny léta
  Nic se neděje, pokračujte ve hře.

Sea of Storms

 • MoÅ™e se bouří
  Hráči nemohou umístit rozkazy nájezd.

Storm of Swords

 • BouÅ™e mečů
  Hráči nemohou umístit rozkazy obrana.

Supply

Clash of Kings

Feast for Crows

Wildling Attack

Mustering

Game of Thrones

Rains of Autumn

Obrázek mamuta

Karty rodů

STARK

 • Catelyn Stark
Váš bonus z rozkazu obrana je v této bitvě dvojnásobný.
 • Maester Luwin
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, můžete si vzít zpět do ruky jednu z odhozených karet rodu
 • Robb Stark
Útočící rytíři ve vaší armádě přidávají +3 k bojové síle (namísto obvyklých +2)

BARATHEON

 • Melisandre of Asshai
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, můžete utratit jeden žeton použitelné moci a vybrat si za to jednu kartu rodu z ruky poraženého a odhodit ji.
 • Renly Baratheon
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, můžete vylepšit jednoho pěšáka (který se této bitvy účastnil) na rytíře.
 • Salladhor Saan
Bojová síla protivníkových podporujících lodí je snížena na 0.

LANNISTER

 • Ser Jaime Lannister
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, vezměte si dva žetony použitelné moci.
 • Cersei Lannister
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, odstraňte poraženému jakýkoli žeton rozkazu.
 • Vargo Hoat
Útočící pěšák ve vaší armádě přidává +2 k bojové síle (namísto obvyklých +1)

GREYJOY

 • Asha Greyjoy
Jestliže vyhrajete tuto bitvu, můžete ihned odstranit rozkaz podpora nebo konsolidace síly na oblasti moře nebo pevniny přiléhající k bitevnímu poli.
 • Balon Greyjoy
Bojová síla vůdce vašeho protihráče je 0
 • Victarion Greyjoy
Útočící lodě vaší armády přidávají k bojové síle +2 (namísto obvyklých +1)

TYRELL

 • Ser Loras Tyrell
Ihned zabijte jednoho útočícího nebo bránícího se pěšáka vašeho protihráče
 • Briene of Tarth
Ihned odhoďte protihráčův rozkaz obrana na bitevním poli
 • Queen of Throns
Zrušíte speciální vlastnosti na kartě rodu vašeho protivníka