Whist

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 4

Tato hra má již více jak třistapadesátiletou tradici. Nejstarší pravidla byla údajně sepsána na samém počátku třicetileté války - roku 1621. Klasickou podobu dala whistu Anglie a whist postupně vytlačoval svého staršího předchůdce, L´hombre.

 • Druh karet : francouzské - 52 listů
 • Hodnoty : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A
 • Cíl hry :
  Získat maximální počet zdvihů a figur (honérů) trumfové barvy.
 • Jak se hraje :
  Los určí rozsazení hráčů. Každý ze čtyř partnerů vytáhne jednu kartu, dvojice s nejvyššími hodnotami hraje společně. Jedna skupina představuje spojenecký svazek. Partneři sedí proti sobě, jedni jako jih a sever, druzí jako západ a východ.
  Každý hráč obdrží třináct karet a každý zdvih, který překročí základní limit sedmi zdvihů se nazývá trik. Rozdávající hráč udává trumfovou barvu otočením posledního listu.
  Předák, sedící po levici rozdávajícího, otevírá hru prvním výnosem. Nesená barva se musí ctít. Hráč, který list nesené barvy nemá, může buď přebíjet trumfem, nebo shazovat libovolnou kartu. Přebíjení není povinností.
 • Bodování :
  K vítězství je třeba dosáhnout minimálně sedmi z třinácti zdvihů. Šest zdvihů (stejně jako v bridži) se nazývá kniha. Teprve další zdvihy nad tímto limitem rozhodují o vítězství (tzv. triky).
7 zdvihů 1 trik 2 body
8 zdvihů 2 triky 4 body
9 zdvihů 3 triky 6 bodů
10 zdvihů 4 triky 8 bodů
11 zdvihů 5 triků 10 bodů
12 zdvihů 6 triků 12 bodů
13 zdvihů 7 triků 14 bodů
Kromě toho se hodnotí figury v trumfové barvě - A,K,Q,J a 10. Pět figur se rovná pěti bodům, čtyři čtyřem a tři třem bodům.
Po zjištění bodových hodnot za triky a figury se získané body sečtou. Strana, která získá nejdříve 10 bodů, vyhrává jednu partii. K tomu se přičtou eventuálně ještě další přídavné body. Získají-li protihráči jen jeden zdvih, jedná se o malý slem hodnocený 30ti body. Neuhrají-li protihráči ani jeden zdvih, jedná se o velký slem a vítězná strana si připíše 50 bodů k dobru. Prvních 10 bodů znamená vítězství v jedné partii. Dosažení 20 bodů se nazývá robber. Za vyhranou partii získávají hráči dalších 50 bodů. Vyhraný robber se odměňuje 70 body. Na konci hry se sečtou všechny body včetně prémiových, a hrají-li hráči o peníze, pak proplácejí poražení podle předem stanoveného klíče bodový rozdíl vítězům.
Pravidla někdy také dovolují body škrtat. Strana, která nejdříve dosáhla 10 bodů v jedné partii, smí škrtat body, jichž v téže partii dosáhli protihráči. Totéž je dovoleno u robberu.
 • Varianty hry :
  O vysokém stáří whistové hry svědčí mimo jiné i velké množství variant této hry. Těmto variantám se říká touren a hře podle změněných pravidel tourenwhist.
  • Cayonne - rozdávajícímu hráči dovoluje, aby jmenoval jinou trumfovou barvu, samozÅ™ejmÄ› tu, kterou má ve svém listu zastoupenu nejsilnÄ›ji. Má také možnost právo volby trumfové barvy pÅ™edat svému spoluhráči. Nevyužije-li tyto možnosti a pÅ™istoupí na pÅ™edem danou trumfovou barvu, je hra hodnocena dvojnásobnÄ› vysoko. Každý trik má tedy hodnotu 4 bodů. Zdvojnásobují se také bodové hodnoty za figury v trumfové barvÄ›.
  • Grand - pÅ™edstavuje tourenwhist bez trumfové barvy. Jako figury zde platí esa (tÅ™i esa - 2b ; čtyÅ™i esa - 4b). Každý trik se hodnotí dvojnásobnÄ› vysoko, tedy čtyÅ™mi body.
  • Grand null - prvních 6 zdvihů se hraje jako Grand, posledních 7 se sehrává a hodnotí jako null.
  • Grand null s pikovou dámou - hraje se jako Grand tak dlouho, než padne piková dáma. Od toho okamžiku začíná nulová hra.
  • Létající amor - je varianta, která dovoluje stranÄ›, jež získala tÅ™i zdvihy za sebou, určit novou trumfovou barvu.
  • Létající kachna - je obdoba pÅ™edchozí varianty. ZmÄ›na barvy je dovolena po dvou za sebou získaných zdvizích. Figury se tu bodovÄ› nehodnotí a každý trik je hodnocen dvojnásobnÄ› vysoko.
  • Bismarck - Rozdávající dává po deseti listech a zbývajících dvanáct karet rozdÄ›lí na čtyÅ™i hromádky po tÅ™ech kartách. Prohlédne je a dva z nich, které uzná za nejlepší, dá sobÄ› a partnerovi ve hÅ™e. Zbývající obdrží protihráči.
  • Piková dáma - Jedná se o velmi jednoduchý tourenwhist, ve kterém prohrává ta strana, která bÄ›hem hry získala do svého zdvihu pikovou dámu.
  • Husarský tourenwhist - znamená, že každý ze čtyÅ™ hráčů bojuje na své vlastní konto. Trumf je stanoven podle poslední karty balíčku. TÅ™i figury se rovnají jednomu bodu, čtyÅ™i dvÄ›ma a pÄ›t figur tÅ™em bodům. ÄŒtvrtý a každý další zdvih se počítá jako trik. K získání robberu stačí uhrát jen jednu partii o deseti bodech.
  • Whist pro tÅ™i hráče - Ze hry se vyjmou čtyÅ™i dvojky a srdcové karty od trojky po kluka. Trikem je každý zdvih nad čtyÅ™i. NejčastÄ›ji se hraje varianta Cayonne.