Sternenschiff Catan

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2
Doporučený věk 10
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Klaus Teuber
Vydání
2001 Kosmos Sternenschiff Catan

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 2 desky vesmírných lodí, obsahují:
  • na zadním konci 3 sloty pro motory
  • na pÅ™edním konci 3 sloty pro zbranÄ›
  • 6 polí modulů
  • 6 polí skladů obilí, rudy, paliva, krystalů, zboží (tyto komodity se obecnÄ› nazývají suroviny) a vÄ›domostí, na pole skladů se umístí Å¡ipky
  • rubová strana Å¡ipky znamená, že hráč ve skladÄ› 0 kusů přísluÅ¡né komodity, lícová strana ukazující na 1,2,3 nebo 4 kusy znamená, že hráč má ve skladÄ› přísluÅ¡ný počet kusů odpovídající komodity
  • na začátku hry se do každého skladu vejdou maximálnÄ› 2 kusy komodity, až na vÄ›domosti, kterých již od začátku může být ve skladu až 4 kusy
  • 2 pole pro rakety
 • peníze
 • 12 dílků Å¡ipek
 • 6 dílků motorů (mají základní stranu s jednou tečkou a upgrejdovanou stranu se 2 tečkama)
 • 6 dílků dÄ›l (mají základní stranu s jednou tečkou a upgrejdovanou stranu se 2 tečkama)
 • 4 dílky H-raket (diplomatických) a 4 K-raket (kolonozačních)
 • 18 karet modulů, 2 sady základních, 1 sada upgrejdovaných
 • 70 akčních karet, z toho 2 počáteční kolonie se symbolem hráče na rubu, 40 základních a 28 orámovaných
 • 12 karet misí
 • karta nejvÄ›tší válečník, karta nejvÄ›tší diplomat
 • 2 kostky, základní s čísly 1-3, bojová s čísly 1-4


[editovat] Počáteční postavení

 • 40 základních akčních karet se zamíchá a rubem nahoru rozdÄ›lí do 4 balíčků po 10
 • karty misí se rozdÄ›lí podle čísel na hromádky, jednotlivé hromádky se zamíchají, a potom se rubem nahoru složí dohromady od nejnižších čísel po nejvyšší
 • 3 vrchní karty misí se vyloží
 • ohraničené akční karty se rozdÄ›lí podle čísel na hromádky, jednotlivé hromádky se zamíchají, a potom se rubem nahoru složí dohromady od nejnižších čísel po nejvyšší
 • každý hráč si umístí na pole skladů 6 Å¡ipek
 • každý hráč má do začátku 25 penÄ›z, 2 základní motory, 1 základní dÄ›lo, H-raketu, K-raketu, 2 zboží a 1 vÄ›domost
 • hráči vylosují, kdo bude hrát za sluníčko a kdo za mÄ›siček
 • oba hráči vyloží pÅ™ed sebe svou kartu počáteční kolonie
 • oba hráči postaví jeden svůj základní modul dle vlastního výbÄ›ru (umístí jej do lodÄ› nejprve rubem nahoru, a pak současnÄ› otočí)
 • první tah hraje mÄ›síček


[editovat] Průběh hry

hráči se střídaji v tazích

průběh tahu hráče:

1) produkční fáze

 • hráč hodí základní kostkou,
 • hráč i jeho soupeÅ™ se podívají, zda na hozené číslo nevyprodukují jejich moduly a kolonie nÄ›jakou komoditu, pokud ano, umístí ji do skladu
 • pokud má hráč víc kolonii s číslem, které padlo na kostce, může vyprodukovat komoditu pouze v jedné z nich
 • má-li hráč přísluÅ¡ný sklad plný, vyprodukovaná komodita propadá

2) cestovní fáze

 • hráč ukáže na nÄ›který balíček akčních karet, kde hodlá vykonat svou cestu
 • jeho soupeÅ™ mu pak postupnÄ› vykládá karty z vrchu tohoto balíčku
 • vyložit lze maximálnÄ› tolik karet, kolik je součet hráčova výkonu motoru (červených teček) a čísla na kostce padlého v produkční fázi
 • hráč se pro každou vyloženou kartu rozhoduje, zda využije její akci či nikoli
 • maximálnÄ› může využít pouze 2 akce
 • po vyčerpání akcí nebo limitu vyložených karet jeho cesta končí (event. i na jeho žádost)
 • cesta může být též ukončena úspěšným útokem vesmírných pirátů na hráčovu loď
 • poté soupeÅ™ složí vyložené karty,doplní chybÄ›jící karty do 10 z balíčku ohraničených akčních karet a balíček karet znova celý zamíchá

3) obchodní a stavební fáze

 • v této fázi hráč staví a obchoduje

karta největší diplomat

 • po dobu,co má hráč víc obchodních planet H než jeho soupeÅ™ a pÅ™itom aspoň 3, drží kartu u sebe

karta největší válečník

 • po dobu, co má hráč víc metálů (jsou na kartách s piráty a nÄ›kolika kartách misí) než jeho soupeÅ™ a pÅ™itom aspoň 3, drží kartu u sebe


[editovat] Konec hry

 • na kartách kolonií, na kartách upgrejdovaných modulů, na kartÄ› nejvÄ›tší válečník a nejvÄ›tší diplomat a jedné kartÄ› misí je symbol vítÄ›zného bodu
 • hra končí v momentÄ›, kde nÄ›který hráč získá 10.vítÄ›zný bod, čímž se stává vítÄ›zem


[editovat] Akční karty

obchodní planeta - nabízí akci obchodování, na kartě je uvedeno, za kolik peněz se zde dá koupit nebo prodat ta která komodita, „?“ znamená libovolná surovina, je možno koupit či prodat libovolný počet komodit (hráč je omezen pouze množstvím svých peněz a kapacitou skladu), vyjma karet s otazníkem, kde jde prodat nanejvýš jednu nebo koupit nanejvýš 2 suroviny, a karty prodej pouze 1 vědomosti za 4 a karty koupě pouze 1 vědomosti za 2

obchodní planeta H - buď nabízí akci obchodování, nebo nabízí akci založení obchodní stanice, ta se provede tak, že hráč, má-li hráč H-raketu, může ji vypustit(odevzat) a kartu obchodní planety H vzít a vyložit

kolonie - nabízí akci založení kolonie, pokud má hráč K-raketku, může ji vypustit(odevzdat) a kartu kolonie vzít a vyložit

planety Pallas,Picasso,Posseidon,Hades - pokud je mezi vyloženými kartami misí planeta se stejným jménem, může hráč využít akci uvedenou na této kartě, hráč si buď použitou kartu misí vezme (pokud na ní je metál nebo vítězný bod), nebo jí zahodí, za ní je na konci fáze doplněna z balíčku karet misí další (takhle je možné vykonat i víc akcí na jednu vyloženou akční kartu)

prázdný prostor - nenabízí nic

piráti - nenabízí akci, nýbrž zaútočí na loď a hráč se musí bránit,

 • soupeÅ™, který otáčí karty, tuto kartu hráči neukazuje, pouze mu Å™ekne, kolik penÄ›z po nÄ›m piráti chtÄ›jí za to, že na nÄ›j nezaútočí,
 • hráč buďto zaplatí, nebo bojuje,
 • bojuje se tak, že hráč hodí bojovou kostkou za sebe a soupeÅ™ za piráty, hráč hozené číslo pÅ™ipočte k síle kanónů (počtu teček na kanónech) soupeÅ™ hozené číslo pÅ™ipočte k síle pirátů uvedené na kartÄ›,
 • pokud piráti dosáhli vyšší součet, vyhráli, v tom případÄ› je hráčovi piráty ublíženo, pÅ™inejmenším je hráčova cesta ukončena, a nÄ›kolik karet pirátů hráčovi sebere dÄ›lo (nemá-li základní, sníží upgrejdované na základní) nebo sebere modul nebo upgrejdovaný modul sníží na základní (dle hráčova výbÄ›ru)
 • v opačném případÄ› (tzn. i pÅ™i remíze) vyhrává hráč, v tom případÄ› získává 1 surovinu dle vlastního výbÄ›ru a vezme si pirátskou kartu


[editovat] Stavba

 • obilí+diamant+ruda = vlastní základní modul
 • 2obilí+diamant+ruda = upgrejdovaná modul (pouze pokud je přísluÅ¡ný základní postaven)
 • palivo+obilí+ruda = K-raketka (pouze, je-li volno)
 • palivo+ruda+zboží = H-raketka (pouze, je-li volno)
 • 2diamanty = dÄ›lo
 • 2diamanty+vÄ›domost = upgradované dÄ›lo (až pokud se postaví vÅ¡echna základní)
 • 2paliva = motor
 • 2paliva+vÄ›domost = uprejdovaný motor (až pokud se postaví vÅ¡echny základní)


[editovat] Obchodování

 • s libovolnými 2 vlastními obchodními planetami jednou za fázi
 • pokud hráč disponuje přísluÅ¡ným modulem, může obchodovat též se soupeÅ™em


[editovat] Základní moduly

 • zásobovací - povyÅ¡uje velikosti skladů na 3 kusy
 • řídící - pÅ™idává možnost využít u karet akčních 3.akci
 • obchodní - dává možnost kupovat od soupeÅ™e jednu surovinu za 2 peníze (ten, má-li jí, musí obchod příjmout)
 • sensorový - dává možnost pÅ™ed započetím objevitelské cesty svrchní 2 karty akčních prohlédnout, a potom je umístit buď navrchu nebo naspod balíčku (i každou jinam)
 • produkční - produkuje jedno zboží na určité čílo na kostce
 • výzkumný - produkuje jednu vÄ›domost na určité číslo na kostce


[editovat] Upgrejdované moduly

 • zásobovací - povyÅ¡uje velikosti skladů na 4 kusy
 • řídící - pÅ™idává možnost využít u karet akčních 4.akci
 • obchodní - dává možnost kupovat od soupeÅ™e až dvÄ› suroviny každou za 2 peníze (ten, má-li jí, musí obchod příjmout)
 • sensorový - dává možnost pÅ™ed započetím objevitelské cesty svrchní 3 karty akčních prohlédnout, a potom je umístit buď svrchu nebo naspod balíčku (i každou jinam)
 • produkční - produkuje jedno zboží na 2 určitá číla na kostce
 • výzkumný - produkuje jednu vÄ›domost na 2 určitá čísla na kostce


[editovat] Karty misí

 • Umweltkrise - za 1 vÄ›domost vezmi 3 peníze a 1 surovinu dle výbÄ›ru
 • Geschenk fer diplomaten - vezmi 1 libovolnou surovinu
 • Geschenk der handler - vezmi 1 libovolnou surovinu
 • Handelsauftrag 1 - za 1 zboží vezmi 1 libovolnou surovinu
 • Hungersnot - za 1 obilí vezmi 1 libovolnou surovinu
 • Piratennest - máš-li sílu dÄ›l aspoň 3, vezmi 3 peníze a 1 libovolnou surovinu
 • Notruf - máš-li výkon motů aspoň 4, vezmi 1 libovolnou surovinu
 • Ratssitzung - za 6 penÄ›z vezmi 2 libovolné suroviny
 • Seuche - dej 2 vÄ›domosti
 • Handelsauftrag 2 - za 2 zboží vezmi 2 libovolné suroviny
 • Denkmal - dej 2 rudy a 1 diamant
 • Weideraufbau - dej 10 penÄ›z

[editovat] Odkazy