Siang-čchi

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Sia.jpg
Rodina her Å achy
Počet hráčů 2
Doporučený věk 8
Délka hry 20 až 60 minut

Místo vzniku: Čína


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán .
  Doplnit obrázek základního postavení
 • Každý z hráčů má následující kameny:
  • 2× věž (R, rook válečný vůz, chariot)
  • 2× kůň (N, knight rytíř)
  • 2× slon (M, elephant stÅ™elec, ministr)
  • 2× mandarín (G, mandarin rádce, pomocník, stráž)
  • 1× král (K, king generál)
  • 2× dÄ›lo (C, cannon)
  • 5× pěšec (P, pawn voják)


[editovat] Počáteční postavení

Počáteční postavení vypadá následovně:

Zleva doprava, vidíte v první a poslední řadě tyto kameny: věž, kůň, ministr, stráž, král, stráž, ministr, kůň, věž. Na třetích řadách od kraje jsou děla a na čtvrtých pěšci.


[editovat] Pohyb kamenů

Věže

 • Věže se pohybují stejnÄ› jako věže v evropském Å¡achu.

Kůň

 • KonÄ› se pohybují téměř stejnÄ› jako konÄ› v evropském Å¡achu, avÅ¡ak nemohou skákat pÅ™es jiné kameny. To znamená, že kůň nejdříve táhne vodorovnÄ› nebo svisle na VOLNÉ pole a poté Å¡ikmo o jedno pole.

Slon

 • Slon se pohybuje pÅ™esnÄ› o dvÄ› pole diagonálnÄ›. Pole, pÅ™es které pÅ™echází, musí být volné. Navíc slon nemůže pÅ™eskočit Å™eku, a proto každý ze slonů vlastnÄ› může vstoupit jen na sedm různých polí. Symboly pro červeného a černého slona jsou různé.

Stráž

 • Stráž může táhnout o jedno pole diagonálnÄ› a nesmí opustit palác.

Král

 • Král táhne o jedno pole vodorovnÄ› nebo svisle a nesmí opustit palác. Symboly pro červeného a černého krále jsou různé.
 • Králové nesmí v žádném momentÄ› stát tváří v tvář, tj. na jedné svislé linii, aniž by mezi nimi byla nÄ›jaká jiná figurka. Jakýkoli tah, který způsobí, že králové budou stát tváří v tvář, je proti pravidlům a nesmí být proveden.

Dělo

 • DÄ›lo táhne jako věž v evropských Å¡achách. PÅ™i braní vÅ¡ak musí dÄ›lo pÅ™eskočit jeden kámen jakékoli barvy a vzít kámen za ním. Počet polí mezi dÄ›lem a pÅ™eskakovaným kamenem a mezi pÅ™eskakovaným kamenem a braným kamenrm je libovolný.

Pěšci

 • Pěšci se na rozdíl od evropskývh Å¡achů pohybují pÅ™i braní kanene a pÅ™i tahu bez braní stejnÄ›. Dokud je pěšec na jeho polovinÄ› desky pohybuje se o jedno pole vpÅ™ed. Když pÅ™ekročí Å™eku, může se navíc pohybovat o jedno pole do stran. Pěšci se na poslední Å™adÄ› neproměňují v jiné figury. Pro pěšce černého a červeného jsou opÄ›t použity různé symboly.


[editovat] Další pravidla

 • ÄŒervený hráč táhne první.
 • VítÄ›zem je ten, kdo dostane cizího krále do matu, nebo patu.
 • Věčný Å¡ach a vynucení remízy opakováním tahů je zakázáno. PÅ™esná pravidla, která to zajiÅ¡Å¥ují, jsou pomÄ›rnÄ› dost komplikovaná, a tak pÅ™edkládáme nÄ›kolik nejdůležitÄ›jších pravidel:
  • Není povoleno Å¡achovat neustále svého soupeÅ™e tak, že se tahy neustále opakují. Není povoleno Å¡achovat soupeÅ™e více než tÅ™ikrát za sebou tou samou figurou, aniž by kterákoli ze stran táhla jinou figurou.
  • PodobnÄ› jako v pÅ™edchozím pravidle není dovoleno donekonečna napadat jednu figuru, pokud nemá jinou možnost jak zabránit ztrátÄ› této figury než neustálým opakováním téže situace.
 • MyÅ¡lenka pÅ™edchozích pravidel (a jeÅ¡tÄ› dalších jejich čtyÅ™iceti pÅ™esných specifikací) je znemožnit vynucení remízy nuceným opakováním tahů. NÄ›které situace mohou být velmi komplikované, ale vÄ›tÅ¡inou je to napadající hráč, který musí zmÄ›nit svoje tahy.
 • Pokud žádná ze stran již nemá Å¡anci matovat (nebo patovat) soupeÅ™e, hra končí remízou.

[editovat] Odkazy