Sat-gharva

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

[[Kategorie:]]

Rodina her Mankalové hry
Je variantou hry Mankala
Počet hráčů 2

Tato neobvyklá mankalová hra pochází z Biháru.

Obsah

[editovat] Hrací deska

  • DvÄ› Å™ady důlků po 7 důlcích, na krajích jsou 2 pokladnice.

[editovat] Příprava hry

  • Deska se položí podélnÄ› mezi oba hráče. Hráči patří 7 jamek v Å™adÄ› blíže k nÄ›mu a jedna pokladnice.
  • PÅ™ed začátkem hry se do jamek rovnomÄ›rnÄ› rozdÄ›lí 98 kamenů, tj. 7 kamenů do každé jamky. Pokladnice jsou prázdné.

[editovat] Průběh hry

  • PÅ™ed začátkem hry hráči losují o to, kdo bude začínat. Jeden z nich vezme do ruky tajnÄ› nÄ›kolik kuliček a zeptá se soupeÅ™e: „Sudá nebo lichá?“ Druhý hráč si vybere jednu z možností. První hráč otevÅ™e dlaň a spočítají kuličky. Pokud hráč uhodl, začíná hru. Pokud neuhodl, začíná protivník.
  • Hráč na tahu vyjme vÅ¡echny kuličky z nÄ›kterého důlku na své stranÄ› a začne je rozdÄ›lovat. První kuličku vloží do důlku, který leží vlevo od právÄ› vyprázdnÄ›ného důlku, další potom vkládá do dalších důlků proti smÄ›ru hodinových ručiček. Žádný důlek nesmí být vynechán a do každého musí být vložena právÄ› jedna kulička. Když dojde hráč na konec své Å™ady, začne je vkládat do Å™ady důlků na soupeÅ™ovÄ› stranÄ› podle tejného principu. Vloží-li kuličky do vÅ¡ech protivníkových důlků a jeÅ¡tÄ› mu nÄ›jaké zbydou, pokračuje opÄ›t na své stranÄ›. Ten důlek, který na začátku tahu hráč vyprázdnil, je pÅ™i rozdÄ›lování vynechán.
  • Po vložení poslední kuličky vyprázdní sousední důlek, který leží po smÄ›ru hodinových ručiček a rozdÄ›lí je stejnÄ› jako pÅ™edtím. V okamžiku, kdy je tento důlek prázdný, rozdÄ›lování končí. Hráč smí zajmout obsah důlku ležící za prázdným důlkem, pokud v nÄ›m nÄ›co je, a uložit zajaté kameny do pokladnice. Poté hraje soupeÅ™.
  • Když hráč vidí, že v nÄ›kterém důlku na jeho stranÄ› jsou pÅ™esnÄ› 4 kameny, může si je vzít do své pokladnice. Nezáleží na tom, kdo právÄ› provádí tah.

[editovat] Konec hry

  • Hra končí, když jeden hráč nemá na své stranÄ› žádné kameny, a tak nemůže provést tah. SoupeÅ™ vezme vÅ¡echyn kameny na své stranÄ› a dá si je do pokladnice.
  • Hráč s více kameny v pokladnici vyhrál.

[editovat] Zápas

  • Obvykle se hraje více kol. Hráči vezmou kameny, které vyhráli v pÅ™edchozím kole a začnou je zprava doleva rozdÄ›lovat po sedmi do svých důlků. Hráč, který v pÅ™edchozím kole prohrál, do posledního důlku, který může naplnit, smí vloží ménÄ› než 7 kamenů. Důlky, které nejsou zaplnÄ›ny nebo jsou zaplnÄ›ny jen z části, jsou označeny a vyÅ™azeny ze hry. Hráč, který v pÅ™edchozím kole vyhrál, položí pÅ™ebývající kameny do své pokladnice. V dalších kolech mohou být vyÅ™azené jamky opÄ›t otevÅ™eny, pokud hráč zvítÄ›zí.