San Marco

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 3-4
Doporučený věk 10
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Aaron Weissblum
Alan R. Moon
Vydání
2001 Ravensburger San Marco
Ocenění Deutscher Spiele Preis 2001 - 7. místo, Spiel des Jahres 2001 - nominace, International Gamers Awards 2002 - Best Strategy Game


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 1 hrací deska
 • 100 Aristokratů (25 od každé barvy)
 • 8 Kamenů prestiže (2 od každé barvy)
 • 12 Mostů
 • 62 Akčních karet - 30 karet oblastí (5 od každé), 6 stavba mostů, 12 karet výmÄ›ny figur, 10 karet Dóže,4 karty vyhnanství,
 • 28 limitních karet: 8 x 1, 10 x 2, 10 x 3
 • 1 Dóže
 • 1 Kostka
 • 1 Oranžový ukazatel období


[editovat] Cíl hry

Hráči se snaží co nejlépe využít taktiky v rozdělování a hraní karet a získat tak převahu v jednotlivých městských částech, za což dostávají body prestiže. Hráč, který jich má po třech obdobích nejvíce vyhrává. Přehled

Hra představuje šest částí Venecie oddělených od sebe kanálem Grande a dalšími kanály. Každá oblast je označena dvěmi čísly představujících body prestiže. Když probíhá vyhodnocení oblasti (po zahrání karty dóže), dostane hráč s nejvíce aristokraty v oblasti tolik bodů prestiže rovnající se vyššímu z vyobrazených čísel. Hráč s druhým největším počtem aristokratů v oblasti dostane body rovnající se menšímu číslu. Ostatní hráči nedostanou nic. Kostka vyobrazena v jednotlivých oblastech je využita jen při počátečním rozmisťování aristokratů.

Na kraji hracího plánu je umístěno počítadlo vítězných bodů. V pravém horním rohu je pro lepší přehled umístěna tabulka rolí hráčů, ukazující každé kolo, kdo nabízí a kdo přijímá karty. Po každé herní části je přesunut oranžový kámen stojící na políčku slunce o jedno políčko doprava. Tabulka doby je umístěna v pravém dolním rohu.


[editovat] Příprava hry

Následující řádky popisují hru ve čtyřech hráčích. Úpravu pro tří hráče naleznete na konci pravidel. Hrací deska je umístěna vprostřed stolu. Každý hráč obdrží:

 • 25 aristokratů
 • 2 kameny prestiže
 • 1 most

Všichni hráči umístí jeden kámen prestiže na začátek bodovací tabulky. Zbylé kameny jsou umístěny v pravém horním rohu v tabulce nabídky. Na začátku je oranžový kámen umístěn na místě číslo jedna ve slunečních hodinách. Na konci každé části se kámen posune o jedno pole doprava. Dóže, hrací kostka a zbylé mosty jsou umístěny na kraj hrací desky.

Odděleně se vytvoří balíček limitních a akčních karet. Každý z nich se dobře zamíchá a umístí na kraj hrací desky. Každý hráč na začátku hry hodí čtyřikrát kostkou. Za každý hod umístí dva aristokraty do oblasti souhlasící s hrací kostkou. Když hráč hodí čtyřikrát za sebou stejné číslo může opakovat poslední hod tak dlouho dokud nehodí jiné číslo. Zbylé aristokraty si každý hráč umístí do své zásoby. Začíná nejstarší hráč. Dále se pokračuje po směru hodinových ručiček. Každý hráč umístí jeden most a na něj umístí jednoho aristokrata značícího jeho majitele. Mezi dvěmi oblastmi nesmí ležet více než tři mosty. Nejstarší hráč začíná hru. Začínající hráč se mění po směru hodinových ručiček po každém kole.


[editovat] Průběh hry

Hra probíhá ve třech částech. Každá z nich obsahuje rozdílný počet kol. Hráči používají akční a limitní karty k boji o body prestiže.


[editovat] Akce

[editovat] Určení rolí

Začínající hráč se stane prvním distributorem a umístí svůj kámen do tabulky v horné pravém rohu na první pozici. Poté vezme zbylé kameny prestiže a rozmístí je po jednom na zbylá místa. Nejdříve na místo prvního příjemce, poté na místo druhého distrubutora a druhého příjemce.


[editovat] Rozdělení karet

Distributoři si líznout tři limitní a pět akčních karet. Poté oba tajně rozdělí těchto osm karet na dvě hromádky tak, že každá musí obsahovat alespoň jednu kartu. Prohlédne si obě hromádky a položí je rubovou stranou na stůl. Příjemce si vybere jednu hromádku, vyskládá ji před sebe a zahraje získané karty v libovolném pořadí. Limitní karty umístí viditelně před sebe. To samé udělá první distributor. Poté začne hrát druhý distributor, který nabízí karty druhému příjemci. Když odehrají obě dvojice své tahy, stane se hráč po levici prvního distributora novým prvním distributorem a začíná nové kolo.


[editovat] Popis karet

[editovat] Akční karty

[editovat] Karty území

Po zahrání této karty může hráč umístit jednoho aristokrata do zobrazené oblasti. Má dvě možnosti, jak to udělat: umísti aristokrata přímo do zobrazené oblasti nebo umísti aristokrat do oblasti zobrazené na kartě, a pak s ním přejít přes vlastní most do sousední oblasti (takto může přejít jen jeden most za kolo.


[editovat] Karty mostů

Hráč vezme most ze zásoby a umístí ho na hrací plán. Propojí tak dvě sousedící části města (nesmí však zapomenout na pravidlo maximálně tří mostů mezi dvěmi oblastmi). Na most poté umístí svého aristokrata, aby tak označil jeho vlastnictví. Když je vybráno všech dvanáct mostů ze společné zásoby, může hráč převzít kontrolu nad mostem, který je již umístěn na hracím plánu. Nebo můžete pohnout s libovolným mostem na hracím plánu.


[editovat] Karta výměna

Hráč může odstranit z vybrané oblasti jednoho soupeřova aristokrata a nahradit ho svým vlastním. Vyměněný aristokrat se navrací k svému majiteli.


[editovat] Vyhošťovaní karta

Hráč může vyhostit aristokraty z dané oblasti. Před zahráním karty řekne jméno oblasti, poté hodí kostkou a odstraní odpovídající počet aristokratů. Ti se navracejí do zásob jednotlivých hráčů. Upozornění: Pokud hodí větší číslo než je počet cizích aristokratů na daném území, musí hráč odstranit také své aristokraty.


[editovat] Karta dóže

Kartu hrajeme, když chceme ohodnotit jednu z oblastí. Při prvním zahrání této oblasti nasadí hráč dóžete do libovolné oblasti. Hráč, který zahraje kartu dóžete, rozhodne, která oblast se bude bodovat. Pokud je dóže mimo tuto oblast, smí hráč použít mosty, aby se k dané oblasti dostal. Pokud přechází dóže přes most protivníka, je nucen hráč, který zahrál kartu dóže za každý takto přešlý most zaplatit jeden bod prestiže danému hráči. Pokud není oblast, v níž se dóže nachází spojena s jinou oblastí mostem, smí dóže přejít skrz kanál, ale musí za to zaplatit dva body prestiže. Pokud hráč zahraje více karet dóže může za každou kartu dóžete přesunout nebo ohodnotit tu samou oblast vícekrát. Pokud dojde k situaci, že hráč má všechny aristokraty na hracím plánu, může použít své akční karty k přesunu aristokratů na hrací desce.


[editovat] Linitní karty

Jsou vyloženy viditelně před hráčem. Pokud hráč nasbírá deset a více limitních bodů je do konce období vyřazen ze hry.


[editovat] Bodování

Dvě čísla uvedená u každé oblasti značí kolik vítězných bodů získá při bodování hráči s největším a druhým největším počtem aristokratů v oblasti. Hráč s nejvíce aristokraty získá větší počet bodů, druhý dostane menší číslo. Pokud bude mít více hráčů nejvíce aristokratů v oblasti neuděluje se vyšší počet bodů, ale dostanou všichni, kdo mají nejvíce aristokratů body rovnající se nižšímu číslu.


[editovat] Konec části

Část končí, když jeden či více hráčů dosáhne deseti nebo více limitních bodů. Když hráč dosáhne deseti limitních bodů - odehraje akční karty a končí svoji účast v právě probíhající části. Pokud po tom mají alespoň dva hráči méně limitních bodů než deset, odehrají ještě jedno kolo, podle obvyklých pravidel. Poté je část u konce bez ohledu na to, jestli hráči dosáhli deseti limitních bodů nebo nikoliv. Když tři hráči nedosáhli hranici deseti bodů, odehrají ještě jedno kole dle pravidel pro tři hráče.* Část je u konce okamžitě když tři hráči dosáhnou 10 nebo více limitních bodů. Hráč, který nedosáhl deseti limitních bodů, si přičte rozdíl mezi svým výsledkem a výsledkem hráče, který jich v této části dostal nejvíce ke svému skóre. Hráč, který má nejméně limitních bodů může použít schopnost karty vyhnání. Pokud má více hráčů nejmenší počet limitních bodů, nedostane výhodu karty vyhnání nikdo. Nová část začíná stejně jako předešlé. Začíná hráč vedle hráče, který začínal hru. Odhozené karty jsou znovu zamíchány a je z nich vytvořen nový balíček. To samé se provede s limitními kartami. Také se posune oranžový na kámen na další pole. Závěrečné bodování

Po třetí části, po to tom co je vyhodnocena extra akce vyhnanství, se vyhodnotí každá oblast i přesto, že v ní není přítomen dóže. Kdo má nejvíce prestižních bodů vyhrává hru. V případě shody rozhoduje počet aristokratů v oblasti San Marco.


[editovat] Úprava pravidel pro tři hráče

Pravidla jsou stejná jako při hře čtyř hráčů až na tyto výjimky:


[editovat] Příprava

Na začátku hry dostane každý hráč dva mosty. A označí je svými aristokraty.


[editovat] Střídání rolí distributora a příjemce

Začínající hráč je jediný distributor. Položí žeton prestiže do čtverce v pravém horním rohu na pozici prvního distributora. Dále vylosuje v jakém pořadí bude distribuovat karty pro ostatní hráče. Hráč na pozici druhého příjemce je pro další kolo první distributor. Hráč nad ním se stává první příjemce.


[editovat] Rozdělení karet

Distributor si lízne šest akčních a čtyři limitní karty a rozdělí je do tří hromádek. V každé musí být alespoň jedna karta. V případě, že jeden z hráčů vypadne, tak se hraje dle normálních pravidel. Líže se pět akčních a tři limitní karty ve dvou hromádkách.


[editovat] Vybírání a použití karet

Distributor vytvoří tři hromádky, které leží viditelně na stole. První příjemce začne vybírat z hromádek, poté vybírá druhý příjemce a nakonec distributor. Ve stejném pořadí se karty zahrají.

[editovat] Odkazy