Robot Quest

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Ricochet Robots
Počet hráčů 2 a více
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 60 minut
Autor Alex Randolph
Vydání
1999 Rio Grande Games Robot Quest

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • ÄŒtyÅ™i různobarevné figurky robotů
 • PÅ™esýpací hodiny na jednu minutu


[editovat] Průběh hry

 • Hráči umístí roboty na startovní pole. Pak vylosují jedno pole a barvu robota, který se na toto pole má dostat.
 • Každý hráč pak kouká na desku a snaží se objevit nejkratší cestu, kterou se dostane tento robot na určené pole.
 • V této fázi jeÅ¡tÄ› hráči nesmí s roboty hýbat, ale již teď je potÅ™eba znát pohybové možnosti robotů.
 • Určený robot musí skončit na zvoleném poli.
 • Ostatní roboti slouží k dosažení tohoto cíle.
 • Roboty je možné pohybovat v libovolném poÅ™adí a to i jedním nÄ›kolikrát po sobÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že i robot, kterým se máme dostat na určené pole, se může pÅ™ed jeho dosažením libovolnÄ› pÅ™emisÅ¥ovat.
 • Robot se pohne smÄ›rem, který určí hráč. Zastavit se vÅ¡ak může jen o pÅ™ekážku na cestÄ› a to jak pevnou (žluté čáry) tak o jiného robota, nebo zastaví až na okraji hracího plánu.
 • Robot se nesmí pohybovat po diagonálách.
 • Hráč, který objeví cestu, ohlásí počet tahů, kterým se domnívá, že dosáhne cílového pole a otočí pÅ™esýpací hodiny. VÅ¡ichni hráči teď mají jednu minutu na to, aby naÅ¡li cestu kratší.
 • Hráč, který se domnívá, že takovou cestu naÅ¡el, ohlásí počet tahů. Hráč, který ohlásí nejnižší počet tahů, pÅ™edvede tuto cestu ostatním hráčům (projistotu nejdřív jen ukáže - pro případ, že se spletl). Jestliže je schopen pÅ™esunout robota na cílové pole zvoleným počtem tahů, provede tento pÅ™esun a započítá si jeden bod. Jestliže se spletl a ohlášený počet neodpovídá ukazovanému (i v případÄ›, že ukazovaný výsledek je lepší), pÅ™echází možnost provedení tahu na hráče s nejbližším vyšším ohlášeným počtem tahů.
 • Dva hráči nesmí ohlásit stejný počet tahů. Můžu vÅ¡ak ohlásit i vyšší počet než je nejnižší odhad. Pro případ, že by se "nejlepší" hráč spletl a já pak mohl provést pÅ™emístÄ›ní robotů sám.
 • Nové postavení robotů je výchozím postavením pro další kolo.
 • VítÄ›zí hráč, který jako první získá deset bodů.
 • Pro zvýšení dramatičnosti můžeme zavést mínus bod pro hráče, který nepÅ™esune robota na ohlášený počet tahů:-)

[editovat] Odkazy