Roads and Boats

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 1-4
Doporučený věk od 12
Délka hry 240 minutes
Autor Jeroen Doumen
Joris Wiersinga
Vydání
1999 Splotter Spellen Roads and Boats

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

6-úhelníkové díly krajin

 • existují tyto typy krajin: pastviny (svÄ›tle zelené), lesy (tmavozelené), skály (Å¡edé), hory (červenohnÄ›dé), moÅ™e (modré) a pouÅ¡tÄ›(žluté)
 • na nÄ›kterých dílech jsou navíc nakresleny Å™eky
 • z dílů se sestavuje hrací plán
 • co díl, to jedno pole hracího plánu
  • vyjma polí, skrz které protéká Å™eka, která tento díl krajiny rozdÄ›luje na 2 samostatná pole

průhledná folie

stíratelná fixa

4 destičky technologií (pro každého hráče jedna)

zelené drahokamy - slouží k označení vynalezených technologií

v barvách jednotlivých hráčů (žluté, modré, červené a zelené):

 • dílek startovního pole
 • 2 žetony - jeden pro chrámovou stupnici, druhý pro stupnici poÅ™adí
 • cihličky (podlouhlé dílky)
 • kameny transportérů: oslíci, povozy, náklaďáky, prámy, čluny, parníky každý po 5 kusech
 • pÅ™ekážky (dřívka)

neutrální překážky (bezbarvá dřívka)

neutrální cihličky (podlouhlé bílé dílky)

suroviny (malé dílky): kláda, cihla, písek, palivo, papír, dřevo, železo, zlato, mince, akcie, husy

výrobny (vetší dílky): dřevorubec, kamenolom, vrtná plošina, pískovna, pila, cihlovna, milíř, papírna, mincovna, burza, továrna na povozy, továrna na prámy, továrna na náklaďáky, továrna na čluny, továrna na parníky

doly (velké válečky)

tabulka Divu světa (ze 2 půlek), obsahuje též chrámovou stupnici a stupnici pořadí

samolepky


[editovat] Zahájení

Je nutno sestavit hrací plán.

Se hrou je dodáno několik příkladů hracích plánů. Při tvorbě hracího plánu je třeba dodržet, aby každá řeka měla řádný pramen a řádné ústí.

Přes sestavený hrací plán se položí folie.

Každý hráč si vybere barvu (červená, zelená, modrá,žlutá) a vezme si svůj herní materiál.

Hráči určí, v jakém pořadí zahájí hru. V takovém pořadí umístí svoje žetony na stupnici pořadí a v opačném pořadí umístí svoje žetony na chrámové stupnici.

Hráči postupně v určeném pořadí určí svoje startovní pole (označí jej příslušným dílkem). Startovní pole spolu nesmí sousedit.

Každý hráč dostane do začátku 3 oslíky, 2 husy, 1 cihlu a 5 dřev, vše umístí na své startovní pole.


[editovat] Průběh hry

Hra se skládá z kol.

Každé kolo se skládá ze 4 fází:

 • 1. výroba
 • 2. pohyb transportérů
 • 3. výstavba
 • 4. stavba Divu

Na začátku každé fáze se určí pořadí hráčů.

Na začátku a na konci tahu každého hráče v každé fázi může hráč naložit nebo vyložit z transportéru suroviny (resp. jiný transportér) - viz pohyb transportérů.

Hra končí v momentě, kdy je dostavěn Div - viz stavba Divu.


[editovat] Vyhodnocení

za každé zlato, které má na konci hry naloženo na svých transportérech si hráč přičte 10 bodů

za každé mince, které má na konci hry naloženo na svých transportérech si hráč přičte 40 bodů

za každou akcii, kterou má na konci hry naloženo na svých transportérech si hráč přičte 120 bodů

dále si každý hráč přičte body za každý řádek Divu světa:

 • (10 * počet cihliček hráče v řádku / počet cihliček vÅ¡ech hráčů v řádku) zaokrouhleno na celé číslo dolů

výsledek každého hráče je určen počtem dosažených vítězných bodů


[editovat] Pořadí hráčů

postupně podle chrámové stupnice od prvního každý hráč určí, jestli chce změnit svoje pořadí,

pokud ano, posune svůj žeton na chrámové stupnici za žetony ostatních hráčů vyjma těch, kteří se před ním sami posunuli na konec (a ty, které přeskočí, posune o 1 dopředu)

a potom postupně od posledního na chrámové stupnici každý hráč určí svoje pořadí na stupnici pořadí, přičemž nelze zvolit místo již obsazené hráčem určujícím dříve


[editovat] Výroba

všechny primární a sekundární výrobny vyprodukují, zvířata se rozmnoží a nové technologie se vynaleznou

primární výrobna vyprodukuje tak, že se příslušná surovina položí na pole s výrobnou

název	    vyrábí
dřevorubec	1 kláda
kamenolom	1 kámen
vrtná plošina	1 palivo
pískovna	1 písek
důl	    1 zlato nebo železo do vyčerpání ložiska

u dolů se jedna surovina z ložiska vybere náhodně

sekundární výrobna vyprodukuje za podmínky,

 • že se na jejím poli nachází požadované vstupní suroviny (resp. transportér),
 • a to tak, že z pole je vrácen do zásoby vstup, a na pole je dán výstup,
 • a to vícenásobnÄ› až do vyčerpání své kapacity
název	        vstup	        výstup	   kapacita 
pila          1 kláda	        2 dřeva	    3x 
cihelna        1 písek	        2 kámen	    3x
milíř         2 dřeva nebo klády 	1 palivo	1x
papírna        2 dřeva nebo klády	1 papír 	1x
mincovna        1 palivo a 2 zlata	1 mince	    1x
burza         1 papír a 2 mince	1 akcie	    3x
továrna na povozy   2 dřeva a 1 oslík	1 povoz	    1x
továrna na prámy    2 klády	        1 prám	    1x
továrna na naklaďáky  1 palivo a 1 železo	1 náklaďák	1x
továrna na čluny    5 dřev	        1 člun	    1x
továrna na parníky   2 palivo a 1 železo	1 parník	1x

vyprodukování sekundární výrobny nejprve realizují hráči, kteří na poli se sekundární výrobnou mají transportér, a to v pořadí, ve kterém hrají

 • hráč nemůže k výrobÄ› použít suroviny nacházející se na transportérech soupeřů
 • a výstup může umístit na své transportéry, umožňuje-li to jejich kapacita

a poté, co všichni hráči odehráli, pokud je na poli k dispozici mimo transportéry hráčů ještě nějaký vstup a kapacita sekundární výrobny přitom ještě není naplněna, je realizováno i toto nepožadované vyprodukování (pokud lze jako vstup použít dřevo i kláda, má dřevo přednost)

 • nepožadovanÄ› vyprodukovaný transportér nedává žádný výstup

pokud hráč vyrábí jeden transportér z jiného transportéru, může přendat suroviny (resp. transportér) z původního transportéru na nový

počet transportéru jednoho hráče je omezen na max. 8 celkem a na max. 5 vodních resp. max. 5 pozemních,

 • vyrobí-li (resp. namnoží-li) hráč pÅ™espočetný, musí zároveň nÄ›jaký jiný zahodit,
 • ale zahodit může pouze ty transportéry, které se nacházejí na poli s nÄ›jakou továrnou na transportéry
 • není-li schopen tuto podmínku splnit, zahodí se ten novÄ› vyprodukovaný (resp. namnožený)

pokud hráč vyrobí vodní transportér a pole továrny sousedí s mořem nebo řekou, musí hráč položit tento transportér přímo na pobřeží moře nebo na řeku

zvířata (oslíci a husy) se rozmnožují za podmínek:

 • nacházejí se na poli pastviny
 • na tomto poli se nacházejí právÄ› 2 kusy přísluÅ¡ného druhu,
 • a žádné jiné transportéry, suroviny, nebo budovy,
 • cizí oslíci se spolu nerozmnožují
 • a to tak, že další husa resp. oslík přísluÅ¡né barvy se položí na pole, kde rozmnožování probÄ›hlo

technologie se vynalezne za podmínky,

 • že se na jednom poli nacházejí 2 husy a 1 papír

vynalezení nejprve realizují hráči, a to v pořadí, ve kterém hrají

 • hráč nemůže k vynalezení použít suroviny nacházející se na transportérech soupeřů
 • vynalezením jsou tyto suroviny vráceny do zásoby,
 • hráč technologii, kterou právÄ› vynalezl, vyznačí na své destičce

a poté, co všichni hráči odehráli, pokud je na nějakém poli k dispozici mimo transportéry hráčů 2 husy a papír, je realizováno i toto nepožadované vynalezení

 • nepožadovanÄ› vynalezení technologie nedává žádný výstup

přehled technologií:

 • výstavba vrtné ploÅ¡iny
 • výstavba továrny na nakláďáky
 • výstavba továrny na čluny
 • výstavba továrny na parníky
 • výstavba dolu s ložiskem buď 4 železa, nebo 4 zlata
 • výstavba dolu s ložiskem 5 železa a 5 zlata
 • výstavba Å¡achty

pokud se hráč rozhodnul vynaleznout technologii umožňující postavit nějakou továrnu na transportéry, automaticky se na tento druh továrny upgrejdují všechny továrny na transportéry, jsou-li stejného typu vodní/pozemní jako tato technologie, a nachází-li se na poli s touto továrnou nějaký transportér tohoto hráče


[editovat] Pohyb transportérů

hráči v určeném pořadí tahnou postupně všemi svými transportéry

během tahu je možno z transportéru libovolně vykládat a nakládat suroviny (resp. transportér),

každý transportér má danou max. kapacitu surovin, kterou nesmí překročit

během tahu může každý transportér vykonat 0 až max. počet pohybů

transportér	max. kapacita	max.# pohybů
oslík(mimo cestu)   2	1
oslík(po cestě)    2	2
povoz         3	3
náklaďák        6	4
prám          3	3
člun          5	4
parník         8	6

pohyb pozemních transportérů

 • na libovolné sousední pole, s vyjímkou oslíků ale pouze po cestách
 • pÅ™es Å™eku jedinÄ› po mostÄ› (pohyb po mostÄ› je též jeden pohyb)
 • nikdy ne v moÅ™i a po pouÅ¡ti

pohyb vodních transportérů

 • buď po Å™ece na sousední díl krajiny, nebo po moÅ™i na sousední pole, nebo z Å™eky do moÅ™e resp. z moÅ™e do Å™eky na sousedním dílu krajiny
 • nebo z moÅ™e na pobÅ™eží se sousedním polem pevniny (vyjma pouÅ¡tÄ›) (příplutí k pevninÄ›), to ale pouze jako poslední pohyb
 • nebo z pobÅ™eží na sousední pole moÅ™e (vyplutí na moÅ™e)

transportér plující po řece se bere, že se současně nachází na polích obou břehů této řeky, transportér nacházející se pobřeží se bere, že se nachází na přiléhlém poli pevniny

zábrany hráčů zamezují transportérům protivníků v pohybu skrz, neutrální zábrany pohybu nezamezují

pokud transportér naloží (resp. převáží) jiný transportér, převážený transportér musí být vlastní a prázdný, a převážející transportér již nesmí mít naloženo nic jiného

převážený transportér se během fáze sám nepohybuje

platí omezení, že jedna surovina (resp. transportér) může být převážena v jedné fázi pouze jedním transportérem

 • (tzn. surovina může na začátku tahu být vyložena max. jedním transportéru a naložena max. jedním transportérem - viz průbÄ›h hry, bÄ›hem tahu naložena a/nebo pÅ™evážena a/nebo vyložena max jedním transportérem, a na konci tahu vyložena max. jedním transportéru a naložena max. jedním transportérem)
 • (naložení a okamžité vyložení suroviny na tom samém poli se za manupulaci se surovinou nepovažuje, tzn. jiný hráč tím nepříchází o právo s touto surovinou též manipulovat)
 • jinými slovy to, že hráči hrají transportéry podle svého poÅ™adí hráčů, rozhoduje o pÅ™ednostním pÅ™ednosti na právu právo manipulace se surovinami nacházejícími se na jednotlivých polích

husy, kromě toho, že se dají převážet standardním způsobem, mají navíc schopnost být převáženy transportérem, aniž by byly naloženy, tzn. pokud hráč použije tento způsob převozu, nepočítají se do max. kapacity transportéru

na moře nelze suroviny (resp. pozemní transportéry včetně oslíků) vyložit vyjma pole s vrtnou plošinou a vyjma hus

pokud pozemní transportér vykládá nebo nakládá vodní transportér, může jej vyložit resp. naložit i z přeléhající řeky resp. přiléhajícího pobřeží


[editovat] Výstavba

hráčí provádí výstavbu v určeném pořadí

hráč může provádět výstavbu pouze na polích, kde má svůj transportér

suroviny potřebné k výstavbě se musí nacházet na poli, kde se výstavba provádí

počet staveb v jedné fázi jednoho hráče není omezen

je možno postavit

název         cena výstavby	    kde se staví	  podmínky výstavby
dřevorubec       1 dřevo	        na poli	      v lese
kamenolom       2 dřevo	        na poli	      ve skále
vrtná plošina     3 dřevo a 1 kámen	na poli	      na moři, vyžaduje technologii
pískovna        3 dřevo	        na poli	      na poli sousedícím s
                                  mořem nebo řekou
důl          3 dřevo a 1 kámen	na poli	      v horách
pila          2 dřevo a 1 kámen	na poli	      nelze na moři
cihelna        2 dřevo	        na poli	      nelze na moři
milíř         3 dřevo	        na poli	      nelze na moři
papírna        3 dřevo a 1 kámen	na poli	      nelze na moři
mincovna        2 dřevo a 1 kámen	na poli	      nelze na moři
burza         3 kámen	        na poli	      nelze na moři
továrna na povozy   2 dřevo a 1 kámen	na poli	      nelze na moři
továrna na prámy    1 dřevo a 1 kámen	na poli	      nelze na moři
továrna na naklaďáky  2 dřevo a 2 kámen	na poli	      vyžaduje technologii, 
                                  nelze na moři
továrna na čluny    2 dřevo a 1 kámen	na poli	      vyžaduje technologii, 
                                  nelze na moři
továrna na parníky   2 dřevo a 2 kámen	na poli	      vyžaduje technologii, 
                                  nelze na moři
cesta         1 kámen	        z pole na      nelze na poušť, na moře 
                        sousední pole    a přes řeku
most          1 kámen	přes řeku	na poli sousedícím
                        s řekou
zábrana        1 kámen	        na hraně mezi	  nelze mezi moři
                        2 díly krajiny 
zvýšení zábrany    1 kámen + x kámen, 	na hraně mezi 2 
            kde x je původní výška  díly krajiny, kde	
            zábrany (zbořené     je postavena 
            zábrany)         zábrana nebo 
                        zbořená zábrana
zboření zábrany    2 kláda + x kláda, 	na hraně mezi    vyžaduje technologii
            kde x je výška zábrany  2 díly krajiny, 
                        kde je postavena
                        zábrana
šachta         1 železo a 1 palivo	na poli s dolem
                        	

na jednom dílu krajiny může stát max. jedna výrobna

při výstavbě dolu se definuje ložisko, hráč má tyto možnosti:

 • standardnÄ› 3 železa a 3 zlata náhodnÄ› zamíchaná a otočená rubem nahoru
 • pÅ™i využití technologie 4 železa
 • pÅ™i využití technologie 4 zlata
 • pÅ™i využití technologie 5 želez a 5 zlat náhodnÄ› zamíchaných a otočených rubem nahoru

při výstavbě šachty se rozšiřuje ložisko existujícího dolu, hráč má stejné možnosti jako při výstavbě dolu

cesty a mosty se znázorňují se fixou na folii

na jedné hraně dílu krajiny se může nacházet maximálně jedna zábrana nebo zrušená zábrana

zábrana se staví na libovolnou hranu dílu krajiny a provede se tak, že se na toto místo položí hráčova překážka

zvýšení zábrany se provede tak, že se na existující vlastní zábranu nebo zbořenou zábranu položí další hráčova překážka

zábrana nelze snížit, pouze celá zbořit

zboření zábrany se realizuje tak, že se překážky protivníka nahradí neutrálními překážkami

výstavba a navýšení zábrany z moře je o 2 kameny dražší

zboření zábrany z moře je o 2 klády dražší

pří výstavbě zábrany na pobřeží, nachází-li se na tomto pobřeží vodní transportér soupeře, je automaticky nucen odplout na moře

na poušti nelze postavit nic


[editovat] Stavba Divu

hráči provádí stavbu Divu v určeném pořadí

hráč může postavit libovolný počet částí Divu

ke stavbě smí hráč použít pouze suroviny nacházející se na jeho startovním poli, a pouze pokud na něm má umístěn svůj transportér

hráč může postavit část Divu, pokud má na svém startovním poli umístěn svůj transportér

ze začátku každá postavená část Divu stojí tolik surovin, kolikátou postavenou částí Divu během tahu hráče je, tzn. 1 část Divu stojí 1 surovinu, 2 části Divu stojí 3 suroviny, 3 části Divu stojí 6 surovin, atd....

stavba části Divu se zaznamenává umístěním cihličky hráče na nejbližší následující prázdné pole Divu, přičemž se pole vyplňují postupně zleva doprava a odzdola nahoru

d pole X včetně každá část Divu stojí o 1 surovinu víc, tzn. 1 část Divu stojí 2 suroviny, 2 části Divu stojí 5 surovin, 3 části Divu stojí 9 surovin, atd....

tabulka Divu obsahuje označené pole, jehož zastavění určuje, kdy se s pouští stanou pastviny

tabulka Divu obsahuje označené pole, jehož zastavění určuje, že je Div dokončen

pokud se zastaví poslední pole Divu, hra okamžitě končí, aniž by hráči dohrávali svůj tah resp. fázi

poté co všichni hráči zahrají, umístí se na následující prázdné pole Divu jedna neutrální cihlička

Přehled tabulky Divu světa:

 • 3 řádky po 4 polích
 • 1 řádek po 5 polích
 • zdražení stavby Divu
 • 3 řádky po 5 polích
 • 2 řádky po 6polích
 • z pouÅ¡tí se stávaji pastviny
 • 3 řádky po 6 polích
 • Div ve 2 hráčích je dokončen
 • 1 řádek po 7 polích
 • Div ve 3 a 4 hráčích je dokončen
 • (ve 3 hráčích je dokončen uprostÅ™ed řádku)

[editovat] Odkazy