Richelieu

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2
Doporučený věk 12
Délka hry 45 až 90 minut
Autor Michael Schacht
Vydání
2003 Ravensburger Richelieu
Ocenění Spiel des Jahres 2003 - výběrová listina

Překlad: Dan Zeman, Paluba


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Cíl hry

 • Hra obsahuje 48 karet v devíti barvách reprezentujících francouzské regiony. Na kartách jsou erby daného regionu (1 až 2 na kartu), na nÄ›kterých kartách jsou navíc symboly kříže (duchovní moc), věže (politická moc) a meče (vojenská moc). Hráči se snaží získat v každé barvÄ› vÄ›tÅ¡inu erbů (ne karet) a dále bez ohledu na barvy vÄ›tÅ¡inu křížů, věží a mečů.
 • Různé barvy mají různý počet karet a hlavnÄ› erbů na nich. Na každé kartÄ› je číslem vyznačeno, kolik erbů od dané barvy je ve hÅ™e k dispozici (tento počet nezahrnuje erby na žetonech, viz dále).


[editovat] Příprava hry

 • Karty se vyloží lícem nahoru do 4 Å™ad po 12 kartách. Nejdříve se dobÅ™e zamíchají, pak se vyskládají na stůl. Na 2 karty z každé Å™ady se navíc položí (lícem dolů) kulaté žetony, které se náhodnÄ› vyberou. Celkem je k dispozici 14 žetonů, 6 nepoužitých žetonů se vrátí do krabice, aniž by se na nÄ› hráči dívali. V původních nÄ›meckých pravidlech je obrázek, jak se mají žetony rozmístit. V první Å™adÄ› leží žetony na 2. kartÄ› nalevo, resp. napravo od stÅ™edu Å™ady (mezi žetony jsou tedy 2 karty bez žetonů). Ve druhé Å™adÄ› je rozestup mezi žetony 4 karty, ve tÅ™etí 6 karet a ve čtvrté 8 karet.
 • Každý hráč dostane 3 své značky (kardinál značku s kardinálským kloboukem, královna s královskou korunou).


[editovat] Průběh hry

 • Mladší hráč začíná.
 • Hráč na tahu odebere nejménÄ› jednu a nejvíce dvÄ› karty z obrazce uprostÅ™ed stolu a vyloží si je pÅ™ed sebe (lícem nahoru, aby byl vidÄ›t počet erbů a symbolů). Smí odebrat pouze karty z konců Å™ad (ale po odebrání první karty se na daném konci Å™ady ocitne karta, která pÅ™edtím byla uvnitÅ™ Å™ady, tu může případnÄ› hráč odebrat jako druhou, nebo může vzít druhou kartu z jiného konce či z jiné Å™ady).
 • Pokud odebere dvÄ› karty, musejí mít stejnou barvu. Součet erbů na odebraných kartách nesmí být vyšší než 2. Počet symbolů kříže, věže a meče nehraje roli.
 • Po odebrání karty (karet) hráč může na nÄ›jakou kartu položit svou značku. Tato karta nemusí být na kraji Å™ady, nesmí na ní ale už ležet jiná značka (vlastní ani cizí). Pokud už má hráč vÅ¡echny své značky ve hÅ™e, může místo pÅ™idání značky pÅ™emístit jednu svoji značku z jedné karty na jinou.
 • Pokud pozdÄ›ji hráč odebírá kartu se svojí značkou, vrátí si značku do zásoby a nic zvláštního se nestane. Pokud by vÅ¡ak chtÄ›l odebrat kartu se značkou protivníka, musí za to zaplatit tím, že vezme jednu svou vlastní značku (aÅ¥ už ze zásoby, nebo z nÄ›jaké karty), odloží ji do krabice a vzdá se jí. Naopak protivník si svou značku z odebrané karty vezme a může ji příštÄ› znova použít.
 • Pokud hráč odebere kartu s žetonem, podívá se na nÄ›j a položí si ho pÅ™ed sebe opÄ›t lícem dolů, aby ho protivník nevidÄ›l. Žetony obsahují další erby a symboly, které můžou na konci hry zmÄ›nit pomÄ›r sil. Od každé barvy je na žetonech k dispozici 1 erb, od každého symbolu také 1, nezapomeňte ale, že ne vÅ¡echny žetony jsou ve hÅ™e. 2 žetony obsahují zvláštní symbol křížku ve čtverci, který znamená „vrátit značku“. Takový žeton si hráč nemusí (a není to ani žádoucí) schovávat do konce hry. Může ho použít ve svém tahu na výmÄ›nu za svou značku, kterou musel nÄ›kdy pÅ™ed tím odevzdat do krabice, když si bral kartu označkovanou soupeÅ™em. Díky žetonu teď dostane značku zpátky.


[editovat] Bodování

 • V každé barvÄ› se zjistí, který hráč má vÄ›tší počet erbů (z karet i z žetonů). Takový hráč dostane tolik bodů, kolik erbů dané barvy má. Protivník nedostane nic. Pokud mají oba hráči stejný počet erbů, nedostane nikdo nic. Pokud jeden hráč nemá od dané barvy ani jednu kartu (žetony s erby v dané barvÄ› teď nehrají roli), musí si za trest 5 bodů odečíst.
 • ObdobnÄ› se vyhodnotí i symboly kříže, věže a meče: kdo má víc křížů, dostane tolik bodů, kolik má křížů; druhý nedostane nic; pokud mají oba stejnÄ›, nedostane nikdo nic; pokud nÄ›kdo nemá žádnou kartu s křížem, 5 bodů si odečte; atd.
 • Mají-li oba hráči stejný součet bodů, vyhraje ten, kdo na to potÅ™eboval (tj. získal) ménÄ› karet.


[editovat] Alternativní pravidla

 • Hra se stane jeÅ¡tÄ› náročnÄ›jší, pokud ji ukončíte a vyhodnotíte poté, co se úplnÄ› spotÅ™ebují 3 Å™ady ze 4.


[editovat] Odkazy