Pravidla a doporučení

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

(Přesměrováno z Redakce)
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka je určena pro návrhy pravidel a doporučení, jejichž dodržování by nám mělo pomoci udržet na tomto portálu jednotnou formu. Zatím jde výhradně o návrhy, nikoli závazná pravidla. Pokud si myslíte, že něco má být jinak, neváhejte o tom rozpoutat diskusi, případně se zapojit, pokud už diskuse probíhá. Starší diskuse tohoto druhu jsou na stránce Budování portálu.

[editovat] Stránka o hře

  • Stránku o hÅ™e byste nemÄ›li zakládat, pokud nedoplníte alespoň základní údaje (počet hráčů, délka hry, autor...) a charakteristiku (alespoň jeden odstavec). Pro základní údaje je určena Å¡ablona Infobox hra, která se klade vždy úplnÄ› na začátek článku o hÅ™e. Hned za ní následuje první odstavec charakteristiky hry.
  • Ideální samozÅ™ejmÄ› je, pokud dokážete ke hÅ™e pÅ™idat i pravidla. Pokud nemůžete, pÅ™idejte alespoň hru do Kategorie:Chybí pravidla.
  • Název článku o hÅ™e by mÄ›l odpovídat původnímu názvu hry tak, jak je uveden na krabici. ÄŒeský pÅ™eklad pÅ™ichází v Ãºvahu v případÄ›, že hra byla pod pÅ™eloženým názvem uvedena na český trh. Pokud má hra více alternativních názvů, je vhodné pod ostatními názvy založit stránky s pÅ™esmÄ›rováním na hlavní stránku (#REDIRECT [[Hlavní název]]). Další tipy k nakládání s alternativními názvy a variantami her najdete v Älánku Příbuznost her.
  • Typická stránka o hÅ™e má dva nadpisy první úrovnÄ› (ve wiki syntaxi je kolem takového nadpisu z každé strany 1 rovnítko): Pravidla a Odkazy. Herní materiál (název by mÄ›l být jednotný, ne aby na nÄ›kterých stránkách bylo Herní materiál, na jiných Hrací potÅ™eby a na jeÅ¡tÄ› jiných Obsah) je nadpis druhé úrovnÄ› (se dvÄ›ma rovnítky na každé stranÄ›) a mÄ›la by to být první podkapitola kapitoly Pravidla.

[editovat] Kategorie

  • Každá obyčejná stránka a každá kategorie by mÄ›la být zaÅ™azena nejménÄ› do jedné kategorie. Výjimkou je koÅ™enová Hlavní kategorie a Hlavní strana. Pravidlo se také netýká speciálních stránek, uživatelských stránek, diskusních stránek a Å¡ablon.
  • V kategorii Top by nemÄ›ly být žádné články, ale jen podkategorie.
  • Každá kategorie má část, která se dá editovat jako normální článek. Tam se píší případná upÅ™esňující kritéria, co do dané kategorie patří nebo nepatří.
  • Pokud je to vhodné, stránka může být zaÅ™azena do nÄ›kolika kategorií současnÄ›. Nikdy by vÅ¡ak nemÄ›la být zaÅ™azována přímo do kategorie, jejímž členem je také nepřímo prostÅ™ednictvím podkategorií. NapÅ™. pokud má kategorie A podkategorie B a C, může být stránka zaÅ™azena současnÄ› do kategorií B a C (tím, že se na konci stránky uvede [[Kategorie:B]] [[Kategorie:C]]), ale nemÄ›la by být takto explicitnÄ› zaÅ™azena do B a A (protože do A stejnÄ› nepřímo patří prostÅ™ednictvím B).

[editovat] Obrázky