Prší

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je variantou hry Karty
Počet hráčů 2 – 5

Hra vznikla někdy v poválečných letech, a to pod názvem mau-mau (název byl odvozen od jména ozbrojeného křídla národně osvobozeneckého hnutí v Keni, založeného v roce 1952). Ve střední Evropě se prosadila pod nejobvyklejším názvem prší nebo někde též pony.

 • Počet hráčů : 2 až 5
 • Druh karet : francouzské nebo nÄ›mecké - 32 listů
 • Hodnoty : 7,8,9,10,J=2,Q=3,K=4,A=11
 • Cíl hry :
  Zbavit se co nejrychleji všech karet z ruky.
 • Jak se hraje :
  V rozdávání se všichni účastníci pravidelně střídají. Rozdávající hráč rozdá každému po pěti listech a jednu kartu doprostřed stolu. Zbytek balíku tvoří talón, ze kterého hráči dobírají list. Hráč, který je na tahu smí odhodit buď kartu vyložené barvy nebo kartu stejné číselné hodnoty. Nemůže-li nebo nechce-li hráč odhodit kartu, musí vzít kartu z talónu.
  Shodí-li hráč poslední kartu ohlásí prší nebo mau-mau a ukončí tak hru. Ostatní hráči počítají bodovou hodnotu karet, které jim zůstaly v ruce a připíší si příslušný počet trestných bodů. Vítězí ten hráč, který má po odehrání určitého počtu partií (nebo po uplynutí stanoveného času) nejmenší počet trestných bodů.
 • Vyjímečné karty :
  Ve hÅ™e se vyskytují tÅ™i karty, které ovlivňují průbÄ›h sehrávky :
  • SvrÅ¡ek může být nesen na libovolnou kartu (vyjma sedmičky a esa), zároveň hráč který tuto kartu vynes, určuje v jaké barvÄ› bude pokračovat hra.
   Hrajeme-li piketovým listem má tuto funkci kluk.
  • Sedma, je-li právÄ› shozena, nutí hráče který je na Å™adÄ› vzít dvÄ› karty z talónu, aniž by nÄ›jakou kartu sám odhodil. Má-li vÅ¡ak ve svém listu také sedmu může ji shodit a následující hráč již musí brát z talónu čtyÅ™i karty.
  • Eso - hráč po levici hráče, který eso shodil, může toto pÅ™ebít pouze jiným esem. Jestliže eso nemá, nemůže shodit žádnou jinou kartu a ani nedobírá žádnou kartu z talónu.
   Podle mezinárodních pravidel mau-mau má tuto funkci osmička.
 • Varianty hry :
  • NÄ›kdy se hraje jen na čtyÅ™i karty (teda u nás snad vždycky :-).
  • Hraje se dokud nezůstane ve hÅ™e poslední hráč (ten prohrál a rozdává karty k další hÅ™e), trestné body se nepočítají.
  • Sedmičky a esa nejde pÅ™ebíjet.
  • Srdcová sedmička vrací do hry - zůstanou-li ve hÅ™e poslední dva hráči, jeden shodí poslední kartu (červenou či sedmu) a ta je pÅ™ebita srdcovou sedmou musí si hráč vzít z talónu dvÄ› (případnÄ› čtyÅ™i) karty a pokračovat ve hÅ™e. PÅ™i vÄ›tším počtu hráčů, jestliže jeden hráč schodí poslední kartu a následnÄ› probÄ›hne sehrávka tak, že hráč po jeho pravici zahraje červenou sedmičku, je hráč vrácen do hry a musí si vzít přísluÅ¡ný počet karet.
  • Rychlík se hraje s osmi kartami a je možné shazovat najednou karty stejné hodnoty (na srdce mohu shodit tÅ™i osmičky a to v poÅ™adí srdcová osma, žaludská osma, zelená osma ; není možné shodit jako první v poÅ™adí žaludskou či zelenou osmu).